КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи

Петък, 28 Август 2015 00:00
01

Градски ескизи 202
Урбанистични перспективи

 

Ако приемем, че човекът и времето се носят сред Космоса като сиамски близнаци, въпреки, че не го считам за приемливо, то е необходимо да установим – кой е човекът, кое е времето и къде е мястото, когато и където живее. Не бих твърдял, че са сиамски близнаци, тъй като те се разминават времево, независимо взаимната злоупотреба. А трябва ли да доказвам нещо, което не желая да разискваме?

Човек носи качествата и недостатъците си, променяни и оформяни в многократните метаморфози, случващи се с него, заради променящата се среда. Времето и средата отговарят на културното и технологичното, умственото, морално-нравственото и етично състояние на всеки отделен индивид и всяко общество, като не използвам определението човек, тъй като, вследствие на горните състояния, той винаги е различен и не винаги в по-висока степен на развитие. Взаимоотношенията и взаимовлиянията, които си оказват среда, време и индивид, ми приличат на влиянията във всеизвестната формула на Поанкаре § Айнщайн / е=m.c2 /, защото животът на Разумния е непрекъснат процес на натрупване на енергия, на някаква необходима космическа енергия, за да съществува Космосът и която се създава, генерира, транслира и трансформира, в зависимост от времето, средата и от индивида-източник. Той е само една елементарна трансформаторна станция, малка и зависима от компонентите, които я формират. Енергията се натрупва, в зависимост от условията на средата и времето на съществуване, както и от формите на транслиране и употреба. Понякога безвъзвратно изчезва.

Градовете и обществата, които ги обитават и използват, са енергийните банки, а тяхната мощ зависи от качествата и цената на натрупаната енергия и времето, употребено за нейното създаване. Всички градове създават космическа енергия, в зависимост от капацитета на гражданите си. Колкото тяхното интелектуално ниво е по-високо и колкото е по-висока скоростта на натрупването на технологични знания и реализирането им, както и оптималното им използване, толкова е по-висок уровена на живот, който осигуряват, и са толкова повече привлекателни. Космосът изпитва нуждата от създаването на огромните урбанистични формирования, заради възможностите за концентрация на произвежданата енергия, трансформирането й и улесненията при нейната транслация. А Земята и жителите й очевидно са малка производствена единица в безкрайния океан от подобни енергопроизводители. Но, кому е нужна тази интелектуална енергия, кой и как я ползва, за какви цели – някой вероятно знае. Аз не знам!

Когато един град не притежава или притежава в ниска степен компонентите на формулата, по която се натрупва космическа енергия, той е и ниско в йерархията, а средата и непрекъснато течащото време изяждат малкото създадена енергия, необходима за живота на жителите му и той деградира. Рядкост е съвременен град да изчезне, но напълно достатъчно е да няма сили да съществува, защото не може да произвежда необходимата енергия, а тя се създава и носи от жителите му. Тогава произведената енергия служи единствено за поредната интелектуална метаморфоза към деградация и деструкция. Градът загубва възможност за промяна на основните компоненти – време, среда и индивиди, защото последните не произвеждат прогрес, не произвеждат интелектуален продукт, който да тласка развитието на още и по-евтина енергия за съществуването им! Структурите му заприличват на структури на град в упадък, за който всеки би се запитал, защо той и жителите му все още съществуват? От града изчезва почти всичко, свързано и необходимо за съществуването на живот. Изчезва красотата на хората и средата, изчезва моралът, естетиката и етиката, а всичко се трансформира в грозно и озъбено. Това се причинява и осъществява от неспособните, незнаещите му жители, консуматори, отдавна превърнали се в хора, с качествата на инсекти. И архитектурата, и политиката, и изкуствата загниват, заедно с всичко свързано с културата - без знания, а с емоции, без разум, но с инстинкти. Градовете се превръщат във фабрики за л…а и гробища за жителите си! Процесът е продължителен, сравнен с човешкия живот и е еднопосочен.

През това време други, нови и съществуващи градове, генерират все повече енергия и иновации за нейното увеличаване, а тези губят скоростта на живот и качествата му. Едните събират все повече и повече жители, растат ежеминутно във всичко, защото всеки нов жител или град, устремно се включва в състезанието, като добиваната енергия расте лавинообразно. В бъдеще размерите на човешките урбанистични струпвания ще нарастват неограничено, именно заради всичките улеснения при натрупване на енергия в тях.

Променят се предлаганите условия на живот, променя се и капацитета на всеки отделен член на урбанизираната общност. Създават се и ще се създават огромни, неестествено големи по заеманата територия поселения, които ще изпитват огромни, нечовешки нужди от още земя, и от още енергия. Ценната земя в центровете на урбанистичните образувания ще изчезне напълно. Градовете ще загубят паметта си, предавана от бащи на деца, семиотиката им ще се промени до неузнаваемост, ще настъпи времето на друг свят, много подобен на днешният дигитален, но несравнимо по-мощен, динамичен, бих казал, че тогава човешката раса ще стане най-сетне космическа и ще полети, ще придобие статута на такава, независимо, че ще продължи да обитава Земята, защото тук човекът притежава всичко. Дори водата! Тук е и паметта, а с нея и опита му да създава енергия!

Тук остават и инсектите, а човекът не е човек без тях! Трябва да се научи и да ги използва, а не те него. Чак тогава ще стане по космически велик и по-различен от предците си!

МИХАИЛ де ПЕТКОВ / Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. / август, около средата на август 2015 г.

 
Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 190: Светът на буболечките
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5

 

 

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions