КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Четвъртък, 23 Май 2013 12:43

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА КАБ?

 

Моля, предавайте документите си за Комисията по регистъра най-късно до 3-ти декември 2021г,  поради технологично време за тяхното обработване за заседанието началото на месец декември.

 

Всички архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, които искат да станат членове на КАБ е необходимо да следват следните инструкции:

1. Подайте необходимите документи (може да отправите запитване и на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ) за вписване в регистъра в офиса на РК София-град (София 1504, ул. Кракра №11, ет.1, ст. 3). Списъкът на документите са описани по-долу според конкретния случай. На този етап е необходимо да заплатите само такса за разглеждане на заявления в размер на 18 лв. (вносна бележка - образец 11, преводно нареждане - образец 11а) или да я изтеглите от www.kab.bg - за членове на КАБ - плащания - плащния при кандидатстване за ново членство.

2. Изчакайте разглеждането на документите от Комисията по регистъра и Решение на Управителния съвет на КАБ. Срокът варира според периода в годината/месеца на подаване на документите.

3.При положително решение е необходимо да заплатите всички такси и вноски - за ограничена правоспособност около 700 лв. или около 750 лв. - за пълна. В тези суми са включени еднократна встъпителна вноска (156 лв.), еднократна такса за изработване на печат и документи (390 лв.). Също така годишна вноска, която в пълен размер е 240 лв. за ППП и 180 лв. за ОПП, но кандидатствайки през годината, тази вноска се намалява, в зависимост от месеца, когато станете член на Камарата. Всички такси към КАБ се заплащат само по банков път.

4. Изчакайте 2-3 седмици за изработване на печат и удостоверение.

Плащанията на членския внос (без таксите) за съответната година, може да направите:
- по касов път - в нашия офис от 09:30 до 18:00 ч. всеки работен ден, или
- по банков път, по сметките на РК София-град:

УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG87 UNCR 96601008227008
КАБ – РК София-град

ПИБ
BIC: FINVBGSF
IBAN:BG19 FINV 91501016259957 
КАБ – РК София-град

В А Ж Н О: Ако не отваряте образците на платежните или на формулярите за кандидатстване, ни пишете на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  и ще Ви ги изпратим веднага.

 
АРХИТЕКТИ
bg2

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (ППП) ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (ОПП)
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение или документ за призната професионална квалификация от Председателя на КАБ, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Декларация - Образец А
4. Заявление образец 2
5. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
6. Свидетелство за съдимост
7. Актуална снимка
8. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
1. Копие от документ за самоличност - заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение или документ за призната професионална квалификация от Председателя на КАБ, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Декларация - Образец А
4. Заявление образец 2
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
   
eu2
ГРАЖДАНИ ОТ ЕС
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
4. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
5. Заявление образец 5
6. Декларация - Образец А
7. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
4. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
5. Образец 5 - Заявление за регистрация на архитекти, граждани на държави членки на ЕИО
6. Декларация - Образец А
   
world2
ГРАЖДАНИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.
4. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
5. Документ за платена такса за услугата в размер на 260лв. по сметката на КАБ образец 11
6. Образец 6 -Заявление за регистрация на архитекти от държави, които не са членки на ЕИО
7. Декларация - Образец А
8. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.
4. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
5. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
6. Образец 6 -Заявление за регистрация на архитекти от държави, които не са членки на ЕИО
7. Декларация - Образец А
   
 
ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ
   
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 3 - Заявление за вписване в Регистъра на ландшафтните архитекти
3. Декларация - Образец А
4. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 3 - Заявление за вписване в Регистъра на ландшафтните архитекти
4. Декларация - Образец А
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
   
 
УРБАНИСТИ
   
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 4 - Заявление за вписване в Регистъра на урбанистите
3. Декларация - Образец А
4. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 4 - Заявление за вписване в Регистъра на урбанистите
3. Декларация - Образец А
4. Свидетелство за съдимост
5. Актуална снимка
6. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
   
 
Copyright © 2022 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions