КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Четвъртък, 23 Май 2013 12:43

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ?

 

Следете за следващото заседание на Комисия по регистъра, както следва:

Последна информация: Заседанието на Комисия по регистъра се проведе на 27 юни. Очаква се решение на Управителен съвет на КАБ. (Ще бъдат разгледани подадените документи до 25 юни 2024 включително, за да има техническо време за тяхната обработка.)

 

Всички архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, които искат да станат членове на Регионална колегия София-град към КАБ е необходимо да следват следните инструкции:

1. Подайте необходимите документи за вписване в регистъра в офиса на РК София-град (София 1504, ул. Кракра №11, ет.1, ст. 3). Пишете ни на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  и ще Ви изпратим подробна информация с всички необходими документи и платежни за таксите. По решение на Управителен съвет на КАБ, всеки нов кандидат за ППП заплаща при подаването на документите - 48 лв - такса за разглеждане, 156 лв - еднократна встъпителна вноска и 559,80 лв - такса за вписване в регистъра и изработване на личен печат (общо 763,80 лв), а всеки кандидат за ОПП - 48 лв - такса за разглеждане, 156 лв - еднократна встъпителна вноска и 279,90 лв - такса за вписване в регистъра и изработване на личен печат (общо 483,90 лв). Тези от Вас, които преминават от ОПП в ППП, заплащат такси от 48 лв и 559,80 лв (общо 607,80 лв). Всички такси се заплащат на определена банкова сметка и са с конкретно основание. Данните за плащанията може да намерите тук: https://kab.bg/plashtania/ или ни пишете и ще Ви ги изпратим.

2. Изчакайте разглеждането на документите от Комисията по регистъра и Решение на Управителния съвет на КАБ. Срокът варира според периода в годината/месеца на подаване на документите.

3.При положително решение е необходимо да заплатите годишна вноска, която в пълен размер е 300 лв. за ППП и 225 лв. за ОПП, но кандидатствайки през годината, тази вноска се намалява, в зависимост от месеца, когато станете член на Камарата. Преминаващите от ОПП в ППП доплащат годишна вноска, спрямо заплатено членство (в размер на 105 лв) или 225 лв за съответната година. 

4. Изчакайте 2-3 седмици за изработване на печат, членска карта и удостоверение с восъчен печат.

ВАЖНО: Плащанията на годишния внос (таксите се заплащат по други сметки, описано по-горе) за съответната година за членовете или кандидатите за членове на РК София-град, може да направите по следната сметка:

УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG87 UNCR 96601008227008
КАБ – РК София-град

 
АРХИТЕКТИ
bg2

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (ППП) ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (ОПП)
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение или документ за призната професионална квалификация от Председателя на КАБ, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Декларация - Образец А
4. Заявление образец 2
5. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
6. Свидетелство за съдимост
7. Актуална снимка
8. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
1. Копие от документ за самоличност - заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение или документ за призната професионална квалификация от Председателя на КАБ, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Декларация - Образец А
4. Заявление образец 2
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
   
eu2
ГРАЖДАНИ ОТ ЕС
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
4. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
5. Заявление образец 5
6. Декларация - Образец А
7. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
4. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
5. Образец 5 - Заявление за регистрация на архитекти, граждани на държави членки на ЕИО
6. Декларация - Образец А
   
world2
ГРАЖДАНИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.
4. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
5. Документ за платена такса за услугата в размер на 260лв. по сметката на КАБ образец 11
6. Образец 6 -Заявление за регистрация на архитекти от държави, които не са членки на ЕИО
7. Декларация - Образец А
8. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.
4. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
5. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
6. Образец 6 -Заявление за регистрация на архитекти от държави, които не са членки на ЕИО
7. Декларация - Образец А
   
 
ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ
   
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 3 - Заявление за вписване в Регистъра на ландшафтните архитекти
3. Декларация - Образец А
4. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 3 - Заявление за вписване в Регистъра на ландшафтните архитекти
4. Декларация - Образец А
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
   
 
УРБАНИСТИ
   
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 4 - Заявление за вписване в Регистъра на урбанистите
3. Декларация - Образец А
4. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 4 - Заявление за вписване в Регистъра на урбанистите
3. Декларация - Образец А
4. Свидетелство за съдимост
5. Актуална снимка
6. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
   
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions