КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Конкурси
Неделя, 02 Юни 2013 19:19
01
02
 
Шест проекта бяха отличени в конкурса за площад "Света Неделя"
Вторник, 28 Май 2013 15:17
01

В сградата на Направление "Архитектура и градоустройство" вчера бяха обявени публично резултатите от международния открит конкурс за урбанистична концепция и архитектурно-художествено оформяне на площад "Света Неделя" в София.
В конкурса участват 27 проектантски екипа.

10-членното жури, председателствано от арх. Христо Генчев, присъди две завишени премии. Те са за екип с ръководител арх. Дамян Томалевски и екип с ръководител арх. Димитър Младенов. Премиите са в размер на 15 хил. лева.
Присъжда се и една трета премия в размер на 6 хил.лева, на екип с ръководител проф.д-р Александър Александров.

Журито присъжда и три откупки с награда 3 хил.лева. Те са за проекти с ръководители: арх. Владислав Николов, арх. Димитър Димитров и арх. Явор Дичев.

Предвижда се да се организира обсъждане и проектите да бъдат представени в Съюза на архитектите в България, каза съобщи председателят на Съюза на архитектите Георги Бакалов, който е и член на журито.

По думите на арх. Христо Генчев мястото на площад Света Неделя е свято място за София и конкурсът не е за архитектура и строителство, а за идеи.

В журито влизат представители на професионалните гилдии – на САБ, на КАБ, на НИНКН. Поради неотложни ангажименти арх. Даниел Либескинд не е могъл да журира конкурса, информира главният архитект на София Петър Диков.

02
03
04
Източник: gradat.bg

УРБАНИСТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ И АРХИТЕКТУРНО-БЛАГОУСТРОЙСТВЕНО ОФОРМЯНЕ НА ПЛОЩАД „СВЕТА НЕДЕЛЯ”, ГР. СОФИЯ - ПЪРВОПРЕМИРАН 2013

изображения: cityarch.bg
05
06
07
08
 
"Keep Calm & Make Двор" - победителите
Вторник, 28 Май 2013 13:45
01

На 27 май се проведе защитата и окончателното журиране на проектите от студентския конкурс "Keep Calm & Make Двор". Домакин на мероптриятието беше студио "проЖектиране".

До защита бяха допуснати 7 проекта от 23 участници, представили идеи за благоустрояване дворa на УАСГ откъм ул. "Добри Войников". Много от екипите бяха мултидисциплинарни със на студенти от УАСГ, ЛТУ, НБУ и НХА.

В журито участваха проф. д-р арх. В. Троева (Директора на НЦТР), проф. д-р инж. М. Лепоев (Зам. Ректора на УАСГ), доц. д-р арх. Я. Кьосев (Зам.-Декан на Архитектурния факултет), доц. д-р арх. М. Металкова (Зам.-Декан на Архитектурния факултет), арх. Н. Баровски (Председател на РК София-град към КАБ), л. арх. Ив. Мустаков (Председател на АК "Ж" към РК София-град), урб. Г. Алексова (Председател на СУБ) и други.

РК София-град връчи професионална литерутура за победителите.

ПЪРВО МЯСТО
01-Tablo - 17 - Terra abruptionis
ВТОРО МЯСТО
02-Tablo - 21 - Equilibrium
ТРЕТО МЯСТО
03-Tablo - 15 - Keep calm  make VYZEL
ТРЕТО МЯСТО
03-Tablo - 24
ЧЕТВЪРТО МЯСТО
04-Tablo - 03 - Prenarejdane
ПЕТО МЯСТО
05-Tablo-02-Trans FOR ME rai
ПЕТО МЯСТО
05-Tablo - 25 - Chetiri sezona
 
Конкурс за архитектурна и урбанистична фотография
Понеделник, 06 Май 2013 14:23

 01

 

Източник: http://contest.floornature.com/
По информация на арх. Стела Ташева

 
Международен конкурс за централа на МОК в Лозана
Понеделник, 29 Април 2013 10:56
01

Международният олимпийски комитет (МОК) обяви архитектурен конкурс за изграждане на нов комплекс в Лозана, Швейцария. Имотът е с площ 24,000 м2; Планираната ЗП - 18,000м2; Застроеният обем - 70,000м3.

Комплексът ще обслужва 450 служители на МОК. Предвидени са предимно административно-обслужващи сгради. За гостите (партньори на МОК) ще се изградят жилищни сгради за временно обитаване.

Конкурсът е анонимен, отворен за всички. Не са обявени регистрационни такси, а наградата за класирания на първо място е хонорар за проектиране на комплекса.

Краен срок за регистрация и изпращане на предложенията е 15 май 2013г.

Архитекти в журито: Кengo KUMA (Japan), Inès LAMUNIERE (Switzerland), Francisco MANGADO (Spain), Brigitte SHIM (Canada), Craig VERZONE (USA), Aurelio MUTTONI (Switzerland)

За повече информация:
http://www.olympic.org/architecture-competition?tab=Context
 
Международен конкурс за плакат на тема "Дом за всеки"
Неделя, 14 Април 2013 17:41
01

Темата на 5-ия международен конкурс за плакат Poster For Tomorrow е “Дом за всеки”. Крайният срок е 10 юли 2013 г. В конкурса могат да се включат дизайнери и студенти от цял свят, няма такса за участие.

Конкурсът се организира от 2009 г. от неправителствената организация 4tomorrow със седалище в Париж, основната му цел е да насърчава дебата в областта на социалната комуникация.

“В понятието „дом” всеки един от нас влага различен смисъл – мястото, където си пораснал, което обитаваш в момента, мястото, където си почиваш и се забавляваш с приятели. Но за твърде много хора по света домът остава далечна мечта. Много от тях спят на улицата, тъй като няма къде да отидат. ООН постанови правото на всеки мъж, жена, дете на жилище. Не просто подслон, а сигурно, безопасно и достойно място за живот. Ето защо темата на тазгодишната кампания е “Универсалното право на жилище”, уточняват организаторите.

Международно 100-членно жури ще подбере онлайн участниците в периода от 20 юли до 10 септември, а на 10 октомври в Париж 12-членно жури ще определи 100-те най-добри плаката, които ще бъдат представени в изложба и каталог на 10 декември.

Повече информация в сайта на конкурса.

Брошура с условията за конкурса.
Проекти на плакати в конкурса можете да разгледате ТУК

Срокове:
10 Януари Официално обявяване на конкурса
10 Март Приемане на проектите
10 Юли Краен срок за предаване на проектите
20 Юли Онлайн журиране
10 Септември Край на онлайн журирането
10 Октомври Официално жури в Париж
10 Декември Международна изложба

Източник: rknova.com
 
Обявяваме конкурса за централна градска част на София през май
Неделя, 07 Април 2013 15:51
01

Това каза външният консултант по проекта "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР 2014-2020" Елена Тричкова по време на конференция в НАГ. 

Част от проекта "Създаване на проектна готовност за кандидитастване на Столична община по ОПРР 2014-2020" включва подробна количествено-стойностна сметка, представени по отделни обекти на интервенция за обновяване на централната градска част на София. Кога ще стартира конкурсът?  

По дейността, която включва изготвяне на технически инвестиционен проект за обновяване на централната градска част на София, се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки. Тя е на два етапа. Най-напред ще бъде обявен конкурс за проект. В момента се подготвя заданието и конкурсната програма за този конкурс, но решението на Столичен общински съвет още при одобрението на проектното предложение включваше задължително запознаване на съвета със заданието, условията за участие, методиката за оценка и срока, и затова екипът, който подготвя конкурсната документация, изготви един вариант на задание, който мина през САБ и КАБ и в момента е в комисиите на СОС за одобрение, препоръки, допълнения и корекции.

Следващият етап, след като излязат тези становища на СОС, е предварителен контрол по Закона за обществените поръчки, т.е. техническото задание, изискванията към участниците и методиката за оценка също ще бъдат контролирани и проверени от експерти преди да бъде обявен конкурсът.

В края на май - началото на юни ще бъде проведено общественото обсъждане на класираните три идейни предложения, които журито е определило, за да може обществеността и заинтересованите страни да бъдат запознати и да си кажат мнението, ако имат препоръки. Класираните участници ще бъдат задължени да допълнят и коригират своите предложения. На първия класиран ще бъде взложено проектирането, но тъй като в централна градска част са четири зони, е възможно да има четирима победители за отделните зони. 

02

Кои са четирите подзони?

За момента ще ми е трудно да ви отговоря, това е разписано подробно в заданието. Мисля, че арх. Диков най-добре може да ви отговори.

03
04

Кои ще бъдат членовете на журито?

Журито ще бъде определено допълнително с решение на кмета Йорданка Фандъкова и Столичен общински съвет, както и от техническата комисия. 

Какъв ще е бюджетът за централна градска част?

Бюджетът е 900 хиляди лева за проектиране, като в зависимост от това дали ще бъдат одобрени подзоните, на които е разделена централната градска част, този бюджет ще бъде съответно разпределен в зависимост от дейностите. 

Как ще се процедира с участъци, които вече са ремонтирани и се намират в тези зони?

Когато се подготвя заданието за избор на изпълнители, още веднъж се прави преглед на всички дейности, включени в одобрения проект. Екип, който ще следи да няма двойно финансирене, ще извади тези обекти. По този начин най-вероятно ще се намали и бюджета. 

Друг момент от проекта е обследване за енергийна ефективност и изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни, културни и социални институции...

Да, те са в определените зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на София. Има обекти и в трите зони за въздействие - най-вече в социалната и в публичната зона.

05
06
Тази схема финансира само една част - за изготвяне на технически проекти на част от проектните предложения, които влизат в ИПГВР. За останалите, за които тази схема не осигурява пари, ще бъде разработен бюджет в самия интегриран план, в който да бъдат предвидени същите дейности. Ще трябва да бъдат предвидени средства за проектиране, за предпроектни проучвания и финансови анализи, за да може когато бъде готова оперативната програма, Столична община на базата на програмата за реализиране на ИПГВР да си подготви и графика за изпълнение на тези проекти до 2020 година. Т.е., това, което не успеем да реализираме с този проект, ще бъде включено в ИПГВР, а това, което не е включено в него, ще се програмира в Общинския план за развитие,който е другият стратегически документ.
07
08
09

Елена Ангелова, директор "Административно обслужване" в НАГ

Източник: citybuild.bg
 
Positive/Negative
Вторник, 02 Април 2013 14:08
01


Крайният срок за предаване на проектите е 10 април

Започна записването за участие в ежегодната студентскаа архитектурна изложба-конкурс POSITIVE/NEGATIVE 2012/2013.

Тя ще премине под мотото „REmake“, а целта й ще е преобразяването на малко градско пространство със средствата на архитектурата, ландшафта и градския дизайн.

Кандидатите трябва да представят проектите си на табло, формат А1. Крайният срок за предаване е 10 април.

От 12 до 14 април ще се проведат журирането и защитите на проектите, които ще бъдат представени и в изложба.

Повече подробности ТУК

Източник: stroimedia.bg
 
Победителите в конкурса на Walltopia
Петък, 15 Март 2013 04:03
01
Победителите в конкурса са:
1A Studio, Bulgaria (Aleksander Shinolov)
011
012
013
013
014
015
Fissure Team, Spain (Ignacio Gias, Javier Jesus, Ana Vida)
022
023
024
025
026
I/O Architects, Bulgaria (Georgi Kutov, Vyara Zhelyazkova, Stefan Apostolov, Bozhidara Vulkova, Mariya Gyaurova, Boris Tikvarski, Andrei Pachilova, Martina Radeva)
033
034
035
036
037
Mars Architects & Intoarch, The Netherlands / Bulgaria (Neville Mars, Etienne Mares, Yuval Zohar, Anitra Baliga, Rumiana Tiholova, Elina Malinova)
044
045
046
047
048
049
050
051
052
Radionica Arhitekture, Croatia (Goran Raco, Josip Sabolic, Fani Frkovic, Iva Pejic)
055
056
057
058
059
060
061
062
Измежду петте проекта Walltopia избра да реализира проекта на Mars Architects + Intoarch
Източник: http://www.collider.eu/
 
Международен конкурс за преустройство на квартал в гр. Белгород, Русия
Сряда, 13 Март 2013 16:15
01

Град Белгород е разположен в югозападната част на Русия (близо до границата с Украйна). Населението му е около 350,000 жители, като 70,000 от тях са студенти. 

Обектът на конкурса е терен в централната част с приблизителни размери 200/300 м. Ограничението за височината на новопроектираните сгради е 15-20 м.

Една от основните цели на конкурса е да се направят предложения с по-интензивно застрояване при запазване на високото качеството на обитаване.

Конкурсът е отворен за всички професионални архитекти.

Награден фонд: 50,000$

Регистрационна такса: 50 евро.

Организатори: PROJECT MEDIA

Журито ще бъде обявено след 15 март.

Конкурсната програма може да видите ТУК, а регистрационната форма ТУК

02
03
За повече информация посетете
http://prorus.net.ru/english/konkursy_01_belgorod_english.html
 
Още статии...


Страница 12 от 26
Copyright © 2018 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions