КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Конкурси
Изменение на ОУП в Казанлък: Долината на тракийските царе
Четвъртък, 30 Август 2012 17:01

Община Казанлък обяви поръчка с наименование „Долината на тракийските царе - проектиране“ – изменение на Общия устройствен план на гр.Казанлък, като се включат и части от землището на гр.Казанлък /входовете към гр.София, язовир „Копринка“, гр.Стара Загора, гр.Шипка, с.Енина, с.Бузовград и кв.“Казанлъшки минерални бани“

Прогнозна стойност без ДДС
41666.67 BGN

Срок за получаване на оферти или на искания за участие
08.10.2012 г. Час: 16:30

Запознайте се с обявлението тук

 
Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на гр.Варна
Понеделник, 27 Август 2012 17:34

“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна,  чрез реконструкция на градската среда“

Възложител: Община Варна
Номер: 00081-2012-0047
Процедура: Открит конкурс за проект по ЗОП
Описание: Конкурсът за идеен инвестиционен проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна, чрез реконструкция на градска среда“, включва: - Градинката около Катедрален храм „Св. Успение Богородично” /ПИ 1503.580/ - 11 517 кв.м.; - Градска градинка зад Операта - /ПИ 1506.39 / - 13 346 кв.м.; - Площад „Независимост” - ПИ 1507.3 /в граници: от кръстовище бул.”Христо Ботев” и бул. „Вл. Варненчик” до Операта, ул. „д-р Людвик Заменхоф”, ул. „Цар Симеон І”, бул. „Княз Борис І”, ул. „Драгоман Цанков” с ул. „Шумен”, Съдебна палата и Държавен архив / - 13 400 кв.м.; - Бул. „Княз Борис І” в частта от площад „Независимост” до бул. „Цар Освободител” /ПИ 1507.403 и ПИ 1508.102/ - 20 239 кв.м.; - Бул. „Сливница” в частта от бул. „Мария Луиза” до входа на Морската градина /ПИ 1508.1/ - 17 693 кв.м.; - Градинка „Севастопол” /в граници: бул. „Сливница”, бул. „Княз Борис І” и ул. „Ал. Пушкин”, ул. „Л. Каравелов” /ПИ 1508,74/ - 3 563 кв.м.; - Връзката между Главната пешеходна зона – Римски терми – Море ( 8000 кв.м.) (трасето на връзката между Главната пешеходна зона – Римски терми – Море се избира по избор от участника). Целта на провеждането на конкурс за проект е Възложителят да придобие идея за най-доброто решение на определената с конкурсната програма задача чрез конкуренция на визуално представени различни идеи за оформяне и изграждане на по-добра визия на пешеходните зони и тротоари, както и зоните за обществен отдих, съобразена с уникалния характер на града ни. С новия проект ще се търси единна концепция на безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество градска среда – пешеходни настилки, велосипедни алеи, цветово оформление и художествено осветление, подходящи елементи на градския дизайн – малки архитектурни форми, указателни знаци, енергоспестяващо улично осветление, различни форми на градско озеленяване, както и създаване на достъпна архитектурна среда.
Краен срок: 11.10.2012 г.
Състояние: Отворена

Съдържание

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 496264 Решение 17.08.2012 г. 21.08.2012 г.
2 496272 Обявление за конкурс за проект (ЕС) 17.08.2012 г. 21.08.2012 г.
Източник: aop.bg
 
Идеен проект за продължение на метрото до Хладилника
Сряда, 22 Август 2012 00:00
На 15 август Агенцията за обществени поръчки обяви обществена поръчка за изготвяне на идеен проект на продължението на втория метродиаметър до Хладилника (ТУК).

Наименованието на обществената поръчка, чийто възложител е "Метрополитен" е "Изготвяне на идеен проект за "Проект за разширение на метро София - ІІ диаметър; Участък по бул. "Черни връх" от ул. "Елин връх" (км 10+452) до ул. "Филип Кутев" с МС ІІ-12".

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвянето на идеен проект за продължението на втори метродиаметър под бул. "Черни връх" през кв. "Хладилника" от изградения оборотен участък след МС ІІ-11 при ул. "Елин връх" до ул. "Филип Кутев" с МС ІІ-12 и "Линеен пункт" (съоръжение за оборот и престой на метросъставите с възможност за осъществяване на периодични технически прегледи и малки ремонти, както и помещения за обслужващия персонал и машинистите).

Проектът трябва да се разработи на база предвиденото развитие на метромрежата в София, предвиждаща трасето на втори метродиаметър да продължи под бул."Черни връх" през кв. Хладилника. Проектът трябва да обхваща продължението на трасето от изградения оборотен участък след МС ІІ-11 при ул."Елин връх" под бул. "Черни връх" до кръстовището му с ул."Сребърна" – началото на северния вестибюл на бъдещата метростанция МС ІІ-12, която да бъде крайна в продължението на метродиаметъра на юг.
Бъдещата станция трябва да бъде с два вестибюла и перон с дължина 100 м, като след нея да се проектира съоръжение за оборот и престой на метросъставите, с възможност за осъществяване на периодични технически прегледи и малки ремонти, както и на помещения за обслужващият персонал и машинистите, т. нар. "Линеен пункт".
Ситуирането на метростанцията трябва да се съобрази с наличната подземна и наземна инфраструктура и с регулационния план.

Поръчката трябва да бъде изпълнена в срок от три месеца. Финансирането е със средства на Столична община.

Сред изискванията към кандидатите са минимален оборот от проектиране за последните 3 години 400 000 лева без ДДС и квалификация за проектиране на обекти I категория.
Също така участниците трябва да докажат, че през последните 3 години са изпълнили поне един договор за изготвяне на "подобен проект" (изработили са вариантни решения, идейни проекти или технически проекти за изграждане на метро и метростанции)

Критерий за оценка на офертите е най-ниската предложена цена.

Срокът за получаване на документация за участие в процедурата е 12.00 часа на 26 септември. Отварянето на офертите ще започне същия ден в 14.00 часа.

Проектът трябва да съдържа следните части:
• Инженерно-геоложки и хидро-геоложки проучвания;
• Трасе, профили, вертикална планировка и геодезия;
Архитектура;
Архитектурно художествено оформление на интериора;
• Конструкции;
• Електроснабдяване, вътрешни ел. инсталации, заземителни инсталации, осветление и силови ел. инсталации, кабелни носачи и заземителни инсталации, тунелно осветление, кабели СН за връзка между ТПС, магистрални кабели НН;
• Тягови разчети, ТПС и автоматика на ТПС, конфигурация и ел. захранване на контактна релса;
• В и К, помпени станции и външни В и К връзки;
• Електромеханична част: ескалатори, асансьорни уредби за лица с увреждания, ОВ и климатизация включително междустанционни и станционни вентилационни уредби;
• Релсов път, контактна релса, пътни репери и указателни знаци;
• Комуникациоони и аудио визуални системи - КАВС (пожароизвестяване, радио оповестявяне, видеонаблюдение, часофикация, диспечерски връзки, радиовръзка, сигнално-охранителна система, система за контрол на достъпа до служебните помещения, транспортна комуникационна система);
• Контрол на достъпа и таксуване на пътниците;
• Автоматика и телемеханика на осветлението и електромеханичните уредби (помпи, вентилатори, ескалатори и асансьори);
• АТДВ (ЕЦ-М и АРС);
• Диспечерско управление на движението, ел.снабдяването и ел.механичните съоръжения, пътническа информационна система;
• Визуална информация (в съответствие с интериорните решения);
• Части за подобект: Линеен пункт за оборот и престой на метросъставите;
• Реконструкция и преустройство на същесвуващата инженерна инфраструктура – В и К, електроснабдяване, телефонизация, топлофикация, пътни работи;
• Паркоустройство и озеленяване;
• План за безопасност и здраве.
Източник: stroitelstvo.info
 
Типов проект за рехабилитация и саниране на ЕПЖС в София
Понеделник, 20 Август 2012 15:10

Уважаеми колеги,

Запознайте се с обявлението за обществена поръчка  на  Столична община (ТУК) с наименование „Изработване на типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС), в пет самостоятелни обособени позиции”

Целта на изработването на типов проект за рехабилитация, обновяване и саниране на едропанелни жилищни сгради е да се подпомогнат етажните собственици и собствениците на жилища при обновяването на едропанелните сгради чрез предоставяне на унифицирана документация, съобразена с конкретните типови секции и съвременните изисквания към инвестиционните проекти. Изработване на типови проекти за едропанелни жилищни сгради, съгласно обособената позиция, за която се участва.

Проектът трябва да обхване в максимална степен общите за секциите изисквания и проекти. Към проекта да се добави списък с изискваните допълнителни дейности и проекти, необходими за конкретната реализация на инвестиционните намерения.

Прогнозна стойност без ДДС: 250 000 лв.

Срок за получаване на документация за участие 10.09.2012 г. Час: 17:00

КМДЕ при КАБ
 
Зелени, достъпни и активни пешеходни зони в Сливен
Понеделник, 20 Август 2012 14:51

Уважаеми колеги,

Община сливен обявява конкурс за проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”.

Целта на разработката е да се направи във фаза концепция и идейни инвестиционни проекти /в зависимост от конкретно разработваната част/ и с отчитане подробно описаните обстоятелства, предложение за благоустрояване на цялата територия или на обособени части от нея. Целта е ефективност в използване на територията на центъра и поли-функционалност в нейното насищане с дейности, подобряване на пешеходния и автомобилен достъп, пластично третиране на пешеходните и зелени площи чрез проектиране на подпорни стени, стълби, рампи, с използване на естественият релеф на терена и възможност да се реализира на етапи. Последното изискване е особено важно и ще се приемат и разработки, които третират по-детайлно само обособени части от подлежащата на разработване територия, с прилагане на обща визия за целия й обхват.

Предвид точно това изискване - възможност за реализиране на етапи, следва да се обособят и разработят самостоятелно и с различен подход при третирането, поне следните функционално свързани части от подлежащата на разработване територия: - Същинският център на гр. Сливен, попадащ в №№ 135, 136, 137 и 139 по плана на ЦГЧ - Сливен, ограничен от булевардите „Цар Освободител”, „Цар Симеон” и ул. „Генерал Скобелев”, в които са разположени сградите на Митрополията и църквата „Св. Димитър”, на ДТ „Ст. Киров”, на две средни училища – ГПЗЕ „Захари Стоянов” и ПМГ „Добри Чинтулов”, на хотел „Сливен” и паметникът на Хаджи Димитър - да се разработи концепция за благоустройствени мероприятия в подлежащата на разработване територия.- Съществуващата пешеходна зона по бул. „Цар Освободител” от № 1 пред сградата на Община Сливен до № 39 пред сградата на НТС, в т. ч. площадът пред Община Сливен, ограничаващ от юг кв. 144, в който са разположени и сградите на Съда, зала „Сливен” и сградата на читалище „Зора” с действаща театрална зала. Площадът би могъл да се разработи и самостоятелно, но обвързано с останалата част от булеварда - да се разработи идеен инвестиционен проект за благоустройствени мероприятия в подлежащата на разработване територия.

- Неразработената част от бул. „Цар Освободител” от № 39 пред сградата на НТС до „Градински мост”, като могат да се дадат идеи и за доработване на проекта на Пътен възел „Розова градина”, одобрен като устройствен проект, в посока функционално допълване и благоустрояване - да се разработи идеен инвестиционен проект за благоустройствени мероприятия в подлежащата на разработване територия.

Срок за представяне на проекти или на заявления за участие: 24.09.2012г., 16:00ч.

Обявлението може да прочетете ТУК
КМДЕ към КАБ
 
Изработване на инвестиционен проект за разширение на СОУ „Васил Левски“ гр.Троян
Петък, 17 Август 2012 08:11
SOU-V.L.-Troyan

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ул.“34 Троянски полк“ 43, За: Розалина Симеонова Русенова, РБългария 5600, Троян, Тел.: 0670 62772, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 0670 62772

Място/места за контакт: Троян ул.“34Троянски полк“ 43

Адрес на профила на купувача: http://vlevski.eu.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на инвестиционен проект за разширение на СОУ „Васил Левски“ гр.Троян съгласно изготвено техническо задание.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В проектираната сграда да се поместят актова зала, училищна библиотека,зала за извънлкасни занимания, фитнес зала, училищен бюфет,гаражи за лек автомобил,училищен автобус и микробус.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 ЗТР, когато участникът е физическо лице, представя заверено копие на документ за самоличност. 2.Копие на актуални удостоверения за проектантска правоспособност 3.Копие на действаща застрахователна полица за „Професионална отговорност“ в проектирането по чл.171 ал.1 от ЗУТ 4.,Административни сведения за участника 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал.1,2 и 5 от ЗОП 6.Ценова оферта 7.Проект на договор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/08/2012, 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

Не

СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/08/2012

 
Концептуален план за развитие на парк Горки в Москва
Петък, 20 Юли 2012 11:42

Целта на конкурса е да се избере екип, който ще разработи най-добрия интегриран план за развитие на парк Горки в Москва. Фокусът на идеята трябва да бъде насочен основно върху идеологията, функционалността и икономическата рамка за обекта. Предложението на победителя ще бъде подложено на обществено обсъждане и ще служи за подложка при изработването на генералния план на парка.

Конкурсът е отворен за всички лицензирани фирми (екипи) в областта на архитектурата, териториалното и ландшафтно устройство. 

Срокът за регистрация (без такса) и предаване на предложенията е 31 юли 2012г.

Наградата за най-доброто предложение е хонорар на стойност от 100,000 до 220,000 $.

С условията за конкурса може да се запознаете ТУК

За повече информация посетете официалната страница на конкурса http://park-gorkogo.com/about/5076/

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1 септември 2012г. на http://park-gorkogo.com

Източник: http://park-gorkogo.com
 
Архитектурен конкурс за Cadogan Cafe в Лондон
Петък, 20 Юли 2012 11:19

Организаторите на конкура Cadogan Estate търсят най-доброто проектно предложение за изграждане на сграда за кафене върху площад York Square.  Размерите на бъдещата строителна площадка са приблизително 25 х 15 метра. Капацитетът на кафенето е предвиден за около 100 посетитеи (60 на открито и 40 на закрито). Оценката за реализиране на проекта е 2 млн. паунда, в които са включени всички разходи за строителство, оборудване и обзавеждане, данъци и такси.

Конкурсът ще се проведе на два етапа и е отворен за всички архитекти. Наградата е в размер на 5,000 паунда за всеки от финалистите, а класираният на първо място ще получи хонорар за изготвяне на окончателния проект.

Крайният срок за регистрация (без такси) и предаване на проектните предложения е 20 август 2012г.

За участие в конкурса се регистрирайте ТУК.

За повече информация: Downloads.

 

Източник: malcolmreading.co.uk

 
Община Габрово обяви обществена поръчка за ремонт на двора на ОУ ”Н. Рилски”
Сряда, 18 Юли 2012 11:19
Снимка: ОУ "Н. Рилски"
Документите може да получите в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Цена на документацията: 8.00 лв. /с ДДС/

Краен срок за закупуване на документация: 20.08.2012г. - 17.30 часа

Краен срок за подаване на оферти: 30.08.2012г. - 17.30 часа

Документацията може да изтеглите от ТУК.

Източник: citybuild.bg
 
Пловдив обяви архитектурен конкурс за кино "Космос"
Вторник, 17 Юли 2012 15:31

Авторът на първопремирания проект ще получи награда от 1500 лева

В Пловдив започна архитектурен интернет конкурс "Кино "Космос" - място за култура". Ето и повече подробности:

I. ЗАДАНИЕ НА КОНКУРСА

1.Въведение

Идеята за конкурс на тема: "Кино "Космос" - място за култура" е породена от обществено назрялата необходимост да се запази зоната около/с кино "Космос" като зона за култура, да се съхрани паметта на града, като се доразвие в едно ново, съвременно средище за култура. Конкурсът представлява продължение на публичната дискусия на културни организации за запазването на киното и е част от една цяла поредица от действия за съхраняване и съживяване на тази зона.

С реализирането на проекта "Кино "Космос - място за култура", Пловдив би имал още един довод за кандидатстване за Европейска столица на културата 2019. В контекста на европейските културни политики, той ще допринесе също за насърчаването на културата като творчески двигател за развитие на града, ще насърчи устойчивостта на културните събития и ще помогне за разкриването на нови културни пространства. Развитието на проекта ще насърчи и активната гражданска позиция по темата.

2.Цели на конкурса:

- да се съхрани, възстанови и развие идеята за културно средище в зоната на кино Космос /отстояване на регионална културна идентичност/
- резултатът от конкурса да доведе до изграждане на устойчива среда, в която
да се твори и съпреживява изкуство
- чрез конкурсът за идеи и по-късно чрез обсъждане на тези идеи и изложби, да се включи максимално местната общност
- чрез съвместни действия на културната общност и административните институции да се запази тази специфична културна даденост в града

3.Местоположение и историческа справка

Кино "Космос" е разположено в централната част на Пловдив, на ул. "Гладстон", която свързва централния пловдивски площад с Градската градина, бившото вече Марково тепе, Бунарджика. Това е една ос, по която в средата на миналия век се изграждат сгради за култура като Изложбената зала, Профсъюзния дом, Домът на науката и техниката. Провеждат се и множество конкурси: за опера, за многофункционална зала и др. Сградата и зоната около нея имат сериозния потенциал да доразвият тази културна ос, да съживят и придадат на едно традиционно място за култура нов смисъл, да се превърнат за младите хора в средище за свободен културен обмен.

Сградата на киното е проектирана от архитектите Любомир Шинков и Любомир Бонев и е построена през 1960 г. Забележителната за времето си конструкция на залата осигурява и досега най-голямото закрито амфитеатрално пространство в Пловдив с 900 места. Тя има характерния за 60-те години архитектурен образ, носител е на много технически нововъведения за времето си и една от малкото сгради в Пловдив, със запазена архитектура от времето на модернизма.

В последните години киното не се използва и започва да се руши, площадното пространство пред него е завзето от временни павилиони, стига се дори до решение на Общинския съвет, предназначението на парцела да се смени за многоетажен гараж/общ. обслужване, което решение, след сериозния обществен натиск, се отменя с ново решение на Общински съвет от 2011г. за запазване публичната общинска собственост на имота. Започва обществена дискусия за съдбата киното в контекста на съвременните изисквания и за нов живот на средата около него.

4.Задание на конкурса

Задачите на конкурса са - на основата на цялостен анализ на съществуващата сграда, както и на характера и потенциалите на средата, да се предложат виждания и идеи за развитието на зоната. Конкурсът е идеен, анонимен и не включва реализация на наградения проект. Той ще създаде база с идеи, за които ще се направи обществено обсъждане и които ще бъдат основата за възлагане на конкретни проекти за бъдещата реализация на това място за култура.

Предмет на конкурса е зоната на сградата на кино "Космос" и концепция за нейното вписване в градската среда. Запазването на публичния характер на зоната е задължително.

Проектите трябва да съхранят културния характер на средата, да анализират сградата и да преценят възможността й за вписване в общата съвременна интерпретация, която ще направят на тази среда. Те трябва да осигурят възможност за функционирането на зоната като модерен културен център или атрактивно място за градски живот за култура: официална или алтернативна, но жизнена, привличаща жителите на града като съучастници или съпреживяващи изкуство и култура.

Проектите трябва да дадат идеи за функцията на сградата при запазването й или да покажат друга градоустройствена концепция за изграждане на културно средище.

Участниците трябва да отчетат характера на градската среда, в която се намира сградата - предимно жилищна, застроена с ниско- до средноетажна застройка, с тесни улици, характерни за градския център. Проектите трябва да предложат решения за подходите към зоната /транспортни и пешеходни връзки/ и начина на паркиране, като анализират и влиянието им върху съществуващата градска структура. Бъдещото развитие на тази зона трябва да бъде елемент, интегриран с целия жилищен квартал.

Препоръчително е изследването на градоустройствената рамка, който свързва зоната на киното с други сгради за култура по ул."Гладстон", като Изложбената зала, Профсъюзния дом, Домът на науката и техниката. Предимство би било проучването на възможностите за финансиране на предложената идея, както и приблизителна стойност на инвестицията. 

5. Изисквания към представянето на проекта

Конкурсният проект трябва да съдържа графична и текстова част. Обхватът на разработката и обемът на презентиране са по избор на участниците, така че максимално добре да илюстрират техните идеи.

Графичната част трябва да бъде представена в дигитален вид, на едно /1/ табло с работен размер 87см/174см, ориентирано "портрет". Изисквания към представянето са: резолюция 200 dpi, цветова скала RGB, формат PDF, JPEG, TIFF.

Текстовата част, трябва дава кратко описание на основната концепция като изяснява и допълва графичната част на проекта. В нея трябва да бъде описана идеята, използваните материали, eвентуално ориентировъчна стойност на реализацията и всяка друга информация, която участниците смятат за важна за изясняването на проектното решение.

6. Изходни материали

Възложителите предоставят на участниците следните изходни материали, които ще бъдат качени за свободно сваляне на сайта на конкурса www.komsomol.eu:

- копие от действащия ПУП /ЗРП/ на квартала - застроителен и регулационен
план
- кадастрална карта на район Централен, гр.Пловдив
- схема на историческа зона Филипопол-Тримонциум-Пловдив
- схеми към ОУП Пловдив- историческо наследство и подземен урбанизъм
- разпределения на първи и втори етаж, надлъжен вертикален разрез и фасади
юг и изток на сградата на кино "Космос"
- снимки от фасадите на кино "Космос"
- част от технически анализ за предоставяне на концесия на обект кино
"Космос", ул. "Гладстон" № 48, гр.Пловдив

II. ГРАФИК НА КОНКУРСА

1.Регистрация

Регистрацията става чрез заявка за участие в конкурса, която трябва да се изпрати на email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Всеки регистрирал се ще получи потвърждение на предоставения от него e-mail адрес, както и шестцифрен код, който ще бъде неговия персонален идентификационен номер за участие. Няма такса за регистрация за участие в конкурса.

2. График на конкурса


- обявяване на конкурса - 16.07.2012 г.
- краен срок за регистрацията на участниците - 15.08.2012 г.
- възможност за оглед на сградата - 13.08.2012г. и 22.08.2012г.
- краен срок за предаване на проектите - 10.09.2012 г.
- журиране на конкурсните работи - 11-17.09.2012 г.
- обявяване на резултатите 18.09.2012
- провеждане на конференция за обсъждане на конкурса
- участие в изложбата "Архитектурен форум 2012" - 20.09 -20.10.2012 г.

3. Предаване на материалите на конкурса

Проектите се изпращат в дигитален вид на email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , най-късно до 10 септември 2012г. (00:00 местно време). Проекти, пристигнали след тази дата, няма да бъдат оценявани.

4.Изложби, публикации, обсъждане


Всички проекти ще бъдат представени в изложбата "Архитектурен форум 2012".  Ще бъде издаден и албум с проектите на всички участници от конкурса. Печелившите идеи ще бъдат публикувани в специализираните медии. По време или след изложбата "Архитектурен форум 2012", ще бъде организирана конференция за обсъждане на конкурса

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.Участници


Конкурсът е архитектурен, за идеи. Всеки екип трябва да се ръководи от архитект, но няма ограничения за ценза и професията на останалите участници в екипа.

2.Анонимност

Конкурсът е анонимен. Всеки участник ще бъде представен пред журито с идентификационния си номер, който ще получи при регистрацията си.

3.Въпроси и отговори


Въпроси могат да бъдат задавани до 01.09.2012г. на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като отговорите ще се предоставят в рамките на 24 часа от постъпването на въпросите. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на официалния сайт на конкурса.

4.Информация за конкурса и за кино Космос


Информация за конкурса може да бъде свалена от официалния сайт - www.komsomol.eu.

IV. ОЦЕНЯВАНЕ

I. Жури

1.арх. Илко Николов
председател на журито, зам.-председател на САБ, председател на САБ дружество Пловдив, председател на Общински съвет, гр.Пловдив

2. арх. Любомир Шинков
главен проектант на кино Космос

3. арх. Благовест Вълков
професор в УАСГ, гр.София, ръководител на катедра Обществени
сгради

4. арх. Невена Узунова
директор на "Дирекция- Устройство на територията", Община Пловдив

5. арх. Величко Куртев
представител на САБ, дружество Пловдив

6. арх. Мануел Мануелян
представител на КАБ, РК Пловдив

7. Пенка Попова
представител на "Гражданска инициатива за запазване на кино
"Космос"

II. Награди


Предвижда се присъждането на три награди:
- първа - 1500 лв.
- втора - 1000 лв.
- трета - 500 лв.

В зависимост от резултатите на конкурса, журито има право да преразпределя наградния фонд, както и да присъжда допълнителни поощрителни награди.

Източник: stroimedia.bg
 
Още статии...


Страница 12 от 22
Copyright © 2015 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions