КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Конкурси
Община Габрово обяви обществена поръчка за ремонт на двора на ОУ ”Н. Рилски”
Сряда, 18 Юли 2012 11:19
Снимка: ОУ "Н. Рилски"
Документите може да получите в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Цена на документацията: 8.00 лв. /с ДДС/

Краен срок за закупуване на документация: 20.08.2012г. - 17.30 часа

Краен срок за подаване на оферти: 30.08.2012г. - 17.30 часа

Документацията може да изтеглите от ТУК.

Източник: citybuild.bg
 
Пловдив обяви архитектурен конкурс за кино "Космос"
Вторник, 17 Юли 2012 15:31

Авторът на първопремирания проект ще получи награда от 1500 лева

В Пловдив започна архитектурен интернет конкурс "Кино "Космос" - място за култура". Ето и повече подробности:

I. ЗАДАНИЕ НА КОНКУРСА

1.Въведение

Идеята за конкурс на тема: "Кино "Космос" - място за култура" е породена от обществено назрялата необходимост да се запази зоната около/с кино "Космос" като зона за култура, да се съхрани паметта на града, като се доразвие в едно ново, съвременно средище за култура. Конкурсът представлява продължение на публичната дискусия на културни организации за запазването на киното и е част от една цяла поредица от действия за съхраняване и съживяване на тази зона.

С реализирането на проекта "Кино "Космос - място за култура", Пловдив би имал още един довод за кандидатстване за Европейска столица на културата 2019. В контекста на европейските културни политики, той ще допринесе също за насърчаването на културата като творчески двигател за развитие на града, ще насърчи устойчивостта на културните събития и ще помогне за разкриването на нови културни пространства. Развитието на проекта ще насърчи и активната гражданска позиция по темата.

2.Цели на конкурса:

- да се съхрани, възстанови и развие идеята за културно средище в зоната на кино Космос /отстояване на регионална културна идентичност/
- резултатът от конкурса да доведе до изграждане на устойчива среда, в която
да се твори и съпреживява изкуство
- чрез конкурсът за идеи и по-късно чрез обсъждане на тези идеи и изложби, да се включи максимално местната общност
- чрез съвместни действия на културната общност и административните институции да се запази тази специфична културна даденост в града

3.Местоположение и историческа справка

Кино "Космос" е разположено в централната част на Пловдив, на ул. "Гладстон", която свързва централния пловдивски площад с Градската градина, бившото вече Марково тепе, Бунарджика. Това е една ос, по която в средата на миналия век се изграждат сгради за култура като Изложбената зала, Профсъюзния дом, Домът на науката и техниката. Провеждат се и множество конкурси: за опера, за многофункционална зала и др. Сградата и зоната около нея имат сериозния потенциал да доразвият тази културна ос, да съживят и придадат на едно традиционно място за култура нов смисъл, да се превърнат за младите хора в средище за свободен културен обмен.

Сградата на киното е проектирана от архитектите Любомир Шинков и Любомир Бонев и е построена през 1960 г. Забележителната за времето си конструкция на залата осигурява и досега най-голямото закрито амфитеатрално пространство в Пловдив с 900 места. Тя има характерния за 60-те години архитектурен образ, носител е на много технически нововъведения за времето си и една от малкото сгради в Пловдив, със запазена архитектура от времето на модернизма.

В последните години киното не се използва и започва да се руши, площадното пространство пред него е завзето от временни павилиони, стига се дори до решение на Общинския съвет, предназначението на парцела да се смени за многоетажен гараж/общ. обслужване, което решение, след сериозния обществен натиск, се отменя с ново решение на Общински съвет от 2011г. за запазване публичната общинска собственост на имота. Започва обществена дискусия за съдбата киното в контекста на съвременните изисквания и за нов живот на средата около него.

4.Задание на конкурса

Задачите на конкурса са - на основата на цялостен анализ на съществуващата сграда, както и на характера и потенциалите на средата, да се предложат виждания и идеи за развитието на зоната. Конкурсът е идеен, анонимен и не включва реализация на наградения проект. Той ще създаде база с идеи, за които ще се направи обществено обсъждане и които ще бъдат основата за възлагане на конкретни проекти за бъдещата реализация на това място за култура.

Предмет на конкурса е зоната на сградата на кино "Космос" и концепция за нейното вписване в градската среда. Запазването на публичния характер на зоната е задължително.

Проектите трябва да съхранят културния характер на средата, да анализират сградата и да преценят възможността й за вписване в общата съвременна интерпретация, която ще направят на тази среда. Те трябва да осигурят възможност за функционирането на зоната като модерен културен център или атрактивно място за градски живот за култура: официална или алтернативна, но жизнена, привличаща жителите на града като съучастници или съпреживяващи изкуство и култура.

Проектите трябва да дадат идеи за функцията на сградата при запазването й или да покажат друга градоустройствена концепция за изграждане на културно средище.

Участниците трябва да отчетат характера на градската среда, в която се намира сградата - предимно жилищна, застроена с ниско- до средноетажна застройка, с тесни улици, характерни за градския център. Проектите трябва да предложат решения за подходите към зоната /транспортни и пешеходни връзки/ и начина на паркиране, като анализират и влиянието им върху съществуващата градска структура. Бъдещото развитие на тази зона трябва да бъде елемент, интегриран с целия жилищен квартал.

Препоръчително е изследването на градоустройствената рамка, който свързва зоната на киното с други сгради за култура по ул."Гладстон", като Изложбената зала, Профсъюзния дом, Домът на науката и техниката. Предимство би било проучването на възможностите за финансиране на предложената идея, както и приблизителна стойност на инвестицията. 

5. Изисквания към представянето на проекта

Конкурсният проект трябва да съдържа графична и текстова част. Обхватът на разработката и обемът на презентиране са по избор на участниците, така че максимално добре да илюстрират техните идеи.

Графичната част трябва да бъде представена в дигитален вид, на едно /1/ табло с работен размер 87см/174см, ориентирано "портрет". Изисквания към представянето са: резолюция 200 dpi, цветова скала RGB, формат PDF, JPEG, TIFF.

Текстовата част, трябва дава кратко описание на основната концепция като изяснява и допълва графичната част на проекта. В нея трябва да бъде описана идеята, използваните материали, eвентуално ориентировъчна стойност на реализацията и всяка друга информация, която участниците смятат за важна за изясняването на проектното решение.

6. Изходни материали

Възложителите предоставят на участниците следните изходни материали, които ще бъдат качени за свободно сваляне на сайта на конкурса www.komsomol.eu:

- копие от действащия ПУП /ЗРП/ на квартала - застроителен и регулационен
план
- кадастрална карта на район Централен, гр.Пловдив
- схема на историческа зона Филипопол-Тримонциум-Пловдив
- схеми към ОУП Пловдив- историческо наследство и подземен урбанизъм
- разпределения на първи и втори етаж, надлъжен вертикален разрез и фасади
юг и изток на сградата на кино "Космос"
- снимки от фасадите на кино "Космос"
- част от технически анализ за предоставяне на концесия на обект кино
"Космос", ул. "Гладстон" № 48, гр.Пловдив

II. ГРАФИК НА КОНКУРСА

1.Регистрация

Регистрацията става чрез заявка за участие в конкурса, която трябва да се изпрати на email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Всеки регистрирал се ще получи потвърждение на предоставения от него e-mail адрес, както и шестцифрен код, който ще бъде неговия персонален идентификационен номер за участие. Няма такса за регистрация за участие в конкурса.

2. График на конкурса


- обявяване на конкурса - 16.07.2012 г.
- краен срок за регистрацията на участниците - 15.08.2012 г.
- възможност за оглед на сградата - 13.08.2012г. и 22.08.2012г.
- краен срок за предаване на проектите - 10.09.2012 г.
- журиране на конкурсните работи - 11-17.09.2012 г.
- обявяване на резултатите 18.09.2012
- провеждане на конференция за обсъждане на конкурса
- участие в изложбата "Архитектурен форум 2012" - 20.09 -20.10.2012 г.

3. Предаване на материалите на конкурса

Проектите се изпращат в дигитален вид на email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , най-късно до 10 септември 2012г. (00:00 местно време). Проекти, пристигнали след тази дата, няма да бъдат оценявани.

4.Изложби, публикации, обсъждане


Всички проекти ще бъдат представени в изложбата "Архитектурен форум 2012".  Ще бъде издаден и албум с проектите на всички участници от конкурса. Печелившите идеи ще бъдат публикувани в специализираните медии. По време или след изложбата "Архитектурен форум 2012", ще бъде организирана конференция за обсъждане на конкурса

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.Участници


Конкурсът е архитектурен, за идеи. Всеки екип трябва да се ръководи от архитект, но няма ограничения за ценза и професията на останалите участници в екипа.

2.Анонимност

Конкурсът е анонимен. Всеки участник ще бъде представен пред журито с идентификационния си номер, който ще получи при регистрацията си.

3.Въпроси и отговори


Въпроси могат да бъдат задавани до 01.09.2012г. на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като отговорите ще се предоставят в рамките на 24 часа от постъпването на въпросите. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на официалния сайт на конкурса.

4.Информация за конкурса и за кино Космос


Информация за конкурса може да бъде свалена от официалния сайт - www.komsomol.eu.

IV. ОЦЕНЯВАНЕ

I. Жури

1.арх. Илко Николов
председател на журито, зам.-председател на САБ, председател на САБ дружество Пловдив, председател на Общински съвет, гр.Пловдив

2. арх. Любомир Шинков
главен проектант на кино Космос

3. арх. Благовест Вълков
професор в УАСГ, гр.София, ръководител на катедра Обществени
сгради

4. арх. Невена Узунова
директор на "Дирекция- Устройство на територията", Община Пловдив

5. арх. Величко Куртев
представител на САБ, дружество Пловдив

6. арх. Мануел Мануелян
представител на КАБ, РК Пловдив

7. Пенка Попова
представител на "Гражданска инициатива за запазване на кино
"Космос"

II. Награди


Предвижда се присъждането на три награди:
- първа - 1500 лв.
- втора - 1000 лв.
- трета - 500 лв.

В зависимост от резултатите на конкурса, журито има право да преразпределя наградния фонд, както и да присъжда допълнителни поощрителни награди.

Източник: stroimedia.bg
 
1 млн. долара е наградата в архитектурния конкурс за историческата гара на Мелбърн
Вторник, 17 Юли 2012 15:01

"Флиндър Стрийт" е най-натоварената грара в Мелбърн
Снимка: Агенцията за големи проекти към правителството на Виктория

До 1 август е срокът за получаване на идейни предложения в международния конкурс за обновяване на най-забележителната железопътна гара в Мелбърн - "Флиндърс стрийт".

Конкурсът, който бе обявен от правителството на австралийския щат Виктория, е с награден фонд 1 милион австралийски долара (около 1.029 американски долара).

Търсят се най-добрите идеи от цял свят за обновяване на гарата и околностите, като в същото време се запазят нейните харакерни черти.
Заданието се отнася до транспортните функции на гарата, запазване на културно-историческите забележителности, градско планиране и интеграцията им с околните сгради.

Проектите трябва да обхващат терен с площ 47 декара, на който има административна сграда, перони и разпределителната инфраструктура. Целта е подобряване на цялостния облик на комплекса и условията за пътниците и превръщането на района в привлекателно обществено място.

Сред предизвикателствата пред участниците в конкурса са запазването на фасадата на гарата и елементите, представляващи архитектурно-историческа ценност, като в същото време гарата трябва да продължи да функционира.

Гарата "Флиндърс стрийт" е построена през 1910 година. Административната сграда е на 4 етажа, дълга е повече от 250 метра и шорока 10 метра. Голяма част от помещенията в нея не са обитавани от 70-те години и поради занемаряването са започнали да се рушат.

Организаторите на конкурса се надяват, че наградата от 1 милион долара ще привлече най-добрите архитекти и дизайнери от цял свят.

Конкурсът ще се проведе по правилата на Австралийския институт на архитектите и международните практики.
Проектите ще бъдат оценявани от 7-членно жури, ръководено от главния архитект на щата Виктория проф. Джефри Лондон. Членове на журито са архитекти, експерти по транспортни проекти и градско планиране, юрист и реставратор.

Журирането ще протече между 9 август и 20 септември и ще завърши с определянето на къса листа с проекти. По време на следващата фаза - между 23 април и 4 юли 2013 година - ще се проведат технически събеседвания и уъркшопове с кандидатите от късата листа.
Победителят ще бъде избран с обществено гласуване и ще бъде обявен към края на 2013.
Източник: stroitelstvo.info
 
Нов конкурс за визуализация на следващата програма за регионално развитие обяви МРРБ
Вторник, 17 Юли 2012 14:58
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014 - 2020 година.

Кандидатстването е по три обособени позиции:
- име;
- послание;
- лого и презентационни материали на бъдещата оперативна програма.

Журито ще оценява съответствието на проектите с целите на предстоящия програмен период 2014 -2020 г., съобщават от пресцентъра на регионалното министерство. 
Критериите са зададени в конкурсната програма. Всеки кандидат може да представи предложение по една или повече от тирите обособени позиции.

Това е втори опит за обявяване на конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие. 
През юни първият конкурс беше прекратен, тъй като журито установи, че никоя от 88-те подадени идеи не съответства на вижданията за ефективна визуализация на бъдещата оперативна програма. Липсваха идеи, които да се запомнят лесно, да бъдат оригинални, с ясна концепция и да покриват напълно изискванията на възложителя.

Крайният срок за участие в новообявения конкурс е 16.00 часа на 5 септември 2012 г.

Документите могат да бъдат подавани на следния адрес:
град София 1202
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19
Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"
етаж 2, зала: средна, старо крило
За "Конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020".
Източник: stroitelstvo.info
 
Изовер стартира конкурс 2013 Isover Energy Efficiency The Best of Awards
Вторник, 10 Юли 2012 15:21

ИЗОВЕР стартира конкурс 2013 ISOVER ENERGY EFFICIENCY THE BEST OF AWARDS за най-иновативните, енергийно-ефективните проекти за ново строителство и реновации.

П О К А Н А

Този конкурс е естествено следствие на два екологични проблема, които ИЗОВЕР приема много присърце – защита на околната среда в лицето на климатичните промени и повишаване на качеството на вътрешния микроклимат, а именно подобряване на комфорта на местата където работим и живеем.

Имайки предвид, че повече от 40% от енергията в Европа се изразходва в сградите, основно внимание се отделя на проекти за реновация, където архитектите и всички други професионалисти в строителния сектор трябва да създадат ефективни решения за спестяване на енергия и пари, като се изправят пред големи предизвикателства. Конкурсът ISOVER Energy Efficiency The Best of Awards е създаден, за да почете и насърчи тези, които вършат изключителна работа в тази област. Изолацията представлява около 78% от потенциала за намаляване на енергийното потребление. Удивително е как обновените сгради могат да постигнат стандарти на много ниско-енергийни сгради, благодарение на креативността и опита на архитектите.

Конкурсът ISOVER Energy Efficiency The Best of Awards се основава на успеха на миналогодишните издания и отново търси проекти, които да определят стандарти в енергийно ефективния дизайн за новото строителство и за реновациите. Право на участие ще имат тези проекти, които демонстрират значителни спестявания на енергия и в които има поне един продукт или решение на ИЗОВЕР. Проектите за реновация трябва да намалят потреблението на енергия поне 3 пъти в сравнение с предишното си състояние. Новото строителство трябва да постигне стандартите за много ниско-енергийни сгради, както са Пасивните, Мулти-Комфортните, нулево енергийните и другите подобни къщи или годишното потребление на енергия за отопление и охлаждане да не превишава 50 kWh/m2 на година.
.
Национално жури, състоящо се от технически експерти ще избере най-добрия проект във всяка категория и тези проекти ще бъдат поканени на  европейска церемония по награждаване през юни 2013 г. в Дъблин, Ирландия.

Най-добрите проекти ще бъдат включени в престижната книга ISOVER Best Of Book, която има за цел да насърчава важни европейски проекти в енергийно - ефективен дизайн за по-добър обмен на знания и практики между всички партньори в строителството. Строителство на енергийноефективно бъдеще, спестяване на средства, комфорт за хората и по-красива планета.

Конкурсът ще е отворен за регистрация на проекти от 1-ви юли до 30-ти ноември 2012 г. Пълния регламент и формуляр за участие ще намерите на сайта www.ISOVER-eea.com.

Конкурсът 2013 ISOVER Energy Efficiency The Best of Awards се организира с любезното съдействие на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Център за Енергийна Ефективност (ЕнЕфект) и Камарата на Архитектите в България (КАБ).

За Изовер:
С 9,500 служители в 40 държави по света, 50 консолидирани компании и 12 лицензианта, 84 завода в 32 държави, ИЗОВЕР е световен лидер в изолационните решения. ИЗОВЕР разработва ефективни изолационни решения за комфорт и сигурност, опазващи околната среда.

За Сен-Гобен Груп:
Сен-Гобен е една от стоте водещи индустриални корпорации в света.
С 190,000 служители, около 50 дейности, повече от 1,200 юридически компании в 64 държави по света, Сен-Гобен е лидер в пазара на хабитата и строителството. Групата разработва, произвежда и продава строителни материали, предлагайки иновативни решения на днешните предизвикателства на растежа, енергийната ефективност и опазването на околната среда.

За допълнителна информация:
Лилия Мангалска - Асистент Маркетинг и Продажби ИЗОВЕР
тел.: +359 2 489 90 84 или e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Източник: izolacii.eu
 
Международен архитектурен конкурс за образователен център в гр. Тарту (Естония)
Понеделник, 09 Юли 2012 11:15

На 20 юни 2012г. неправителствената организация в областта на образованието от гр. Тарту (Естония) Tartu Free Waldorf School Association обяви международен архитектурен конкурс за проектиране на образователен център Tartu Waldorf.

Целта е да се предложи най-добро решение за комплекс с различни функции, съвместяващи детска градина, начално училище, средно училище, хоби център, център за обучение на възрастни и др.

Конкурсът е отворен за всички лицензирани архитекти.

Наградният фонд е в размер на 22,000 евро (без регистрационни такси).

Крайният срок за регистрация и представяне на проектните предложения е 15 август 2012г.

Пълна информация и документите за участие в конкурса може да намерите на официалната страница ТУК
Източник: waldorfkool.info
 
Петък, 06 Юли 2012 11:56

eVolo Magazine кани студенти, архитекти, инженери, дизайнери и художници от цял свят да вземат участие в конкурса за небостъргач eVolo 2013. Основан през 2006 г., годишният конкурс за небостъргач е един от най-престижните призове в света за архитектура на високите сгради. Той оценява изключителните идеи, които предефинират дизайна на небостъргачите чрез прилагането на нови технологии, материали, програми, естетика и пространствени организации, заедно с проучвания на глобализацията, гъвкавост, адаптивност и цифровата революция. Това е форум, който изследва връзката между небостъргача и естествения свят, небостъргача и обществото, и на небостъргача и града.

Участниците трябва да вземат предвид напредъка в технологиите, изследването на устойчиви системи, както и създаването на нови градски и архитектурни методи за решаване на икономически, социални и културни проблеми на съвременния град, включително недостига на природни ресурси и инфраструктура и увеличаването на жителите, замърсяването, икономическо разделение и непланирано разрастване на градовете.
Конкурсът също така е изследване на публичното и частното пространство и ролята на индивида и колектива в създаването на динамична и адаптивна вертикални общност. Също така е отговор на изследването и адаптирането на нови местообитания и територии въз основа на динамично равновесие между човек и природата - нов вид на отзивчив и адаптивен дизайн, способен на интелигентен растеж чрез саморегулиране на собствените си системи.
Няма ограничения по отношение на терен, програма или размер. Целта е да се осигури максимална свобода на участниците да осъществят проекта без ограничения, по най-творческия начин. Какво е небостъргач в 21 век? Какви са историческите, контекстуалните, социалните, градските и природните отговорности на тези мега-структури?
eVolo Magazine се ангажира да продължи да стимулира въображението на дизайнери от цял свят - мислители, които инициират нова архитектурна дискусия по отношение на отговорността в икономически, природен и интелектуален план, което в крайна сметка би могло да промени това, което разбираме като съвременен небостъргач, неговото въздействие върху градското планиране и върху подобряването на начина ни на живот.
Конкурсът ще се проведе при следния график:
25.Юни.2012 - Обявяване на конкурса, начало на регистрацията, приемане на въпроси
05.Ноември.2012 - Краен срок за подаване на въпроси
13.Ноември.2012 - Краен срок за ранна регистрация
03.Декември.2012 - Отговори на въпроси
15.Януари.2013 - Краен срок за късна регистрация
22.Януари.2013 - Краен срок за подаване на проектите ( 23:59 h Източно Американско Време)
11.Март.2013 - Обявяване на победителя
Награден фонд
Първо място - US $5000
Второ място - US $2000
Ттрето място - US $1000

Повече информация и регистрация тук

Източник: arhitektura.bg
 
Международен архитектурен конкурс "Преосимисляне на Атина"
Четвъртък, 05 Юли 2012 12:44

Фондация “Онасис” организира и финансира Европейския архитектурен конкурс за създаването на нов център на града, проект, съсредоточен основно около главната улица Panepistimiou . Конкурсът се организира под патронажа и сътрудничеството на министерствата на околната среда, енергетиката и изменението на климата и на инфраструктурата, транспорта и мрежите, Attiko Metro SA, област Атика и община Атина. “Преосмисляне на Атина” включва намеса в центъра на Атина, разширяване от Amalias Avenue до края на улица Patission . Основната му цел е да се обърне внимание на увеличаването на центъра на Атина и да се вдъхне нов живот в нея, чрез многостранна организационна схема, която ще включва предприемаческа дейност, услуги, постоянно пребиваване, отдих и култура, действия, които ще бъдат насърчавани да си взаимодействат . Разширяването на намесата към Amalias булевард, площад Омония и улица Patission, ще образуват “пръстен”, който ще свързва пешеходната улица Dionysiou Areopagitou и новия музей на Акропола с Националния археологически музей, както и площад Омония с областите Монастираки и Тисион, обединявайки жизнеността на съвременния град с археологически обекти и туризма.

Конкурсът е отворен за архитекти и студенти.
Общ награден фонд : 160 000$
Краен срок за първи етап: 7 септември 2012г.

Официален сайт на конкурса: http://www.rethinkathens.org/

Източник: rknova.com
 
ОП за проектиране на пет училища по изкуствата
Сряда, 04 Юли 2012 13:59

Министерство на културата обявява обществена поръчка с наименование Проектиране на 5 обекта по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Национално училище по изкуствата „Добри Христов” - град Варна;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” – гр. Плевен;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Национално училище за танцово изкуство – гр. София;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” – гр. Котел;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” – гр. София

Прогнозна стойност без ДДС:
192 000  BGN

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи 03.08.2012 г. Час: 13:00

Обявлението може да изтеглите от ТУК

 
ОП за облагородяване на междублокови пространства в Стара Загора
Сряда, 04 Юли 2012 13:54

Община Стара Загора обявява обществена поръчка с наименование „Изготвяне на технически проекти за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр.Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда“.

Прогнозна стойност без ДДС:
100 000  BGN

Срок за получаване на документация за участие
23.07.2012 г. Час: 17:30

Обявлението може да изтеглите от ТУК

 
Още статии...


Страница 12 от 21
Copyright © 2015 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions