КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Конкурси
ОП за проектиране на пет училища по изкуствата
Сряда, 04 Юли 2012 13:59

Министерство на културата обявява обществена поръчка с наименование Проектиране на 5 обекта по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Национално училище по изкуствата „Добри Христов” - град Варна;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” – гр. Плевен;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Национално училище за танцово изкуство – гр. София;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” – гр. Котел;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” – гр. София

Прогнозна стойност без ДДС:
192 000  BGN

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи 03.08.2012 г. Час: 13:00

Обявлението може да изтеглите от ТУК

 
ОП за облагородяване на междублокови пространства в Стара Загора
Сряда, 04 Юли 2012 13:54

Община Стара Загора обявява обществена поръчка с наименование „Изготвяне на технически проекти за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр.Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда“.

Прогнозна стойност без ДДС:
100 000  BGN

Срок за получаване на документация за участие
23.07.2012 г. Час: 17:30

Обявлението може да изтеглите от ТУК

 
ОП за проектиране на учебен полигон на МВР в София
Сряда, 04 Юли 2012 10:03

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - Министерство на вътрешните работи обявява обществена поръчка с наименование "Проектиране и упражняване на авторски надзор на учебен полигон за нуждите на МВР, гр. София"

Прогнозна стойност без ДДС:
258333.33 BGN

Срок за получаване на оферти или на искания за участие:
14.08.2012 г. Час: 12:00

Обявлението може да изтеглите от ТУК


 
Търсят се идеи за плаващия мост 520 в Сиатъл, САЩ
Понеделник, 02 Юли 2012 15:25

Участниците в открития международен конкурс трябва да измислят ново предназначение за моста.

Мостът ще бъде спрян от експлоатация през 2014 година. Затова от участниците в конкурса се иска да му дадат втори живот в съответствие с изискванията на "устойчивата" архитектура.

В конкурса могат да участват индивидуално архитекти, дизайнери и студенти (над 18 години), както и групи от четирима души. Регистрационната такса е: до 4 юли - 40$, до 10 август - 100$. Крайният срок: за регистрация - до 10 август, за подаване на проекти - 15 август.

Награден фонд: 6 000$, 1 премия - 3 000$, 2-а - 1500$, специална студентска - 500$. Най-добрите проекти ще бъдат изложени в галерията AIA в Сиатъл.

Организатори: Държавен департамент по транспорта на щата Вашингтон, Американският институт по архитектура (AIA Сиатъл), Университет Сиатъл.

Източник: citybuild.bg
 
Обществени поръчки от Пловдив, Грамада и Вършец
Сряда, 27 Юни 2012 13:16
Уважаеми колеги,
Запознайте се с обявленията за обществени поръчки, както следва:

1. Предпроектни проучвания, инвестиционно проектиране и изготвяне на работен проект в части архитектура, геодезия, електро, озеленяване, ВиК, безопасност и охрана на труда, временна организация на движението за кандидатстване на Община Грамада по Мярка 321 от ПРСР с проект "Изграждане на спортен комплекс, рехабилитация, и изграждане на водопровод за водоснабдяване на спортния комплекс в кв. " Маринска махала"

- Възложител: Община Грамада
- Прогнозна стойност без ДДС: 35 000 лв.
- Срок за получаване на документация за участие: 12.07.2012 г.    Час: 17:00

Цялото обявление вижте ТУК.

2. Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за "Дублиращ гребен канал за загряване на състезателите", северно от УПИ ІІІ-гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено-обслужващи дейности, кв.1 по плана на ПППРЗ "Спортен комплекс Отдих и култура", гр. Пловдив и Екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта

- Възложител: Община Пловдив
- Прогнозна стойност: 170466.67 лв.
- Срок
за получаване на документация за участие: 27.07.2012 г. Час: 16:00

Цялото обявление вижте ТУК.

2. Прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране за изготвяне на работен проект в пълен обхват съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г., на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за проект: „Многофункционален спортен център „Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в кв. 90 по плана на гр. Вършец".

- Възложител: Община Вършец
- Прогнозна стойност:
350 000 лв.
- Срок
за получаване на документация за участие: 20.07.2012 г. Час: 16:00

Цялото обявление вижте ТУК.

Информацията е предоставена от kab.bg
 
Ямбол обяви архитектурен конкурс за обновяване на градския център
Сряда, 20 Юни 2012 14:02
Проектът за обновяване на пешеходните зони трябва да е съгласуван със стартиралия вече проект за реконструкция на архитектурния паметник "Безистен" и превръщането му в културно-информационен център;
Снимка: Община Ямбол
Община Ямбол стартира конкурсна процедура за изработване на идеен проект за "Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на централните пешеходни зони на града".

Със спечелилия проект, който ще бъде доразвит в техническа и работна фаза, местната администрация ще кандидатства за финансиране по схемата "Зелена и достъпна градска среда" на оперативна програма "Регионално развитие".  

В Ямбол са обособени и функционират две успоредни пешеходни улици, които се събират в площад "Освобождение" и от там по ул. "Цар Освободител" продължават до предпарковото пространство, като всички заедно формират една обширна пешеходна зона.
Целта на конкурсното задание е тази пешеходна зона да бъде реорганизирана така, че да отчита естествените особености на терена, историческото развитие на града, както и по-добрите възможности за отдих и социални контакти на населението.

Да се осигури безпроблемно преминаване през пешеходната зона, по възможност по засенчената част от улиците, като се организират места за отдих и социални контакти в площадните пространства.
Трябва да се има пред вид и необходимостта тези пространства да играят представителна роля, както и да дават възможност за провеждане на различни общоградски мероприятия от културен и социален характер.
По исторически данни но и свързано със съвременната обемно-пространствена среда да се ситуира  и съществувалата в миналото часовникова кула, като се предложи вариант, при който тя да се замени с подходящо изграден слънчев часовник или друг елемент на градската среда, който да символизира днешния ден на гр. Ямбол.

Проектните решения да предвиждат здрави и дълготрайни настилки, като се залага повече на планировъчното решение, а не на скъпите и ефектни материали. Кандидатите трябва да предложат и проект за енергоспестяващо улично осветление и такова захранвано от възобновяеми енергоизточници.

Класираният на първо място участник ще бъде поканен за участие в процедура на договаряне  без обявление за възлагане на обществена поръчка  на основание чл. 90, ал. 1, т. 7 от ЗОП за изработване на технически и работен проект, за които са предвидени 100 000 лв. без ДДС.

Възложителят определя и награден фонд за отличените участници в конкурса:
- първо място – 2 000 лв.; 
- второ място – 1000 лв.; 
- трето място – 500 лв. 

Сроковете на конкурсната процедура:
- обявяване на конкурса - 18.06.2012 г.
- срок за регистрация и получаване на конкурсната програма - 09.08.2012 г. 16.00 часа
- срок за предаване на конкурсните проекти - 09.08.2012 г., 16.00 часа.
- техническа комисия - от 10.08. до 13.08. 2012 г.
- журиране - от 14.08. до 15.08.2012 г.
Източник: gradat.bg
 
Нова административна сграда на Летище Варна
Четвъртък, 14 Юни 2012 17:38

Уважаеми колеги,

Запознайте се с обявлението за обществена поръчка за изготвяне на работен проект за Нова административна сграда на Летище Варна (ТУК).
Срокът за получаване на оферти или заявления за участие
12.07.2012 г. Час: 16:00

 
Най-добър дизайн на жилища за възрастни и бездомни
Вторник, 12 Юни 2012 11:00

Този международен открит конкурс се стреми да намери добре проектирани домове за възрастни хора или бездомни в рамките на някои от най-богатите страни в света. С подкрепата на Habitat for Humanity и YMCA, Building Trust International ще работи с местни групи за правителството и обществото, за да търсят финансиране и планиране за печелившия дизайн.

Вашите предложения трябва да бъдат в градска зона на някоя избрана от вас развита страна, представяйки устойчиви и достъпни малки къщи, подходящи за най-нуждаещите се. Жилищата трябва да са съобразени с характеристиките на мястото и да се вместват в бюджет от 30 хиляди щатски долара.

Награден фонд:
1.Категория “Професионалисти”-финансиране и реализиране на съответния проект. Присъждане на още 9 почетни места
2.Категория “Студенти” 500 щатски долара. Присъждане на още 4 почетни места.

Краен срок за регистрация: 30 юни 2012 г.
Краен срок за всички твърдения: 31 юли 2012 г.

Обявяване на победителите ще бъдат публикувани на www.buildingtrustinternational.org: 15 август 2012

Право на участие:
Дизайнери, строители, архитекти, инженери, дипломанти или студенти.

Повече информация можете да изтеглите от ТУК
Уеб сайт www.buildingtrustinternational.org
Източник: rknova.com
 
Building Trust International обяви конкурс за дизайн на жилища
Понеделник, 04 Юни 2012 10:25
Конкурсът е подходящ за строителни инженери, архитекти, интериорни дизайнери и студенти по архитектура от цял свят

Building Trust International стартира международен конкурс, чрез който ще присъди награди за най-добър дизайн на жилища за възрастни и бездомни, пише Mladiinfo.com.

Чрез конкурса организацията търси решение на проблемите с жилищата и се надява експертите и студентите, които ще се включат да предложат проекти за устойчиви и достъпни малки къщи, подходящи за нуждите на най-нуждаещите се.  Жилищата трябва да бъдат позиционирани в градската среда на съответната държава, да са съобразени с характеристиките на мястото и да се вместват в бюджет от 30 хиляди щатски долара.

Дизайнът на жилищата за нуждаещи се трябва да бъде добре обмислен и да е съобразен с нуждите и по-специфичните потребности на възрастните хора и тези с физически и психически увреждания.

Изисквания
Конкурсът е международен, а най-подходящи за участие са специалистите и студентите в сферата на архикетурата и строителството – интериорни дизайнери, строители, архитекти, инженери. Проекти могат да се подават както индивидуално, така и колективно без значение на възрастта на кандидатите.

Награда
Наградата в категория „практикуващи“ е финансиране и реализиране на съответния проект. В категория "студенти" първа награда в размер на 500 долара ще получи лицето с най-добър проект.

Кандидатстване
По какъв начин ще представи предложението си кандидатът сам избира, но при всички положения се изисква снимков материал, който да съдържа основната концепция на дизайна и да показва конструкцията и как са използвани материалите. Всички снимки следва да са в A3 формат на 300 dpi.
Краен срок за кандидатстване: 31 юли, 2012 г.

Допълнителна информация може да намерите ТУК.
Източник: stroimedia.bg
 
Община Казанлък обяви ОП за проектиране по 20 обособени позиции
Сряда, 23 Май 2012 10:19

Уважаеми колеги,

Община Казанлък обявява обществена поръчка за изработване на инвестиционни проекти по 20 обособени позиции:

- Проектиране промяна горивна база на ЦДГ №8, Казанлък;

- Проект за реконструкция и модернизация на общинска сграда на ул."Капрони", гр.Казанлък за младежки и спортни дейности;

- Проект за преустройство на съществуващо помещение в поща, с.Черганово;

- Проект за преустройство на съществуваща сграда /кметство/ в детска градина , с.Хаджидимитрово;

- Проектиране промяна кухненски блок в разливна ЦДГ;

- Проект - заснемане сградата на ОУ "Св.Св Кирил и Методий", с.Копринка;

- Проектиране на милниезащита ДЯ №5, ДЯ "Пролет", ЦДГ №8, Детска млечна кухня, гр.Казанлък;

- Проектиране промяна кухнески блок в разливна в детски ясли;

- Проектиране изграждане на паркинг до входа на парк "Тюлбето", гр.Казанлък;

- Проектиране кв."Кулата" и кв."Крайречен", гр.Казанлък;

- Проект на паркинг и обществена тоалетна южно от сградата на кметството, гр.Крън - 880 кв.м.;

- Проектиране канализационна мрежа ул." 6- ти септември", гр.Казанлък;

- Проектиране канализационна канализационна мрежа, ул." Антон Страшимиров", с .Бузовград;

- Проект канализационна мрежа ул."Иван Найденов", гр.Казанлък;

- Проектиране канализация на ул."Малуша", ул."Дунав", ул."Родопи" и ул."Струма", с.Шейново, 500м.;

- Проект на канализация на ул."Дунав", ул."Зора" и ул."Изгрев", с.Кънчево;

- Проектиране на вътрешна канализационна мрежа с дължина 200м, с.Дунавци;

- Изготвяне и одобряване на ПУП за "Етнографски комплекс - Шипка", гр.Шипка;

- Изготвяне на инвестиционен проект - работна фаза, за изграждане на Национален център за природо-математически науки към ПМГ "Н.Обрешков";

ВИЖТЕ ОБЯВЛЕНИЕТО ТУК

 

Източник: aop.bg
 
Още статии...


Страница 12 от 20
Copyright © 2014 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions