КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Конкурси
Реконструкция на градски парк "Св. Георги" в Добрич
Вторник, 25 Септември 2012 00:28

Възложител
Община Добрич

Кратко описание

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ:

„ОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”.

Предмет на конкурса е изработване на идеен инвестиционен проект и в следваща фаза със спечелилия първо място - технически и работен паркоустройствен проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”,
Схема „Зелена и достъпна градска среда”.

Условия за получаване на конкурсната програма
Дата: 12.11.2012 г. , Час 17:00

Срок за представяне на проекти или заявления за участие
Дата: 12.11.2012 г. , Час: 17:00

Ще се връчва/т награда/и
- една първа награда в размер на 4 000 лева и покана за участие в процедура за договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т.7;
- една втора награда в размер на 2 000 лева; - една трета награда в размер на 1 000 лева.

Обявлението може да изтеглите от ТУК
 
Отличените проекти в конкурса "Кино Космос - място за култура"
Четвъртък, 20 Септември 2012 00:00

Седем проекта са отличени в интернет конкурса “Кино “Космос” – място за култура”, съобщи на специална пресконференция днес председателят на Общински съвет арх. Илко Николов. Пет от работите – на авторските колективи на арх. Георги Шопов, на арх. Елена Стоева, на арх. Румен Йотов, на арх. Анастас Марчев и на арх. Мила Иванова, ще получат премии от по 900 лв. Две поощрителни награди по 500 лв. пък печелят арх. Даниела Ангелова и арх. Константина Пехливанова заради своите артистични и оригинални предложения.

Един от спечелилите проекти предлага по-смела намеса във фасадата на сградата, като интерпретира по съвременен начин стила на постройката. Друг предвижда изграждане на лятно кино пред залата и ограничителна стена па ул. “Гладстон”. Според виждането на друг от отличените колективи, трябва да се използва и покривът на киното за спектакли на открито. Акцент върху използването на подземното ниво, където да бъдат разположени голям брой арт работилници и ателиета, поставя една от разработките. По думите на арх. Николов, в конкурса не са поставяни финансови критерии, но журито се е обединило около идеята, че трябва да се запази зрителна зала.

В конкурса, който бе организиран от Камарата на архитектите и Съюзът на архитектите в Пловдив, Община Пловдив и фондация “Пловдив – европейска столица на културата 2019″, са участвали 36 идейни проекта. Проектантските екипи основно са били съставени от млади хора под 30-годишна възраст.
Журито в състав председател арх. Любомир Шинков – главен проектант на сградата на киното, проф. Благовест Вълков, арх. Величко Куртев, арх. Мануела Манасян от Гражданско сдружение за спасение на Кино “Космос”, призна, че конкурсът е бил тежък и са водили множество спорове по време на трите кръга.

“Всички проекти бяха изключително интересни и оригинални и поради тази причина беше трудно да определим на кои да дадем превес. Имаше предложения сградата да се превърне в детски музей, планетариум, библиотека, арт склад”, обясни арх. Николов. И подчерта, че това не е конкурс за реализация, а за идея.

Всички идейни проекти ще бъдат показани на специална изложба на площад “Централен” в Нощта на музеите и галериите. На 1 октомври, когато е Международният ден на архитектурата, пък организаторите предвиждат и обществено обсъждане на всичките 36 проекта, за да чуят мнението и на пловдивчани.
“Активността на хората в интернет конкурса говори, че всички са заинтересувани какво ще се случи с кино “Космос”, заяви зам-кметът по култура Стефан Стоянов. И допълни, че в следващия програмен период общината ще осигури финансиране за санирането на сградата.

Всечки участвали проекти могат да бъдат разгледани на страницата на конкурса www.komsomol.eu

Източник: marica.bg
 
Устойчивата архитектура в България - 2020-8
Четвъртък, 13 Септември 2012 14:02

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

В следствие на икономическата и финансова криза, и последиците от климатичните промени, живеем във време на сериозни предизвикателства. Европейските политици осъзнават, че се нуждаем от природосъобразни и удобни за живеене градове, които са по-хармонични, по-добре организирани и с устойчиви сгради. По данни на Европейската комисия, само половината от целите, заложени в стратегията „Европа 2020“ са на път да бъдат реализирани, поради което Европейският съвет и Европейският парламент призоваха Ко! мисията да приеме нова амбициозна стратегия за действие.

Като жители на обединена Европа, стремящи се да се интегрираме пълноценно с останалите европейски държави, е нужно да ускорим темпа си на развитие и в България. Архитектите като творци на застроената среда носим отговорност за нея и дерзаем тя да е въодушевяваща, природосъобразна и ефективна, да отговаря на критериите за устойчивост.

С цел утвърждаване на устойчивата архитектура в България, и в съответствие с Член Първи от Закона за устройство на територията на Република България, за трета поредна година Камара на архитектите в България организира:

Електронен конкурс (е-конкурс) „Устойчивата архитектура в България - 2020-8“.

Електронният формат цели използването на „зелен“ подход и свеждането до минимум на въглеродния отпечатък на конкурса при провеждането му.

Първото издание на конкурса бе организирано през 2010 г. във връзка с честването на 20-тата годишнина на Архитектурния Съвет в Европа (АСЕ).  Печелившият проект от България бе изложен в сградата на Европейския парламент, редом с проекти от цяла Европа. По време на официалната церемония по откриването на изложбата в Културния център „Bozar”, разположен в сърцето на Брюксел, усилията на европейските архитекти бяха приветствани и от г-н Росен Плевнелиев – тогава изпълняващ длъжността Министър на регионал�! �ото развитие на Република България, а понастоящем Президент на България.

Като логично продължение на целите за всеобхватно налагане принципите на природосъобразното и балансирано развитие на нашите градове и изграждането на здравословни и ресурсоспестяващи сгради, които да обитаваме, Камарата на архитектите в България съвместно със Съюза на Архитектите в България организира третото поред издание на конкурса в две КАТЕГОРИИ:

Категория „РЕАЛИЗАЦИЯ“

Категория за проекти на построени през 2011 и 2012 г. сгради Отличените в тази категория проекти, както и такива, наградени от Националния преглед на българската архитектура, ще бъдат прегледани от специално жури от експерти на КАБ и САБ, за да бъде излъчен възможен участник в Международния конкурс „Мис Ван дер Рое“, като представител на българската архитектура.

Наградата на Европейския съюз за съвременна архитектура, на името на Мис Ван де Рое е награда, която се дава на всеки две години от ЕС и Фондация „Мис Ван де Рое“ Барселона, за да отдаде признание и награди качествени архитектурни творения в Европа. Наградата е учредена през 1987 г. в партньорство на Европейския парламент и Фондация „Мис Ван де Рое“. Надпреварата е отворена за всички проекти, реализирани в Европа в рамките на двугодишен период преди предоставянето на наградата. С приза се награждават постиженията н! а европейски архитекти и се предоставя на гражданите, както и на публичните институции, възможност по-добре да оценят важността на архитектурата при изграждането на градовете и общностите. Наградата вдъхновява проучването, развитието и въвеждането на устойчиви архитектурни практики, които са в основата на връзката между качеството на живот и качеството на застроената среда.   Именно това илюстрира социалните, културни и икономически ползи от нейното съществуване. Наградата търси и открива разнообразието на европейс�! �ите архитектурни проявления, кат�! � защ итава ролята на архитектурата, от една страна като база за обмяна на идеи и като арена за изграждането на общата европейска култура. Наградата също така поощрява архитекти, в началото на кариерата ми чрез специално отбелязване, както и отговорните клиенти – публични и частни, които са ангажирани в изграждането както на европейската икономика, така и на нейната култура чрез своите възлагания. Журито на конкурса също така прави селекция на образцови творби, които се показват по време на пътуваща изложба. Тези подбрани проекти пр! омотират качествените архитектурни продукти и приноса им в изграждането на европейските градове.

Голямата награда за Конкурса „Мис Ван де Рое“ е 60,000 Евро

Специалното отбелязване за Конкурса „Мис Ван де Рое“ е 20,000 Евро

Повече информация на английски език можете да намерите на:

Тази категория на конкурса е отворена за Възложителите (частни и обществени), както и за авторите на проектите.

Категория „КОНЦЕПЦИЯ за устойчива среда“

Категориятацели да стимулира мислене в насока на изграждане на устойчива и хармонична среда на обитаване. Тази категория е за конкретни идеи, разработки, концепции и проекти, които ефективно биха направили средата, в която живеем, по-привлекателна, природосъобразна, удобна и здравословна или с една дума - устойчива.

Концепциите могат да бъдат примерно за:

·        По-функционално използване на водите в нашите населени места;

·        Устойчив пространствен дизайн на малките градски пространства;

·        Вътрешно-кварталните пространства;

·        Подкрепа и създаване на културни центрове в градовете ни – трайни и мобилни;

·        Иновативни подходи за устойчиво обновяване и енергийна ефективност на сградния фонд;

Тези примерни теми са изредени с цел да могат кандидатите да се докоснат до духа на конкурса и не са изчерпателни. Цели се намирането на конкретни решения за конкретни проблеми, които биха направили застроената ни среда по-добра за живеене. Постъпили разработки ще бъдат предоставени на държавни и местни власти за проучване на реализация. Концепциите могат да са за конкретни населени места или общодържавни. Очаква се концепциите да съдържат описателна част и графична част. По-аргументирано описани и представени к�! �нцепции, имат по-големи шансове за успех.

На отличените концепции ще бъдат връчени награди. Журито ще оцени най-високо концепции, които са практични, конкретни и с голям потенциал да спомогнат за устойчивото развитие на нашите селища.

Условия за участие в конкурса

В конкурса ще се участва само електронно чрез изпратени по имейл проекти и/или концепции. Няма да бъдат приемани материали на твърд носител. Всеки участник може да изпрати неограничен брой проекти. Проектите трябва да съдържат графична част и текст.

Обектът или проектната разработка трябва да бъдат за територията на България. Подробното и аргументирано представяне и обосновка на устойчивите характеристики ще помогне проектът Ви да бъде оценен по достойнство от журито.

Крайната дата за изпращане на конкурсните имейли е:

За категория „РЕАЛИЗАЦИЯ“ - 15 октомври 2012 г. Конкурсът в тази категория е отворен за възложителите (частни и обществени) и/или авторите на проектите/обектите.

За категория „КОНЦЕПЦИЯ“ - 25 октомври 2012 г. Конкурсът в тази категория е отворен за всички. В него могат да участват и да бъдат представени и студентски и ученически проекти, разработки и идеи. Може да се участва индивидуално или в колектив.

Предложените на вниманието на журито имейли, трябва да бъдат озаглавени:

„2020-8.РЕАЛИЗАЦИЯ“ или

„2020-8.КОНЦЕПЦИЯ“, според категорията, в която се участва.

Изисква се задължително текстова част, изреждаща устойчивите характеристики на представения обект, проект или концепция. Форматът на текстовата част трябва да бъде в някой от следните формати: *.doc, или *.pdf. Графичната информация (снимки, схеми, визуализации и/или планове) трябва да бъде в: *.jpg или *.tiff формат с резолюция 300 dpi. Максималният брой файлове, които ще бъдат приемани за едно участие (и в един имейл) е девет. Максималният размер на имейла съдържащ цялата информация НЕ трябва да е по-голям от 9МВ.

Неспазването на регламента може да доведе до дисквалифициране от конкурса!

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани чрез интернет страницата на КАБ, медийните ни партньори и ще бъдат изпратени до Архитектурния съвет на Европа и други европейски организации.

Журито

Както и в предишни години, в журито ще бъдат поканени да вземат участие специалисти, работещи от години в оценката на устойчивото строителство, разработвали проекти в България и чужбина, както и с опит в международните програми за оценка на строителството (LEED, BREEAM, DGNB).   В журито ще бъдат поканени и обществени личности с отговорна позиция в изграждането на застроената среда. Предвижда се публично обсъждане/дискусия на резултатите от конкурса.

Церемонията по награждаването

За награждаването на конкурса ще бъдат поканени г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България, г-жа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството, арх. Майкъл Стентън, бившият председател на Американския институт на архитектите и други официални лица. Награждаването ще се извърши в периода 26 ноември – 3 декември 2012 г., по време на международния форум „Софийска архитектурна седмица“ (Sofia Architecture Week), с чието партньорство се организира конкурсът.

За реализиране на стратегията „Европа 2020“, за една нова България, имаме нужда от нова архитектура, нови правни и финансови стимули и нови подходи, изискващи участието на всички. Нека живеем така, че да задоволяваме нашите нужди без това да става за сметка на идните поколения!

Пожелаваме успех на всички участници в конкурса!

 
арх. Владимир Дамянов - Председател на УС на КАБ
арх. Николай Гълъбов - Зам.-Председател на УС на КАБ с ресор МДЕИ и ВО.
 
Студентски конкурс за площад Славейков в София
Вторник, 11 Септември 2012 00:00

Организатор на конкурса между студенти в архитектурните факултети и художествената академия е Съюзът на архитектите в България.

Конкурсът има за цел да провокира младите хора да предложат идеи за подобряване на средата на площада и за неговото естетическо оформяне.

Материалите на участниците ще бъдат изложени по време на конференцията "Естетиката на града - София", която ще се проведе на 20 ноември.


В рамките на конференцията доклади ще изнесат:

- проф. арх. Тодор Булев, председател на Съюза на архитектите - "Реклама и архитектура - противопоставяне или симбиоза";
- арх. Павел Попов - "Градската среда във връзка с Общия план на София";
- арх. Огнян Симеонов - "Пешеходните площи - обществено пространство";
- арх. Орлин Давчев - "Градският дизайн и естетиката на града";
- арх. Лило Попов - "Да си подредим града;"
- арх. Искра Дандолова - "Естетика ли е чистотата на града".

Източник: citybuild.bg
 
Студентски конкурс "По-добри градове, по-добри животи"
Вторник, 04 Септември 2012 13:01

"По-добри градове, по-добри животи" е темата на новия студентски архитектурен конкурс на World Architecture News. Конкурсът е в подкрепа на едноименната кампания на ООН, която има за цел да насърчава бизнес практики, модели и технологии, предоставящи ефикасни решения на предизвикателствата, предизвикани от урбанизацията. Инициативата е свързана и с темата на Световния архитектурен ден 2012 (World Architecture Day 2012) - "Архитектите променят града", която отразява нарастващата отговорност на архитектите в оформянето на градската тъкан при едно непрестанно увеличаващо се глобално население.

Оценката на кандидатурите е поверена на специална група от експерти от журито на WAN AWARD, които ще търсят най-иновативните и креативни идеи, концепции и скици, без да се впечатляват от детайлни проекти. Всеки участник може да избере конкретен град и да акцентира върху специфчен урбанистичен проблем или пък да предложи общоприложимо решение. Единственото изискване е всички проекти да бъдат получени от оргранизаторите на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. в PDF формат, А2 портретен формат до петък, 21 септември 2012 г. Участието е напълно безплатно.
Победителите ще бъдат показани в рамките Световния архитектурен ден 2012:Лондон (World Architecture Day 2012: London) в понеделник 1 октомври, като големият победител ще получи iPad и публикуване на своя проект в WAN.
Източник: arhitektura.bg
 
Проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в Берковица
Събота, 01 Септември 2012 07:03

Възложител: Община Берковица

Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Избор на Изпълнител/изпълнители за изготвяне на работни проекти по обособени позиции: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Център за настаняване от семеен тип – гр. Берковица”; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за възрастни хора – с. Бистрилица”; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла – гр. Берковица”; „Реконструкция на площадно пространство – гр. Берковица”; „Реконструкция на част от парк Георги Победоносец с цел обособяване на спортна площадка с фитнес уреди и детска площадка – гр. Берковица”; „Рехабилитация на и ул. „Криви рог” – гр. Берковица”

Срок за получаване на документация за участие:
17.09.2012 г. Час: 16:30

Запознайте се с обявлението на поръчката тук

 
Изменение на ОУП в Казанлък: Долината на тракийските царе
Четвъртък, 30 Август 2012 17:01

Община Казанлък обяви поръчка с наименование „Долината на тракийските царе - проектиране“ – изменение на Общия устройствен план на гр.Казанлък, като се включат и части от землището на гр.Казанлък /входовете към гр.София, язовир „Копринка“, гр.Стара Загора, гр.Шипка, с.Енина, с.Бузовград и кв.“Казанлъшки минерални бани“

Прогнозна стойност без ДДС
41666.67 BGN

Срок за получаване на оферти или на искания за участие
08.10.2012 г. Час: 16:30

Запознайте се с обявлението тук

 
Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на гр.Варна
Понеделник, 27 Август 2012 17:34

“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна,  чрез реконструкция на градската среда“

Възложител: Община Варна
Номер: 00081-2012-0047
Процедура: Открит конкурс за проект по ЗОП
Описание: Конкурсът за идеен инвестиционен проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна, чрез реконструкция на градска среда“, включва: - Градинката около Катедрален храм „Св. Успение Богородично” /ПИ 1503.580/ - 11 517 кв.м.; - Градска градинка зад Операта - /ПИ 1506.39 / - 13 346 кв.м.; - Площад „Независимост” - ПИ 1507.3 /в граници: от кръстовище бул.”Христо Ботев” и бул. „Вл. Варненчик” до Операта, ул. „д-р Людвик Заменхоф”, ул. „Цар Симеон І”, бул. „Княз Борис І”, ул. „Драгоман Цанков” с ул. „Шумен”, Съдебна палата и Държавен архив / - 13 400 кв.м.; - Бул. „Княз Борис І” в частта от площад „Независимост” до бул. „Цар Освободител” /ПИ 1507.403 и ПИ 1508.102/ - 20 239 кв.м.; - Бул. „Сливница” в частта от бул. „Мария Луиза” до входа на Морската градина /ПИ 1508.1/ - 17 693 кв.м.; - Градинка „Севастопол” /в граници: бул. „Сливница”, бул. „Княз Борис І” и ул. „Ал. Пушкин”, ул. „Л. Каравелов” /ПИ 1508,74/ - 3 563 кв.м.; - Връзката между Главната пешеходна зона – Римски терми – Море ( 8000 кв.м.) (трасето на връзката между Главната пешеходна зона – Римски терми – Море се избира по избор от участника). Целта на провеждането на конкурс за проект е Възложителят да придобие идея за най-доброто решение на определената с конкурсната програма задача чрез конкуренция на визуално представени различни идеи за оформяне и изграждане на по-добра визия на пешеходните зони и тротоари, както и зоните за обществен отдих, съобразена с уникалния характер на града ни. С новия проект ще се търси единна концепция на безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество градска среда – пешеходни настилки, велосипедни алеи, цветово оформление и художествено осветление, подходящи елементи на градския дизайн – малки архитектурни форми, указателни знаци, енергоспестяващо улично осветление, различни форми на градско озеленяване, както и създаване на достъпна архитектурна среда.
Краен срок: 11.10.2012 г.
Състояние: Отворена

Съдържание

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 496264 Решение 17.08.2012 г. 21.08.2012 г.
2 496272 Обявление за конкурс за проект (ЕС) 17.08.2012 г. 21.08.2012 г.
Източник: aop.bg
 
Идеен проект за продължение на метрото до Хладилника
Сряда, 22 Август 2012 00:00
На 15 август Агенцията за обществени поръчки обяви обществена поръчка за изготвяне на идеен проект на продължението на втория метродиаметър до Хладилника (ТУК).

Наименованието на обществената поръчка, чийто възложител е "Метрополитен" е "Изготвяне на идеен проект за "Проект за разширение на метро София - ІІ диаметър; Участък по бул. "Черни връх" от ул. "Елин връх" (км 10+452) до ул. "Филип Кутев" с МС ІІ-12".

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвянето на идеен проект за продължението на втори метродиаметър под бул. "Черни връх" през кв. "Хладилника" от изградения оборотен участък след МС ІІ-11 при ул. "Елин връх" до ул. "Филип Кутев" с МС ІІ-12 и "Линеен пункт" (съоръжение за оборот и престой на метросъставите с възможност за осъществяване на периодични технически прегледи и малки ремонти, както и помещения за обслужващия персонал и машинистите).

Проектът трябва да се разработи на база предвиденото развитие на метромрежата в София, предвиждаща трасето на втори метродиаметър да продължи под бул."Черни връх" през кв. Хладилника. Проектът трябва да обхваща продължението на трасето от изградения оборотен участък след МС ІІ-11 при ул."Елин връх" под бул. "Черни връх" до кръстовището му с ул."Сребърна" – началото на северния вестибюл на бъдещата метростанция МС ІІ-12, която да бъде крайна в продължението на метродиаметъра на юг.
Бъдещата станция трябва да бъде с два вестибюла и перон с дължина 100 м, като след нея да се проектира съоръжение за оборот и престой на метросъставите, с възможност за осъществяване на периодични технически прегледи и малки ремонти, както и на помещения за обслужващият персонал и машинистите, т. нар. "Линеен пункт".
Ситуирането на метростанцията трябва да се съобрази с наличната подземна и наземна инфраструктура и с регулационния план.

Поръчката трябва да бъде изпълнена в срок от три месеца. Финансирането е със средства на Столична община.

Сред изискванията към кандидатите са минимален оборот от проектиране за последните 3 години 400 000 лева без ДДС и квалификация за проектиране на обекти I категория.
Също така участниците трябва да докажат, че през последните 3 години са изпълнили поне един договор за изготвяне на "подобен проект" (изработили са вариантни решения, идейни проекти или технически проекти за изграждане на метро и метростанции)

Критерий за оценка на офертите е най-ниската предложена цена.

Срокът за получаване на документация за участие в процедурата е 12.00 часа на 26 септември. Отварянето на офертите ще започне същия ден в 14.00 часа.

Проектът трябва да съдържа следните части:
• Инженерно-геоложки и хидро-геоложки проучвания;
• Трасе, профили, вертикална планировка и геодезия;
Архитектура;
Архитектурно художествено оформление на интериора;
• Конструкции;
• Електроснабдяване, вътрешни ел. инсталации, заземителни инсталации, осветление и силови ел. инсталации, кабелни носачи и заземителни инсталации, тунелно осветление, кабели СН за връзка между ТПС, магистрални кабели НН;
• Тягови разчети, ТПС и автоматика на ТПС, конфигурация и ел. захранване на контактна релса;
• В и К, помпени станции и външни В и К връзки;
• Електромеханична част: ескалатори, асансьорни уредби за лица с увреждания, ОВ и климатизация включително междустанционни и станционни вентилационни уредби;
• Релсов път, контактна релса, пътни репери и указателни знаци;
• Комуникациоони и аудио визуални системи - КАВС (пожароизвестяване, радио оповестявяне, видеонаблюдение, часофикация, диспечерски връзки, радиовръзка, сигнално-охранителна система, система за контрол на достъпа до служебните помещения, транспортна комуникационна система);
• Контрол на достъпа и таксуване на пътниците;
• Автоматика и телемеханика на осветлението и електромеханичните уредби (помпи, вентилатори, ескалатори и асансьори);
• АТДВ (ЕЦ-М и АРС);
• Диспечерско управление на движението, ел.снабдяването и ел.механичните съоръжения, пътническа информационна система;
• Визуална информация (в съответствие с интериорните решения);
• Части за подобект: Линеен пункт за оборот и престой на метросъставите;
• Реконструкция и преустройство на същесвуващата инженерна инфраструктура – В и К, електроснабдяване, телефонизация, топлофикация, пътни работи;
• Паркоустройство и озеленяване;
• План за безопасност и здраве.
Източник: stroitelstvo.info
 
Типов проект за рехабилитация и саниране на ЕПЖС в София
Понеделник, 20 Август 2012 15:10

Уважаеми колеги,

Запознайте се с обявлението за обществена поръчка  на  Столична община (ТУК) с наименование „Изработване на типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС), в пет самостоятелни обособени позиции”

Целта на изработването на типов проект за рехабилитация, обновяване и саниране на едропанелни жилищни сгради е да се подпомогнат етажните собственици и собствениците на жилища при обновяването на едропанелните сгради чрез предоставяне на унифицирана документация, съобразена с конкретните типови секции и съвременните изисквания към инвестиционните проекти. Изработване на типови проекти за едропанелни жилищни сгради, съгласно обособената позиция, за която се участва.

Проектът трябва да обхване в максимална степен общите за секциите изисквания и проекти. Към проекта да се добави списък с изискваните допълнителни дейности и проекти, необходими за конкретната реализация на инвестиционните намерения.

Прогнозна стойност без ДДС: 250 000 лв.

Срок за получаване на документация за участие 10.09.2012 г. Час: 17:00

КМДЕ при КАБ
 
Още статии...


Страница 12 от 23
Copyright © 2015 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions