КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Становище на КАБ за промените в Закона за горите

Понеделник, 02 Юли 2012 11:05

Спешно, по искане на Комисията по земеделие и гори към Народното събрание, бе изготвено становище  по ЗИД на Закона за горите,  изискано за внасяне до 01.07.2012г. и нужно за провеждането на кръгла маса относно промените  в Закона за горите.

На 30 юни 2012г., се състоя заседание на Работна група от Комисията по изработване на Доктрината на КАБ в състав: арх. Владимир Дамянов – председател, и членове: арх. Венета Кавалджиева, арх. Христо Чепилев, арх. Веселин Дуковски, арх. Светломир Никодимов

СТАНОВИЩЕ

Камара на архитектите в България подкрепя общите принципи и духа на закона като цяло. Считаме за правилно запазването на собствеността на земите като държавни и общински, и статута им като горски фонд.

Настояваме за приоритет на устройственото и икономическото планиране на земите като единствен правилен метод за решаване на проблематиката. За целта предлагаме:

- За всеки конкретен случай да се изготвя Задание за проучване и проектиране със съдържание и обхват с конкретни количествени параметри, придружено с Оценка на въздействието върху околната среда, със зададени прозрачни правила, съгласувани от МЗХ, МРРБ, РИОСВ и всички заинтересовани ведомства..

- Правото на строеж и разрешение за строеж да се издава само след изработване и влизане в сила на подробни устройствени планове за всички територии, предмет на закона. Да се обосновава научно капацитета и обхвата на спортно-туристическият обект и/или съоръжение на конкретната територия, в съответствие с близостта на урбанизирани територии, които ще поемат обслужването им.

- Разработките  да  се  изготвят  върху  конкретна  актуална  кадастрална  основа,   придружена  с хидрогеоложки доклад, геодезично и дендрологично заснемане и оценка на дървесната растителност.

- За всеки конкретен случай да се проучва формата, площите и възможностите на всяка територия, насочвана към реализация за спортно-техническа дейност, за отдих и туризъм.

» Като неотменима част към този закон, МРРБ съвместно с МЗХ да изготви Правилник и технически нормативи за изпълнение на обекти и съоръжения в планински и горски територии, съвместно с експерти по проблематиката от КАБ, КИИП и другите браншовите организации, както и НГО.

- За съществуващи съоръжения и обекти да се допуска ремонт и изпълнение преди влизане в сила на Правилника и нормативите към този закон, а за нови такива - само въз основа на влязъл в сила Правилник и технически нормативи за изпълнение на обекти и съоръжения в планински и горски територии.

- Да се осигури действен контрол върху закононарушенията на всички нива - от заданието до целия период на експлоатация на обектите, и особено - контрол за възстановяване и рекултивация на средата, силен държавен и независим обществен контрол на всички действия в териториите, подвластни на действието на този закон. В този закон да се предвидят адекватни санкции за евентуалните нарушения.

- Да се подаде ръка на обществените движения и организации с възможност за припознаване на специалистите и експертите от браншовите организации като водещи при решаване на проблемите и гаранти за опазване на природната среда.

- Държавата да осигури високотехнологичен контрол чрез електронно маркиране на трасета и просеки в горски територии.

Документите по темата може да изтеглите от ТУК

Председател,
арх. Владимир Дамянов

Членове на работната група:
арх. Венета Кавалджиева,
арх. Христо Чепилев,
арх. Веселин Дуковски,
арх. Светломир Никодимов.

 

Коментари  

 
#1 Милена Гергинова Гергинова-Танева 2012-07-05 21:05
КАКВО ПРЕДВИЖДА ПРОЕКТО-ЗАКОНЪТ ЗА ОТРЕЖДАНЕ НА ЗЕМЯ ОКОЛО СГРАДИ-ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ /КАТО ВИЛИТЕ ВСТАРИЯ ЦЕНТЪР НА БОРОВЕЦ/на които предстоиремонт- реставрация,СЕР ВИТУТНИ РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ СГРАДИТЕ НА ГОРСКИ ТЕРЕНИ,ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЙКА ЗА ГОРСКИ ТЕРЕНИ НА ЗАВАРЕНИ СГРАДИ,НЕЗАКОНН О ПОСТРОЕНИ ВИЛИ В СТАРИЯ БОРОВЕЦ ОКОЛО 2001 год.ЦЕНИ И ЗАКОНОВИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ОТРЕЖДАНЕ НА ЗЕМЯ КЪМ ТЕЗИ ВИЛИ-КУЛТУРНИ ПАМЕТНИЦИ С ИЗТЕКЪЛ 100 ГОД.СРОК НА ПОЛЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ЗЕМЯ ПРЕЗ 2004 ГОД.,ДАНЪЦИ ЗА ТЕЗИ ВИЛИ И ГОРСКИ ЗЕМИ,ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО,РЕ МОНТ ИЛИ РЕСТАВРАЦИЯ НА ТЕЗИ ВИЛИ В СТАРИЯ БОРОВЕЦ./арх.МИЛЕНА ГЕРГИНОВА
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions