КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Кореспонденция между КАБ и Община Ямбол

Четвъртък, 16 Август 2012 10:09

 

ДО Г-Н ГЕОРГИ СЛАВОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
АРХ. СТОЯН ЖЕЧЕВ

ДО РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА КАБ ЯМБОЛ
АРХ. ДАНИЕЛА СИВКОВА

ДО КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО
НА КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КОПИЕ АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КОПИЕ КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ

   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,
С писмо изх. № 9101/0223/ 19.07.2012г. на Община Ямбол – наш вх.№ 169/23.07.2012 г. и.д. Кмет на Община Ямбол покани Камарата на архитектите в България (КАБ) в лицето на Председателя й да изпрати представител на КАБ за член на жури за открит конкурс за проект „Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол”, което журиране ще се проведе на 14-15 август 2012 г. Срокът за посочване на името на представителя на КАБ в състава на журито на конкурса, указан в писмото, е 26.07.2012 г. (виж. приложения документ).
С писмо изх. №172/24.07.2012 г. на електронната поща на Община Ямбол и по куриер е изпратен отговорът на Председателя на КАБ. В писмото като представител на КАБ за член на журито е определена арх. Даниела Колева Сивкова, член на Управителния съвет на КАБ и председател на Съвета на Регионална колегия на КАБ - гр. Ямбол.
След така проведената кореспонденция с учудване и възмущение научихме, че на 26.07.2012 г. с писмо изх. № 9101/0231/26.07.2012 г. на Община Ямбол са обявени имената на лицата, определени за жури на този конкурс. В състава на журито, вместо арх. Даниела Сивкова, е включен арх. Иван Новаков – като член на КАБ. Последният не е номиниран от Камара на архитектите в България за член на журито на този конкурс и не е предлаган от регионалната колегия на КАБ, в която членува (РК „Нова”).
Като представител на САБ е вписан арх. Николай Симеонов, вместо арх. Георги Чернев от дружеството на САБ – гр. Стара Загора, определен от САБ за техен представител в журито на конкурса.

   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,
Камарата на архитектите в България не е уведомена нито писмено, нито устно, какъвто е редът за кореспонденция между организации с държавни функции, за мотивите, с които Община Ямбол отхвърля нейния представител и го заменя с друг архитект, който при това не познава градската среда и централните пешеходни зони на гр. Ямбол.
Поради създалите се обстоятелства на недоверие към официалния представител на Камарата на архитектите в България, а също така и към официалния представител на САБ, които представители не са включени в състава на журито на този конкурс, възникват сериозни опасения за опит за предрешаване на избора в конкурса и за съмнения за наличие на конфликт на интереси и присъствие на свързани лица по смисъла на чл. 35, ал.2 и ал.3 от ЗОП.

   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,
Камарата на архитектите в България счита за недопустимо участието на архитект, посочен като член на КАБ, който не е съгласуван от КАБ в журито на конкурса, и очаква да включите нейния официален представител – арх. Даниела Сивкова в работата по журиране на конкурсните проекти, като публично оповестите промяна в състава на журито.
КАБ остава на разположение на всички общини и институции, предлагайки свои оторизирани експерти за включване в състав на жури за конкурси и участие в ОЕСУТ.

С уважение,

АРХ. ВЛАДИМИР  ДАМЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ

 

Коментари  

 
#1 Един от Ямбол 2012-09-04 23:53
Ами, как община ямбол да ги включи в журито, като не са от ГЕРБ! А герберите стриктно спазват почина на Дзержински: "Който не е с нас, значи е против нас".
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions