КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Промени в Наредба 4 от 2004г. на МРРБ

Петък, 24 Август 2012 17:59

Наредба № 4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Наредбата е изготвена през 2004 г., допълнена е през 2005 г., а последните промени са обнародвани в  бр. 63/2012 г. на Държавен вестник.

Услугите водоснабдяване и канализация (ВиК) се предоставят на потребителите  в съответствие със Закона за регулиране на ВиК услугите и Закона за водите. С наредбата се определят условията, техническите изисквания и реда за присъединяване на недвижимите имоти и потребителите към водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, реда за сключване на договорите за присъединяване и условията и реда за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
Последните промени в Наредба № 4/2004 г. бяха подготвени от междуведомствена работна група в кратък срок, като при подготовката са отчетени подадените жалби и сигнали от граждани за неточности в наредбата, както и българския и международния опит при предоставяне на ВиК услугите и действащото законодателство.
Основните промени са:
• увеличаване срока на периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода в сгради - етажна собственост от 5 на 10 години
• задължаване на ВиК операторите да осигуряват комплексна услуга за сметка на потребителите, която включва демонтаж на индивидуалните водомери, периодична проверка от оправомощените лица, монтаж и пломбиране
• по-справедливо разпределяне на разхода за общи нужди (разликата между отчетите на индивидуалните водомомери и общия водомер) при сгради-етажна собственост
• отпадане на такса присъединяване на обект към ВиК мрежите
• завишаване на контрола върху заустването на производствените отпадъчни води в канализационните мрежи.
Промените в Наредбата вижте ТУК
Източник: kab.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions