КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Доклад на арх. Олег Николов за конкурса в Ямбол

Четвъртък, 20 Септември 2012 12:39

До г-н Кмета на Община Ямбол

Копие арх. Стоян Жечев – Главен архитект Община Ямбол

Копие арх. Сотир Камбуров – КАБ Ямбол

Копие арх. Владимир Дамянов – КАБ София

Копие арх. Иван Димчев – Зам. председател на журито

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от арх. ОЛЕГ НИКОЛОВ Ръководител на архитектурен колектив, класиран на 2 място в открит конкурс с предмет : Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол

Това е един отчаян и наивен опит да събудя нечия гражданска съвест, но не заради моята личност, а заради гражданите на гр. Ямбол. Просто по такъв изключително важен за бъдещата визия на гр. Ямбол проект съм длъжен да изразя гражданската и професионалната си позиция.

Докладната ми записка съдържа две части :

  • Първа част – факти, документи и анализ на конкурса с предмет „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол”
  • Втора част – Предложение в два варианта в името на града как да се излезе от ситуацията, в която Общината , чрез така проведения конкурс, сама се постави.

Бях приел всичко и подписах протокола на журито за конкурса, и нямаше да реагирам, но след като получих Заключителния протокол на журито, където то самото с препоръки от 7 точки просто изтрива от белия лист първопремирание проект, и най-вече като получих подробните протоколи и обосновка на всеки член от журито, където бях шокиран, че в ръцете на една млада юристка от Общината (член на журито) е оставено да реши бъдещето на естетиката и функционалността на пешеходните зони на гр. Ямбол.

Първо ще изкажа благодарности :

  • на Община Ямбол, че ми даде възможност да изявя своята професионална и гражданска позиция за бъдещето на Централната градска част
  • на избраното със сложни перипетии второ жури за класирането ни на второ място
  • благодарим за поканата за участие в общественото обсъждане.

І. Факти, документи и анализ на конкурса

Първо ще заявя още в началото, за да няма притеснение и да сте спокойни в Общината : Няма да възразявам в Комисията по защита на конкуренцията, защото след това и евентуално влизане в съда Община Ямбол ще изпусни срока за кандидатстване и ще изгуби допустимите 5 000 000 лв по  Схема за безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда”, (Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма за регионално развитие). човек трябва да мрази града си, за да направи такова нещо (а майката на майка ми е от Ямбол, от рода Пееви, братът на баба ми Атанас Пеев е бил учител в града).

И така, по фактите :

1. Получени на 10.09.2012 г. писмо от Община Ямбол и Решение за класирането на участниците, и върната от нас подписана обратна разписка.

2. Тъй като в това Решение бе посочено, че първия колектив е получил 80,6 т, нашия колектив е втори със 79,2 т, проявихме любопитство как се е получила тази 1 точка малка разлика и подадохме запитване за копия от протоколите от 22.08.2012 г. и  23.08.2012 г., и за оценка на проектите по критериите на конкурса на журито - на 11.09.2012 г. по факс и чрез куриерска фирма „Еконт”, тъй като по чл. 50, ал. 3, т. от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране оценките и мотивите на всеки един член на журито трябваше да се публикува в Заключителния протокол.

3. Получихме отговор с препоръчано писмо на 17.09.2012.

След като разгледахме протоколите и мотивите на всеки един член на журито, бяхме шокирани от простичкия факт, че бъдещето на един град като Ямбол е решено от крехките познания на още по-крехката служителка на Община Ямбол – юристката Мария Караиванова – член на журито. (Публикуваме тези подробности, защото журито беше длъжно да ги отрази в Заключителния протокол и публикува в сайта на Общината още при обявяването на резултатите от конкурса).

Какво показва таблицата от гласуваните точки от всеки един член на журито за представения от моя колектив проект :

  1. Арх. Стоян Жечев – Председател на журито – 75 т
  2. Арх. Иван Димчев – Заместник-председател – 88 т
  3. Инж. Захари Стамболиев – член – 73 т
  4. Мария Караиванова – член – 63 т
  5. Инж. Пейчо Пейчев – член – 95 т

Та от тази представена ни от журито табличка, като събереш с проста „Елка” точките, дадени ни от двамата архитекти и двамата инженери, се получава оценка 83,3 за нашия второкласиран колектив, срещу 77,3 за първокласирания колектив. И тук идва решаващото знание и опитност на „архитект”-юриста на Общината – Мария Караиванова. Тя е толкова честно категорична, че направо зачерква нашия проект с 63 т. и дава 94 т. на първопремирания проект.

Тук искам да благодаря на специалистите в журито – двамата архитекти и двамата инженери. Благодаря им, че професионално, с разлика от 6 т. са определили нашия проект за първи.

И така :

1. Какво е Задание за проектиране

Тук трябва да си обясняваме какво е конкурс, какво е задание, как то е задължително с критериите и изискванията си по съдържанието на видовете дейности, съдържанието на материалите верността на показателите в проекта, коректността в технико-икономическите данни (площи, КСС и др)

Та, като проанализираме съдържанието на проекта на първокласирания колектив, виждаме абсолютно недопустими нарушения на заданието :

а) В заданието се допуска само реконструкция на съществуващите фонтани – в проекта са заложени огромни нови площи водни съоръжения, а съществуващите фонтани са ликвидирани

б) Никъде в заданието няма и една дума за нови подземни паркинги – в проекта има проектиран цял подземен град-паркинг – с вход и изход от четири улици (по две от юг и от север), с кръгова рампа, и то под целия площад на Общината, под цялата ул. Раковски (двустранен подземен паркинг), под цялото пространство около Безистена. Цялата тази безумна строителна операция предполага ликвидирането на съществуващата подземна инфраструктура на центъра на гр. Ямбол и на неговия колектор по ул. Раковски. Наема ли се някой да изчисли във времето и пространството какво ще представлява тази безумна строителна операция, а да не говорим, че за реализацията й ще са необходими милиони левове и то много милиони, пет милиона ще са малко според моите специалисти. И нито техническата комисия, нито журито коментира или отхвърля това грубо нарушение на заданието.

в) Както в заданието, така и на уточняващ въпрос в сайта на Общината е изрично указано кои зелени площи не се допуска да се разработват – градинката пред Община Тунджа и градската градина (което според мен е груба грешка на заданието, но е изискване, което трябва да се спази). В първопремирания проект това ограничение не е спазено. И за това грубо нарушение пак нищо – нито в техническата комисия, нито в журито, все едно, че го няма в проекта!

г) Изричното изискване на заданието за осигуряване на достатъчно пространство пред Общината за традиционните за Ямбол обществени мероприятия (кукерските празници, коледните шествия, концерти на ансамбъл „Тракия”, шествията за 24-ти май) – това е грубо нарушено с разполагането на огромното водно съоръжение на площада. Арх. Жечев, спомнете си колко строго наблягахте при проучвателните ни срещи в Общината на тези важни за Ямбол традиции. Та това и без задание е обида за духа и традициите на ямболските граждани. Тук техническата комисия не реагира, но журито, след очевадната грешка в проекта, препоръчва водното съоръжение да отпадне.

д) Вярно, че в заданието не е упоменато, че Безистена става културен център по спечелен Европейски проект, но цял Ямбол знае това, само първопремирания колектив не може да попита всеки архитект в Ямбол и най-вече Главния архитект, какъв е статутът на Безистена в момента, така, както ние простичко попитахме.

е) В заданието се изисква изготвяне на сметка по уедрени показатели : първо изготвената сметка е избирателно направена, като грандиозния и впечатляващ подземен паркинг е изваден от сметката и второ, техническата комисия и журито защо не поканиха поне за консултант строителен специалист по количествено-стойностни сметки, за да се види (а то се вижда и с просто око), че посочената и декларираната на общественото обсъждане от арх. Семерджиев финансова рамка от 4,9 милиона е просто нереална, а това значи, че манипулира и заблуждава журито и ръководството на Общината, както и гражданите на Ямбол

ж) Съдържанието на заданието е взето от предварителните изисквания на Схема за безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда” по ОПРР, като смисълът на конкурса за тази обществена поръчка се прави за възлагане на работен проект за кандидатстване на Общината по тази Схема за финансиране, тоест този първокласиран проект трябва да се съобразява както с функционалните изисквания на Програмата, така и с ограниченията на финансовата рамка. И нито едното, нито другото не е поне малко отчетено и спазено. Пълно неуважение към Общината. Правен е сякаш проект, на който са му казали прави каквото си искаш, заданието не важи за теб. Това е, меко казано, арогантно неуважение към всички – Общинските институции, техническата комисия, журито, другите колективи и към гражданското общество, което е подведено с нереалния и безхаберен от финансова гледна точка проект. Да, замислете се и попитайте строителни специалисти – този грандиозен проект изисква между 15 и 20 милиона лв (включително и с огромния разрушаващ инфраструктурата на центъра подземен паркинг).

По-надолу ще споделя с Общината опита си в такива проекти по Градска среда и сега по Зелена достъпна градска среда. Още в тази идейна фаза, спазвайки заданието, направихме сметка не по уедрени показатели, а подробна количествено-стойностна смета, с етапен план за финансиране и реална реализация, за да улесним Общината и я ориентираме кои зони могат реално да се проектират и реализират по Програмата за зелена достъпна градска среда. И нашите (смея да твърдя) на 90 % точни сметки (виж подробна количествено-стойностна сметка към заданието) сочат, че в ограничения лимит от 5 000 000 лв по Програмата могат да влязат само зоната по ул. Цар Освободител, зоната около Безистена, ул. Раковски и градския площад, зоната по ул. Търговска до пресечката с ул. Преслав, и то при реални (според заданието и изискванията на Програмата) благоустройствени дейности. Затова изготвихме етапен план за реализация, информирахме журито и какви опции има по Програмата за допълнително финансиране. И понеже пак ще повторя, че невключването на градската градина в заданието е груба грешка – не може да реконструираш двете пешеходни зони и да оставиш тази морално износена, но жизнено важна за отдиха и почивката на гражданите градинка в сегашното й плачевно състояние. Затова си позволихме, като част от контактните зони, в нашия проект да разработим парково градинката и да й направим подробна количествено-стойностна сметка. Тази сметка установи, че можем да включим градинката във финансовата рамка на първия етап на реализация, за сметка на частта от ул. Търговска между  ул. Бяло море и ул. Преслав. За съжаление частта по ул. Търговска от ул. Преслав до ул. Богомил отпада на този етап. И ако Общината бе включила в журито специалист и консултант по европейските програми (както правят всички други общини при подобни конкурси) сега хаосът щеше овладян. Така че, при икономичното ни благоустройствено решение, с подробни количествено-стойностни сметки, едвам влизаме в рамките  на 5 000 000 лв (с ДДС) и остават още зони по ул. Раковски извън  финансирането, а обявените буквално на ангро уедрени сметки в първопремирания проект със скъпите и помпозни решения, определено мога най-отговорно и професионално да го заявя, са силно занижени. Защото площите по настилки и озеленяване са почти едни и същи, големите площи водни съоръжения, кули и други екстри просто вдигат много реалната цена на проекта. Но го казвам не да се заяждам, а да ориентирам и предпазя подведената Община при подготовката за кандидатстване по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда” по ОПРР.

Освен ако Общината не е намерила по неведоми пътища хонорара за проектиране и строителството на този грандиозен проект от своя бюджет (или от някъде другаде) Та това са минимум 10-15 милиона за този скъп проект (без подземния паркинг). Ако е така, ще се извиня за гореизложения анализ, който, пак повтарям, правя не заради своята особа, а заради реалната политика на Общината.

ІІ. По работата на журито

Уважаемо жури,

При съставяне на Заключителния протокол, (съгласно чл. 50, ал.3, т. 5 на Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране) трябваше да се изложат текстовата оценка на проектите и обосновките за решенията на журито за всеки от проектите. Това не беше направено в срок и се наложи допълнително запитване, което ни отне ценно време за реагиране.

При анализа на Заключителния протокол на журито обаче се натъкнахме на рядко срещания парадокс в конкурсната практика. В 6-7 точки в Заключителния протокол журито срива почти целия проект на първопремирания колектив, като премахва основните му идеи (цитирам Заключителния протокол), но въпреки това го оценява :

По т. 1 – Премахва водното съоръжение пред Общината.

По т. 2 – Премества водната каскада по ул. Раковски в северната й част.

По т. 3 – Не приема премахването на съществуващите водни площи (запазването на които е изрично указано в заданието).

По т. 4 – Не приема решението за Безистена.

По т. 5 – Отхвърля паркирането по ул. Търговска.

По т. 6 – Не приема решението на зелените площи източно от Безистена – да се предложи ново решение

По т. 7 – Не е осигурена достъпна среда до обществените сгради и търговски обекти

Журито не коментира изобщо огромния подземен паркинг (не го отрича в протокола, а това означава, че го приема), после на общественото обсъждане обяснява, че това били само идеи на проектанта, но арх. Семерджиев в доклада си пред журито (цитирам протокола) заявява, че това сериозно е заложено в проекта. Господа от журито, това със скриването на безумния подземен паркинг (има ли го, няма ли го, чертежа за него не беше изложен за гражданството във фоайето на Общината), просто нямам думи, това е смешно и жалко. Но за една експертна комисия няма да е никак трудно да разбере абсурда на този казус.

И тук идваме до една от кулминациите в работата на журито. То, освен че препоръчва на първопремирания колектив да премахне основните си елементи (никой не се сеща, че с тези препоръки от проекта не остава почти нищо – освен часовниковата кула и конския трамвай – тоест ще трябва да се прави изцяло нов проект), журито започва и да проектира в стремежа си да оправи грешките на проекта. Може ли такова нещо, колеги (цитирам Ви от протокола) : „…По ул. Г. С. Раковски предложеното ………. решение за каскадните водни площи да се реализира така, че да се осигури достатъчно ширина за преминаване на пешеходци, …………, чрез нейното изместване в северна посока. От южната страна на каскадата да не се предвижда възможност за сядане с гръб към активното пешеходно движение…” Май трябваше да препоръчате и парапет от юг на тази пропаднала с около метър каскада, да не би някой да падне във водата. А защо, като премахнахте водното съоръжение пред Общината, не се замислихте какво ще стане с още по-големия немащабно разчертан с монотонно повтарящи се квадрати нов площад? Ами поне и тук да бяхте направили веща проектантска корекция. Имам чувството, колега Семерджиев, че Ви правят студентска корекция. Мисля, че се отнасят много пренебрежително към Вас. Или просто журито да седне и да направи нужния проект.

Всъщност аз поздравявам професионалните оценки и препоръки в Заключителния протокол на журито. Пак ще повторя, арх. Димчев, арх. Жечев и колегите инженери са професионалисти и те точно са намерили логично недопустимите решения в първопремирания проект. Но, колеги, поне да не бяхте писали тези компрометиращи бележки за този проект, защото така и Вие се компрометирате – та от този проект не остава почти нищо.

Пак питам, както-по-горе в анализа на неспазването на заданието, какъв проект оценявате, господа от журито – реално представения проект на класирания на първо място колектив, или Вашата мечта за град Ямбол. А пък, като се замисли човек, че просто няма как в тези точни професионални оценки, обяснени със сложни професионални изрази, нали няма как г-жа юристката да е имала тежката дума при този анализ, ако въобще е имала думата.

И още много пропуски мога да отбележа основателно при този конкурс, но просто ми е неудобно вече.

Така че, уважаемо жури, приемам Вашата професионална оценка (на четиримата специалисти – 83 т. за нашия проект и 73 т.  за първокласирания проект), не приемам, меко казано, некомпетентната оценка на юристката по такава далече, далеч тъмна материя за нея, каквато е архитектурата. Не приемам и грубото неспазване на заданието (излиза, че сме оценявани по различни критерии, което е абсолютно недопустимо), не приемам абсолютно некоректното, подвеждащо, фрапиращо занижаване на стойността на проекта и избирателното изваждане на огромния подземен паркинг. Не приемам, че в състава на двете журита абсурдно не са поканени местни добри архитекти, които познават най-добре проблемите на града. Не приемам още много неща, които просто нямам сили да описвам. И това неприемане не е моя прищявка. При една нова експертна комисия, или ако се стигне до съд, нещата ще дойдат на професионалното си място.

Но това неприемане, това мое становище до Вас, си е чисто наивна моя морална гражданска и професионална позиция. Още веднъж ще повторя, за да не спирам възможността Община Ямбол да кандидатства за безвъзмездно финансиране по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда” на ОПРР няма да предприема логичните стъпки по обжалване на

конкурсните безобразия. Много колеги и в Камарата на архитектите, и в моя колектив ми препоръчват да обжалвам. Споко, мисля трезво, а и нямам сили да се боря повече с вятъра.

ІІ. Предложение в два варианта

Предложение от арх. О. Николов за излизане от положението, в което Общината се докара сама :

1. Освен ако не сте намерили някъде чакащи Ви 15-20 милиона лева, трябва да кандидатствате за финансиране по Схемата „Зелена достъпна градска среда” с Работен проект. Програмата удължи срока за прием на документи до 13.01.2013 г.

2. Напомням, че смисълът на тази Европейска инвестиция е да се инвестират средства в строго определени строителни дейности по благоустрояване и озеленяване ( до 5 милиона с ДДС, и като се извадят ДДС-то и техническите разходи по проекта, реалните СМР са за 3,6 – 3,7 милиона без ДДС). Но основният смисъл от влагането на тези Европейски пари е, освен да се подобри функ-ционалността и естетиката на градската среда, най-вече да подобри туристическия поток и привлекателността на Ямбол (а оттам и косвено икономиката на града). Та Ямбол вече комуникационно е отворен към страната, а и през Лесово – към Турция и Гърция.

Затова трябва да се наблегне в решението на централната част на града на представяне на уникалните археологически паметници от Архиологическия музей, както и частично уникатите от Кабиле, в центъра на гр. Ямбол.

Това просто и логично ще промени туристическия имидж и посещаемост на града.

3. И понеже от горепосочените факти, документи и анализи реално няма проект след протоколите на журито и понеже са допуснати много груби нарушения в неспазване на заданието, и понеже този проект е с изключителна отговорност за гражданите на Ямбол (това не е някакво си цехче за лимонада) в името и с уважение към тези реални ползватели на този център, като :

първи вариант -  призовавам Общинското ръководство да анулира този конкурс (аз, както казах, оттеглям намерението си да обжалвам) и по най-бърз начин да се оформи кратко и точно Задание за проектиране за нов прозрачен конкурс само за Концепция и идейно архитектурно решение по изричните изисквания на ОПРР - Схема „Зелена и достъпна градска среда” (те са публикувани на 14.09.2012) Време има достатъчно (все още не са обявили такъв конкурс много големи общини като Ямбол, допуснати в списъка за кандидатстване). Бих насочил Главния архитект при изготвяне на Заданието да ползва краткото и много точно Задание за подобна градска зона в гр. Варна.

И понеже материята за този тип архитектурно – благоустройствено решение не е много тежка , тук по-важни са идеите на архитекта, считам, че в рамките на 15-20 дни (тоест до 20.10.2012) г. този конкурс може да приключи, 10 дни за евентуално обжалване и след това възлагане на работен проект в рамките на 40-45 дни. Остава до 13.01.2013 около един месец Общината да гласува проекта за внасяне .

Ако нямате чувство за отговорност към своите граждани и им наложите този помпозен проект (апропо, той вече не е този помпозен проект след забележките на журито), като не отчетете преобладаващата оценка на тези граждани във Фейсбук, във форуми и вестници (даже в. Труд пише за дошлите Кариби в Ямбол), ако не отчетете професионалния анализ и препоръки на местната архитектурна гилдия (чудя се къде са местните добри ямболски художници, артисти, музиканти, археолози от музея), ако не се замислите сами като сериозни хора, които гражданите са избрали да ги управляват, то тогава остава

втори вариант,  :

1. Правите спешно експертен консултативен екип от архитекти, инженери, икономисти и задължително специалист от Общината по европейските програми и изготвяте с тях спешно точно и ясно задание за изготвяне на работен проект от колектива на арх. Семерджиев.

2. Готов съм да разреша безвъзмездно ползването на етапния план и подробните количествени сметки от моя проект. Те са точни и ще Ви помогнат да изготвите по-точно обхвата на Заданието  и финансовата рамка, защото Работният проект трябва много точно да отрази само тези количества, които да дадат допустимата финансова рамка, а това е много сложен и прецизен проектантски проблем (от собствен опит го знам).

3. Предоставям на Главния архитект и този експертен екип всички свои концептуални и детайлни идеи в нашия идеен проект безвъзмездно, без това да нарушава авторското ни право. Това са трите главни пространствени елементи – градския площад за обществени дейност, културния център и зелено пространство около новата функция на Безистена (в нашия проект, колега Жечев, не сме пипали мониторинговата вертикална планировка около Безистена) и третият, най-силен елемент – осигуряването на пешеходен пробив под ул. Бузлуджа. Това само да вземете от моя проект, майките с деца и гражданите идващи от и към чудесния парк, който Общината реновира (моите поздравления за това, градът вече диша друг въздух с този разкошен парк) ще Ви благодарят и споменават в годините с добро (имаме точни пътно-комуникационни и геодезически изчисления за тях).

4. Не се притеснявам, че ако организирате нов прозрачен конкурс, моят проекти идеи ще са достъпни до други колеги. По-важното е градът да получи наистина най-точния проект, за точното място и за гражданите на Ямбол.

Ръководител на проектантския колектив
арх. Олег Николов

P.S.

Граждани на Ямбол, г-н Кмет на Община Ямбол, колеги от журито,

В цялата история на изкуството архитектурата е наричана царица на всички изкуства. Но най-трудно за всеки архитект е да осъзнае, а и гражданите да чуят и разберат, че архитектурата е фатално изкуство, за разлика от всички други изкуства (книгата ще я сложиш в библиотеката, картината, която не ти харесва, ще отиде в склада, песента няма да я слушаш). Особено реализацията на такъв обществено значим и изключително важен за бъдещите поколения на града проект, какъвто е проекта за новия център на гр. Ямбол. Няма да можете, ако сега сгрешите с лека ръка в следващия мандат (който и да е кмет там) да съборите вложените милиони и да поръчате нов конкурс, да убедите обществото, че сте сбъркали, че трябва да намерите нови милиони. Това е то фатално изкуство. Затова на нас, архитектите, при всеки (дори и най-малкия) проект ни тежи тази отговорност, просто почти нямаме право на грешка. Затова уважаеми господин Кмете, така, както успяхте с усилията на целия Ви екип да реализирате възстановяването на уникалния парк в меандрите н ар. Тунджа и сега градът Ви е благодарен (и дълги години ще бъде), проявете мъдрост и три пъти мерете, преди да отрежете. Обявете нов открит конкурс само за архитектурна Концепция или идеен проект. Нека сегашния конкурс Ви помогне за по-добри бъдещи решения.

„Комунизъмът” не е ударил мащаба и застройката на гр. Ямбол. Градът е мащабен, спокоен. Но го „удари” в немащабните пешеходни „писти” за маршируване, манифестации и безумни лозунгови скандирания. Убеден съм, че и Вие, господин Кмете, както и ние, архитектите, искаме да премахнем този дъх на тежкото ни идеологическо минало. Всички, и най-много гражданите на Ямбол искат да се върне човешкия облик, красота и мащаб на гр. Ямбол, бившия, за съжаление, център на Тракия.

И накрая, уважаеми господин Кмете, като гражданин (чийто корен по майчина линия е от Ямбол) и като архитект ще Ви кажа че по-страшно даже от оставените от архитектурната ни намеса по време на комунизма безумни мозаечно-мраморни площади и пешеходни зони, че сега, когато пазарната икономика прохожда, гражданското общество напъпва за първа пролет, демокрацията навлиза лека-полека, сега, в този момент по-страшна е посткомунистическата архитектурна парвенющина в днешно време. Замислете се върху това. Ако можете, а гражданите които искат, посетете гр. Севлиево, където миналата есен завърших проекта си по трансформирането на бездушния и пуст комунистически площад в човешка пешеходна зона. Попитайте хората за тази нова човешка среда.

С уважение и любов към Ямбол
арх. Олег Николов


 

Коментари  

 
#2 Михаил Трендафилов 2012-09-21 12:55
e-mail за контакт
mtrendafilov@gm ail.com
 
 
#1 Михаил Трендафилов 2012-09-21 12:54
А някъде ще можем ли да видим и заданието?

Михаил Трендафилов
администратор ЯмболСвят
yambolnews.net
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions