КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Цялата информация относно казуса „НОВА” и Ръководството на РК София-град

Вторник, 19 Март 2013 14:56
01-

Уважаеми колеги,

След дългите, оспорвани и не особено лицеприятни дебати относно казуса „НОВА” на провелото се на 16.03.2013г. (събота) Общо събрание на РК София-град, като Председател на регионалната ни колегия се чувствам длъжен да дам подробна информация за всички действия по този казус, в които е участвало ръководството на колегията и позицията, която е заявявало. Основният приоритет, който сме следвали е да се намери разумно и законово приключване на противопоставянето, по възможност преди предстоящото Общо събрание на КАБ, за да може там да се обсъждат приоритетите за работата на КАБ, а не вътрешни противоречия. Добре е да се отбележи, че сериозна част от сегашното ръководство на РК София-град (включително и аз) сме жалбоподатели по двете дела от 2010г (Срещу Заповедта за „НОВА” и срещу решенията на ОС 2010). Всички описани действия на ръководството на РК София-град не са тайна и на тях са присъствали и други колеги, които могат да потвърдят изложената информация. Оставям всеки от вас по съвест да прецени дали действията ни са били в защита интереса на регионалната ни колегия или не.

Хронология:

-        Октомври 2012г. по инициатива на централно ръководство на КАБ се започва работа по сътрудничество с фестивала Sofia Architecture Week, в което са поканени да участват както представители на РК София-град, така и на НОВА. В последствие лично Председателят на КАБ даде съгласието си за съвместна организация (София и НОВА) на честването на 75 години КАБ в София. На самото честване обаче не присъства нито един представител на централата. На работно ниво разходите по съвместните дейности бяха поделени от РК София-град и НОВА пропорционално съгласно броя членове.

-          На 07.11.2012г. получихме „Отворено писмо до всички членове на КАБ” от името на ръководството на НОВА. ТУК.

-          На 14.11.2012г. в РК София-град е входирано Писмо за среща от името на Съвета на РК НОВА. ТУК

-          На свое заседание на 21.11.2012г (Протокол 12) Съветът на РК София-град взема отношение по входираното писмо, като на база на това решение е изготвено писмо от арх. Баровски до арх. Савов изх.№ СГ-355/11.12.2012г., което можете да прочетете ТУК.

-     На 14.01.2013г. е получен отговор на писмото на арх.Баровски, в който се предлага дневен ред с въпроси за обсъждане. ТУК.

-   На 07.02.2013г. получихме неофициална информация, че е публикувано окончателното решение на съда по казуса „НОВА”. Проверка в интернет доказа окончателното влизане в сила на решението на Административен съд София-град за обявяване на заповедта на Председателя на КАБ за нищожна.

-          На 08.02.2013г. лично проведох телефонен разговор с Председателя на КАБ. Поставих въпроса за скорошна съвместна среща с централно ръководство за техническото решение на казуса по прехвърляне на списъците, предвид краткото време за реакция (една седмица ) до Общите събрания на архитектурните колегии. Беше ми казано да изчакам.

-          На заседание на Съвета на РК София-град на 12.02.2012г. (Протокол 2) Ръководството на КАБ присъства и лично поднесе информацията за окончателното произнасяне на съда. Беше коментирано, че темата ще се дискутира и на предстоящото на 15-16.02.2013г. заседание на Управителния съвет на КАБ. Съветът на РК София-град не е гласувал конкретно решение за административно-технически мерки по въпроса. На същото заседание на 12.02.2012г., Съветът на РК София-град взе следното решение :


1.Да се изготви писмо-покана до арх.Г.Савов за обсъждане на изпратения от него дневен ред на наближаващите ОС на АК.

Гласували 12 души; „ЗА” – 10; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Предложението се приема с мнозинство.


-          На 13.02.2012г. на електронната поща на РК София-град получихме от мейла на централно ръководство писмо със заглавие „spisak1”, без текстово съдържание и с прикрепен файл “SPISAK_1”.xls. Файлът съдържа списък с имена, членски номера, РК, и още три графи с различна информация, няма заглавие. В телефонен разговор с Председателя на КАБ ми бе обяснено, че това бил списъкът на членовете на НОВА и получих устна заповед тихомълком, еднолично, без решение и извън общия ред да разпоредя тези колеги да бъдат записани към регистрите на архитектурните колегии и те да бъдат лично поканени на предстоящите Общи събрания на архитектурните колегии. Писмото и файла можете да видите ТУК и ТУК.

-          Като Председател на РК София-град на КАБ ОТКАЗАХ да изпълня горната устна заповед от Председателя на КАБ със следните МОТИВИ:

 

  1. Като всяка организация, официалната кореспонденция в КАБ, включително вътрешната е писмена, с конкретен адресат и конкретен подател, входящ и изходящ номер. Устни заповеди нямат стойност.
  2. Като Председател на РК София-град имам правомощията да изпълнявам решения на колективни органи – Съветът на РК София, УС на КАБ, но не и еднолични решения на Председателя на КАБ, още повече устни.
  3. По същество ми беше наредено да направя ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, защото нямам никакви права да вписвам и отписвам хора в регистрите извън установения със ЗКАИИП и Устава ред – с индивидуално заявление до регионалната колегия и решение на Управителния съвет на КАБ. Към съответната дата нито едно от лицата в този списък не е подавало заявление за членство в РК София-град, нито има решение на УС по въпроса.
  4. Oт въпросното писмо не е ясно нищо – нито кой точно го изпраща, нито какво изпраща, нито защо го изпраща.
  5. Въпросният файл, наименуван „SPISAK_1” съдържа очевидно някакъв списък на някакви членове на КАБ с регистрационен номер и име. Има добавена архитектурна колегия към София-град, но от около 320 човека в списъка 40 нямат посочена АК. Няма данни дали са редовно отчетени за 2013г. Няма никакви гаранции за достоверност на списъка във файла.
  6. Във въпросния списък не фигурират каквито и да било данни за контакт, с които да можем да се свържем с конкретния член на КАБ. Няма адрес, с който да може да се провери в коя архитектурна колегия попада.
  7. Една част от имената съвпадат с бивши членове на РК София-град, но голяма част от описаните никога не са били членове на нашата колегия.

 

Това, което законово имам право и направих, е да организирам възможността дори в деня на съответното събрание на архитектурна колегия, член на НОВА (или друга колегия) да може да попълни на място заявление за прехвърляне в РК София-град и да участва като редовно отчетен и да бъде избран за делегат. От тази възможност се възползваха 2ма архитекти и 17 ландшафтни архитекти.

-          На 14.02.2012г. бях лично поканен от Председателя на КАБ на среща в офиса на централното ръководство. На срещата присъстваха: Председателят арх. Дамянов, зам.-председателят арх. В. Георгиева, зам.председателят арх. А. Христов, зам.председателят Н.Гълъбов, адв. Медарев, арх. Георги Савов (Председател на НОВА), арх. Руси Делев(зам.-председател на НОВА), арх. И. Еврев(зам.-председател на НОВА), арх. Н.Баровски (Председател на РК София-град). Арх.Дамянов още веднъж даде информация за съдебното решение. Арх.Савов изрази становище, че РК Нова не може да бъде автоматично разформирована, поради личното волеизявление на членовете й къде да членуват. Конкретно решение не бе формулирано от никого.

-          На 15.02.2012г. на редовното заседание на Управителния съвет на КАБ, като информация от изключителна важност за КАБ извън дневния ред беше подложено на обсъждане съдебното решение за „НОВА”. В дискусията бях помолен като председател на РК София-град да изразя становището си. Изразих за пореден път, че КАТЕГОРИЧНО НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН с начина, по който се сформира НОВА и идеята за няколко регионални колегии на територията на София. Предложих и формулирах в изпълнение на съдебното решение УС да вземе конкретно решение за начина на прехвърляне на редовно отчетени членове на КАБ останали без регионална колегия в други колегии(респективно съществуващите АК към София). Председателят на КАБ НЕ подложи на гласуване това предложение. Вместо това той подложи на гласуване предложение на арх. Георги Минчев (РК Варна), с което се предлага Общо събрание на КАБ да вземе мерки за изпълнението на съдебното решение. Въпросното предложение беше прието от УС. Аз лично гласувах против. В следобедното заседание Председателят, вероятно афектиран от приетото решение, което сам подложи на гласуване, ме обвини, че съм защитавал НОВА, може би забравил за изказването и алтернативното ми предложение сутринта.

-          На същото заседание, по доклад на комисията по регистъра, УС прие нови членове в РК НОВА.

-          На 20 февруари получих неофициална информация, че РК Нова е имала извънредно събрание на 19.02.2013г. С оглед информация за техните решения по казуса и възможността да предприемем адекватни мерки организирах неформална среща с арх.Савов в САБ. Арх. Савов ми съобщи, че решението на РК Нова е да не се прехвърля по архитектурни колегии в София. Същата информация арх.Савов е дал и на Председателя на КАБ, когото е срещнал веднага след това.

-          На 21 февруари, на Общото събрание на АК „Г” , Председателя а КАБ ме обвини лично, че съм присъствал тайно на извънредното събрание на НОВА и съм криел важна информация. Бих приел това като неуместна шега, защото може би е забравил , че по същото време на 19.02 и двамата с него присъствахме на Общото събрание на АК „Е” в САБ.

-          На Общото събрание на АК „В”на 25.02.2013г., арх.Загорски попита Председателя на КАБ, дали РК НОВА още съществува и има ли банкова сметка. Арх.Дамянов отговори, че всички документи по закриването на НОВА били готови, но нищо не било предприето все още.

-       На 28.02 получихме неофициална информация, че два дни по-късно Председателя на КАБ е оттеглил спесимена на арх.Савов за сметката на НОВА.

-         Справка на официалния сайт на КАБ и към днешна дата (18.03.2013г) показва, че РК НОВА все още е в списъците на регионалните колегии към КАБ. ТУК и ТУК

-          На 08.03.2013 (петък) получих обаждане от арх.Савов, в което той предложи да обсъдим вариант, в който РК Нова би могла да стане архитектурна колегия към РК София-град и да се приключи казуса преди Общо събрание. Бях уверен, че Ръководството на КАБ също знае за това предложение. Моята позиция беше, че във всички случаи за подобно нещо трябва да се произнесе най-малкото Съвета на РК софия-град. След съгласуване и с арх.Дамянов, предвид отново кратките срокове до ОС на РК София поканих и двамата на заседанието на Съвета на РК София на 11.03.2013г.

-          Преди заседанието на 11.03. на съвета на РК София-град беше проверена цялата архивна документация относно сформирането на архитектурни колегии към София. АК към РК София-град са създадени през 2004г. от Съвета на РК София, като тогава е избран принципът на делене по райони (който не е изрично указан в Устава и според становището на адв.Медарев изказано на ОС на РК София-град не е задължителен). Структурата и правомощията на АК никога не са подлагани на гласуване от Общо събрание на регионалната колегия. През 2010 като изключение от принципа е създадена АК „Ж” – ландшафтни архитекти, която е гласувана от ОС на РК София-град.

-         На заседанието на Съвета на София на 11.03.2013г. за извънредната точка извън дневния ред относно предложението на Нова присъстваха: арх.Дамянов, арх. В.Георгиева, арх. А. Христов и арх. Н. Гълъбов от страна на централно ръководство и арх. Г. Савов, арх. И. Еврев и арх. Р. Делев от Нова. След проведения дебат, в който участваха абсолютно всички присъстващи, бе проведено гласуване с идеята за намиране на компромисен вариант, своевременно разрешаване на конфликта в КАБ и недопускане в предстоящото ОС на КАБ на темата „Нова”. Съветът на РК София с 9 гласа „ЗА”, 3 „Против” и 5 „Въздържали се” взе решението, че по принцип е съгласен с възможността за преобразуването на „НОВА” в архитектурна колегия „З” към РК София-град, след изрично решение от ОС на Нова на 14.03 и потвърждение от ОС на РК София-град на 16.03.2013г. Арх. Дамянов спомена, че е лично поканен и ще присъства на предстоящото ОС на РК Нова на 14.03. Бе обсъдена възможността на събранието да присъстват като наблюдатели и ръководството на РК София.

-      На 14.03.2013г беше проведено Общо събрание на РК Нова. На събранието от страна на централно ръководство на КАБ присъстваха арх.Дамянов, арх.В.Георгиева и арх.А.Христов (председател и 2ма зам.председатели), а от страна на ръководството на РК София-град арх. Н.Баровски, арх. К.Язов, арх.А.Ковачев и арх Е.Стоянов (Председател и 3-ма зам.-председатели). Председателят на КАБ поздрави събранието и пожела да вземат най-разумните решения. В дебата арх.Баровски спомена, че ако събранието реши да станат архитектурна колегия, може да поеме ангажимента да постави въпроса за гласуване на предстоящото ОС на РК София-град, но не може да предвиди какъв ще бъде резултата. ОС на РК „НОВА” взе следното решение: Съобразно съдебно решение по а.х.д.№3632/2010 г. на Административен съд – София-град, 25-ти състав, влязло окончателно в сила на 04.02.2013 г. и действащия устав на КАБ, колегия „Нова” приема да се преобразува от Регионална в Архитектурна колегия, запазвайки изцяло своя състав, приоритети, методи и форми на работа, като препотвърждава ръководството на Колегията. Бяха избрани делегати за ОС на КАБ и евентуални делегати за ОС на РК София, в случай че бъдат приети за архитектурна колегия. След събранието Председателя на КАБ коментира, че това е „едно разумно и компромисно решение”.

-          На 15.03.2013г. предвид решението на Съвета на РК София от 11.03 и решението на ОС на РК Нова от 14.03 информирах съвета на РК София и предвид създадената ситуация предложих вариант за възможно предефиниране на регламента за формиране на архитектурни колегии, като се запазва съществуващото положение, но се изключва възможността за безконтролно създаване на нови архитектурни колегии.

-          За 16.03 беше създадена организация в случай, че ОС на РК София-град потвърди нова АК „З” нейните делегати да могат да вземат участие в работата на събранието.

-          На ОС на РК София-град на 16.03.2013г. подложих на гласуване предложението. След бурни дебати, ОС на РК София-град отхвърли възможността за преобразуване на РК НОВА в архитектурна колегия „З”. На следобедната сесия беше отхвърлено и предложение за допълнение за регламента за АК „членовете на РК София-град да могат свободно да избират архитектурната колегия, в която да членуват”. Дебатът за Нова беше подновен по предложения на централно ръководство. Отново беше направен опит за задължаване на ръководството на РК София-град да извърши ПРОТИВОЗАКОННИ действия,този път чрез санкция от ОС (делегатите на което нямат достатъчна информация по казуса), като прехвърли „автоматично” в списъците на РК София-град всички членове на Нова без тяхно знание, без те да са подавали заявления за членство и без решение на УС за корекция в регистрите. След противоречивите тълкувания на адв.Медарев по въпроса ОС на РК София-град проведе три взаимно изключващи се гласувания по това предложение. Крайният резултат ще стане ясен след изготвяне на стенограмата от събранието.

Като заключение

Аз лично съм крайно възмутен, че за пореден път противопоставянето и личните конфликти на ограничен кръг от колеги взеха връх над законността и разума. Вместо да се гласува от УС ясен ред за изпълнение на съдебното решение (а такъв регламент е неизбежен, защото РК НОВА е съществувала 3 години, членският й състав в момента е много различен от този през 2010г. и е технически невъзможно „автоматичното” връщане на състоянието преди издаването на заповедта от предишния председател, без повторно нарушение), Председателя на КАБ, абдикирайки от правомощията си се опитва по всякакъв начин да задължи регионалното ръководство на София в нарушение на ЗКАИИП и Устава еднолично и самоволно да запише в регистрите си колеги, за които няма налична или предоставена информация, някои от които дори не са с адрес в гр.София и които към момента официално се водят в друга регионална колегия. Общото събрание вместо да обсъжда проблемите на професията отново се впусна в спиралата на безплодната конфронтация. За съжаление най-вероятно същата участ ще сполети и предстоящото ОС на КАБ през м.май, и ако в усилията си да решим по някакъв законен и разумен начин казуса „НОВА” загубихме в дебат 2 часа на 20 души в Съвета на РК София и 4 часа на 100 души на ОС на София, то вероятно предстои да загубим и един ден на 300 души на ОС на КАБ и отново да спечелим омразата на колегите от другите регионални колегии за проваленото събрание.

 

Арх. Николай Баровски
Председател на РК София-град към КАБ

 

Мнението на РК Нова по възникналата ситуация

Цялата информация по казуса "Нова"

Случаят "Нова" - Документи

 

Коментари  

 
#9 арх. Петко Симеонов 2013-03-22 12:45
Май започваме да се разпореждаме с чужди пари. Всеки член на КАБ върви с парите си и те отиват в колегията, в която тойпожелае лично да членува.
 
 
#8 Борислав Дойчев Загорски 2013-03-22 10:33
А и ако никой не ги иска тия пари аз мога да ги взема... :-?
 
 
#7 Борислав Дойчев Загорски 2013-03-22 10:31
От цялата тази история аз едно не разбирам, сметката на нова съгласно решението на съда не съществува, обаче в тази несъществуваща сметка има едни несъществуващи 45 000 лева :lol:
Може ли арх.Дамянов тия пари да ги прехвърли в сметката на РК София град въз основа на така взетото на ОС на София решение ?
Или трябва арх.Баровски да отиде и да си ги вземе?!
 
 
#6 Николай Николаев Баровски 2013-03-21 15:03
да не отваряме темата за принципни позиции и последователнос т, че там имам още толкова да пиша.... защо не питате Председателя на КАБ колко пъти се е отметнал от думата си за една година? И защо все от такива отмятания тръгна противопоставян ето със София?
 
 
#5 Светломир Младенов Никодимов 2013-03-21 12:46
Ще си позволя да препоръчам есето на Айн Ранд „Анатомия на компромиса“ като цитирам малка част от него:
„Трите правила, изброени по-долу, в никакъв случай не са из¬черпателни; те са просто първите насоки за разбирането на една необятна тема.
1. При всеки конфликт между двама души (или две групи), ко¬ито се придържат към едни и същи базисни принципи, побеж¬дава онзи, който е по-последователен.
2. При всяко сътрудничество между двама души (или две групи), които се придържат към различни базисни принципи, по¬беждава по-лошият или ирационалният.
3. Когато противоположни базисни принципи са ясно и открито дефинирани, това действа в изгода на рационалната страна - когато те не са ясно дефинирани, а се крият или заобикалят това действа в изгода на ирационалната страна.“
 
 
#4 Светломир Младенов Никодимов 2013-03-21 12:45
Този обширен текст съдържа истини, неистини и най-вече полуистини. В този смисъл е силно манипулативен.
Няма личностни конфликти, хардлайнери, ястреби, томахавки и т.н.
Има правила, има членове на Камарата, които искат да се играе по правилата (fair play) и такива, които високомерно и арогантно искат правилата да не важат за тях.
Има опит (злощастен, за съжаление) от предишното т.н. оперативно ръководство за създаване на казионна регионална колегия, в която да се скрият тези няколко души от естественото недоволство за злините (и злоупотребите!) , които те сътвориха на гилдията и на професията през първите осем години от създаването на КАБ.
Има и съдебно решение, което макар и с тригодишно закъснение (и с всички последващи негативи от това) провали този опит.
Имаше и опит за нови незаконни действия, за радост непровокирани този път от централното ръководство на КАБ.
 
 
#3 арх Михаил Стойчев 2013-03-20 11:44
Смаян съм. Нямам думи. Това ли е същността на имащите големи претенции организатори на Нова.
 
 
#2 Валентина Василева Василева 2013-03-20 10:25
Не искам да вярвам, че последното изречение е писано от образован човек.
 
 
#1 арх. Петко Симеонов 2013-03-19 23:32
Някои хора израстват пред очите ни!
Не бих казал, че Ники Баровски е непременно приятел на НОВА, но той точно назовава основния виновник за разкола и безвремието, настанало в КАБ.
Ако бях на мястото на Дамянов, след този хронологично изложен коментар, щях да отида в клозета да се застрелям.
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions