КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Четвъртък, 10 Март 2011 10:40

Уважаеми колеги,
моля запознайте се предварително с дневния ред на Общото събрание на РК- София град .

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


1. Отчет за дейността на Съвета на РК София-град за 2010 г.; Финансов отчет
на Съвета на РК София-град за изпълнение на бюджет 2010 г. и
предложение за рамков бюджет за 2011 г.
2. Разисквания по т. 1, приемане на отчетите. Проект за решение: ОС на РК
София-град приема отчета за дейността на Съвета за периода 2010 г.,
финансовия отчет за 2010 г. и бюджет 2011 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2010 г.
4. Предложение за промени в нормативните актове на КАБ: Устав,
Професионален кодекс. Проект за решение: ОС на РК София-град приема предложения за изменения и допълнения в Устава и в Професионалния кодекс на КАБ.
5. Приемане на решения на ОС на РК София-град към КАБ.
6. Разни ( предоставяне на допълнителна информация, приемане на
резолюции, обръщения и други подобни).

Вижте поканата за ОС на РК София-градт, ТУК.

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions