КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Информация от обучителния семинар

Четвъртък, 27 Юни 2013 10:53

На 26 юни 2013г. РК София-град и РК София-област организираха целодневен обучителен семинар на теми за Закона за устройство на територията (2013) и паспортизацията на сградите. В събитието взеха участие над 170 архитекти от двете регионални колегии.

Презентацията от първия панел (С. Георгиева) може да изтеглите от ТУК.
В нея е включена информация за:
- Изисквания към строежите;
- Основни изисквания към строежите съгласно ЗУТ и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2001;
- Действащи подзаконови технически нормативни актове;
- Оценка за съответстие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите;
- Окончателен доклад;
- Изисквания на Наредба №5 за техниеските паспорти на строежите - технически паспорт на нови и съществуващи строежи и обследване на съществуващ строеж.
Презентацията от следобедния панел (С. Ковачев) може да изтеглите от ТУК.
В нея е включена информация за:
- Основни насоки на промените в ЗУТ;
- Реформата в областта на стратегическото устройствено планиране;
- Общи устройствени планове;
- Изработване и съгласуване на инвестиционни проекти;
- Разрешаване на строителството;
- Статут на възложителя, проектанта, строителя, техническия ръководител, консултанта;
- Въвеждане на строежите в експлоатация;
- Преместваеми обекти и елементи;
- Оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията;
- Административен контрол по устройство на територията и строителството;
- Недопускане и отстраняване  на незаконно строителство;
- Търпими строежи до ЗИДЗУТ;
- Нов статут на строежите по §.184 ЗИДЗУТ от 2003 г.;
- Висящи производства.

 
Участниците в семинара могат да получат удостоверенията си в офиса на РК София-град (ул. Кракра 11, ет.1) всеки работен ден от 09:00 - 17:30.
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions