КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Важно за проектантските бюра

Петък, 15 Ноември 2013 16:04
buro architects low

Уважаеми колеги,

Съгласно Решение на УС на КАБ, във връзка с чл.8 от ЗКАИИП, Ви уведомяваме, че при заплащане на вноската за 2014г. ще имате възможност за БЕЗПЛАТНА регистрация или актуализация на данни за проектантско Ви бюро или дружество. За целта е необходимо да попълните някои от следните документи:
- Заявление за регистрация на проектантско бюро
- Заявление за регистрация на проектантско бюро на дружество
- Удостоверение за регистрация на проектантско бюро

Справка за бюрата може да направите в:
РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА
РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

По-долу прилагаме официалното писмо от Ръководството на КАБ.

 

ДО:                  

Регионалните колегии на КАБ

 

Относно:

Решение на Упавителния съвет на КАБ по Протокол № 10/ 8-9 ноември 2013г. за актуализация на адресната регистрация и адреси за кореспонденция на членовете на КАБ и за актуализацията на проектантските бюра

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На редовно заседание, проведено на 8-9 ноември 2013г. Управителният съвет на КАБ взе следните решения:

1. Да се актуализират данните за адресна регистрация и адреси за кореспонденция на всички членове на КАБ.

2. Да се актуализира регистрацията на проектантските бюра. Актуализацията на проектантските бюра, както и регистрацията на нови такива да се извърши еднократно безплатно в срок до 20 декември 2013 г. без да се събира такса по тарифа за приходите, формиращи бюджета на КАБ

Доказателствените документи, които се представят са:

- Копие от лична карта, заверено с „вярно с оригинала”;

-Копие от карта за регистрация по Булстат, заверено с „вярно с оригинала”;

за работещите на свободна практика,

-Удостоверение за актуално състояние, заверено с „вярно с оригинала”;

за ЕООД и ООД.

При необходимост се попълва отново Образец за регистрация на проектантското бюро, като се вписва изрично, че става дума за пререгистрация и актуализация на данните.

Моля за настоящото решение да уведомите всички колеги.

Приложение:

1.Извадка от Протокол № 10 от редовно заседание на Управителния съвет на КАБ от 8-9 ноември 2013 г.

2. Правилник за регистрация на проектантските бюра и проектантските дружества в КАБ

3. Заявление за регистрация

 

С УВАЖЕНИЕ,
              АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА
              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИСТЪРА

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions