КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Промени в единична група с цифров код 2161 „архитекти” от НКПД

Четвъртък, 14 Юли 2011 09:38

На 20-ти април 2011 г. в Камарата на архитектите в България с усилията на председателя арх. Петко Йовчев и двамата заместник-председатели на КАБ – арх. Янка Сачкова и арх. Атанас Тосев и с юридическата подкрепа на адв. Илиян Кършев, бе изготвено и изпратено искане до Министъра на труда и социалната политика относно необходимостта от промяна в НКПД 2011 в частта, касаеща единична група с цифров код 2161 „архитекти”.

Искането бе направено в съответствие с правомощията на министъра по чл. 14, вр. чл. 15, ал. 2 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) 2011 г.

Във формулировката на писмото се съдържаше искане в описанието на група 2161 да бъде записан следният текст: „Архитектите извършват дейности в инвестиционното проектиране и устройственото планиране, контролират изграждането, поддържането и възстановяването на сгради”.

Така предложеният текст бе прецизиран изцяло в съответствие с действащите нормативни актове - ЗУТ и ЗКАИИП и целеше преодоляване на досегашния несъвършен текст в НКПД, който касаеше само „проектиране” на изброени видове сгради, но не обхващаше дейността по устройствено планиране.

Вследствие на горното и на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда във вр. с § 2 от ПЗР на Правилника за прилагане на НКПД 2011, бе издадена Заповед № РД 01-426 от 30.05.2011 г. на министъра на труда и социалната политика, с която искането на Камарата бе изцяло удовлетворено.
Източник: kab.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions