КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Становище на адв.Марков относно учредяването на нови регионални колегии в КАБ

Понеделник, 14 Декември 2009 02:00

По повод  публикация във в-к „ Строителство – градът” брой  43 от 16.11.2009 г.    и съобщение в сайта на КАБ за учредяване на  Регионална колегия НОВА в структурата на КАБ, Съветът на РК София-град поиска юридическо становище от адвокат Методи Марков   консултант към същата. На своето  заседание (Протокол №11 от 26.11.2009 г.) Съветът прие изготвеното становище, което ви предоставяме  за запознаване.

 

                                               Ръководство на РК София – град към КАБ

 

СТАНОВИЩЕ

-  Може ли да се създават колегии въз основа на чл.29, ал.2 ЗКАИИП, без да е променен уставът в съответствие със Закона?

-  Какъв е статутът на учредителите като членове на КАБ?

-  Какво искане може да се отправи и до кой орган при  извършени нарушения от учредителите?

 

  1. Според чл.27, ал.1 на ЗКАИИП, Регионалните колегии на КАБ се създават на територията на една или повече съседни области при условия и по ред, определени в Устава.

Такъв ред не е предвиден в действащия Устав. Първоначалната си редакция ЗКАИИП е предвиждал, че в областите се учредяват областни колегии и не е имало възможност за учредяване на колегии в няколко области  или няколко колегии в една област.

В тази връзка, след изменението на чл.27, ал.1 от Закона през 2006 г. е трябвало да бъде променен Уставът на КАБ, тъй като Законът уреди възможността регионални колегии да се създават на територията на една или повече съседни области при условия и по ред, определени в Устава.

Такава промяна се налага и при поредното изменение на Закона от 2009 г., понеже с новата ал.2 в чл.27 ЗКАИИП се предвиди, че в Устава трябва да се определи минимален и максимален брой членове, необходими за създаване на регионална колегия на територията на една област.

За да могат да се създават повече от една регионални колегии на територията на една област, е необходимо, броят на членовете в областта да е над максимално определения в Устава. Следователно, поради липса на правила в Устава към момента, не може да се каже дали в гр.София може да се създаде друга регионална колегия, освен съществуващата.

            При липсата на условия и ред за създаване на колегии, каквито Уставът не съдържа, създаването им към момента би било незаконосъобразно. Изводът е, че приемането на необходимата подзаконова уредба е условие за прилагането на Закона по този въпрос.

 

2. Лицата, които инициират учредяването  на нова регионална колегия продължават да членуват в КАБ и в съответната регионална колегия, в която са членували към момента, докато бъде учредена новата колегия.

Те трябва да плащат членски внос в камарата при съответната регионална колегия.

 

3. Ако при подготовката за учредяване на нова регионална колегия са извършени нарушения от учредителите на техните задълженията като членове на КАБ, те носят отговорност на общо основание.

 

Според чл.32 ЗКАИИП, «дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по този Закон, Устава …., Решенията на Управителния съвет и Общото събрание».

 

3.11.2009 г.                                                                (п) адв.М.Mарков

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions