КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 




feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Програма за подбор на проекти за изложба "10 години КАБ - Новото начало"

Петък, 12 Юни 2015 15:51
kab10-1

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРЕГЛЕДА

Възложител на прегледа:
Регионална колегия София-град към Камара на архитектите в България

Адресна регистрация: гр.София 1504, ул.“Кракра“ №11, Централен дом на архитекта
Телефон:+359 02 980 07 15; +359 88 830 1413
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПРЕГЛЕДА

Избор на архитектурни, устройствени и ландшафтни проекти на членове на Камарата на архитектите в България от момента на създаването и със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране през 2003г. Представяне на резултатите от въвеждането на регулацията в проектирането пред колегията на Ордена на архитектите в Рим.

Създаване на предпоставки за професионални контакти.

3. ВИД НА ПРЕГЛЕДА

Прегледът е отворен за всички желаещи редовни членове на Камара на архитектите в България. Прегледът е явен и едноетапен.

След приключването му всички избрани от комисията за подбора проекти ще бъдат публикувани на сайта на Регионална колегия София-град към Камара на архитектите в България.

4. СРОКОВЕ

Обявяване на програмата за подбора - до 10.06.2015г.
Приемане на заявки за участие и проекти - до 30.07.2015г.
Работа на комисията за подбора - от 01.08 до 15.09.2015г.
Оформяне на таблата, плаката и дипляната - от 16.09 до 07.10.2015г.
Разпечатване - до 15.10.2015г.
Транспорт до Рим - от 15.10 до 20.10.2015г.
Монтаж и подреждане - от 21.10 до 23.10.2015г.
Откриване - на 26.10 2015г. от 16:00 в Дома на архитектурата в Рим – площад Манфредо Фанти №47
Закриване на изложбата, демонтиране на паната - 06.11.2015г.
Транспорт до София - 07.11.2015г.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички редовни членове на КАБ и техни обединения с регистрация за проектантска правоспособност съгласно ЗКАИИП. Всеки участник може да представи до 3 (три) обекта. Подборът се счита за невалиден, ако са предадени избрани по-малко от 15 проекта.

В прегледа не могат да участват лица, членове на комисията за подбора и свързани с тях лица, съобразно търговския закон или закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

6. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕГЛЕДА

Авторите на избраните проекти заплащат разходите за печат на едно табло или с колкото участват.

Разходите за превод, транспорт и монтаж, комуникация и организационна работа са за сметка на РК София-град.

7. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК НА ПРЕГЛЕДА

Официалните езици на прегледа са български и английски.

Подборът ще се извърши на български език.

8. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ – до 15.07.2015г

9. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕГЛЕДА

Реализации и проекти от последните 12 години за ново строителство, преустройство, реставрация, интериор и дизайн на архитектурни, устройствени и ландшафтни проекти. Предложенията се изпращат по електронен път.

•  Графична част - без ограничения, но задължително с характерен план, разрез и ситуация.

•  Текстова част - до една страници формат А4 описание на обекта.

Всички текстови материали да бъдат на български език

10.АВТОРСКО ПРАВО

Авторските права на всички участници в прегледа са запазени по начина, указан в Закона за авторското право и сродните му права. При публикуване на проектите или част от тях, задължително се изписват и имената на техните автори.

11.ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Проектите за участие в прегледа се прeдават по електронен път на указания E-mail във формат по желание: pdf, jpg – 300dpi до 30.07.2015г.

12.ПОДБОР

Комисията за подбор избира 29 проекта. Технически сътрудник към комисията проверява членството на автора/авторите и годината на проектиране – след учредяването на КАБ със ЗКАИИП.

Състав на комисията за подбор на проекти: представители на КАБ, САБ, СЛА и УАСГ. Председателят се избира от членовете на комисията.

Всички изпратени предложения се оценяват по следните критерии:

• обемно-пространствено решение създаващо запомнящ се архитектурен образ;

• отношение към обкръжаващата среда – урбанизирана, историческа и природна, с активно въздействие върху качеството на живот.

Комисията за подбора съставя протокол  за окончателно избиране на участниците. Решението на комисията е окончателно и не подлежи на оспорване по съдебен ред.

Окончателното оформяне на таблата, представящи проектите става след съгласуване с куратора на изложбата арх.Ивайло Владимиров. Графичното оформление и организация на таблата ще се реализира въз основа на принципна схема определяща мястото на логото на КАБ, структурата и шрифта на таблата. Изложбата се представя от плакат 50/70см и дипляна.

Конкурсът се прекратява в следните случаи:

•    Не е извършена нито една регистрация за участие или не е предаден нито един проект;

•    Избраните за участие проекти са по-малко от 15.

• Постъпилите предложения на участниците не отговарят на изискванията;

Избраните проекти представят българските проектиращи архитекти в Рим. Всички проектанти на избраните проекти получават грамота.

В бъдеще изложбата може да се представя в страната и в чужбина.

Съставили:
арх. Веселина Николова, арх. Катя Ангелова и арх. Ивайло Владимиров

Изтеглете програмата от ТУК.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions