КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Писмо от арх. Даниела Сивкова до УС на КАБ относно ЗУТ

Вторник, 07 Февруари 2017 23:05
01

ДО УС НА КАБ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАБ

На вниманието на ръковoдството- за публикуване днес 02.02.2017г., чрезinfo.kabУважаеми колеги,

            Писмата на членове на УС от вчера(01.02) предизвикаха реакцията на председателя на КАБ и накара ръководството най-после да се опита да изготви още същия ден нещо като анализ на „постигнатото”, вместо „картинките с 10-те точки”. Писмата бяха в отговор на предложение от арх.Банов за неприсъствено гласуване на УС, което арх.Игнатов игнорира, въпреки аргументираната реакция на колеги.

            За съжаление, ръководството на КАБ не успя да овладее създадения хаос по „задачата” ЗИД на ЗУТ и да излезе с категоричен текст на законопроект, утвърден на УС, който последователно да защитава, чрез представителите си. Сега с болезнена чувствителност се опитва да внуши, че имаме НОВ ЗУТ, вместо да предложи реален анализ на използваните или пропуснати възможности, и поемане на съответната отговорност.

            Ако попитаме членовете на КАБ- Кои са предложенията на КАБ и/или какво точно са защитавали представителите й, като предложения на КАБ, отговорите ще бъдат нееднозначни. А информация на официалния сайт или където и да е в информационното пространство, достъпно до колегите липсва… Ще се опитам да попълня част от празнините…

            Прилагам предложенията, внесени в МРРБ от името на КАБ за изменение на конкретните текстове по ЗУТ(липсват на сайта на КАБ).

            Кратка съпоставка между тях и посочените решения в „сравнителната таблица” от анализа, представен от ръководството вчера, сочи следното (номерацията е според позициите в „сравнителната таблица”):

1. Текстът в чл.145, относно "съгласуването" си стои в ЗУТ от 2003г.! Същинското предложение на КАБ по чл.145 е различно и посоченото в таблицата щеше да е вярно, ако изменението по ЗИД на ЗУТ на този текст съвпадаше с текста на КАБ. Предложението на КАБ не е прието.

2. Има го частично в предложенията на КАБ – не е прието

3. Няма го в предложенията на КАБ

4. В УС арх.Бакалова е предложила да се гласува прекатегоризиране в 3 категории; по предложение на арх.Банов е гласувано отлагане и да не влиза в предложенията на КАБ

5. Има го в предложенията на КАБ– не е прието

6. Няма го

7. Няма го

8. Няма го

9. Има го в предложенията на КАБ–не е прието

10. Има го -прието

11. Има го в предложенията на КАБ – не е прието

12. Няма го

13. Предложението на КАБ по чл.154 е друго и не е прието; приетият текст в изменението на ЗУТ е различен от внесеното от КАБ предложение

14. Няма го

15. Има го– прието

16. Има го в предложенията на КАБ – не е прието

17. Има го в частта му, относно чл.157 ал.5–в приетото изменение на ЗУТ формулировката за инф.табела е допълнена с „проектанта”, не „архитекта”, след строителя и надзора

Няма го в предложенията на КАБ в частта за вписване името на архитекта в РС

18. Няма го

19. Има го – не е защитено, а по усмотрение на ръководството, като „излишна и празна от съдържание дефиниция” се действа за отпадането на водещия проектант, въпреки решението на ОС

20. Няма го

            В отделно изложение са описани 18 точки, като две от приетите предложения са посочени там(относно съгласуването на заданията с МОСВ и РИОСВ, както и за ПБЗ и ПУСО), но без да са подкрепени с конкретен текст в работното предложение за промяна.

            А в  стенограматаможе да се види, доколко „сравнителната таблица” и предложенията, внесени в МРРБ от името на КАБ, кореспондират с това, което е защитавано от представителите на КАБ, особено по отношение на водещия проектант?!


Извадка от стенограма на Комисията по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство в Народното събрание:

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Конкретно за настоящия параграф, който коментираме, не връщаме нищо – това за пояснение на Комисията. Господин Тодоров поясни. Може би арх. Игнатов се обърка в случая. Върнахме текстове от предходно разглеждане на параграф, където коментирахме водещия проектант – в чл. 139.

Тук с ръка на сърцето си признаваме, че въпреки прогреса в Закона от 2015 г. по предложение на бившето ръководство на Камарата на архитектите тогава въведохме института на водещия проектант и отново по тяхно предложение решихме да върнем крачка назад, тъй като видяхме, че това не е най-добрата практика за инвестиционния процес, камо ли с така разписаните текстове от 2015 г. и отговорностите, които респективно се носеха от водещите проектанти.

Конкретно по обсъждания параграф нищо не връщаме назад, нито в други параграфи. Единствено в чл. 139, коментирайки водещия проектант, тогава направихме отстъп към 2014 г., тъй като, отново повтарям, и на дискусия с браншовите организации сме достигнали до извода, че наистина институтът на водещия проектант не е най-ефективната промяна, която натворихме през 2015 г.

ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Мисля, че не се разбра правилно изказването на арх. Игнатов. Той имаше предвид цялата концепция, която в момента разглеждаме.

При първо четене на ЗУТ беше прието, че инвестиционният проект ще се предава в две копия – на хартия и едно копие в електронен вид. Там също е записано, че това ще става по ред, определен в наредбата по обем и съдържание.

Това, което се предложи в Камарата на архитектите, е вместо съгласуванията на хартия, така или иначе инвестиционният проект се предава в електронен вид, в същата наредба, където ще се упомене как точно ще стане това, да бъде записано, че електронното копие на проекта ще бъде съгласувано от всички проектанти по електронен път, вместо да се подписваме по 12 проектанти на всеки лист хартия, който се предава в общината. В ЗУТ на първо четене мина текст, че ще се предава електронно. Концепцията е съгласуването от проектантите също да става по електронен път към същото копие. Самото електронно копие да бъде съгласувано, за което има такава технологична възможност.(край на извадката)


Уважеми колеги, публикувам това свое писмо в името на „прозрачността”, обещана от арх.Игнатов пред колегията.

С уважение,

Арх.Даниела Сивкова

02.02.2017г.

 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Писмо от арх. Даниела Сивкова до УС на КАБ от 01.02.2017г.
- Писмо от КАБ до Министъра и Зам.-министъра на МРРБ относно проект на ЗИД на ЗУТ от 16.04.2015г.
- Сравнителен текст на законопроекта
- Сегашен текст на закона
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions