КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

ОС на AK и РК София-град на 03.11.2018

Понеделник, 22 Октомври 2018 16:19
small stage event

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на КАБ свиква Седемнадесето редовно Общо събрание на 30 ноември и 1 декември 2018 г. в Зала „Рила“ на Хотел „Рила“, к.к. Боровец, с начален час 10.00 часа на 30.11.2018 г.

В тази връзка Съветът и Ръководството на Колегията, с решение от Протокол 08/10.10.2018г. , кани членовете си на Общо събрание на Регионална колегия София-град към КАБ, което ще се проведе на 03 ноември 2018г. (събота), от 10:00 ч, Зала 1 на ЦДА, ул. Кракра № 11.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

(на ОС по Архитектурни колегии)

03.11.2018 г.

09:00 ч. – 11:00 ч.

1. Избор на делегати за ОС на РК София-град на 03.11.2018г. и на ОС на КАБ на 30.11.-01.12.2018г.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

на ОС на РК София-град

03.11.2018 г.

11:00 ч. – 17:00 ч.

1. Потвърждаване на делегатите за ОС на РК София-град на 03.11.2018г. и ОС на КАБ на 30.11.-01.12.2018г.

2. Приемане на регламент на ОС на РК София-град.

3. Отчет за дейността за Съвета на РК София-град за 2018г. Приемане на отчета. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2018г. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2018г.

4. План-програми по ресори и проект за бюджет 2019г. Приемане на план-програмите и бюджета за 2019г.

5. Приоритети на РК София-град за 2019г. – дискусия, предложения за решения на ОС.

6. Приемане на решения на ОС.

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ  (в съответствие на чл.7, ал.3; чл.13, ал.1, т.5; чл.25; чл.27, ал.1-2 и чл.40, ал.1-2 от Устава на КАБ)

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.

в. Заплатилите само 84лв. за текущата година и членовете с ограничена проектантска правоспособност, могат да участват в Общите събрания на Aрхитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на РК София-град и ОС на КАБ.

Очаквайте допълнително материалите за събранието.

За повече информация: 0888 301 413

Присъствието е наложително!

От Ръководството на РК София-град към КАБ

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions