КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Прилагане разпоредбите на чл.230 ал. (3) от ЗУТ

Вторник, 23 Февруари 2021 11:07
audiences-attention

Уважаеми колеги,

$  1. Във връзка зачестили въпроси и дискусии по отношение прилагане разпоредбите на чл.230 ал. (3) от ЗУТ, Ви обръщаме внимание, че за градовете с районно деление, ограниченията, произтичащи от този член, се отнасят за цялата територия на Столична община, а не само за отделен район.

Приложение, натисни тук: Писмо от зам.-министър Добромир Симидчиев, МРРБ.

Извадка: (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Проектанти с пълна проектантска правоспособност, които работят като служители по трудово или служебно правоотношение в администрациите на териториалните органи на изпълнителната власт, могат да извършват дейностите по чл. 229, ал. 1 само за административно-териториални единици, в които те не са органи или не участват в състава на органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по този закон.

$   2. Относно горното, приканваме колегите, служители по трудово или служебно правоотношение в администрациите на териториалните органи на изпълнителната власт, които не са попълнили съответните документи за преминаването от Пълна проектанта правоспособност към Пълна по чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Столична община, да се обърнат към нас на мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или телефон: 0888 301 413, за съдействие при попълване на заявленията.

$   3. По молба на администрациите, а и както е редно, напомняме, че подпис и печат на проектанта, следва да се полагат не само върху челния лист, а също и в края на обяснителната записка.

С уважение,

Съвет на РК София-град към КАБ

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions