КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Покана за Общо събрание на РК София-град към КАБ - 2022г
Петък, 11 Март 2022 13:42
AGM 1

Уважаеми колеги,

Във връзка решение на Управителен съвет за провеждане на XXI-во редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ) на 15 и 16 април 2022 г. от 9:00 ч. в хотел „Маринела“, гр.София,

Съветът и Ръководството на Колегията Ви кани на Общи събрания на Архитектурните колегии и Общо отчетно събрание на Регионална колегия София-град, които ще се проведат присъствено на 26 март 2022г., в София Ивент Център, ет.3, мол Парадайс център, с начален час от 08:30 ч,  и следния:

ДНЕВЕН РЕД

Провеждане на събрания на Архитектурните колегии и избор на делегати за ОС на РК София-град на 26.03.2022г. и ОС на КАБ на 15.04.-16.04.2022г.

1. Отчет за дейността на Съвета и финансов отчет за 2021г. Приемане на отчета.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2020-2021г.
3. Приемане на бюджетна рамка за 2022г.
4. Обсъждане на кандидатури за председател и членове на Комисия по дисциплинарно производство за мандат 2022-2025.
5. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.
5.1.Мандатност на членовете на Съветите на РК и органите на управление в КАБ
5.2.Промяна на годишната вноска
5.3.Намаляване на броя на делегатите
6. Приоритети на РК София-град за 2022г. – дискусия, предложения.
7. Приемане на решения на Общото събрание.

Събранията ще бъдат проведени при спазване на всички противоепидемични мерки – 50 % заетост на залите, дистанция между присъстващите, осигуряване на маски и дезинфектанти.

Молим, от Ваша страна, да ни изпратите обратна връзка дали ще може да присъствате на съответната дата на събранието. Ако няма да имате възможност, а желаете да сте делегат на Общото събрание на КАБ през месец април, се свържете с нас на 0888 301 413 за попълване на декларация.

Очаквайте допълнително материали за събранията.

*На kab.bg в регистър/членове на КАБ, може да проверите в коя Архитектурна колегия сте, ако не сте сигурни.

От Ръководството на РК София-град

РЕГЛАМЕНТ

НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОЛЕГИИ И

НА XXIто ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ

 26.03.2022г.

1. Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати. Общото събрание се води от Председателя на Съвета на РК, а в негово отсъствие - от негов заместник. Водещият заседанието дава и отнема думата за изказвания.

2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство –  гласували със „за” повече от половината от гласувалите.

3. Изказвания по конкретен въпрос по същество – еднократно  3 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

4. Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество – еднократно 2 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

5. Процедурни предложения – 1 минута. Процедурните предложения се гласуват след постъпването им с явно гласуване с обикновено мнозинство.

6. Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в момента точка на дневния ред.

7. Предложенията за решения на ОС се формулират задължително писмено и се завеждат по реда на тяхното постъпване преди устното изказване на Председателя на Комисията по решенията на ОС.

8. Право на глас имат само редовно избрани делегати от Общите събрания на съответните Aрхитектурни колегии.

9. Явното гласуване се извършва с делегатска карта, а при необходимост да се проведе избор, се прави тайно гласуване с бюлетина срещу подпис.

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ  (в съответствие на чл.7, ал.3; чл.13, ал.1, т.5; чл.25; чл.27, ал.1-2 и чл.40, ал.1-2 от Устава на КАБ)

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.

в. Заплатилите само 84лв. за текущата година и членовете с ограничена проектантска правоспособност, могат да участват в Общите събрания на Aрхитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на РК София-град и ОС на КАБ.

Programa

 

 

 

 

 
17 броя нови електронни услуги от НАГ
Сряда, 02 Март 2022 11:01
eupic 1

eupic 1

За улеснение на потребителите на административни услуги, Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи възможността за електронно заявяване на 16 броя административни услуги, свързани с разрешаването на устройствена процедура и одобряването на подробен устройствен план.

Процеса по заявяване е лесен и се състои от няколко стъпки.

За да заявите електронна услуга, чрез портала на Направление „Архитектура и градоустройство“ е необходимо само:
- да създадете потребителски профил в портала на НАГ
- да притежавате квалифициран електронен подпис
- да имате инсталиран BISS, за да можете да валидирате заявлението

BISS (Browser Independent Signing Service) е софтуер за подписване с електронен подпис при извършване на операции в Интернет браузъра. B-Trust BISS осигурява работата с удостоверения за КЕП на всички популярни браузъри от поддържаните операционни системи.
Можете да изтеглите софтуера напълно безплатно от тук: Услуга за подписване B-Trust BISS (borica.bg).
Инструкции за работа с B-Trust BISS можете да изтеглите от ТУК
Създаването на потребителски профил е лесно и отнема само няколко минути. Как да го направите можете да видите на следния линк: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/968

Основните предимства при електронното заявяване на устройствени процедури и заявления за одобряване на ПУП за потребителите на услуги са следните:
На първо място отпадането на необходимостта от посещаване на деловодството на НАГ и удобството от пестене на ценно време на потребителя.
Второто предимство е свързано със спазването на срока при изпълнение на административната услуга. Когато Вие подавате документите си електронно, отговорният експерт създава електронен съгласувателен лист и насочва преписката едновременно към всички участници в процеса по съгласуване. Всички експерти, които имат отношение по движението на преписката имат достъп до всички приложени документи към заявлението, като изготвят своето становище чрез електронен съгласувателен лист. По този начин, информацията достига по-бързо до отговорният експерт, който оформя административният акт/документа и го насочва чрез системата за съгласуване/издаване. В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи по преписката, Вие ще бъдете уведомени по електронен път.
Всички услуги, които са достъпни, като възможност за заявяване по електронен път, можете да откриете на следния линк, като изберете опция „Заяви“: https://nag.sofia.bg/Services/ServicesForOffice/1

Пълен списък на услугите - 17 броя

table 1

 
ГОДИШНИ НАГРАДИ DIBLA DESIGN AWARDS 2021
Четвъртък, 30 Декември 2021 16:49
Banner-1200x557-01122021-01 1
Banner-1200x557-01122021-01 1

ГОДИШНИ НАГРАДИ DIBLA DESIGN AWARDS 2021

Заповядайте на церемониято по награждаването на 03.02.2022г.

Включете се с проект до 10.01.2022г.

Професионалната платформа за интериорен дизайн и архитектура - Dibla обяви старта на Годишните награди Dibla Design Awards 2021! Тази година кандидатстването е изцяло обновено и процесът отнема броени минути. Всеки, който желае да гледа церемонията на живо, при спазени всички противоепидемични мерки, е добре дошъл на 03 февруари 2022г. от 19:00 часа в IEC - Интер Експо Център, в двойно по-голям мащаб, паралелно със специализираните бизнес изложения SIHRE 2020 и #Retail Show. Подробности за формата и условията за участие можете да намерите на dibla.com.

DIBLA DESIGN AWARDS е церемонията, която събира на едно място най-изявените интериорни дизайнери в страната. Гаранция за високото ниво на съревнованието е съставът на авторитетното международно жури от 16 души, което за шеста година ще връчи и най-престижната награда в бранша – Дизайнер на годината. Събитието показва последните тенденции в света на интериорния дизайн, като същевременно дава възможност на инвеститорите в най-добрите проекти да покажат резултатите, постигнати с помощта на специалистите. 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ

крайният срок за регистрация е до 10 януари 2022г.

ЗА БИЛЕТИ ЗА ЦЕРЕМОНИЯТА СЛЕДЕТЕ DIBLA.COM ПРЕЗ ЯНУАРИ

Ежегодно екипът на Dibla се стреми да надгражда платформата и затова тази година за първи път кандидатстването ще бъде по-лесно от всякога. Генералният ъпдейт, който платформата претърпя, дава възможност на кандидатите директно през профила си в dibla.com да отбелязват проектитете, с които желаят да участвате в Dibla Design Awards. Могат да добавят нови проекти или да кандидатстват с вече публикувани. Тази година за първи път Dibla съвместно с една от водещите италиански компании за специализирано оборудване за фризьорския и бръснарския сектор, излъчва категория за Млади таланти до 25 годишна възраст. В официалната церемония Dibla Design Awards ще бъдат излъчени един победител и двама подгласника, за които е подготвен награден фонд от 7 500 лв. Чрез тази възможност младите специалисти могат да покажат таланта си и да се докажат пред световна аудитория.

ОСНОВНИТЕ КАТЕГОРИИ В DIBLA DESIGN AWARDS СА:

ДИЗАЙНЕР НА ГОДИНАТА | най-престижното отличие в бранша

ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРИОР | наградата във всяка от 8-те под-категории носи допълнително реноме на обекта, провокира интереса на клиентите и отличава мястото от конкурентните му, гарант е за стил и актуалност

ЖИЛИЩЕН ИНТЕРИОР | частните интериори са видими за много малка група от хора, но често демонстрират високите умения на проектанта

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ В DIBLA | присъжда се на профила в dibla.com с най-голяма активност и популярност сред над 40 000 потребители месечно на платформата

МЛАД ТАЛАНТ ДО 25 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ | отличава потенциала на млади специалисти и им предоставя възможност за внедряване на български проекти в реалния световен пазар

 
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Петък, 24 Декември 2021 10:13
images-stories-card0-425x779

Уважаеми колеги,

Светли Коледни и Новогодишни празници!

Бъдете здрави, щастливи и благословени.

Нека Новата година Ви донесе много 

професионални успехи и лични постижения.

 

От Съвета на РК София-град към КАБ

и арх. Васил Василев

card0
 
Заплащане на годишен внос за 2022г.
Петък, 03 Декември 2021 15:50
плащане-на-членски-внос

Уважаеми колеги, 

Напомняме Ви, че крайният срок за заплащане на членски внос и такси за правоспособност за 2022г. е до 20 декември 2021 г.
Общата дължима сума за всеки член е:
- за ППП - 240 лв.  (84лв. за членство + 156 лв. за пълна проектантска правоспособност), или
- за ОПП - 180 лв. (84лв. за членство + 96 лв. за ограничена проектантска правоспособност).

ВАЖНО: През 2022г. удостоверенията ще се получават само в електронен вид и ще се свалят от профилите Ви в kab.bg. 

С оглед пандемията и да се опазим всички здрави, моля платете по банков път.

Поради наличие на случаи при заплащане по банков път, при които не пише за кого е предназначен превода (различен Вносител), Ви молим на Основание за внасяне да се вписва името на архитекта и регистрационния му номер в КАБ.
Бланка за платежно нареждане можете да свалите директно от 
https://kab.bg/plashtania/ - Вносна бележка София-град. Няма нужда да ни изпращате документ, че сте заплатили, тъй като получаваме банкови извлечения.
Важно е да знаете, че:
Ако платите само вноска за членство (84 лв.) ще трябва да върнете печата си за съхранение в офиса на РК след януари месец. При последвала необходимост от придобиване на правоспособност през 2022г. е необходимо да доплатите 156лв.  за ППП или 96лв. за ОПП, независимо от датата на плащане.
При заплащане на членски внос след крайния срок (20/12/2021) ще се събират възстановителни вноски по банков път в размер от 68 лв (18лв + 50лв).
Във връзка оптимизиране на обслужването, техническите лица на колегията се обръщат с апел да не чакате последния момент за плащане!

Банковата сметка на РК София-град може да намерите и на този сайт в раздел контакти.


С уважение,
Ръководството на КАБ

 
Честит Световен ден на архитектурата 2021!
Понеделник, 04 Октомври 2021 11:08
archday2021-01-01b

Уважаеми колеги,

Съветът на РК София-град към КАБ и председателя арх. Васил Василев Ви поздравяват по случай Световния ден на архитектурата 2021!

Желаем Ви успешни творчески реализации, подобряващи качеството на средата и признание от обществото с отлична финансова оценка от страна на възложителите!

Заповядайте на празничния коктейл довечера от 18:00ч в градината пред Централен дом на архитекта!

Събитието ще се проведе при спазване на всички мерки, спрямо Заповед No РД-01-748/02.09.2021г. на Министерство на здравеопазването.

От Ръководството на РК София-град към КАБ

 
Празничен коктейл по случай Световния ден на архитектурата 2021
Петък, 01 Октомври 2021 16:39
text2photo-a5577e0e18dedd1b23ea00ed67a07c6a

Уважаеми колеги,

Съветът на РК София-град към КАБ и председателя арх.Васил Василев, имат удоволствието да Ви поканят на празничен коктейл по случай Световния ден на архитектурата, организиран съвместно с Обединение Сдружени софийски архитекти към САБ.

Очакваме Ви с добро настроение на 04 октомври (понеделник) от 18:00 ч, градината пред Централен дом на Архитекта, ул.Кракра 11.

Събитието ще се проведе при спазване на всички мерки, спрямо Заповед No РД-01-748/02.09.2021г. на Министерство на здравеопазването.

От Ръководството на РК София-град към КАБ

 
Представител на РК София-град в комисия за избор на главен архитект на р-н "Триадица"
Петък, 06 Август 2021 14:12

people1 Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че във връзка писмо от район "Триадица" за сформиране на конкурсна комисия за избор на главен архитект на района и съгласно изискванията на чл.5, ал.2 от ЗУТ, РК София-град определи за свой представител - арх. Емил Стоянов – зам.-председател на Съвета на Регионалната колегия и представител в РЕСУТ на район „Триадица“.

Pismo-Triadica-gl.arh

 Pismo-predstavitel-S-grad
 
Становище на РК София-град относно обществена поръчка за банята в Овча купел, гр.София
Вторник, 03 Август 2021 10:32

229240680 211405227470487 3636957244846584637 n

Уважаеми колеги,

Прилагаме становището на Съвета на РК София-град относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение  на инженеринг-проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект  „Адаптация и реставрация на сградата на  минерална баня „Овча купел“ като рекреативен център с активно използване на минералната вода“ /с идентификатор  по  КККР 68134.4336.550.1/  - УПИ I, поземлен имот с идентификатор 68134.4336.550,  кв. 39, местност „кв. Овча купел“, район „Овча купел“,  гр. София“:

0001-Stanoviste-OK

 
Среща на УС на РК София-град с главния архитект на София - арх.Здравко Здравков и ръководството на НАГ
Четвъртък, 22 Юли 2021 18:48
01-zdravkov

На 21 юли 2021г. се проведе заседание на Съвета на РК София-град към КАБ. На него, по покана на председателя на Регионалната колегия - арх. Васил Василев и ръководството на София-град, се състоя среща с арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, арх. Бойка Къдрева – директор Дирекция "Териториално планиране" към НАГ и арх. Ралица Михайлова – директор Дирекция "Общински строителен контрол" към НАГ.

Арх. Здравков представи последните промени в развитието на информационната система и регистрите на "Направление архитектура и градоустройство". Целта е подобряване и облекчаване достъпа до актуална информация. Събиране на едно място на допълнена с геореферирани данни, сканирани документи и др. на цялата необходима документация, свързана с отделните процедури от възникване на инвестиционното намерение до въвеждането на проекта в експлоатация. Като следващ етап на надграждане е подготовката за пилотно въвеждане на електронна система за предаване и одобряване на устройствени планове, а по-късно и на инвестиционни проекти.

02-zdravkov
 

Обсъдени бяха следните теми:

-Необходимо е да се продължи съвместната работа в посока унифициране на образци на шаблони за електронно предаване на проектна документация, файлови формати, слоеве и структура на информацията, с оглед оптимизация на процеса по разглеждане и одобряване на проектите.

-Липсата на законово регламентиране на конкретни файлови формати, за запис на цифрови данни и документация от регистрите на различните администрации и институции, се явява пречка за по-бързото въвеждане на системата за електронно предаване на проекти. 

 03-zdravkov
 04-zdravkov
 

-По повод обявените обществени поръчки от Столична община за сключване на Рамково споразумение за изготвяне на инвестиционни проекти, арх. Къдрева ни информира, че тепърва предстои обявяването на обществени поръчки по важни за общината сфери на дейност, които чакат спешно разработки и за които има предвиден годишен бюджет (от който 800 000 лв е само за устройствени планове).

-Предстои подновяване на нови рамкови споразумения за - възлагане изработката на устройствени планове, поради изтичане срока на предишните; проекти за сгради; културно наследство и др.

Арх. Къдрева покани колегите проектанти да следят информацията в платформата за обществени поръчки и активно да участват. От НАГ смятат, че този процес е работещ, защото е бърз, създава се по-лесна комуникация, има възможност да се увеличават и обособените позиции.

 05-zdravkov
 

Позицията на РК София-град е, че следва да има ясни и прозрачни критерии за избор, даващи възможност за широко участие на всички правоспособни архитекти и да не се допускат изисквания със специфични и дискриминационни критерии при обявяване на тези рамкови споразумения и обществените поръчки на Столична община като цяло, а възлагането на проекти на сгради да става с провеждане на архитектурен конкурс, достъпен за цялата колегия.

 06-zdravkov
 

На срещата се обсъди и:

-Проблема с намаляване на и без друго недостатъчните средства, предвидени за обезщетение при отчуждаване на частни имоти за реализация на публични мероприятия.

-Казуси, свързани с предварителното обявяване на проектите и коректното определяне на кръга от заинтересовани лица.

-Изискването за необходим обхват на приложената улична регулация при разрешаване на строителството.

-Проблемите при изграждането на техническата инфраструктурата и влиянието върху инвестиционния процес.

 07-zdravkov
 

Отправена бе покана към арх. Къдрева за провеждане на семинар, с участие на членовете на РК София-град, по проблемите при процедиране на преписки и добри практики при окомплектоване на документацията и необходимото съдържание на информация в проектите, с оглед оптимизацията на работата на проектантите и администрацията в „Направление архитектура и градоустройство“.

Взе се решение, в най-скоро и в удобно за всички участници време, да се организира среща между ръководството на РК София-град, НАГ и главни архитекти на столични райони. На нея да се обсъдят локални проблеми по места и възможностите за тяхното решение, във връзка с подобряване на комуникацията и работата на архитектурната колегия с НАГ и районните администрации. Също така и необходимостта от уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в устройственото планиране и инвестиционното проектиране на територията на СО.

 
Още статии...


Страница 2 от 55
Copyright © 2022 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions