КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Building innovation forum 2018 : 27 септември
Сряда, 19 Септември 2018 14:05
BIF Header-960

Градът Медия Груп кани членовете на РК София-град към КАБ на Годишна конференция Building innovation forum 2018

Потвърждение за участие за участие на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ПОКАНАТА можете да откриете ТУК

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО:
Building innovation forum 2018 ще предостави платформа на водещи професионалисти в проектирането и реализацията на мащабни сградни проекти да споделят важни тенденции и добри практики при актуални за индустрията теми. Основни акценти* на предстоящото издание ще бъдат:


Високите сгради – принципи, модели и иновации

Извън масовите разговори „За и против“, високите сгради като мащабни структури са изключително предизвикателство за професионалистите ,които са ангажирани с тяхното проектиране и строителство. Кои са архитектурните, конструктивните, инженерните и технологичните особености ,които трябва да се вземат в предвид при реализацията на така актуалните в глобален план и капиталоемки като инвестиционни проекти високи сгради?

Building information modelling (BIM) – процесът и дигитализацията

Технологичното развитие предоставя рационални възможности, които да оптимизират рисковете и да подобрят работата на отделните участници в строително-инвестиционния процес. Дигитализацията на данните, на отделните части и компоненти на проектите, интеграцията и по-лесната им обмяна между отделните звена безспорно е ефективен отговор на затрудненията ,които създава традиционния модел на работа. Готова ли е индустрията за BIM(Building information modelling) и какви са предизвикателствата?

Училища - концепции, реализации и добри практики

Модернизирането на образователната инфраструктура е ключов процес за всяко общество с планове за развитие и икономически растеж. Кои са особеностите на специфичните образователни сгради и как се постига максимална безопасност, функционалност и ефективност?

Retail design - тенденции при дизайна на търговски сгради и обекти

Промяната в начина на живот, в начина на пазаруване, в потребителските навици и нагласи, в комбинация с повишеното потребление, създават нужда от тотално нова функционалност, нова визия и начин на взаимодействие между клиента и търговският обект. Какви (ще) са тенденциите при проектирането, екстериорния и интериорния дизайн на търговски обекти?

Градски и ваканционни хотели – нови проекти и технологии 2018

Хотелският бизнес в глобален и локален план е в процес на динамично развитие и пазарна трансформация. Начинът по който съвременните хотели изглеждат и функционират отвътре и отвън, качеството на използваните материали, сградни решения и технологии са ключови фактори в борбата с пазарните предизвикателства и привличането и задържането на желаната потребителска група. Кои са важните аспекти при проектирането и реализацията на градските и ваканционните проекти, така че да бъдат успешни?

Datacenters: центрове за съхранение и обработка на данни – принципи и модели

Специфичната функционалност на този сравнително нов клас сгради и съоръжения изисква изключително комплексен подход при проектирането и реализацията на отделните компоненти и инсталации. Наситеността на машини, сървъри и компютри създава сериозно предизвикателство пред сградните системи и по-конкретно системите за охлаждане, системите за сградно управление (bms) и системите за безопасност. От друга страна, динамиката при IT индустрията изисква гъвкавост и възможности за бъдещо развитие и разширение, което трябва да се предвиди в конструктивния проект. Кои са най-важните моменти при проектирането и реализацията на центрове за данни, постигайки максимална сигурност и ефективност?

*Програмата е в процес на развитие и подлежи на промени 
Подписка за свикване на извънредно Oбщо събрание на САБ
Сряда, 08 Август 2018 14:17
photo verybig 156100

До членовете на РК София-град към КАБ,

Призив за подкрепа на подписка за свикване на извънредно Общо събрание на Съюза на Архитектите в България, подкрепена от Инициативния комитет на Съвета на Софийските дружества, поради изтичане на мандата на предходното ръководство.

Подписката можете да изтеглите от  ТУК.  или да я изпратите към Централния Дом на Архитекта - ул. Кракра №11 - за арх. Лидия Лазарова.

 
ПРИЗИВ за извънредно Общо изборно събрание на Камарата на архитектите в България
Сряда, 08 Август 2018 14:06
 photo verybig 156100

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КАБ,

Заради системно нарушаване на ЗКАИИП, Устава на КАБ, неизпълнение на решения на ОС и УС, затъмнение и хаос във финансовата дейност без отчетност, неспособност да се формира бюджет на КАБ, хаос в предложенията за промяна на нормативната уредба от страна на Председателя на УС и оперативното ръководство на КАБ, отправяме:

ПРИЗИВ

за извънредно Oбщо изборно събрание на Камарата на архитектите в България,

съгласно чл.17, ал.3 от ЗКАИИП и чл.29, ал.3 от Устава на КАБ, със следните мотиви:

1.Подмяна и неизпълнение на предизборната програма, с която беше избран за Председател на КАБ от ОС (Програма за управление и развитие на КАБ)

2.Системно нарушаване Устава на КАБ.

3.Вече година КАБ извършва финансовата си дейност без Финансов правилник, в нарушение на Устава и в тотален хаос. Използване на средствата на КАБ за външни услуги, раздуване на щата на Централата, неоправдани разходи, неприети от УС.

4.Бюджет 2018г. също е формиран в нарушение на решение на ОС, въпреки свиканото извънредно ОС с цел приемане на бюджет за следващата година. Съгласно решението на ОС от април 2017г. се прие „нов финансов модел”, но представеният бюджет пред УС е на база ставка за брой членове, каквато няма приемана от ОС.

5.Приетите бюджети от събранията на РК не са съобразени при формирането на бюджета на КАБ. Ръководството на КАБ неоснователно изтегля големи суми от сметките на РК.

6.Създаване на конфронтация между различните специалности в КАБ и между София-град и страната.

7.Предложения за промени в нормативни документи, като позиция на КАБ, без да се информират членовете на УС и без координация с КИИП. Провал с предложенията и участието по промяната на ЗУТ преди година (промяната от 7.02.2017г., бр.13 на ДВ) - хаос и разминавания между предложенията на работната група, гласувани на УС и внесените предложения. Вместо да се намали глобата се предлага „Водещ проектант“ да отпадне?! Необмислено и несъгласувано предложение за електронния носител.

8.Пречи се на работата на Регионалните колегии, като не се изплащат средствата за работа на членовете им, както и тези за услугите на външни експерти.

9.Несъобразяване на действията си с най-многобройната колегия, която генерира половината от приходите на КАБ, като неглижира нейните интереси и не включва пропорционален брой представители от нея в комисиите към УС.

10.Решение на УС за правоспособност на Ал. Кирев, взето под натиск, със заплахи и в конфликт на интереси. (документите по ОП за ОУП Враца)

11.Договор с предишния председател на КДП (арх. Няголов) за изплащане на суми от предния мандат.

12.Непрекъснатите пътувания на арх. Б. Игнатов по света не му позволяват да изпълнява своите задължения по трудовия си договор.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ПОДКРЕПЕН ОТ СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД

 

Подписката можете да свалите от тук, да подпишете и изпратите по пощата към Централния Дом на Архитекта - ул. Кракра №11 за ланд.арх. Веселина Калайкова, или да дойдете на място в ЦДА, за да я подпишете.

 
ИЗЛОЖБА „ТВОРЧЕСКИ ВЛИЯНИЯ НА ВИЕНА В АРХИТЕКТУРАТА НА СОФИЯ ОТ КРАЯ НА XIX И НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК“
Понеделник, 02 Юли 2018 11:48
Музей на София 610х343 1

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ има удоволствието да ви покани на откриването на изложбата „Творчески влияния на Виена в архитектурата на София от края на XIX и началото на XX век“.

 

Събитието ще се състои на 5 юли 2108 г. (четвъртък) от 17:00 ч. във фоайето на музея на пл. „Бански“ 1.

 

Изложбата включва най-значимите постижения на австрийските архитекти в София и техните български колеги, които са завършили в чужбина, от края на XIX и началото на XX в. Авторите са представени с кратки биографични данни и портрети, а техните творби - с текстове, екстериорни и интериорни фотографии.

 Експозицията включва още документи и фотографии от Агенция „Държавни архиви“, лични архиви на наследниците на архитектите, автентични чертежи на сградите на Централна минерална баня и Софийска централна синагога.

 На  церемонията по откриването са поканени кмета на София Йорданка Фандъкова, зам.-кметът доц. д-р Тодор Чобанов, Негово Светейшество Неофит – Патриарх Български и Митрополит Софийски, представители на различни държавни институции.

 

ЗА КОНТАКТИ:

Христо Събчев

Отдел "Връзки с обществеността"

Регионален исторически музей-София

Тел: +359 882 424 694

 

 

 
Семинар за Авторско право
Четвъртък, 07 Юни 2018 11:51
Copyright

Семинар за Авторското право

Запишете се на семинар с водеща тема Авторското право.

Дата: 18 юни 2018 (понеделник)

Час: от 14.00 ч. до 18.00 ч.

Място: Централен дом на архитекта – Зала 1 (ул.„Кракра” 11)

 

Лектор: адв. Емилия Александрова

Моля, да направите предварителна регистрация до 15 юни  на адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Дискусионен форум по ЗУТ и ЗУЗСО
Четвъртък, 07 Юни 2018 11:44
 download

Дискусионен форум по ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

и ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Уважаеми членове на РК София-град към КАБ, 

Посетете дикусионния форум по ЗУТ и ЗУЗСО, воден от адв. Емилия Александрова

Дата: 14 юни 2018 (четвъртък)

Час: от 14.00 ч. до 16.30 ч.

Място: Централен дом на архитекта – Зала 1 (ул.„Кракра” 11)

Очакваме Ви!

Моля, да направите предварителна регистрация до 13 юни на адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 
Годишна конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради 2018“
Четвъртък, 03 Май 2018 14:02

31855231 10208971569246288 7430929283398238208 n

 
31855231 10208971569246288 7430929283398238208 n

Градът Медиа Груп има удоволствието да покани членовете на КАБ- Регионална колегия София-град на Годишна конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради 2018“, която ще се състои на 18 май от 9:00 часа в Sofia Event Center.

Годишна конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради“ ще предостави платформа на водещите участници в строително-инвестиционния процес, за да направят преглед на важните фактори и процеси свързани с настоящото и бъдещото развитие на жилищния пазар в България.

Основни акценти на събитието:

СРЕДАТА: Инвестиции в жилищни сгради 2018: Инвестиционна среда и градоустройствен аспект

- Социална и транспортна инфраструктурна обезпеченост на жилищните зони – предизвикателства пред общините и инвеститорите.

- Взаимодействие между градски власти и жилищни предприемачи – как да се постигне ефективна регулация с цел създаване на устойчива и привлекателна жилищна и градска среда.

- Закон за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО) – предоставят ли заложените промени дългосрочни решения на градоустройствените предизвикателства в София.

- Нов закона за устройство на територията- концепция.

ПАЗАРЪТ: Търсене, предлагане, цени и прогнози 2018

- Кои са демографските, икономическите, финансовите и социо-факторите, които (ще) формират пазарната среда през 2018?

- Кои са ключовите характеристики на успешните жилищни зони?

- Търсене: Какви въпроси задава „информираният купувач“?

- Предлагане: актуалните жилищни проекти през 2018 – нови концепции за по-добър начин на живот

ЖИЛИЩНИЯТ ПРОДУКТ - АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ: Жилищна архитектура, дизайн и технологии 2018

- Как съвременната жилищна архитектура отговаря на пазарното търсене – от жилищни сгради към жилищна среда и начин на живот. Международни и локални тенденции 2018. Гледната точка на водещите архитекти.

- Технологични и иновативни сградни решения за по-добра жилищна среда – комфорт, безопасност, енергийна ефективност и устойчивост във времето. 

За повече информация и регистрация ТУК:
http://residentialforum.bg/

 
Семинар - Основни принципи на пожарна безопасност при проектирането на сгради - МОДУЛ 2
Сряда, 18 Април 2018 10:58
Fire-planning-and-prevention--tojpeg 1450102748273 x1
Fire-planning-and-prevention--tojpeg 1450102748273 x1

Семинар

Основни принципи на пожарна безопасност при проектирането на сгради 

МОДУЛ 2

Дати: 25 април 2018 (сряда)

Час: от 14.00 до 17.00

Място:Централен дом на архитекта – Зала 1(ул.„Кракра” 11)

 

МОДУЛ 2

Тема 1 : Евакуация на хора от сгради и помещения.

Тема 2 : Новости в Наредба от №Із-1971 от 2012г. до сега.

Лектори представители на:

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

Ръководство на факултет “Пожарна безопасност и защита на населението”

Моля, да направите предварителна регистрация до 24 април  на адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 
Обсъждане на доклад по направление Градска среда към Визия за София
Сряда, 18 Април 2018 10:07
cropped-FB Cover
cropped-FB Cover
Уважаеми колеги, каним Ви на среща за обсъждане на доклад по направление Градска среда към Визия за София.
 
Мероприятието ще се проведе на 25 април от 18:00ч. - зала 1 - Централен дом на Архитекта, ул. "Кракра" №11.
 
Целта на срещата е да обсъдим събраната досега информация в процеса по създаване на Визия за София. Тази информация, веднъж надградена от предстоящите изследвания, ще послужи за основа за изработването на целите на Визията. От изключителна важност е да знаем, че тя е пълна, актуална и достоверна. Информацията е събрана в седем доклада, един от които е този за Градска среда.
 
Докладите са налични в онлайн библиотеката на Визия за София на адрес  https://vizia.sofia.bg/library/, а този за Градска среда е достъпен от този линк:  https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2018/01/Доклад_Градска-среда.pdf.
 
Докладите са завършени през декември 2017 г, публични са от януари 2018 г. и в момента тече процес по събиране на мнения от различни заинтересовани страни: професионални и браншови организации, администрация, бизнес, политици и неправителствени организации. Докладите са усилие за създаване на дежурна карта на градската среда в различните ѝ аспекти и в този смисъл все още не представляват в никакъв случай визия или цели.

За да бъде срещата максимално продуктивна, молим да се запознаете с доклада предварително и на дискусията да представите конкретни предложение за подобрение или надграждане на информацията в тях.
От страна на Визия за София ще присъстват Любо Георгиев и Калоян Карамитов.
 
XV Световно Триенале на Архитектурата - Интерарх 2018
Понеделник, 16 Април 2018 16:29
cover2
Banner Pokana BG

1. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ Изтекъл срок

2. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ - Изтекъл срок

Участниците в ИЗЛОЖБАТА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ И

РЕАЛИЗАЦИИ и ИЗЛОЖБАТА-КОНКУРС НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ трябва

да изпратят онлайн до 4 табла (хоризонтално или вертикално), формат А1

(84.2 см / 59.4 см), представящи техните проекти и/или реализации с текстове

(на английски език), чертежи, скици, визуализации, цветни или черно-бели

снимки. Моля, номерирайте таблата в долния десен ъгъл. Организаторите

поемат разходите по разпечатването на таблата за изложбите.

Крайният срок за регистрация, заплащане на такса за участие и

изпращане на проекти и за двата конкурса е 13.04.2018 г. Банковата сметка

на “Интерарх 2018” е включена във Формуляра за участие, публикуван на:

http://iaa-ngo.com

Изпращайте вашите проекти на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . В полето

„Относно“ пишете: Интерарх 2018 – архитекти или Интерарх 2018 – студенти

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ *

АРХИТЕКТИ

Български 50 BGN

Чуждестранни 80 EUR

СТУДЕНТИ

Български ** 20 BGN

Чуждестранни 20 BGN

* Една заплатена такса важи за макс. 4 табла, които могат да представят един или няколко проекта.

** Български студенти или чуждестранни студенти, учещи в български университети

3. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ КНИГИ И СПИСАНИЯ

(публикувани след 2010 г.)

Изпратете вашия Формуляр за участие на: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Формулярите за

участие са публикувани на: http://iaa-ngo.com

В полето „Относно“ пишете: Интерарх 2018 – книги и списания.

Участието е безплатно. Моля, изпратете или донесете вашата книга или

списание на адреса на Международната Академия на Архитектурата (бул.

„Мария Луиза” 40, 1202, София) преди 30.04.2018 г.

 
Още статии...


Страница 6 от 50
Copyright © 2020 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions