КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
НАГ стартира информационна кампания за електронните си услуги
Четвъртък, 04 Август 2022 13:37
NAG info

NAG info

   

   Направление „Архитектура и градоустройство“ стартира информационна кампания по осведомяване на обществеността за възможностите по предоставяне на електронни административни услуги чрез електронния портал.

Чрез порталът се издават и публикуват административните актове, издадени от главния архитект на Столична община/главния инженер на НАГ и Главния архитект на район/Главния инженер на район, съгласно предоставените им правомощия.

Подадените заявления по електронен път за разрешаване изработването на ПУП и одобряването на ПУП се обработват значително по-бързо, тъй като съгласувателния процес протича едновременно за всички участници. Създава се електронен съгласувателен лист, като по този начин електронното досие, съдържащо всички прикачени документи е достъпно едновременно от всички експерти. По този начин становищата се събират значително по-бързо, отколкото при документите, подадени на хартиен носител, тъй като не се насочват физически към всеки експерт, участващ в процеса по съгласуване по отделно и поетапно. По този начин, при констатирани непълноти на документацията или необходимост от нанасяне на корекции, заявителят получава информацията своевременно.

Всички документи и административни актове са публични и са достъпни в електронния портал на НАГ, в раздел „Регистри“, достъпен на адрес:
--> https://nag.sofia.bg/Pages/Render/187

и чрез карта на административните актове, при избор на бутон информация към съответния имот, достъпна на адрес:
--> https://nag.sofia.bg/OpenMap/Zones

Допълнителна информация можете да намерите на сайта на НАГ:

https://nag.sofia.bg/Pages/SinglePublication/JlgaUUUVwaM%3d?fbclid=IwAR0siX1PrQS4fMBZvLVyT7SDfZKid-Wzth3HeOt4nZqz3MBXtVZuwDAH97c

 
Покана за участие в изложба - Архитектурен фестивал София 2022
Понеделник, 01 Август 2022 16:52
logo mail3

   Регионална колегия София-град към КАБ, съвместно със Съюза на архитектите в България, организира изложба на проекти на български архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, която ще бъде открита в ЦДА на 16.09.2022г. Прегледът е част от изданието на Архитектурен фестивал София 2022 и от честването на 85 години от учредяването на Инженерно-Архитектурната Камара в България.

   В тази връзка Ви каним да представите Ваши проекти (архитектурни, ландшафтни, градоустройствени), изготвени  през последните години. Обектите трябва да имат запомнящ се архитектурен образ и отношение към обкръжаващата среда и да са на територията на Столична община. Включването в изложбата е напълно безплатно.

   Право на участие имат всички архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти и техни обединения. Авторските права на всички са запазени по начина, указан в Закона за авторското право и сродните му права.

 

НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ:

logo mail3

 

 

   

   Проектите трябва да са разположени на специално зададена рамка и описани, както следва:

Размери на таблата: 96,5 x 96,5 см

Резолюция: min 300 dpi

Формат за предаване: *.pdf, *.psd, *.

Описание: име на проекта, местоположение, автор/и и/или проектантско бюро.

   Всеки участник има право да предаде до 2 (две) табла на обект и максимално до 2 (два) обекта на автор.

Рамката я прилагаме в шест различни файлови формата, за да е удобна за работа на повечето софтуери за дизайн.

 

Очакваме Вашите проекти с информация – снимки, визуализации, текст на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Готовите файлове можете да ни изпратите през Wetransfer.com, DOX.bgили share през GOOGLE Drive към нашия акаунт: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ: 31 Август 2022 (сряда).

 

Линк за сваляне на рамките: https://dox.abv.bg/download?id=253d428431#

 

 
Архитектурен конкурс в Скопие РСМ
Четвъртък, 28 Юли 2022 16:16
123

АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС В СКОПИЕ - С ПОДКРЕПАТА НА 

БАЛКАНСКИ АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ(БАФ)

МАТЕРИАЛИТЕ ЗА КОНКУРСА ЩЕ НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ ЛИНКhttps://www.kiselavoda.gov.mk/index.php/component/content/article/8-soodrzina/3216-2022-02-04-12-00-35

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ СЪОБЩЕНИЕТО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЛЕДВА НАЦИОНАЛНОТО.

 

 
Район „Нови Искър“ обявява работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел УТКРКС
Петък, 22 Юли 2022 13:12
286174311 681766989921885 5707161749895176707 n

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121 /XXXI – МЦ/, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Обява

за свободно работно място за длъжност „Главен експерт“

 

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Кратко описание на длъжността:

- Съгласува инвестиционни проекти по част „Архитектура“;

- Съгласува подробни устройствени планове /ПУП/;

- Осъществява общи методически насоки на главните специалисти в отдела при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и подробни устройствени планове /ПУП/;

- Подписва протокол обр.19 за извършените СМР или услуги, като член на комисии,  за всички видове обекти на територията на района;

- Изготвя и подписва съставените и приложени към докладите количествено-стойностни сметки;

- Участва в Районен еспертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/;

- Контролира изпълнителите на договорите за обществени поръчки при съставянето на изискващите се актове и протоколи;

- Осигурява съдействие на изпълнителите за своевременното разглеждане и решаване на възникналите в процеса на работа въпроси;

- Осъществява прием на граждани в приемно време;

- Работи по резолирани административни преписки;

Изисквания за заемане на длъжността:

- Висше образование – професионална област: „Архитектура“;

Подаване на документи:

- на място: Център за административно обслужване на район „Нови Искър“ /фронт-офис/: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партерен етаж. /сградата на XXXI „Медицински център“/;

- e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Лице за контакт: Росица Величкова – мл. експерт, тел. 991-73-36

Краен срок за подаване на документи: 19.08.2022 г.

Подробна информация: http://www.novi-iskar.bg/news/2784/267/obyava-za-svobodno-rabotno-myasto-za-dlzhnost-glaven-ekspert.html

 
Конкурс за нов пешеходен мост в Южния парк
Понеделник, 04 Юли 2022 10:03
291631669 1650859728624134 1777787847408029990 n

Конкурс за нов пешеходен мост в Южния парк

291631669 1650859728624134 1777787847408029990 n


Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит международен конкурс за идеен проект по Закона за обществените поръчки с предмет: Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“.


Идейният проект следва да предложи обемно-пространствено решение на нова пешеходна връзка, която да свързва на различно ниво от автомобилния трафик двете части на Южния парк по естествен и безпрепятствен начин, спомагайки за многократно увеличаване на пешеходното и велосипедното движение в парковата зона, с което ще се подобри и достъпа до зелените територии на София от населението и гостите на града. С изграждането на новата мостова конструкция и прилежащите зони на практика ще завърши сливането на трите зони: Южен парк – първа част (пространството около НДК), Южен парк – втора част и Южен парк – трета част в едно непрекъснато и мащабно парково пространство.


Документацията за участие на български и английски език може да се види и изтегли от раздел „Профил на купувача” на Столична община в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), както и от специално създадения сайт на конкурса - https://peshehodenmost.com/


Предвидени са три награди за отличените от журито най-добри идейни проекти - от 20 000 лв., 15 000 лв. и 10 000 лв.


Крайният срок за подаване на конкурсните проекти е 17:30 часа на 29 септември 2022 г. в Деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ – гр. София, ул. „Сердика“ № 5, а обявяването победителите ще е на 7 октомври 2022 г.

 

 

 

 

 

 
Тъжна вест
Петък, 17 Юни 2022 16:21

pochit site

pochit site

Milko Angelov site
 
Семинар: "Новите BIM и Cloud решения на Autodesk за архитектурно-строителната индустрия"
Сряда, 15 Юни 2022 08:57
New-2020-Pic-1024x476

New-2020-Pic-1024x476

Уважаеми колеги,

Заповядайте на семинар на Autodesk на тема "Новите BIM и Cloud решения на Autodesk за архитектурно-строителната индустрия", организиран от фирма КАД Пойнт ООД,

на 16 юни 2022 (четвъртък) 14:00ч до 17:00ч в САБ София (Зала 1), ул. Кракра 11.
Ще бъдат представени някои важни програмни нововъведения на Аутодеск, полезни решения и предимства в новите версии 2023:
-Ще видите нови възможности за архитекти, конструктори и инженери с Revit 2023 и Navisworks 2023;
-Бързи количествени сметки с Autodesk Takeoff версия 2023;
-Екипна работа с помощта на Autodesk Collaborate Pro;
-Управление на проекти
 
Програма:
14:00 BIM процеси и развитие на AEC индустрията
14:20 Новото в AutoCAD, Revit и Navisworks 2023
15:00 Управление на проекта с Autodesk Docs
15:20 Кафе пауза
15:40 Екипна работа с Autodesk Collaborate Pro
16:00 Количествени сметки с Autodesk Takeoff
16:20 Строителните процеси с Autodesk Build
16:40 Въпроси

Линк към регистрация за събитието: https://cadpoints.com/archives/18715

 
Указателно писмо на МРРБ относно Наредбата за достъпна среда
Сряда, 18 Май 2022 11:52
IMG 9494f4a953d468604e880ef3e555468f20ed 1

IMG 9494f4a953d468604e880ef3e555468f20ed 1

       

Уважаеми колеги,

Запознайте се с указателно писмо на министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, във връзка Наредбата за достъпна среда, която влиза в сила от 23 май 2022г:

Указателно-писмо-от-министър-Караджов-по-прилагане-на-Наредбата-за-достъпна-среда-май-2022-1.pdf

 

 
Покана за безплатен курс към ВСУ "Черноризец Храбър"
Вторник, 10 Май 2022 09:31
 
VSU varna

Най-големият европейски пазар на архитекурни услуги – германският изпитва понастоящем голям дефицит на квалифицирани архитекти. Необходимо е провеждането на регулярен квалификационен курс, който да подготвя български архитекти и студенти по архитектура да посрещнат предизвикателствата на професията в Германия с акцент върху проектните фази, които могат да се работят дистанционно.  

VSU varna
В тази връзка Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Фондация „Институт за дигитални трансформации“ и арх. Стоян Тодоров от архитектурната компания от Мюнхен "ST Architekten GmbH" създадоха проекта „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“, който получи финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.

И имат удоволствието да Ви поканят да участвате в предстоящия безплатен курс, който ще се проведе от 27.05.2022 г. до 01.08.2022 г.  по приложената учебна програма.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ

Първото занятие ще се проведе присъствено на 27.05.2022 г. от 11:00 ч. във Варненския свободен университет. Следващите девет занятия, включващи лекции и упражнения, ще се провеждат онлайн всеки понеделник. След полагане на кратък изпит в края на курса, участниците ще получат сертификат, които ще могат да ползват пред германски работодатели. Партньори на ST Architekten GmbH се ангажират да оказват съдействие на българските архитекти и студенти по архитектура за успешно установяване на контакти с германски архитектурни бюра – потенциални възложители на архитектурни услуги.

Срок за записване 23 май 2022 г., на следния линк: https://www.vfu.bg/project-35/register.php
За допълнителни въпроси можете да се обръщате към координатора на проекта доц. д-р арх. Жечка Илиева – Зам.декан на Архитектурния факултет на следния e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 
Търсене за СО - архитекти с удостоверение по чл. 165 от ЗКН
Четвъртък, 05 Май 2022 10:57
Moskovska33 1
Moskovska33 1

 Регионална колегия София-град оказва съдействие на Столична Община в:

Търсене на проектант /екип/, притежаващ удостоверение по чл.165 от Закона за културното наследство, за изготвяне на технически задания за проектиране за следните обекти, намиращи се в административни сгради на Столична община:
1. „Текущ ремонт на център за административно обслужване в сградата на Столична община, находяща се на ул. „Московска“№33“;
2. „Изграждане на асансьор и осигуряване на достъпна среда в сградата на Столична община, находяща се на ул. Московска №41“;
3. „Ремонт за консервация, реставрация и експониране на фасадите на административната сграда на Столична община, находяща се на ул. Московска №41“
Сградите са със статут на паметник на културата от местно значение.
В последствие, изготвените проекти на първите два обекта ще кандидатстват за финансиране по Проект „Красива България“.

За контакти и допълнителна информация:
инж. Мария Чальовска - ст. експерт дирекция УАСФ, Столична община
0889 45 50 89 или 02 9377257
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Още статии...


Страница 7 от 61
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions