КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
XXто ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ / 03.10.2020г
Сряда, 16 Септември 2020 15:21
unnamed

ПРОГРАМА

НА XXто ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ
0
3.10.2020г.,начало 09:00 ч.

Sofia Event Center - Мол Парадайс

09:00-10:00  

Регистрация на делегатите.

10:00-10:15 

Официално откриване на Общото събрание. Приветствия.

10:15-10:30 

Избор на работни органи. Избор на делегати за ОС на КАБ. Приемане на дневен ред и регламент.

10:30-12:00 

Отчет за дейността на Съвета на РК София-град за 2020г. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2020г.Обсъждане и приемане.

12:00-12:30

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета.

12:30-13:30

Обедна почивка.

13:30-15:30

Избор на Председател и на членове на Съвета на РК София–град към КАБ мандат 2020-2024г.

15:30-16:00

Бюджетна рамка за 2021г. Обсъждане и приемане.

16:00-16:30

Кафе пауза.

16:30-17:30  

Приоритети на РК София-град за 2021г. – дискусия, предложения за решения на ОС.

17:30–18:30

Приемане на решения на ОС.

18:30–19:00

Обявяване на резултати от гласуването.

 

ДНЕВЕН РЕД

НА XXто ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ
0
3.10.2020г. – 09:00 ч.

1. Отчет за дейността на Съвета и финансов отчет за 2020г. Приемане на отчета.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение:  ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2020г.

3. Избор на Председател и членове на Съвета на РК София–град към КАБ мандат 2020-2024г.

4. Приемане на бюджетна рамка за 2021г.

5. Приоритети на РК София-град за 2021г. – дискусия, предложения.

6. Приемане на решения на ОС.

 

РЕГЛАМЕНТ

НА XXто ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ

 03.10.2020г.

1. Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати. Общото събрание се води от Председателя на Съвета на РК, а в негово отсъствие - от негов заместник. Водещият заседанието дава и отнема думата за изказвания.

2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство –  гласували със „за” повече от половината от гласувалите.

3. Изказвания по конкретен въпрос по същество – еднократно  3 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

4. Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество – еднократно 2 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

5. Процедурни предложения – 1 минута. Процедурните предложения се гласуват след постъпването им с явно гласуване с обикновено мнозинство.

6. Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в момента точка на дневния ред.

7. Предложенията за решения на ОС се формулират задължително писмено и се завеждат по реда на тяхното постъпване преди устното изказване на Председателя на Комисията за решения на ОС.

8. Право на глас имат само редовно избрани делегати от Общите събрания на съответните Aрхитектурни колегии.

9. Явното гласуване се извършва с делегатска карта или с електронна система за гласуване, а тайното - с бюлетина срещу подпис. Ако се приеме явно гласуване с електронни устройства ръководството на РК и председателите на АК могат да поискат контролно ръчно преброяване.

 
График (проект) на годишните Отчетно-изборни събрания на Архитектурните колегии и РК през 2020 г.
Четвъртък, 10 Септември 2020 13:22
unnamed

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на Съвета на РК София-град, Ръководството на Колегията кани членовете си на годишните Отчетно-изборни събрания според графика по-долу.

Отчетно-изборното Общо събрание на РК София-град към КАБ ще се проведе на 03 октомври 2020г. (събота).

Очаквайте допълнително информация и материали за събранията.

*На kab.bg в регистър, може да проверите в коя Архитектурна колегия сте, ако не сте сигурни.

ГРАФИК
за годишни Отчетно-изборни събрания на Архитектурните колегии на
РК София-град към КАБ през 2020г

Арх. колегия

Район

Дата и час

Място

Съвет на архитектурната колегия

      А

Младост
Студентски
Изгрев
Панчарево

28.09.2020г.
(понеделник)
17:00ч.

Зала №1
САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Николай Хаджимарински

арх. Васил Василев

арх. Искра Накова

      Б

Люлин
Връбница
Илинден
Банкя

02.10.2020г.
(петък)
17:00ч.

Заседателна зала  
САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Румяна Борисова

      В

Средец
Оборище
Искър
Слатина

01.10.2020г.
(четвъртък)
17:00ч.

Зала №1
САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Валентина Василева

арх. Величка Тименова

арх. Юлия Райчева

      Г

Възраждане
Красно село
Овча купел
Красна поляна

30.09.2020г.
(сряда)
17:00ч.

Зала №1
 САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Добринка Камбурова

арх. Милка Белотелева

арх. Костадин Попов

      Д

Сердика
Надежда
Нови Искър
Кремиковци
Подуяне

30.09.2020г.
(сряда)
17:00ч.

Заседателна зала
САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Даниела Дюлгерова

арх. Калоян Колев

арх. Гергана Милушева

      Е

Триадица
Лозенец
Витоша

 

29.09.2020г.
(вторник)
17:00 ч.

 

Зала №1
САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Николай Колев

арх. Катерина Чолакова

арх. Емилия Точева

      Ж

Ландшафтни архитекти

02.10.2020г.
(петък)
17:00 ч.

   Зала № 1
САБ

(ул. "Кракра", 11)

ланд.арх. Веселина Калайкова

ланд.арх. Асен Илиев

ланд.арх. Десислава Данчева

 

 

 
Изложба „Нова софийска архитектура 2015-2020” - Как да участваме?
Неделя, 23 Август 2020 20:40
11870727 679824948819614 7012752237868609854 n

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с провеждането на изложба „Нова софийска архитектура
2015-2020” („Под куполите на Ларгото”), част от програмата на

„Архитектурен фестивал София 2020”
(„Софийски дни на архитектурата”)
17.09.2020 - 26.09.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ИЗЛОЖБАТА

Участниците, които желаят да вземат участие в изложбата, в срок най-
късно до 31 август, трябва да предоставят следните материали:

Общия размер на паното е 90/200 см. Авторите на обектите оформят
представянето на частта от паното с размери 90/150, във формат - pdf
или tif. Останалата част от паното 30 см от горе и 20 см от долу ще се
оформя от САБ.
Необходима информация за частта от 20 см от долу на паното :
-Точно наименование на обекта
-Проектант /екип/
-Възложител
-Строител /Изпълнител/
-Година на проектиране /реализация/
-Снимка на автора или на екипа /при желание/.
Един обект може да бъде разположен на повече от едно пано. Паната
ще се разпечатват от САБ на винил.


За по-голяма яснота прилагаме примерно табло.

 
Архитектурен фестивал София 2020
Неделя, 23 Август 2020 20:30
11870727 679824948819614 7012752237868609854 n

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съюзът на архитектите в България, Сдружение „Софийски архлтекти, РК на КАБ-София и Съюз на ландшафтните архитекти

О Р Г А Н И З И Р А Т

„Архитектурен фестивал София 2020”

(„Софийски дни на архитектурата”)

17.09.2020 - 26.09.2020 г.

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

1. Изложба „Нова софийска архитектура” („Под куполите на Ларгото”). Откриване, коктейл: 17.09.

2. Представяне на издания на САБ: сп. „Архитектура”, „Бяла книга”, „Съвременната българска архитектура 2010 - 2020 г.”. ЦДА: 18.09.

3. Представяне на книги за София. ЦДА: 21.09.

4. Представяне на книгата на проф. Ст. Стамов „Дървената народна къща” ЦДА: 22.09., 18:00 ч.

5. Дискусия „Комуникационни проблеми на столичния център”. ЦДА: 23.09., 17:00 ч.

6. Изложба на арх. Спиридон Ганев. Откриване. ЦДА: 23.09.

7. Журиране за наградата „Архитектон”: 20-25.09.

8. Ден на отворени врати, ЦДА: 19.09.

9. Представяне на детска архитектурна работилница. ЦДА: 20.09.

10.Общо събрание на САБ. Парк-хотел „Москва”: 26.09.

11.Обявяване на наградата „Архитектон” за 2020 г. и коктейл. ЦДА: 26.09.

12.Дискусия „Съвременната българска архитектура” (т. 1 от дневния ред на ОС на САБ)

 
СКРЪБНА ВЕСТ
Вторник, 11 Август 2020 16:05
candle2

На 10 август 2020г. ни напусна арх. Спиридон Ганев - бивш председател на САБ, член на РК София-град към КАБ и голям български архитект.

Ръководството на РК София-град към Камарата на архитектите в България, изказва своите съболезнования към близките му.

arh.Ganev

 

 
Заповед във връзка инвънредното положение поради COVID-19
Понеделник, 16 Март 2020 14:47

Уважаеми колеги, 

Информираме Ви за Заповед №1/16.03.2020 от председателя на РК София-град арх. Иван Аврамов във връзка инвънреднo положение породено от COVID-19.

заповед 1
 
Коледно „Гетсби парти“
Сряда, 04 Декември 2019 16:30
 17 12 2019 SITE

Скъпи колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на 17 декември от 19ч. в БАР 365 Ла Опера на ул. „Георги Сава Раковски“ #113 на тематично коледно „Гетсби парти“.

Заедно ще се потопим в неповторима винтидж атмосфера, изисканост и пищност  в естетиката на ранния 20 век.

Към музиката, танците, храните и напитките се прибавят на невероятните снимки със страхотни моменти от дансинга в ретро и суинг ритми,  ще можете да “запечатате” вечерта и в специално подготвения за целта фото-кът.

Будоар със специално подбрани аксесоари ще допринесе за зашеметяващия вид на всички дами и джентълмени, решили да прекарат една незабравима нощ в стил 20-те години на XX век, с гримьор и стайлинг прически за един различен вид.

Куверти, можете да вземете до 16ти декември в офиса на колегията всеки делничен ден от 10:00 до 17:00ч.

На 12 и 13 декември, куверти можете да закупите и от ОС на КАБ в Боровец.

– 20лв. за членове на КАБ - РК София-град и РК София Област

– 30лв. за членове на други РК

– 40лв. за гости

В деня на събитието, при останала наличност, можете да закупите куверт на място при следните условия:

– 30лв. за членове на КАБ - РК София-град и РК София Област

– 40лв. за членове на други РК

– 50лв. за гости

 

 

Наши партньори на събитието тази година са:
Reynaers“

LOGO-CMYK-300x300

 

 
Семинар за Авторско право
Сряда, 27 Ноември 2019 10:26
featured-how-to-copyright

СЕМИНАР
Авторско право и авторски надзор на проектанта

Дата: 03.12.2019г – вторник
Място: Зала 1 – Централен дом на Архитектите – ул. Кракра №11
Начален час: 16:00ч

Уважаеми колеги,

РК София-град към КАБ организира семинар с тема „Авторско право и авторски надзор на проектанта“ с лектор адвокат Емилия Александрова.

Участието е безплатно за членовете на Камарата на Архитектите в България, единствено е необходима регистрация на мейл адрес –  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  до 30.11.2019г. Местата са ограничени!

Теми, които ще бъдат засегнати на семинара са:

·     Договори  свързани с авторското право. Отстъпване на авторско право.

· Авторски надзор. Практически проблеми и решения при упражняването на авторски надзор.

·  Отговорност и санкции при нарушения на авторски права и авторски надзор.

При провеждането на семинара се разяснява подробно регламентираното авторско право на проектанта по Закона за авторското право и сродните му права и авторския надзор. Коментират се спорни моменти и казуси от практиката, дават се препоръки за избягване нарушаването на правата и др.

 

Продължителността на семинара ще бъде 3:00ч., заедно с кратка почивка и дискусия.

 

Очакваме Ви!

 
Нови монографии по "Градоустройство"
Петък, 22 Ноември 2019 14:39
COVER-01
Уважаеми колеги, 

Излязоха от печат четири нови монографии по "ГРАДОУСТРОЙСТВО" на Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев.

Цена на комплекта 140 лв. (четири части по 35 лв.) - без ДДС

за контакти и поръчка: 

адрес: София 1799, ж.к. "Младост"-2, бл. 292, ап.2, арх. Атанас Ковачев, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Повече информация:
ЧАСТ 1 - "ГРАДОУСТРОЙСТВО | СЕЛИЩНИ ЕЛЕМЕНТИ"

ЧАСТ 2 - "ГРАДОУСТРОЙСТВО | ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ"

ЧАСТ 3 - "ГРАДОУСТРОЙСТВО | ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИ"

ЧАСТ 4 - "ГРАДОУСТРОЙСТВО | АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ"

 

 

 

 
Семинар по ЗУТ
Петък, 15 Ноември 2019 15:29
IMPARTS-seminar-web

СЕМИНАР
Актуални въпроси по приложение на Закона за устройство на те
риторията (ЗУТ). Промените в ЗУТ- изменения и допълнения в сила 2019г. Проект за изменение и допълнение на ЗУТ

Дата: 21.11.2019г – четвъртък
Място: Зала 1 – Централен дом на Архитектите
Начален час: 16:00ч

Уважаеми колеги,

РК София-град към КАБ организира семинар с тема „Актуални въпроси по приложение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Промените в ЗУТ- изменения и допълнения в сила 2019г. Проект за изменение и допълнение на ЗУТ.“ с лектор адвокат Емилия Александрова.

Участието е безплатно за членовете на Камарата на Архитектите в България, единствено е необходима регистрация на мейл адрес – Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. до 21.11.2019г. (12:00).

Теми, които ще бъдат засегнати на семинара са:

·        Противоречия при прилагането на някои норми на ЗУТ .

·        Актуални изменения и допълнения на ЗУТ от 2019г. Изисквания за намаляване на административната тежест.

·        Проект за изменение и допълнение на ЗУТ.

 

Продължителността на семинара ще бъде 3.30ч., заедно с кратка почивка и дискусия.

 

Очакваме Ви!

 
Още статии...


Страница 7 от 55
Copyright © 2022 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions