КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Списание "Архитектура" - брой 1 и брой 2
Вторник, 07 Юни 2016 18:26
Може да разгледате брой 1 - ТУК
01
Може да разгледате брой 2 - ТУК
02
 
Дневен ред за заседание на Съвета на РК София-град
Вторник, 31 Май 2016 21:20
01

1.Oбсъждане и приемане на кандидатури за членове от РК София-град на ОЕСУТ към НАГ.

2.Обсъждане и приемане на кандидатури за членове от РК София-град в Районните експертни съвети.

3.Обсъждане и приемане на състав на Комисии към председателя и зам.председателите по основните направления.

4.Участие в съвместна среща с главния архитект на София и главните архитекти на районите.

5.Организиране съместно със САБ на „Кръгла маса“ по устройствени проблеми на София с участието на главния архитект на София, експерти от НАГ и МРРБ, и последваща конференция.

6.Преглед на изпълнението на решенията и приемане на Протокол №4 / 27.04.2016г.

7.Утвърждаване на текущи и предстоящи разходи.

8.Молби и предложения.

9.Разни.

Заседанието ще се проведе на 03.06.2016г. (петък) от 17:00.

 
Важно за делегатите на XIV ОС, пътували с автомобил
Понеделник, 16 Май 2016 20:22
03

Уважаеми колеги,

Утре 17.05 – вторник и 19.05 - четвъртък  от 16:00часа ще се изплащат командировъчните разходи за автомобилен транспорт
след предоставяне на касови бележки.

Очакваме Ви в офиса на РК София-град към КАБ на ул. „Кракра“ №11.

За повече информация, позвънете на телефон 0888 301 413.

 
Арх. Борислав Игнатов стана председател на КАБ
Понеделник, 16 Май 2016 05:16
На балотаж за председател на Контролния съвет бе избран арх. Христо Чепилев
01

Арх. Борислав Игнатов е новият председател на Камарата на архитектите в България, това стана ясно, след провелото се Общо събрание в к.к Албена.

„Благодаря на колегите от цялата страна за доверието и огромната подкрепа. Предстои интензивна и отговорна работа, за да превърнем идеите в действителност.“, написа на личната си страница арх. Игнатов.

От обявените по-рано четирима кандидати, делегатите на общото събрание на КАБ дадоха най-много гласове на арх. Борислав Игнатов – 178 гласа и на арх. Николай Баровски – 123 гласа.

Другите двама кандидати – Арх. Емил Сардарев събра 53 гласа, и арх. Марин Бакалов – 7 гласа. Обявени бяха и 5 невалидни гласа.

На балотаж за председател на Контролния съвет със 184 от общо 369 гласа беше избран арх. Христо Чепилев. Кандидатите бяха още арх. Любомир Пеловски и арх. Атанас Тосев. След гласуването е избран нов председател на Комисия по дисциплинарно производство – ланд. арх. Александър Недев. Другият кандидат бе арх. Милен Русенов.

Ето какво предлага арх. Игнатов в своята „Програма за управление и развитие на КАБ 2016-2020“:

1. Нов модел за устойчиво финансиране на КАБ
• КАБ да започне да извършва услугите, които са й гарантирани и вменени по Закон, ЗКАИИП Чл.28, ал.2, т.3 и т.4.
• Услугата „Издаване на Удостоверение за Проектантска Правоспособност “ да бъде заплащана от Възложителите, а не от Проектантите, както практически е в момента – 156 лв. на година. (вж. т.2)
• Съфинансиране от извършваните услуги, вместо само от членският внос.
• Намаляване на текущите разходи.
• Съответно намаляване на членският внос по години.
• Членски внос от асоциирани членове без ПП и право на глас.
„При пълна подкрепа за внедряване на тази система, в края на всяка година КАБ ще разполага със солиден финансов резерв за разширяване на основната си дейност, за стипендии на обещаващи студенти, за работа с училищата и други инициативи, членският внос ще намалява прогресивно. Това зависи само от нас, а не от „Великите сили“, Народното Събрание или трети лица.“ -допълва арх. Игнатов
2. Електронна услуга „Издаване на Удостоверение за Проектантска Правоспособност “ (добила популярност под името „Регистрация на проект“)
Това ще ни даде следните преимущества спрямо сега:
• Намаляване на бумащината за членовете ни. Изискването, заплащането и прилагането на удосотверението ще бъде работа на възложителя, негов пълномощник или надзорна фирма, след като са получили проекта ви.
• Постепенно намаляване на сегашната ни членска вноска за ПП от 156 лв.
• Защита на членовете ни – удостоверението няма да се издава, ако проектанта не е потвърдил, че възложителят е изряден към момента на предаване на проекта, както сте се договорили.
• Устойчиво финансиране на дейността КАБ свързано с развитието на професията
• Водене на точна статистика за броя проекти, техните параметри и местоположение. Това ще бъде изключително полезно за планиране на дейността ни. В момента КАБ няма никаква информация как се развива професията, колко проекта се правят на година и дали са повече или по-малко от предходната.
• Елиминиране на риска от фалшификации на авторство, печати и удостоверения.
3. Изработка на нов проект за Устав и внасянето му пред Общото събрание
4.Оптимизация на работата на Управителния Съвет.
5.Оптимизация на работата на Комисиите на КАБ
6. Сгради и офиси на КАБ – – помещения от областните управи.
7.Съвременен сайт на КАБ
8.Работа с висшите училища по архитектура, урбанизъм и ландшафт.
9.Доктрина и приоритети – Считам, че Доктрината на КАБ е самият ЗККАИИП. В закона няма приоритетни и второстепенни изисквания, всичко трябва да се спазва еднакво.
10. Законодателни предложения и изискване на съответната инициатива
11.Решаване на „Проблема- Главни Архитекти“

Пряко избрани от XIV Общо събрание бяха и 10 членове на Управителния съвет на КАБ. Това са:

арх. Петкана Бакалова

арх. Владимир Милков

арх. Банко Банов

арх. Николай Баровски

арх. Мартин Христов

арх. Атанас Динев

ланд. арх. Веселин Рангелов

арх. Емил Жечев

арх. Юлия Железова

арх. Кирил Кирилов

Източник: http://1kam1.com
 
Снимка от събранието: арх. Атанас Ковачев
 
Платформа на арх. Николай Баровски - кандидат за Председател на УС на КАБ
Неделя, 08 Май 2016 18:49
01

КАБ – В ПОЛЗА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ!

 

УВОД

Уважаеми колеги,

Всички ние сме свидетели на това, как през последните години професията ни е постепенно натикана в ъгъла, как от водещи специалисти в изграждането на материалната среда се превръщаме в безгласни чертожници „за жълти стотинки”. Устройствените планове и инвестиционните проекти са резултат от нашия сложен, квалифициран и творчески труд. Вместо да бъдат най-важната основа на строителния процес, те се възприемат като досадна формалност, необходима за получаването на „разрешение за строеж”. Сложната, остаряла, непълна и противоречаща си нормативна уредба поставя колегите в пълна зависимост от индивидуалното „тълкуване” на одобряващите органи и инстанции. Това е сериозна предпоставка за нелоялна конкуренция и уронване на престижа пред възложителите. Предоставяме ограничен обхват проектантски услуги на ниски цени, а ресурсът от неизработените фази остава като печалба за другите участници в строителния процес. Публичното възлагане не само, че не е модел за подражание, а в някои случаи, с безумните си срокове и хонорари, е подигравка с труда на колегите. Много сериозни са лобистките усилия за обезличаването на проектантите като самостоятелен участник в процеса и пълното им подчинение на строителя – като подизпълнители в инженеринг или като изцяло зависимо проектантско звено. Да си архитект в България отдавна не е престижно, а с последните тенденции, скоро няма да е и финансово рентабилно.

Къде тук е ролята на Камарата на архитектите в България? Вече 12 години (3 мандата) КАБ не може да намери нито вътрешния смисъл за съществуването си, нито реални форми за защита на интереса на колегите. Важните теми, касаещи професията и всички нас, остават неразгледани, докато спорим върху регионалната структураили разпределението на бюджета. Какво би трябвало да прави КАБ е ясно разписано в ЗКАИИП, Устава и приетата миналата година Доктрина. Въпросът е КАК да направим така, че КАБ да заработи наистина?

Като член на Съвета на РК София-град през мандата 2008-2012 г. и като Председател на РК София-град и член на УС на КАБ през мандата 2012-2016г., познавам в детайл и дълбочина организацията както на регионално (не само за София, но и за страната), така и на национално ниво. Познавам проблемите и възможните решения, всички предложения за промени и оптимизация през последните 10 години (голяма част направени от нашия екип), както и причините те да не се случат.

От натрупания опит в ръководството смятам, че КАБ на национално ниво има нужда от СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА в организацията на дейността си, за да заработи В ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСА НА КОЛЕГИЯТА!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Като кандидат за председател на УС на КАБ, издигнат от екип от досегашното ръководство на РК София-град, споделям предложенията на екипа за бъдещото развитие на дейността и управлението на КАБ. Основният мотив на нашата програма е КАБ – В ПОЛЗА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ!

Програмата е разделена на два основни раздела – ЗА ПРОФЕСИЯТА (за връщане на водещите позиции на архитектите и ландшафтните архитекти и урбанистите в инвестиционния процес) и ЗА КАМАРАТА (за промяна на модела на управление и работа на КАБ)

     I. ЗА ПРОФЕСИЯТА

За защита на правата и интересите на колегията, връщане на водещата роля на независимия проектант, активното участие до завършване на строителството, повишаване качеството на проектите и рентабилността на нашия труд предлагам основна дейност по предложения за законодателни промени в следните насоки:

 1. Цялостен анализ на противоречията в нормативната уредба и изготвяне на предложения към съответните министерства за промяна. Някои от насоките:

-       Категорично отстояване на независимостта на проектанта от другите участници в инвестиционния процес

-      Защита на интересите на колегията при публично възлагане по ЗОП, активно следене и обжалване от страна на КАБ на обществени поръчки с некоректни условия

-       Работната фаза на инвестиционните проекти да бъде задължителна. Авторският надзор да бъде гарантиран финансово.

-        Приемане на единна система за съставяне на КСС и договори за строителство

      Защита на интересите на проектанта при издаване на разрешение за строеж

-        Изчистване на противоречията и неясните правила в нормативната уредба (ЗУТ, Наредби 2,3,4,7,8 ....)

 1. КАБ да изработи и приеме базови стандарти за обем, съдържание, формат на представяне на различни видове проекти
 2. Защита на интересите на членовете с правни услуги
 3. Защита на интереса на колегията и разширяване на сферата на дейност с компетентни вещи лица, консултации с брокери, управление на проекти
 4. Създаване на специализирана електроннабиблиотека в помощ на членовете
 5. Създаване на работещ механизъм за доброволна допълнителна квалификация
 6. Създаване на регламент за провеждане на стажа на проектантите с ОПП

     II. ЗА КАМАРАТА

Със ЗКАИИП, по модел на другите европейски държави, на КАБ са прехвърлени държавните функции по признаване на проектантска правоспособност, както и правото на колегията да се саморегулира. За да работи КАБ в интерес на членовете си, трябва трите основни документа – Устав, Професионален кодекс и Методика за определяне на хонорарите да са синхронизирани и издържани. От досегашния опит в ръководството на КАБ установих, че има сериозни проблеми и с трите документа. За промяна на сегашния модел ще работя за реализиране на следните предложения:

 1.  Пълна ревизия и актуализиране на Устава

В действащия Устав липсват или са неясни ключови регламенти за функционирането на някои органи (мандатност, отчетност, финансов модел), а в същото време има правила, които никога не са били спазвани (напр. структуриране на бюджета по фондове).

 1. Пълен анализ и разпределение на дейностите между регионалните колегии и нациналното ръководство с преразпределяне на необходимия финансов ресурс

Повече административна и финансова самостоятелност на Регионалните колегии, повече отговорност (по модел на КИИП). Запазване на най-важната за КАБ структура от колегии по области, където е съсредоточена най-голяма част от дейността.

 1. Пълна електронизация на КАБ – Надграждане на електронния моделк на РК София-град, опростяване на административните процедури и въвеждането имв електронен формат. Онлайн допитвания и гласувания.
 2. Ревизия и актуализиране на Методиката за определяне на хонорари (по себестойност) – за да осигурим работещ механизъм за определяне на хонорарите.
 3. Реформиране на бюджета на КАБ – намаляване или пълно съкращаване на щата на изборните длъжности и освобождаване на ресурс за реална дейност с конкретни задачи, осигуряване на външно финансиране чрез засилване на стопанската дейност, актуализиране на таксите за услуги от КАБ (за да покрият реалните разходи).
 4. Ревизия и актуализиране на Професионалния кодекс – за създаване на работещи механизми за контрол по спазването му

Решението на проблемите е комплексно и не може да бъде ограничено до предложения „на парче” или директно прилагане на чужди модели. Предлагам след въвеждането на единната електронна система на обслужване на КАБ и облекчаването на бюрокрацията да се обсъди приемането на модел на електронна регистрация на проектите с индивидуални удостоверения, и с отчисления от таксите от РС за фонд, който да осигури допълнително финансиране на КАБ. По този начин ще бъдат решени едновременно няколко проблема – създаване на статистическа база данни, допълнителни приходи от възложителите, събираемост на хонорарите, нови механизми за контрол на ПК и Методиката.

ОПИТЪТ НИ ДОСЕГА

Заедно с екипа от ръководството на РК София-град от мандата 2012-2016 г. успяхме да постигнем, в рамките на нашите правомощия, съществена промяна в положителен аспект както за регионалната колегия , така и за КАБ като цяло (линк към отчета за мандата http://kab-sofia.bg/novini/saobshteniya-2/5105-otchet-za-rabotata-na-kolegiyata-za-2015g-i-mandata ):

-От РК в дефицит през 2012 г. в края на 2015 г. реализирахме над 100 000 лв. финансов резерв, при многократно увеличена дейност.

-По наше предложение бяха приети важни решения като електронната регистрация на договори, електронен калкулатор, лични страници (визитки) на членовете (http://kab-sofia.bg/calculator, http://kab-sofia.bg/component/user/profile?ppreview=1&id=01576 )

-Изработихме задание за единна електронна система на регистрите и организацията на КАБ – УС е избрал фирма за изпълнение и се чака стартиране на договора.

-Възложихме изработката на специален електронен наръчник за архитекти с извадки от хармонизирани стандарти и национални приложенияще бъде готов през юни 2016г..

-Създадохме основите на общественозначимо професионално събитие (АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ), каквото имат всички европейски архитектурни камари. http://fest.kab-sofia.bg/

-Създадохме устойчиви активни международни контакти, с професионален обмен и актив от успешно приключили международни проекти с европейско финансиране. (https://www.oar-bucuresti.ro/evenimente/silistra-2013/ , http://kab.bg/a/nav/news/type/1/item/1197

-Създадохме модел на успешно сътрудничество между различните специалности в КАБ

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Каквито и предложения за реформи на КАБ да се правят, те трябва да получат одобрение от по-голямата част от нас. За да намерим работещата формула най-важното нещо е да потърсим диалога и да се обединим около важните за професията теми и решения!

Благодаря Ви за вниманието! С Уважение,

арх. Николай Баровски

Документът може да изтеглите в PDF формат от ТУК.

 
Предложение на арх. Иван Аврамов за структурата на КАБ + МОТИВИ
Четвъртък, 05 Май 2016 09:28

Ustav-chlen39-2

Уважаеми колеги,

Запознайте се с предложение на Председателя на РК "София-град" за промяна на регионалната структура на КАБ (чл.39) съгласно Закона за регионално развитие и Решение на Общото събрание на Регионална колегия София-град.

От искането на арх. Аврамов до Председателя на УС на КАБ става ясно, че се предвижда предложението да се разгледа в т. 7 от Дневния ред на предстоящото ОС на КАБ.

Предложението в PDF формат може да изтеглите от ТУК.

 

Ustav-chlen39-1
Ustav-chlen39-2
Ustav-chlen39-3
02
 
Писмо от Кмета на СО до Председателя на РК "София-град"
Понеделник, 25 Април 2016 18:30
Pismo-SO
 
Информация за делегатите на ОС на КАБ (12-14 май 2016)
Сряда, 13 Април 2016 20:30

 01

Уважаеми колеги делегати на XIV-то Общо отчетно-изборно събрание на КАБ,

В срок до 27.04.2016г., молим за информация от Ваша страна за:

I. Вида на нощувките:

1. Цената на пакет „всичко включено в цената“ за периода 11.05-13.05.2016г. е 156лв (52лв на вечер) на гост, настанен в двойна стая, за три нощувки. Локацията на хотела може да видитеТУК.

2. Доплащане за делегат в единична стая за периода 11.05-13.05.2016г. (45лв общо - по 15лв на вечер) се плащат на рецепцията на хотела, преди настаняването.

3. Посочете делегат от предложения по долу списък, с когото желаете да споделите стаята си.

II. Начина на придвижване:

Уважаеми колеги, трябва да заявите начина си на придвижване с автобус или с личен автомобил.

Двата начина са:

1. Тръгването с автобус е от Националния стадион "Васил Левски" на 11.05.2016г.от 08:00 часа, а връщането е на 14.05.2016г. 

2. При единично пътуване с личен транспорт е желателно в автомобила да пътуват поне 3 (трима) души делегати, с оглед намаляване разходите за транспорт /пътувалите 2-ма или 1 делегат в автомобил получават 2/3 или съответно 1/3 от разходите си за пътни/. Командировъчни за делегатите се изготвят само с право на пътни.

За допълнителна информация:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или тел. 02/980 07 21; 02/980 07 15

Повече може да научите ТУК.

 

№ по ред

рег. № име, презиме, фамилия Архитектурна колегия
1 00273 Алеко Петков Христов София В-Слатина
2 04438 Александър Иванов Томов София Г-Красно село
3 04042 Александър Манчев Калев София Ж-Искър
4 01796 Александър Михайлов Стайнов София В-Оборище
5 04163 Александър Петров Недев София Ж-Средец
6 02305 Алексей Христов Найденов София Д-Подуене
7 01068 Ангел Георгиев Димитров София Г-Възраждане
8 02720 Ангел Зафиров Мазников София В-Слатина
9 03787 Андрей Михайлов Андонов София Е-Лозенец
10 02098 Анета Емилова Дамянова София В-Искър
11 03951 Ани Иванова Цонинска София Ж-Младост
12 03067 Анна Божидарова Пискюлева София Е-Триадица
13 01515 Анна Иванова Неврокопска София В-Средец
14 01393 Анни Милкова Бечева София Е-Лозенец
15 03928 Асен Петров Илиев София Ж-Студентска
16 02872 Атанас Пламенов Ковачев София А-Студентска
17 00301 Бисера Рачова Рибарова София Е-Триадица
18 02167 Благовест Цветанов Вълков София Е-Триадица
19 04456 Божидар Емилов Вучев София Е-Триадица
20 03035 Борис Божидаров Георгиев София Е-Лозенец
21 03675 Борислав Дойчев Загорски София В-Слатина
22 01768 Борислав Николов Шопов София Е-Витоша
23 00307 Борислав Янков Борисов София Б-Илинден
24 04232 Борислава Александрова Манчева-Велкова София Б-Люлин
25 05097 Боряна Ангелова Ташева-Иванова София Ж-Лозенец
26 04157 Боряна Веселинова Ненчева София Е-Витоша
27 01599 Валентин Стойнев Тонев София В-Оборище
28 01785 Валентина Василева Василева София В-Средец
29 02505 Валери Манолов Врабчев София Д-Сердика
30 01586 Валери Петков Йотов София А-Младост
31 03518 Васил Иванов Василев София А-Младост
32 01246 Велина Стоянова Бъчварова София В-Искър
33 03655 Величка Ангелова Пенова София Е-Лозенец
34 01444 Величка Георгиева Тименова София В-Слатина
35 03953 Веляна Константинова Найденова София Ж-Лозенец
36 01780 Венелин Борисов Симидчиев София В-Оборище
37 01798 Венета Любомирова Кавалджиева София В-Оборище
38 00332 Весела Георгиева Георгиева София Е-Триадица
39 00337 Веселин Иванов Дуковски София А-Изгрев
40 03887 Веселин Петров Рангелов София Ж-Младост
41 01310 Веселина Иванова Николова София Е-Лозенец
42 03942 Веселина Костова Калайкова София Ж-Възраждане
43 03635 Виктор Георгиев Чолаков София А-Младост
44 05332 Виктория Атанасова Грозданова София Г-Красно село
45 03761 Владимир Александров Александров София Е-Триадица
46 00350 Владимир Кирилов Дамянов София А-Изгрев
47 01991 Владимир Кирилов Дереджиев София Д-Подуене
48 04500 Владимир Любомиров Колев София В-Оборище
49 02091 Габриела Любомирова Семова-Колева София В-Средец
50 02502 Галина Жекова Кърпачева София В-Оборище
51 03945 Ганчо Иванов Бакалов София Ж-Подуяне
52 04868 Генади Делчев Костадинов София Е-Лозенец
53 01934 Георги Димитров Бакалов София Е-Триадица
54 00781 Георги Иванов Мечанов София Е-Триадица
55 02478 Гергана Димитрова Милушева София Д-Подуене
56 02646 Даниела Димитрова Дюлгерова София Д-Подуене
57 00370 Данчо Николов Данчев София Е-Триадица
58 04807 Дарина Славова Славова София Б-Люлин
59 04133 Десислава Иванова Данчева София Ж-Студентска
60 00374 Деян Тодоров Златешки София А-Изгрев
61 00375 Диана Димитрова Христова София В-Средец
62 05138 Димитър Валентинов Смилков София Г-Възраждане
63 02945 Димитър Венелинов Кабакчиев София А-Студентска
64 02922 Милена Петкова Паунова София Д-Подуене
65 00395 Добринка Георгиева Камбурова-Рачева София Г-Красно село
66 04883 Добромира Гачева Лулчева София Ж-Триадица
67 01377 Евдокия Константинова Кинова-Йотова София Г-Овча купел
68 01772 Евелина Стоимирова Младенова София Е-Триадица
69 05174 Елина Пламенова Малинова София Г-Възраждане
70 00408 Емил Георгиев Сардарев София Г-Възраждане
71 02445 Емил Момчилов Йорданов София Г-Красна поляна
72 03892 Емил Николов Галев София Ж-Лозенец
73 02888 Емил Светозаров Стоянов София Г-Красно село
74 00827 Емилия Христова Точева София Е-Триадица
75 01693 Жанета Тодорова Грънчева-Колева София В-Средец
76 02194 Жеко Тилев Петров София Е-Триадица
77 04709 Жени Христова Сотирова София Е-Триадица
78 01295 Женя Стефанова Русева София А-Студентска
79 02808 Здравко Венцеславов Кузманов София Г-Красно село
80 02659 Здравко Петров Младенов София А-Изгрев
81 02629 Ивайло Борисов Владимиров София Е-Лозенец
82 02570 Ивайло Иванов Капарашев София А-Студентска
83 02832 Иван Аврамов Аврамов София Е-Лозенец
84 02740 Иван Атанасов Атанасов София В-Оборище
85 03931 Иван Божидаров Мустаков София Ж-Красно село
86 04595 Иванка Василева Маринова София А-Изгрев
87 01675 Иво Асенов Тренчев София А-Студентска
88 00832 Иво Рангелов Николов София Г-Възраждане
89 04236 Игор Романов Христов София Г-Овча купел
90 01618 Йовка Стефанова Тодорова-Цветанова София В-Слатина
91 01843 Ирина Добрева Николова София Г-Красна поляна
92 03205 Искра Славейкова Джахова-Кадинова София Г-Възраждане
93 01775 Искра Стоянова Накова София А-Младост
94 02632 Истелианна Нешо Атанасова София Е-Лозенец
95 03075 Калоян Марков Колев София Д-Сердика
96 04442 Катерина Валериева Чолакова София Е-Лозенец
97 00469 Катя Любомирова Ангелова София В-Слатина
98 04281 Костадин Славчев Попов София Г-Красно село
99 00480 Красимир Анастасов Язов София А-Студентска
100 02190 Красимир Николов Николчев София В-Оборище
101 01296 Красимира Владимирова Оташлийска София А-Студентска
102 00944 Красимира Лука Джартазанова София Г-Красно село
103 03999 Кристина Димитрова Андреева София Ж-Триадица
104 02606 Лада Борисова Камиларова-Стойчева София Е-Триадица
105 00792 Лидия Стоянова Лазарова София Е-Триадица
106 03186 Лили Ангелова Бояджиева София В-Средец
107 05035 Лилия Красимирова Язова София Ж-Младост
108 01372 Лилия Лазарова Кадийска  София В-Средец
109 01791 Любомир Антониев Величков София Е-Триадица
110 00501 Любомир Асенов Горчев София В-Оборище
111 00968 Любомир Тодоров Пеловски София В-Средец
112 03542 Людмила Петьова Пенчева София А-Изгрев
113 02114 Маргарита Павлова Динева-Денева София Г-Красно село
114 01518 Маргарита Петрова Шошева-Живкова София Д-Надежда
115 01845 Мариана Владимирова Рангелова-Пенкова София Г-Красно село
116 01053 Марин Димитров Колев София Г-Красно село
117 01700 Мария Елжбиета Наймович-Икономов София Е-Витоша
118 01498 Мария Николова Петрова София Г-Красно село
119 04291 Мария Петкова Грозева София Ж-Младост
120 02939 Мария Събчева Томасен София В-Оборище
121 01702 Маруся Великова Бобева-Влахова София Е-Лозенец
122 01163 Мая Любенова Петрова София В-Средец
123 00797 Милен Димитров Русенов София В-Средец
124 04884 Милен Желязков Арнаудов София А-Младост
125 02514 Милена Гергинова Гергинова-Танева София Е-Триадица
126 00538 Милка Атанасова Белотелева София Г-Възраждане
127 01522 Мирослав Димитров Иванов София Д-Сердика
128 00543 Михаил Иванов Стойчев София Е-Триадица
129 02159 Надежда Георгиева Футекова-Христова София Г-Красно село
130 01698 Наташа Димитрова Петрова София Г-Овча купел
131 03119 Никола Димитров Миронски София А-Младост
132 03346 Николай Андонов Хаджимарински София А-Студентска
133 01260 Николай Димитров Василев София Г-Красна поляна
134 02438 Николай Димитров Даскалов София Е-Триадица
135 01217 Николай Иванов Няголов София Г-Красно село
136 03545 Николай Красимиров Лазаров София В-Слатина
137 03453 Николай Михайлов Гълъбов София Б-Връбница
138 01576 Николай Николаев Баровски София А-Младост
139 04462 Николай Орлинов Колев София Е-Лозенец
140 04308 Николай Петров Николаев София В-Оборище
141 01062 Николай Стефанов Рижиков София В-Слатина
142 00557 Николина Петрова Павлова-Алексеева София В-Оборище
143 00559 Нина Иванова Гандева София А-Младост
144 02515 Олег Христов Анзъров София Г-Овча купел
145 01293 Орлин Йорданов Йорданов София А-Младост
146 04131 Пенчо Кръстев Добрев София Ж-Лозенец
147 03271 Петър Георгиев Попдимитров София А-Младост
148 02444 Петър Иванов Диков София Е-Лозенец
149 03669 Пламен Вихров Димитров София Е-Лозенец
150 00581 Пламен Генов Генов София Г-Красна поляна
151 00582 Пламен Ламбрев Попов София Е-Триадица
152 00590 Ралица Петрова Баракова-Попова София Е-Триадица
153 03947 Рая Йорданова Бисерова-Бакалова София Ж-Подуяне
154 03956 Росен Ангелов Гурков София Ж-Възраждане
155 04707 Росица Живкова Петрова София Е-Триадица
156 01932 Румен Величков Иванов София Е-Витоша
157 01305 Румен Петков Йотов София Г-Овча купел
158 04488 Румен Руменов Йотов София Е-Лозенец
159 00614 Румяна Николова Борисова София Б-Илинден
160 02267 Румяна Стоилова Пенева-Иванова София Б-Люлин
161 01581 Сашка Иванова Куленска София А-Младост
162 02435 Светлана Николаева Виденова София Б-Люлин
163 00626 Светлозар Йорданов Гавазов София Е-Триадица
164 00633 Светломир Младенов Никодимов София Г-Красна поляна
165 00971 Свободна Петрова Вранчева София В-Средец
166 04474 Симеон Георгиев Георгиев София Ж-Триадица
167 03113 Снежанка Илиева Танушева София Е-Триадица
168 00646 Снежанка Симеонова Христова-Дамянова София А-Изгрев
169 00650 Снежинка Петкова Брънчева-Василева София В-Слатина
170 04738 София Панайотова Лостова София А-Младост
171 00892 Спиридон Александров Ганев София Е-Триадица
172 01701 Станислав Димитров Икономов София Е-Витоша
173 04646 Стефан Валтеров Аспарухов София А-Студентска
174 03309 Стефан Димитров Димитров София Д-Подуене
175 01779 Татяна Борисова Даскалова-Митова София В-Оборище
176 03486 Теодора Любенова Тонева София В-Оборище
177 00678 Теофана Николова Атанасова София В-Средец
178 00680 Тодор Веселинов Булев София Е-Триадица
179 00682 Тодор Несторов Личев София Е-Лозенец
180 00966 Тодорка Вълева Вълева София Г-Възраждане
181 01414 Христо Венков Венков София Е-Лозенец
182 05010 Христо Димитров Димитров София Г-Възраждане
183 04077 Христо Димитров Трендафилов София Ж-Възраждане
184 01520 Христо Иванов Чепилев София Д-Надежда
185 00695 Цветанка Лазарова Разсолкова София Е-Лозенец
186 01587 Цветанка Мирчова Черкезова София Б-Връбница
187 05537 Цвете Кънчева Табакова-Кирилова София А-Младост
188 05223 Цветелена Пламенова Младенова София Е-Триадица
189 01598 Юлия Герхард Райчева София В-Оборище
190 02569 Юлия Методиева Илиева София А-Студентска
191 00702 Юрий Иванов Дамянов София А-Изгрев
192 05278 Яна Бориславова Борисова София Б-Илинден
193 01382 Янко Маринов Петров София Г-Овча купел
194 03774 Янко Цветков Александров София Б-Връбница
195 00708 Ярослав Тодоров Рангелов София Г-Красна поляна
196 03333 Ясен Евгениев Павлов София А-Изгрев
 
РК "София-град" избра ново Ръководство
Понеделник, 11 Април 2016 05:00
01

На 9 април 2016г. се проведе отчетно-изборно Общо събрание на Регионална колегия "София-град" към КАБ, на което бяха избрани нов Председател и нов състав на Съвета на колегията за мандата 2016-2020г., а именно:

Председател:
арх. Иван Аврамов - избран на балотаж с 85 гласа

Членове на Съвета:
ланд.арх. Иван Мустаков - избран с 67 гласа

арх. Атанас Ковачев - избран с 52 гласа

арх. Емил Сардарев - избран с 52 гласа

арх. Христо Венков - избран с 52 гласа

арх. Георги Мечанов - избран с 50 гласа

ланд. арх. Ани Цонинска - избрана с 49 гласа

арх. Милен Русенов - избран с 47 гласа

арх. Светломир Никодимов - избран с 46 гласа

арх. Ангел Мазников - избран с 42 гласа

арх. Венета Кавалджиева - избрана с 39 гласа

Избрани председатели на Архитектурни колегии на съответните събрания, също членове на Съвета, са:

Председател на АК "А" - арх. Николай Хаджимарински

Председател на АК "Б" - арх. Румяна Борисова 

Председател на АК "В" - арх. Валентина Василева

Председател на АК "Г" - арх. Добринка Камбурова

Председател на АК "Д" - арх. Даниела Дюлгерова

и.д. Председател на АК "Е" - арх. Николай Колев

Председател на АК "Ж" - ланд.арх. Веселина Калайкова

 
Обобщен отчет за работата на колегията за мандата и отчет за 2015г.
Сряда, 16 Март 2016 00:08
 01

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящите отчетно-изборни събрания на Архитектурните колегии към РК "София-град" и Общото събрание на РК "София-град" ви представяме:

- Отчетен доклад за работата на Съвета на Регионална колегия София–град към КАБ през 2015г.

- Обобщен отчетен доклад за работата на Съвета на Регионална колегия София–град към КАБ през мандатния период 2012–2015г.

 * Приложения

С отчет и доклади за работата на арх. Веселина Николова (член на Съвета на РК) може да се запознаете ТУК.

 
Още статии...


Страница 10 от 46
Copyright © 2019 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions