КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

СМЕШЕН ПЛАЧ - 2

Понеделник, 25 Юли 2011 11:12

Структура на КАБ и състав на УС


                        

(втора реплика на „С поглед назад към бъдещето” от арх. П.Симеонов - http://www.kab.bg/information/Broi_39.pdf)

Не мога да не се съглася с арх. П. Симеонов, че „проблемите, свързани със структурата на Камарата и пропорционалното представителство на регионалните колегии в Управителния съвет” са конфликтни и вече осма година почти непреодолими. Както и с факта, че са пречка за сериозен дебат, решения и действия по най-важните теми, свързани с упражняване на професията. Като свободният избор на проектант, примерно. Или ликвидиране на корупционната среда и ограничаване на корупционните практики в проектирането и т.н.

Конфликтът е заложен в чл. 21, ал. 1 от ЗКАИИП, който определя председателите на регионалните колегии като членове на УС на КАБ (по право).

(Отделен въпрос е, че в предишния чл. 20, ал. 1, т. 3 е постановено, че общото събрание „... избира и освобождава ... членовете на управителния съвет”, което предполага, тъй като не е разписано друго, че общото събрание на КАБ следва да избира председателите на регионалните колегии?!)

Не се наемам да твърдя, че този конфликт е нарочно програмиран, но е факт, че пасва отлично на „основополагащия” принцип  DIVIDE ET IMPERA и се експлоатира успешно от ръководството на Камарата, противопоставяйки регионалните колегии от страната на софийската вече два мандата. Факт е също (видно и от стенографските протоколи на Парламентарната комисия по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството, слава Богу те поне не са секретни!) и, че за промените в ЗКАИИП през 2009 г., включително по отношение на структурата, упорито (и тайно дори за УС!) са работили определени  членове на ръководството, въпреки (не)искрените уверения на председателя на УС.

В какво се състоят проблемите (за много от които прогнозира още на учредителното събрание уважаваният колега, пунктуалният и опитен в управленската и организационна тематика на гилдията арх. Огнян Симеонов)?

1) Камарата се управлява от върховния си орган Общо събрание (нашият парламент) и избраният от него изпълнителен орган Управителен съвет (нашето правителство). Контролиращият орган е КС, а правораздавателният (макар и на практика комично подчинен на УС) – КДП. Но!..

2) Нормално е регионалното представителство (на квотен принцип) да спре до ниво общо събрание. Ако се проведе и в другите органи (защо го няма в КС и КДП?), справедливият квотен принцип е абсурден, а отсъствието му води до ужасяващи диспропорции в представителството. И до удобни конфликти и противопоставяне.

3) При съществуващите регионални (в действителност областни) колегии ЗКАИИП дефинира прекалено голям по състав Управителен съвет, който в този си вид е тромав при вземане на решения, с трудно постижим кворум, скъп за издръжка.

4) Няма как да е нормално и демократично в състава на изпълнителния орган да има членове „по право”, т.е. неизбрани пряко (или от делегати) от всички членове на Камарата, при това с равни права на избраните по този начин. Още по-абсурдно е броят на тези членове да е повече от 2/3 от целия състав на УС?! И да са практически недосегаеми – могат да се освобождават, каквито и да ги вършат, единствено от органа, който ги е избрал (съответната РК). Не от Общото събрание, членове на чийто изпълнителен орган са(?).

А и не мога да разбера какви са дълбоките регионални различия в интересите на отделните колеги(и) в сферата на правоспособността и упражняването на професията – основната функция на КАБ?

Уточнявам – нищо лично към колегите, избрани за председатели на регионалните колегии! Повечето са авторитетни личности и уважавани професионалисти. Но става дума за устав, за принципи и правила. А и можем ли да си представим за момент, че членове на  Министерския съвет по право са всички кметове на общини?

Очевидно е, че този уникален законов текст (няма го при адвокатите, лекарите, зъболекарите и т.н.) за състава на УС трябва да бъде променен, а докато стане това чрез устава да се намали деструктивното му влияние. Пропорционалният вот, заложен в „краткия устав” е много добро решение в тази посока.

Не е ясно, обаче, защо е изоставена предлаганата многократно (вкл. от УС&НОВА през 2010 г.) идея за създаване на шест (плюс две) регионални колегии в съответствие с регионите, дефинирани в Закона за регионалното развитие (ниво 2)? Ако това се направи – ще имаме 19-членен УС, оперативен и работещ, без някаво си „полит-” (или каквото и да е) бюро. Диспропорциите в състава му ще са значително намалени, а мнозинството ще е от избраните от Общото събрание. Структурата на Камарата е основен инструмент за правене на политика (в нашата си сфера, естествено), а по този начин тя ще е и с европейска визия и ще кореспондира с европейската регионална политика. И не на последно място наименованието регионална колегия ще е нормативно адекватно.

5) Изненадващо (а дали?) чрез промените от 2009 г. имащите възможност да „пипат” законовите текстове колеги не променят очевидното, а поставят нов детонатор в структурата на КАБ (разумността в КИИП явно ще го обезвреди). Въвеждането в ЗКАИИП на изискването за дефиниране на минимален и максимален брой на членовете на една РК е нонсенс. Ирационално е да се залагат гранични норми, които в определен момент могат да дестабилизират цялата структура на Камарата. Огромен е рискът регионални колегии перманентно да се преструктурират или да съществуват незаконосъобразно. Недостигащи или излишни „бройки”, ще са жадувани или нежелани (и „служебно зачислявани от УС”) – за смачкване на човешкото им достойнство и за радост на авторите. Някой говореше за „подронване на авторитета на Камарата като институция и имиджа на всеки един практикуващ архитект”?

Предложението на УС&НОВА „отклонения до 10% от минималния и максималния брой членове не налага преструктуриране” освен, че звучи странно за норматив само ще отмести двете граници. А дефинирането на минимума и максимума в проценти вече е (извинете!) простотия! Да поставиш възможността за съществуване на дадена регионална колегия в зависимост от това дали 200-300 души от София ще си подновят членството или не – какво е? А нали основният аргумент беше, че под някаква бройка (някой определил ли я е?) РК-то не може да се самоиздържа? Все едно ли е тогава дали в Камарата членуват две или пет хиляди души, примерно? И редица подобни проблемни ситуации както при минималния, така и при максималния брой.

И всичко това (включително и промените в ЗКАИИП) – за да се оправдае създаването на казионната НОВА!?!

Тъй като декларираните цели не са убедителни (в общи линии: Камарата не работи добре и за това не е виновно ръководството, а една регионална колегия?), ще си позволя да предположа три възможни причини за нейното създаване:

1) Оперативното ръководство, „скривайки” се в своята креатура ще избегне иначе задължителния по правилата на демокрацията обществен контрол на софийската колегия.

2) Без дори и да са се опитали да спечелят доверието на цялата софийска гилдия и да получат по този начин от нея мандат (избор на софийското общо събрание, примерно), определени колеги искат да представляват Камарата и да провеждат своята си политика на общинско и държавно ниво като ръководство на най-„правилната” софийска колегия – справка: документите за учредяване на РК „София-център” (работното заглавие на НОВА).

3) Първа стъпка към създаването на елитарна камара. В споменатите документи списъкът на учредителите е под заглавие „Камара на архитектите – алтернативна”(???).

Елит, разбира се, не е мръсна дума. Цялата природа и нейната еволюция (включително и човешкото развитие) са под знака на елитите. Но те се формират на базата на качествени показатели. Не на мръсни игрички!

Така че, не искам арх. П. Симеонов да познае кои се смятат за феодали и кого искат да превърнат в „крепостни”? Той знае. Нека си каже!

 

Автор: арх. Светломир Никодимов, 25 юли 2011г.
 

Коментари  

 
#1 Тодор Несторов Личев 2011-08-04 11:25
НЕ Е НУЖНО ДА СЕ КОМЕНТИРА! ВСИЧКО Е МНОГО ТОЧНО КАЗАНО И ЯСНО ДАЖЕ И ЗА НЯКОЙ БЕТОННИ ГЛАВИ ! (РАЗБИРАЙ ФЕОДАЛИ) .Т.Н. ОПЕРАТИВНО БЮРО, СЕ СКРИ В "НОВА", С ЦЕЛ ДА НЕ ОТГОВАРЯТ НА КОЛЕГИЯТА ПРИ НЕУДОБНИ ВЪПРОСИ ЗАДАВАНИ ИМ НА ФОРУМИ НА СОФ.КОЛЕГИЯ.
 
Copyright © 2021 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions