КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Не съществува реален достъп на архитектите до обществени договори

Четвъртък, 19 Юли 2012 16:41

В проекта на Съвета на архитектите в Европа за поправки в Директивата за обществените поръчки са отчетени и становищата на САБ и КАБ.

Наскоро САЕ представи на Марк Тарабела, докладчик на Европейския парламент, Проект за поправки в предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за обществените поръчки.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА САЕ

Съветът на архитектите на Европа (САЕ) не одобрява изключването на 90% от архитектурните фирми от пазара на обществените поръчки и с цел подобряване на достъпа до пазара за малките и средни предприятия (МСП), призовава ЕС да измени своето законодателно предложение.

Представените от САЕ поправки в отговор на предложената модернизация на Директивата за обществените поръчки наблягат върху факта, че така направените предложения няма да подобрят достъпа на архитектите до обществените поръчки. Направеното от САЕ проучване на професионалната практика разкрива, че прилагането на изискванията за оборот би лишило 90% от архитектурните фирми от възможността да сключат договори за обществени поръчки, като по този начин ще се провали постигането на заложената в Директивата цел за подобряване на достъпа на МСП до обществени поръчки.

Съвсем наскоро САЕ представи на докладчика Марк Тарабела Проект за поправки, касаещи Проекта за Директивата за обществените поръчки. При все че приветства решението на Комисията за осъвременяване на Директивата, за осигуряване на ефективно използване на публичните средства, за подобряване на бизнес средата и като цяло за увеличаване достъпа на МСП до пазара, САЕ потвърждава факта, че понастоящем на практика не съществува реален достъп на архитектите до обществени договори. Неправилното прилагане на по-ранни разпоредби е довело до почти пълна загуба на потенциални ползи - разхищение на публични средства и сериозни спънки пред конкурентоспособността на ЕС на световния пазар.

Предложението на САЕ цели:

- да улесни участието на архитектурните фирми (предимно МСП) в обществените поръчки;
- да насърчи такива процедури за подбор и критерии за възлагане, които са основани върху качеството; 
- да обезпечи реалното отчитане на специфичния характер на интелектуални услуги.

Относно МСП: CAE се застъпва за опростяване на административните изисквания и се противопоставя на поставянето на условия за оборот пред доставчиците на архитектурни услуги, равняващ се на трикратната прогнозна стойност на поръчката. CAE счита, че е невъзможно да се намери граница, подходяща за всички процедури на възлагане на обществени поръчки и професионални услуги, и предлага това ограничение да бъде заличено, като се постави по-силен акцент върху подборните критерии за качество, основани върху принципите за устойчиво развитие. В най-лошия случай, изискването за оборот не трябва да надвишава стойността на договора.

Избор на процедури: Предвид непригодността на електронните търгове за интелектуални услуги, CAE предлага въвеждането на архитектурни конкурси, следвани от процедура за договаряне, като стандартен подход за възлагането на обществени поръчки. CAE призовава към по-голямо разделяне на поръчките на обособени позиции и се противопоставя на централизираното възлагане на обществени поръчки и рамковите споразумения, тъй като по този начин се изключват МСП и младите професионалисти от пазара.

Критерии за възлагане на поръчка: CAE приветства замяната на "най-ниската цена" с "най-ниска стойност" (включваща оценка на жизнения цикъл), но изразява съжаление, че органите по възлагане на обществените поръчки остават свободни да отсъждат между цена и стойност. CAE призовава възлаганията на интелектуални услуги да се основават само на "икономически най-изгодната оферта" и да се забрани избор на проект въз основа на най-ниска цена. Цената е най-лошият критерий, тъй като облагодетелства кандидата, отделил най-малко време за проектиране, което пък се отразява върху качеството на проекта.

Изказване на Генералния секретар на CAE, Иън Причард: "За разлика от някои други стоки или услуги, архитектурните услуги са интелектуални услуги и не могат да бъдат прецизно дефинирани в самото начало на процеса. CAE вярва, че за да постигне амбицията си за растеж и заетост, ревизираната Директива за обществените поръчки трябва да вземе предвид специфичния характер на архитектурните услуги".

Ако бъде приета на 10 октомври 2012 г., Директивата ще трябва да бъде приложена от държавите-членки най-късно до 30 юни 2014г.

Източник: ПК „Международна дейност" при УС на САБ
 

Коментари  

 
#1 Дора Костова Кирилова 2012-07-20 16:41
Много хубаво, само едно не ми е ясно. В другите европейски държави има конкурси за идейни архитектурни проекти, а не обществени поръчки.
Защо се оправдаваме с европейски директиви, които в най-добрия случай ще бъдат коригирани през 2014 год?
Просто и ясно - за архитектурни задачи- първо конкурс за идеен проект, след това се договаря работния с необходимите изисквания и гаранции.
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions