КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Проект за изменение на устава на КАБ

Неделя, 03 Април 2011 20:50

Общото събрание на РК София-град подкрепи проектоустав, внесен от арх.Емил Стоянов и колектив,  с 98% -"за" на редовното годишно събрание, провело се на 02 април в сградата на НТС.
Проектът на устав ще бъде предложен за гласуване на  Общото събрание на КАБ.
Ако имате препоръки, изпращайте ги на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. до 10 април.
 
Приложеният документ може да изтеглите от ТУК, а с предложението, постъпило от централата на КАБ може да се запознаете ТУК.
Общото събрание на РК София град подкрепи проектоустава внесен от арх.Емил Стоянов и колектив  с 98% "за" - и го предлага за гласуване на  Общото събрание на КАБ.
 

Коментари  

 
#12 Кирилка Пейчева Цв 2011-04-12 09:04
Допада ми предложения текст. Предлагам в Преходните и заключителни разпоредби да има нов член, който да пояснява пропорционалнот о разпределение на гласовете в УС. Дублира се дейността по регистъра в УС и СРК, поради което чл. 23, т. 3 да отпадне тъй като реда е определен с чл. 12 от ЗКАИИП. Не е регламентиран начина за напускате на отделен член на РК и приемането му в друга РК.
 
 
#11 Снежина Вихрони Чачановска 2011-04-05 22:53
Точка 5.4 от раздел ІІ на "Ръководство за регистриране на проектантски бюра" е в противоречие със ЗУТ - Чл. 166 ал.4 и Чл.229, както и с Чл.3 ал.1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 
 
#10 Николай Николаев Баровски 2011-04-05 16:46
А, и още нещо забравих: Предложението на ландшафтните архитекти Регионални колегии да се сформират и на професионален принцип, за да могат по този начин да си направят собствена регионална колегия. Това е възможно спрямо формулировката на чл.27, ал.1 от ЗКАИИП, но не съм сигурен дали съответства напълно на чл.27, ал.2 от ЗКАИИП.
 
 
#9 Николай Николаев Баровски 2011-04-05 16:40
3. В състава на проектантските бюра не могат да бъдат включвани лица, попадащи под ограниченията на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, съсобственици, съдружници, акционери или служители при търговци с предмет на дйност строителство, търговия с недвижими имоти или търговия със строителни материали. Коментар: тези разпоредби са доста по-разширени и ограничителни от разпоредбата в ЗКАИИП и е дискусионно дали наистина трябва да останат всичките
 
 
#8 Николай Николаев Баровски 2011-04-05 16:38
Загорски, и си прав и не. И аз не искам нищо излишно в устава. Въпросът е дали няма някои пробойни при този празен устав, които за една година да натворят прилично поразии, които после да се чудим как да оправяме. Нали идеята е точно тук да натрупаме различните мнения и до 15ти да преценим да слагаме ли още нещо или няма нужда. На момента се сещам за още няколко нещица цитати от сега действащия Устав:
1. Всички въпроси, нерешени с този Устав се решават от ОС
2. Членовете на КАБ нямат право да работят в конфликт на интереси
 
 
#7 Борислав Дойчев Загорски 2011-04-05 09:20
Баровскиии пак спамваш системата!!
Аз въобще не приемам принципа дай да сложим още нещо в устава!!
Ако може нещо да махнем ще е по добре!
Нали си учил по паркове как японците са правили парк, поскасх една нива на хората те я утъпкват и после кадето са утъпкали слагаш алей!Пусни един максимално празен устав пък догодина ако триабва сложи още нещо!
 
 
#6 Николай Николаев Баровски 2011-04-04 14:50
1.Аз лично подкрепям твърденията на арх. Кавалджиева като принцип. Естествено след консултация с юрист ще се види дали от така предложения текст следва еднозначно или трябва нещичко да се добави.
2. По мое лично мнение трябва да се добави малък регламент на изпълнения на дейностите, което директно рефлектира върху регламент на вертикалността на структурата на организацията. Всъщност за мен все още са прекалено общи правомощията на РК - "ОСРК управлява имуществото на РК". Би трябвало да се регламентира какво точно прави УС и какво РК. Моето предложение е УС само да координира на национално равнище единността на действията на РК, да кординира международната дейност и инициативата за промяна в законодателниот е актове. От РК да идват идеите, планирането, ръководството и изпълнението на дейностите.
 
 
#5 Борислав Дойчев Загорски 2011-04-04 13:10
Венета, нещата които искаш са си така по закон! :lol:
Все пак ОС приема устав тоест може да прави гореизброените неща , както и да приема и изменя устава!
УС и др. органи имат 4 годишен мандат по ЗАКОН!!!
 
 
#4 Венета Любомирова Кавалджиева 2011-04-04 11:20
4. Също така смятам, че мястото на текстовете в чл. 36 и 37 не е в Преходни и заключителни разпоредби, а в началото. Там трябва да се добави и текст за „кръгъл печат с графичен знак и надпис "Камара на архитектите в България". Всяко нейно подразделение има аналогичен кръгъл печат с допълнителен поясняващ текст.”
 
 
+1 #3 Венета Любомирова Кавалджиева 2011-04-04 11:02
3. „Общото събрание може да прекрати предсрочно мандата на УС, КС и КДП или на отделни негови членове, ако констатира, че е/са действал/и в нарушение на нормативните актове в страната, на Устава или ръководи неефективно дейността му.”
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions