КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Четвъртък, 26 Януари 2012 13:42

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на   РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД

свиква

 РЕДОВНО  ДЕСЕТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД,

което ще се проведе на 17  март 2012 г.(събота) от  10 часа в Аула максима на УАСГ 

бул. Хр. Смирненски № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Отчетен доклад   за дейността на Съвета на РК София-град  за периода 2008 г. -  2012 г. Финансов отчет  за изпълнение на бюджета за  2011 г.  Проект за бюджет за 2012 г.

2.       Обсъждане на отчета на Съвета,  отчета за изпълнение на бюджет 2011 г. и бюджет  2012 г.

3.      Приемане на отчета на Съвета на РК, отчета за изпълнение на  бюджет 2011 г. и бюджет 2012 г.  Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета.

4.       Избор на членове на Съвета и избор на Председател на РК София – град с мандат от четири години.

5.       Разни ( приемане на решения  на ОС и  др.)

Дневният ред е  съгласно решение на  Съвета  на РК София – град от  20.01.2012 г.  Протокол №1. т. 2.
...
...
...

Регионална колегия София – град към КАБ уведомява своите членове:

1.      Съгласно Решение на Съвета на РК София – град към КАБ от 20.01.2012 г (Протокол №1/20.01.2012 г.), Общото делегатско събрание /ОС/ на РК София – град към КАБ ще се състои на 17 март г./събота/ от 10:00часа в АУЛА МАКСИМА – УАСГ, бул. Хр. Смирненски №1.

Начален час на регистрация на избраните делегати – 9:00 ч във фоайето пред залата.

2.      Изборът на делегатите (редовно отчетени за 2012 г. членове) за ОС на РК София – град и за ОС на КАБ от Архитектурни колегии  /АК/ „А”, „Б”, „В”, „Г”, „Д”, „Е” и „Ж” ще стане на  отчетно -  изборните  събрания на Архитектурните колегии. Те ще се проведат съобразно заявките на АК  и  решение на Съвета, по приложения   график, приет на заседание  на Съвета на РК  (Протокол №1/20.01.2012 г.)

ГРАФИК

за  отчетно-изборни събрания на Архитектурните колегии на

РК София-град към КАБ 2012 г.

Архит-на колегия
Карта     Район Дата и час Място Съвет на архитектурната колегия Делегиран член на Съвета на РК София-град
      А

Младост
Студентски
Изгрев
Панчарево

07.03.2012 г.
(сряда)
16:00ч.

Зала № 2                           САБ

арх. Красимир Язов

арх. Юрий Дамянов

арх. В. Дуковски

арх.К.Костурски

арх. Вл. Дамянов

      Б

Люлин
Връбница
Илинден
Банкя

05.03.2012 г.
(понеделник)
16:00ч.

Зала № 2                           САБ

арх. Б.Борисов

арх. Р.Николова

арх. Р. Ценова

арх.Ал.Христов
      В

Средец
Оборище
Искър
Слатина

27.02.2012 г.
(понеделник)
16:00ч.

Зала № 2                           САБ

арх. Л. Кадийска

арх. М. Петрова

арх. В. Василева

арх. Г. Семова

арх. Л. Пеловски

арх.Н.Баровски
      Г

Възраждане
Красно село
Овча купел
Красна поляна

21.02.1012 г.
(вторник)
16:00ч.

Зала № 2                           САБ

арх. Ст. Ставрев

арх. М. Белотелева

арх. Янко Петров
арх.Здр.Стоянова
      Д

Сердика
Надежда
Нови Искър
Кремиковци
Подуяне

05.03.2012 г.
(понеделник)
16:00ч.

Зала № 2                           САБ

арх. Хр. Чепилев

арх. Ем. Петкова

арх. Косовалиева

арх.Г.Андреев
      Е     

Триадица
Лозенец
Витоша

06.03.2012 г.
(вторник)
16:00 ч.

 
Зала № 2                           САБ

арх. Ал. Асенов

арх. Н.Радева

арх.З.Разсолкова

арх.Г.Бахчеванска

арх.Ем.Точева

арх.В.Георгиева

арх. Г. Мечанов

      Ж

Всички райони в София

08.02.2012
(сряда)
16:00 ч.

  Зала № 2                           САБ

л.арх. Веселин Рангелов

л.арх.Ани Цонинска

л. арх. Ценка Кунева

л. арх. Ставри Фотев

арх.В.Николова

арх. Т. Личев

 

ДНЕВЕН РЕД

на събранията на Архитектурните колегии на РК София-град:

1. Отчетен доклад за периода 2008 г. – 2012 г.

2. Избор на делегати за Общото събрание на  РК София – град на 17 март 2012 г. и за

Общото събрание на КАБ на 3,4 и 5 май 2012 г.

3. Избор на Председател и  Съвет на Архитектурната колегия с мандат от четири години.

4. Разни  (предоставяне на допълнителна информация, приемане на решения и др.).

Изтеглете съобщението и графикът на събранията от ТУК и поканата за ОС на РК София-град от ТУК.

Съвет на РК София-град към КАБ


 

Коментари  

 
#1 Олга Николаевна Фиданова 2012-03-30 11:44
Защо не се обновява портала? Обещанието запубликуване на списъка със заплатите на ръководството и технически персонал не е изготвении не са представен на делегатите и на Общото Събрание. Арх. Данчо Данчев да си изпълни обещанието, дадено на бщотото Събрание на 17 март 2012 г. :eek:
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions