КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Етюд за дейността на КАБ
Петък, 09 Май 2014 10:08
Автор: арх. Огнян Симеонов
 
Предложения за отчисления от договорения архитектурен хонорар за КАБ

След като сме убедени, че практиката да се отдели редовния членски внос от вноската за удостоверенията за проектантска правоспособност има положителен ефект, би следвало да се вземе под внимание и социалното разслоение в колегията на по-проспериращи и мъчно оцеляващи на пазара на проектантките услуги.

Ако приемем, че редовния членски внос е оптимален /поносим и е въпрос по-скоро на финансова  дисциплина, то вноската за удостоверение за проектантска правоспособност не е в съотношение с постигнатите/инкасираните финансови резултати на отделните проектанти.

От тук следва, че би трябвало от чувство за солидарност да търсим и по-справедливото диференциране размери на вноската за удостоверения за проектантска правоспособност.

Това може да се постигне, чрез отчисления от проектантския хонорар по част Архитектурна, при заверка на договора и получаване на удостоверение за проектантска правоспособност отделно адресирано за всеки обект по заверения договор. При условие, че всеки договор за проектиране, независимо от категорията на сградата задължително се регистрират в КАБ.

Въвеждането на подобна практика трябва да влезе в сила с решение на Общо събрание на следваща календарна година. Към това решение трябва да има клауза, че ветераните от войните и почетните членове на Камарата имащи пожизнено членство дължат отчисления по договорите си за получаване на новия тип удостоверения за проектантска правоспособност за обекта предмет на договор.

Надявам се, че с така предложените отчисления няма да се наруши бюджета на Камарата, нито, че новата редакция на удостоверенията за проектантска правоспособност ще представлява бюрократическа трудност.

Предложението за отчисления от договорения проектантски хонорар в полза на областните/регионални колегии, следва да има характер на прогресивно данъчно облагане, като инкасиран хонорар под определен праг да бъде освободено от отчисления по следната примерна таблица:

01
Както считам, че тежестта на вноските за удостоверения за проектантска правоспособност издавани от Камарата ще бъде по-справедливо разпределена и като се надявам, че проспериращите ни колеги ще проявят чувство за солидарност, оставям това предложение за преосмисляне от колегията.
 
Предложение за финансово подпомагане дейностите на Националния съвет на КАБ

Според Закона за Регионалното развитие (ДВ бр. 50/2008г.) и приетите в него показатели (чл.6) районите в страната са класифицирани на три нива за провеждане на държавна политика за регионално развитие.

От анализа на МРРБ (2011) 28-те области в страната са разпределени по нива какво следва:

1.    Области с над средните стойности на показатели (области с развитие) – София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора;
2.    Области със средните стойности на показателите – Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Благоевград, Кърджали, Перник и София-област;
3.    Области с критични стойности на показателите (изоставащи области) – Видин, Монтана, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Хасково, Смолян, Пазарджик и Кюстендил;

Ако приемем за реална необходимостта от по-големи постъпления за дейността на Националния съвет на КАБ и ако имаме чувство за солидарност между членовете на областните/регионалните колегии би следвало да се приемат диференцирани/пропорционални отчисления от постъпващите в областните/регионални колегии парични вноски към Националния съвет на КАБ в зависимост от икономическото състояние/развитие на областите в страната.

С направената обосновка предлагам примерно, процентно съотношение между постъпилите парични вноски в областните/регионални колегии и Националния съвет на КАБ да бъде какво следва:

1.    София-град                                         60-40
2.    Области с развитие                          65-35
3.    Области в добро състояние          70-30
4.    Изоставащи области                        75-25

Решението за предложеното процентно съотношение следва да се вземе по инициатива на РК София, както инкасираща най-големи постъпления и това решение след обсъждане да се вземе като проява на добра воля с пълен консенсус от съвета на председателите на областните/регионални колегии, без намесата на Националния съвет и да влезе в сила за експериментален срок от Общото събрание.

След влизане в сила решението от Общото събрание, Националният съвет да има право да опрости или намали задължението на някоя областна/регионална колегия, от което не следва, че опростените задължения следва да се компенсират от останалите колегии.

След фиксирания експериментален период и след отчитане ефекта на приетото решение, областните/регионалните колегии могат, във времето, консенсусно да променят отчисленията си към Националния съвет на КАБ.

Моята представа за вземане на решение по предложението с пълен консенсус се свежда до това, че ако само един от председателите на областни/регионални колегии мотивирано не го подкрепи, то предложението за финансово подпомагане дейности на Националния съвет да се счита за оттеглено.

 

 
ДВАНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ
Сряда, 07 Май 2014 12:34

01

Уважаеми делегати на XII ОС на КАБ,

Информираме Ви, че заминаването за к.к. Албена ще бъде на 15/05/2014г. (четвъртък) от 10.00 ч. от двора на Централна автогара - София. Сборният пункт е показан на снимката по-долу или ТУК. Връщането към София ще се осъществи на 17/05/2014г.

За пътуващите с леки автомобили Ви напомняме, че касовите бележки за гориво трябва да бъдат от датите на събранието. При единично пътуване с личен транспорт е желателно в автомобила да пътуват поне 3 (трима) души делегати, с оглед намаляване разходите за транспорт /пътувалите 2-ма или 1 делегат в автомобил получават 2/3 или съответно 1/3 от разходите си за пътни/. Командировъчни за делегатите се изготвят само с право на пътни.

Цената на пакет „всичко включено в цената“ за периода 15-17.05.2014г. е 118 (108) лв. на делегат настанен в двойна стая. Пакетна цена в единична стая за периода 15-17.05.2013г. е 150 (140) лв. /Доплащанията за единична стая се внасят в касата на хотела. Това означава, че Регионалните колегии трябва да представят списък на делегатите, които ще доплащат сумата от 32 лв. на делегат. Фактури за доплащането ще се издават на касата на хотела/.

За гостите на събитието, които ще си плащат сами, фактури ще бъдат издавани от хотела.

Програма, Регламента и Обща информация за Общото събрание  може да изтеглите от ТУК

Молим да ни информирате предварително, в случай че се отказвате от участието в събранието или променяте начина на придвижване на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на 02/980 07 21; 02/980 07 15.

 

СБОРЕН ПУНКТ ЗА ОТПЪТУВАНЕ ЗА к.к. АЛБЕНА - ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА

karta2

 
 
ДНЕВЕН РЕД
Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ свиква Дванадесето редовно Общо събрание на 16 и 17 май 2014 г. в конферентната зала на хотел "Ралица Супериор" – курортен комплекс "Албена", с начален час 10.00 часа на 16 май 2014 г..

1. Приемане на Правила (регламент) на Общото събрание

2. Отчет за дейността на Управителният съвет на КАБ през 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2013 г.

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за 2013 г.

4.Доклад за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема доклада за дейността на КДП за 2013 г.

5. Отчет на Бюджет 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2013 г.

6. Изслушване на одиторски доклад и приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2013 г.;  Проект за решение: ОС на КАБ приема Годишния финансов отчет на КАБ за 2013 г.

7.Избор на одитор за 2014 година; Проект за решение: ОС на КАБ избира одитор за 2014 година.

8.Освобождаване от отговорност на Председателя на Управителния съвет на КАБ и на членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2013 г. ; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност Председателя на Управителния съвет на КАБ и членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2013 г.

9. Приемане на Бюджет на КАБ за 2014 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджет 2014 г.

10. Приемане на изменения и допълнения на вътрешни нормативни документи; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения на вътрешни нормативни документи на КАБ.

11 Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решенията на Общото събрание на КАБ

12. Разни.

При липса на кворум към началния час 10 часа на 16 май 2014 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 16 май 2014 г.

 
СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ
01423 Аделаида Павлова Петрова-Лефтерова
00273 Алеко Петков Христов
02576 Александър Методиев Писарски
04042 Александър Манчев Калев
04163 Александър Петров Недев
01068 Ангел Георгиев Димитров
03787 Андрей Михайлов Андонов
03951 Ани Иванова Цонинска
01393 Анни Милкова Бечева
00297 Атанас Димитров Ковачев
02872 Атанас Пламенов Ковачев
00301 Бисера Рачова Рибарова
02167 Благовест Цветанов Вълков
01511 Бойка Йорданова Витанова
03035 Борис Божидаров Георгиев
03675 Борислав Дойчев Загорски
01768 Борислав Николов Шопов
00307 Борислав Янков Борисов
03026 Бранимира Валентинова Славова-Колева
01599 Валентин Стойнев Тонев
01785 Валентина Василева Василева
02505 Валери Манолов Врабчев
01586 Валери Петков Йотов
03655 Величка Ангелова Пенова
03953 Веляна Константинова Найденова
01798 Венета Любомирова Кавалджиева
00332 Весела Георгиева Георгиева
00337 Веселин Иванов Дуковски
03887 Веселин Петров Рангелов
01310 Веселина Иванова Николова
03942 Веселина Костова Калайкова
00350 Владимир Кирилов Дамянов
01991 Владимир Кирилов Дереджиев
02091 Габриела Любомирова Семова-Колева
03945 Ганчо Иванов Бакалов
00359 Георги Андреев Йорданов
00781 Георги Иванов Мечанов
02646 Даниела Димитрова Дюлгерова
00370 Данчо Николов Данчев
04807 Дарина Славова Славова
04133 Десислава Иванова Данчева
00374 Деян Тодоров Златешки
02084 Диана Димитрова Пожарлиева-Везирева
00357 Диана Димитрова Христова
02945 Димитър Венелинов Кабакчиев
04883 Добромира Гачева Лулчева
01377 Евдокия Константинова Кинова-Йотова
03621 Евгения Николова Бранкова
01772 Евелина Стоимирова Младенова
01933 Елена Димова Кондева
02507 Емануела Методиева Убева-Петкова
00408 Емил Георгиев Сардарев
02888 Емил Светозаров Стоянов
00827 Емилия Христова Точева
00789 Енил Николов Енчев
01295 Женя Стефанова Русева
01384 Здравка Бориславова Стоянова
02808 Здравко Венцеславов Кузманов
01156 Здравко Лефтеров Лефтеров
00829 Здравец Николов Хайтов
00427 Зоя Иванова Златкова
02832 Иван Аврамов Аврамов
03904 Иван Ангелов Голомехов
02740 Иван Атанасов Атанасов
03931 Иван Божидаров Мустаков
00430 Иван Велчев Велчев
04948 Иванка Иванова Велчева
03588 Иво Александров Джойков
01424 Иво Димитров Баров
04236 Игор Романов Христов
04896 Илиян Емилов Цветански
00449 Илонка Илчова Ваклева-Божилова
01775 Искра Стоянова Накова
02166 Йордан Василев Радев
04068 Калинка Цветанова Станкова
03075 Калоян Марков Колев
00469 Катя Любомирова Ангелова
04281 Костадин Славчев Попов
00480 Красимир Анастасов Язов
03999 Кристина Димитрова Андреева
02606 Лада Борисова Камиларова-Стойчева
03186 Лили Ангелова Бояджиева
00792 Лидия Стоянова Лазарова
01372 Лилия Лазарова Кадийска
01791 Любомир Антониев Величков
00501 Любомир Асенов Горчев
00968 Любомир Тодоров Пеловски
00840 Людмил Иванов Киров
02114 Маргарита Павлова Динева-Денева
01053 Марин Димитров Колев
00906
Мариана Христова Вампорова-Лазарова
01700 Мария Елжбиета Наймович-Икономов
01498 Мария Николова Петрова
02939 Мария Събчева Борисова
01702 Маруся Великова Бобева-Влахова
00797 Милен Димитров Русенов
02514 Милена Гергинова Гергинова-Танева
00538 Милка Атанасова Белотелева
00543 Михаил Иванов Стойчев
02159 Надежда Георгиева Футекова-Христова
01698 Наташа Димитрова Петрова
03119 Никола Димитров Миронски
01260 Николай Димитров Василев
03453 Николай Михайлов Гълъбов
01576 Николай Николаев Баровски
03545 Николай Красимиров Лазаров
01062 Николай Стефанов Рижиков
00557 Николина Петрова Павлова-Алексеева
00559 Нина Иванова Гандева
02515 Олег Христов Анзъров
01120 Павел Диев Станчев
00581 Пламен Генов Генов
00582 Пламен Ламбрев Попов
00590 Ралица Петрова Баракова-Попова
03956 Росен Ангелов Гурков
01932 Румен Величков Иванов
01305 Румен Петков Йотов
00614 Румяна Николова Борисова
02267 Румяна Стоилова Пенева-Иванова
01581 Сашка Иванова Куленска
00621 Светлана Владимирова Александрова
01705 Светлана Иванова Дикова
02435 Светлана Николаева Виденова
00626 Светлозар Йорданов Гавазов
00633 Светломир Младенов Никодимов
02269 Славчо Василев Шахпазов
03113 Снежанка Илиева Танушева
01701 Станислав Димитров Икономов
01363 Стела Борисова Ташева
03939 Стоян Йорданов Йорданов
00659 Стефан Василев Беязов
01779 Татяна Борисова Даскалова-Митова
00803 Теменужка Василева Минчева
00680 Тодор Веселинов Булев
00682 Тодор Несторов Личев
01414 Христо Венков Венков
01520 Христо Иванов Чепилев
04184 Христо Недялков Недялков
04077 Христо Димитров Трендафилов
04556 Цанко Василев Коцев
00695 Цветанка Лазарова Разсолкова
01587 Цветанка Мирчова Черкезова
04365 Цветелина Николова Йорданова
03548 Цветомир Евлогиев Крумов
01598 Юлия Герхард Райчева
02569 Юлия Методиева Илиева
00702 Юрий Иванов Дамянов
02495 Юри Ангелов Ангелов
03774 Янко Цветков Александров
00708 Ярослав Тодоров Рангелов
00892 Спиридон Александров Ганев
02442 Юлия Иванова Кинарева
 
 
Четвъртък, 17 Април 2014 11:54

easter postcard. RK Sofia.2014

 
Нови списания от април
Понеделник, 14 Април 2014 20:55

Уважаеми колеги,
Предлагаме на Вашето внимание нови електронни списания от април, които може да разгледате след като се идентифицирате в сайта с регистрационен номер и парола.
(пътека: бутон Е-КАБ > Библиотека > Списания > 2014)

Ако имате проблем с паролата - пишете ни на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
 
Напусна ни арх. Анна Стайнова
Четвъртък, 10 Април 2014 13:20
СКРЪБНА ВЕСТ
 

С прискърбие Ви съобщаваме, че днес (10 април 2014г) почина арх. Анна Иванова Стайнова - дългогодишен служител на Главпроект и член на КАБ с пълна проектантска правоспособност.

Опелото ще се състои на 12.04.2014г. (събота) от 11.00 ч. в Централните софийски гробища в Дома на покойника.

КАБ изразява съболезнования на близките.

 
Нови списания от февруари и март
Вторник, 25 Март 2014 14:06

Уважаеми колеги,
Предлагаме на Вашето внимание нови електронни списания от февруари и март, които може да разгледате след като се идентифицирате в сайта с регистрационен номер и парола.
(пътека: бутон Е-КАБ > Библиотека > Списания > 2014)

Ако имате проблем с паролата - пишете ни на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
ФЕВРУАРИ
01
02
03
04
05
06
 
МАРТ
01-
02-
03-
04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-
11-
 
Анкета от УАСГ за подобряване качеството на обучение
Понеделник, 24 Март 2014 00:00
01

Уважаеми колеги,

Тази анкета се отнася за млади специалисти от професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия”, завършили УАСГ.

Чрез проучване на мнението на работодателите се цели тяхното съдействие, за да се подобри качеството на обучението и образователните програми в УАСГ, както и конкурентоспособността на дипломираните студенти на пазара на труда.

Ще бъдем благодарни ако отделите няколко минути за нейното попълване. Файлът може да изтеглите от ТУК.

Попълнените анкети ще очакваме на e-mail:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 
Актуализирано издание с последните изменения и допълнения на НАРЕДБА №8 на преференциални цени за членове на КАБ
Четвъртък, 13 Март 2014 14:39

Редакцията на „Бюлетин Строителство и Архитектура” (БСА) е поготвила актуализирано издание с последните изменения и допълнения на НАРЕДБА №8 ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ

За определяне тиража на изданието моля, в срок до 17 март съобщете на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. необходимите Ви бройки при преференциална цена за членовете на КАБ 6 лв/бр.

За допълнителни въпроси:
К. Кръстев
главен редактор
0888 343 317
www.arhstroibg.com

 
Дневен ред и програма за ОС на РК София-град
Четвъртък, 13 Март 2014 12:40
Уважаеми делегати на ОС на РК София-град,
Очакваме Ви на 15 март (събота) в Зала 2 на ЦДА (ул. "Кракра", 11) на тазгодишното събрание, което ще се проведе при следните програма и дневен ред:
 
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за дейността за Съвета на РК София-град за периода 2013-2014. Приемане на отчета.
2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2013. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет 2013.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2013г.
4. Проект за бюджет 2014. Приемане на бюджета за 2014г.
5. Приоритети на КАБ-София за 2014г. – дискусия, предложения.
6. Приемане на решения на ОС.
7. Разни.
 

ПРОГРАМА

10:00-10:30
Регистрация на делегатите *

10:30-10:50
Официално откриване на Общото събрание. Приветствия от гости.

10:50-11:10
Избор на работни органи

11:10-11:20
Приемане на дневен ред и регламент

11:20-12:00
Отчет за дейността на Съвета на РК София-град  за периода 2013 г.- 2014 г. Обсъждане и приемане на отчета на Съвета

12:00-12:15
Кафе пауза

12:15-12:45
Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2013 г. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджет 2013 г

12:45–13:00
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета.

13:00-14:00
Обедна почивка

14:00–14:20
Проект за бюджет 2014г

14:20-14:30
Обсъждане и приемане на бюджет 2014 г

14:30–16:00
Обща дискусия

16:00-16:15
Кафе пауза

16:15-16:30
Приемане на решения

16:30-17:00
Разни

* Напомняме, че регистрацията за делегатите от АК „А“ и АК „Д“ започва от 09:00 с цел провеждане на събрания за допълване на квотите за делегатите на ОС на КАБ.

 

Изтегли в PDF от ТУК

 

Линк 1: Отчет на РК София-град за 2013г.

Линк 2: Приложения към отчета на РК София-град за 2013г.

 
Откриване на изложба и награждаване на проектите за конкурс "Алея на Европа"
Петък, 07 Март 2014 10:11

Уважами колеги,

Приключи конкурсът за информационна „Алея на Европа” в София по възлагане на Представителството на Европейската комисия в България, с партньор Столична Община и организатор Камара на aрхитектите в България – РК София-град.

В надпреварата за идеи взеха участие 25 екипа архитекти и ландшафтни архитекти. Всички проекти бяха предадени в срок и допуснати до оценяване.

Каним Ви на откриването на изложбата и официалното връчване на наградитена премираните проекти от конкурса.

Събитието ще се проведе на 10.03.2014 - ПОНЕДЕЛНИК - 12:00ч.

в ПРЕДСТВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ на ул. "Г. Раковски" №124.

Повече информация можете да намерите ТУК

 

 
Още статии...


Страница 19 от 49
Copyright © 2020 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions