КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Списание "Архитектура" - брой 4
Събота, 13 Август 2016 11:47
Списание "Архитектура" - брой 4 - ТУК
01-1
 
Списание "Архитектура" - брой 3
Вторник, 28 Юни 2016 01:15
Списание "Архитектура" - брой 3 - ТУК
01
 
Анкета за опазване на културно-историческото наследство
Четвъртък, 23 Юни 2016 21:48
02
Уважаеми дами и господа,
Опазването на културно-историческото наследство (КИН) е въпрос с особена значимост и актуалност. Целева група на настоящото изследването са експерти и професионалисти, имащи опит и отношение по въпросите за опазването на КИН. Анализът на получените отговори ще послужи за представяне на препоръки за подобряване на ефективността по отношение на  опазване на културно-историческото наследство в България.
Моля, отговорете на поставените въпроси в анкетната карта ТУК
 
Списание "Градът" - брой 3
Четвъртък, 23 Юни 2016 21:41
01
Брой 3 на списание "Градът" може да разгледате ТУК.
 
Решения от XIV ОС на КАБ
Четвъртък, 09 Юни 2016 20:01
03

Уважаеми колеги,

Предоставяме на вашето внимание:

- Предложения за решения от XIV ОС на КАБ (гласуване и редакции в зала)

- Решения на XIV ОС на КАБ

 
Списание "Архитектура" - брой 1 и брой 2
Вторник, 07 Юни 2016 18:26
Може да разгледате брой 1 - ТУК
01
Може да разгледате брой 2 - ТУК
02
 
Дневен ред за заседание на Съвета на РК София-град
Вторник, 31 Май 2016 21:20
01

1.Oбсъждане и приемане на кандидатури за членове от РК София-град на ОЕСУТ към НАГ.

2.Обсъждане и приемане на кандидатури за членове от РК София-град в Районните експертни съвети.

3.Обсъждане и приемане на състав на Комисии към председателя и зам.председателите по основните направления.

4.Участие в съвместна среща с главния архитект на София и главните архитекти на районите.

5.Организиране съместно със САБ на „Кръгла маса“ по устройствени проблеми на София с участието на главния архитект на София, експерти от НАГ и МРРБ, и последваща конференция.

6.Преглед на изпълнението на решенията и приемане на Протокол №4 / 27.04.2016г.

7.Утвърждаване на текущи и предстоящи разходи.

8.Молби и предложения.

9.Разни.

Заседанието ще се проведе на 03.06.2016г. (петък) от 17:00.

 
Важно за делегатите на XIV ОС, пътували с автомобил
Понеделник, 16 Май 2016 20:22
03

Уважаеми колеги,

Утре 17.05 – вторник и 19.05 - четвъртък  от 16:00часа ще се изплащат командировъчните разходи за автомобилен транспорт
след предоставяне на касови бележки.

Очакваме Ви в офиса на РК София-град към КАБ на ул. „Кракра“ №11.

За повече информация, позвънете на телефон 0888 301 413.

 
Арх. Борислав Игнатов стана председател на КАБ
Понеделник, 16 Май 2016 05:16
На балотаж за председател на Контролния съвет бе избран арх. Христо Чепилев
01

Арх. Борислав Игнатов е новият председател на Камарата на архитектите в България, това стана ясно, след провелото се Общо събрание в к.к Албена.

„Благодаря на колегите от цялата страна за доверието и огромната подкрепа. Предстои интензивна и отговорна работа, за да превърнем идеите в действителност.“, написа на личната си страница арх. Игнатов.

От обявените по-рано четирима кандидати, делегатите на общото събрание на КАБ дадоха най-много гласове на арх. Борислав Игнатов – 178 гласа и на арх. Николай Баровски – 123 гласа.

Другите двама кандидати – Арх. Емил Сардарев събра 53 гласа, и арх. Марин Бакалов – 7 гласа. Обявени бяха и 5 невалидни гласа.

На балотаж за председател на Контролния съвет със 184 от общо 369 гласа беше избран арх. Христо Чепилев. Кандидатите бяха още арх. Любомир Пеловски и арх. Атанас Тосев. След гласуването е избран нов председател на Комисия по дисциплинарно производство – ланд. арх. Александър Недев. Другият кандидат бе арх. Милен Русенов.

Ето какво предлага арх. Игнатов в своята „Програма за управление и развитие на КАБ 2016-2020“:

1. Нов модел за устойчиво финансиране на КАБ
• КАБ да започне да извършва услугите, които са й гарантирани и вменени по Закон, ЗКАИИП Чл.28, ал.2, т.3 и т.4.
• Услугата „Издаване на Удостоверение за Проектантска Правоспособност “ да бъде заплащана от Възложителите, а не от Проектантите, както практически е в момента – 156 лв. на година. (вж. т.2)
• Съфинансиране от извършваните услуги, вместо само от членският внос.
• Намаляване на текущите разходи.
• Съответно намаляване на членският внос по години.
• Членски внос от асоциирани членове без ПП и право на глас.
„При пълна подкрепа за внедряване на тази система, в края на всяка година КАБ ще разполага със солиден финансов резерв за разширяване на основната си дейност, за стипендии на обещаващи студенти, за работа с училищата и други инициативи, членският внос ще намалява прогресивно. Това зависи само от нас, а не от „Великите сили“, Народното Събрание или трети лица.“ -допълва арх. Игнатов
2. Електронна услуга „Издаване на Удостоверение за Проектантска Правоспособност “ (добила популярност под името „Регистрация на проект“)
Това ще ни даде следните преимущества спрямо сега:
• Намаляване на бумащината за членовете ни. Изискването, заплащането и прилагането на удосотверението ще бъде работа на възложителя, негов пълномощник или надзорна фирма, след като са получили проекта ви.
• Постепенно намаляване на сегашната ни членска вноска за ПП от 156 лв.
• Защита на членовете ни – удостоверението няма да се издава, ако проектанта не е потвърдил, че възложителят е изряден към момента на предаване на проекта, както сте се договорили.
• Устойчиво финансиране на дейността КАБ свързано с развитието на професията
• Водене на точна статистика за броя проекти, техните параметри и местоположение. Това ще бъде изключително полезно за планиране на дейността ни. В момента КАБ няма никаква информация как се развива професията, колко проекта се правят на година и дали са повече или по-малко от предходната.
• Елиминиране на риска от фалшификации на авторство, печати и удостоверения.
3. Изработка на нов проект за Устав и внасянето му пред Общото събрание
4.Оптимизация на работата на Управителния Съвет.
5.Оптимизация на работата на Комисиите на КАБ
6. Сгради и офиси на КАБ – – помещения от областните управи.
7.Съвременен сайт на КАБ
8.Работа с висшите училища по архитектура, урбанизъм и ландшафт.
9.Доктрина и приоритети – Считам, че Доктрината на КАБ е самият ЗККАИИП. В закона няма приоритетни и второстепенни изисквания, всичко трябва да се спазва еднакво.
10. Законодателни предложения и изискване на съответната инициатива
11.Решаване на „Проблема- Главни Архитекти“

Пряко избрани от XIV Общо събрание бяха и 10 членове на Управителния съвет на КАБ. Това са:

арх. Петкана Бакалова

арх. Владимир Милков

арх. Банко Банов

арх. Николай Баровски

арх. Мартин Христов

арх. Атанас Динев

ланд. арх. Веселин Рангелов

арх. Емил Жечев

арх. Юлия Железова

арх. Кирил Кирилов

Източник: http://1kam1.com
 
Снимка от събранието: арх. Атанас Ковачев
 
Платформа на арх. Николай Баровски - кандидат за Председател на УС на КАБ
Неделя, 08 Май 2016 18:49
01

КАБ – В ПОЛЗА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ!

 

УВОД

Уважаеми колеги,

Всички ние сме свидетели на това, как през последните години професията ни е постепенно натикана в ъгъла, как от водещи специалисти в изграждането на материалната среда се превръщаме в безгласни чертожници „за жълти стотинки”. Устройствените планове и инвестиционните проекти са резултат от нашия сложен, квалифициран и творчески труд. Вместо да бъдат най-важната основа на строителния процес, те се възприемат като досадна формалност, необходима за получаването на „разрешение за строеж”. Сложната, остаряла, непълна и противоречаща си нормативна уредба поставя колегите в пълна зависимост от индивидуалното „тълкуване” на одобряващите органи и инстанции. Това е сериозна предпоставка за нелоялна конкуренция и уронване на престижа пред възложителите. Предоставяме ограничен обхват проектантски услуги на ниски цени, а ресурсът от неизработените фази остава като печалба за другите участници в строителния процес. Публичното възлагане не само, че не е модел за подражание, а в някои случаи, с безумните си срокове и хонорари, е подигравка с труда на колегите. Много сериозни са лобистките усилия за обезличаването на проектантите като самостоятелен участник в процеса и пълното им подчинение на строителя – като подизпълнители в инженеринг или като изцяло зависимо проектантско звено. Да си архитект в България отдавна не е престижно, а с последните тенденции, скоро няма да е и финансово рентабилно.

Къде тук е ролята на Камарата на архитектите в България? Вече 12 години (3 мандата) КАБ не може да намери нито вътрешния смисъл за съществуването си, нито реални форми за защита на интереса на колегите. Важните теми, касаещи професията и всички нас, остават неразгледани, докато спорим върху регионалната структураили разпределението на бюджета. Какво би трябвало да прави КАБ е ясно разписано в ЗКАИИП, Устава и приетата миналата година Доктрина. Въпросът е КАК да направим така, че КАБ да заработи наистина?

Като член на Съвета на РК София-град през мандата 2008-2012 г. и като Председател на РК София-град и член на УС на КАБ през мандата 2012-2016г., познавам в детайл и дълбочина организацията както на регионално (не само за София, но и за страната), така и на национално ниво. Познавам проблемите и възможните решения, всички предложения за промени и оптимизация през последните 10 години (голяма част направени от нашия екип), както и причините те да не се случат.

От натрупания опит в ръководството смятам, че КАБ на национално ниво има нужда от СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА в организацията на дейността си, за да заработи В ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСА НА КОЛЕГИЯТА!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Като кандидат за председател на УС на КАБ, издигнат от екип от досегашното ръководство на РК София-град, споделям предложенията на екипа за бъдещото развитие на дейността и управлението на КАБ. Основният мотив на нашата програма е КАБ – В ПОЛЗА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ!

Програмата е разделена на два основни раздела – ЗА ПРОФЕСИЯТА (за връщане на водещите позиции на архитектите и ландшафтните архитекти и урбанистите в инвестиционния процес) и ЗА КАМАРАТА (за промяна на модела на управление и работа на КАБ)

     I. ЗА ПРОФЕСИЯТА

За защита на правата и интересите на колегията, връщане на водещата роля на независимия проектант, активното участие до завършване на строителството, повишаване качеството на проектите и рентабилността на нашия труд предлагам основна дейност по предложения за законодателни промени в следните насоки:

 1. Цялостен анализ на противоречията в нормативната уредба и изготвяне на предложения към съответните министерства за промяна. Някои от насоките:

-       Категорично отстояване на независимостта на проектанта от другите участници в инвестиционния процес

-      Защита на интересите на колегията при публично възлагане по ЗОП, активно следене и обжалване от страна на КАБ на обществени поръчки с некоректни условия

-       Работната фаза на инвестиционните проекти да бъде задължителна. Авторският надзор да бъде гарантиран финансово.

-        Приемане на единна система за съставяне на КСС и договори за строителство

      Защита на интересите на проектанта при издаване на разрешение за строеж

-        Изчистване на противоречията и неясните правила в нормативната уредба (ЗУТ, Наредби 2,3,4,7,8 ....)

 1. КАБ да изработи и приеме базови стандарти за обем, съдържание, формат на представяне на различни видове проекти
 2. Защита на интересите на членовете с правни услуги
 3. Защита на интереса на колегията и разширяване на сферата на дейност с компетентни вещи лица, консултации с брокери, управление на проекти
 4. Създаване на специализирана електроннабиблиотека в помощ на членовете
 5. Създаване на работещ механизъм за доброволна допълнителна квалификация
 6. Създаване на регламент за провеждане на стажа на проектантите с ОПП

     II. ЗА КАМАРАТА

Със ЗКАИИП, по модел на другите европейски държави, на КАБ са прехвърлени държавните функции по признаване на проектантска правоспособност, както и правото на колегията да се саморегулира. За да работи КАБ в интерес на членовете си, трябва трите основни документа – Устав, Професионален кодекс и Методика за определяне на хонорарите да са синхронизирани и издържани. От досегашния опит в ръководството на КАБ установих, че има сериозни проблеми и с трите документа. За промяна на сегашния модел ще работя за реализиране на следните предложения:

 1.  Пълна ревизия и актуализиране на Устава

В действащия Устав липсват или са неясни ключови регламенти за функционирането на някои органи (мандатност, отчетност, финансов модел), а в същото време има правила, които никога не са били спазвани (напр. структуриране на бюджета по фондове).

 1. Пълен анализ и разпределение на дейностите между регионалните колегии и нациналното ръководство с преразпределяне на необходимия финансов ресурс

Повече административна и финансова самостоятелност на Регионалните колегии, повече отговорност (по модел на КИИП). Запазване на най-важната за КАБ структура от колегии по области, където е съсредоточена най-голяма част от дейността.

 1. Пълна електронизация на КАБ – Надграждане на електронния моделк на РК София-град, опростяване на административните процедури и въвеждането имв електронен формат. Онлайн допитвания и гласувания.
 2. Ревизия и актуализиране на Методиката за определяне на хонорари (по себестойност) – за да осигурим работещ механизъм за определяне на хонорарите.
 3. Реформиране на бюджета на КАБ – намаляване или пълно съкращаване на щата на изборните длъжности и освобождаване на ресурс за реална дейност с конкретни задачи, осигуряване на външно финансиране чрез засилване на стопанската дейност, актуализиране на таксите за услуги от КАБ (за да покрият реалните разходи).
 4. Ревизия и актуализиране на Професионалния кодекс – за създаване на работещи механизми за контрол по спазването му

Решението на проблемите е комплексно и не може да бъде ограничено до предложения „на парче” или директно прилагане на чужди модели. Предлагам след въвеждането на единната електронна система на обслужване на КАБ и облекчаването на бюрокрацията да се обсъди приемането на модел на електронна регистрация на проектите с индивидуални удостоверения, и с отчисления от таксите от РС за фонд, който да осигури допълнително финансиране на КАБ. По този начин ще бъдат решени едновременно няколко проблема – създаване на статистическа база данни, допълнителни приходи от възложителите, събираемост на хонорарите, нови механизми за контрол на ПК и Методиката.

ОПИТЪТ НИ ДОСЕГА

Заедно с екипа от ръководството на РК София-град от мандата 2012-2016 г. успяхме да постигнем, в рамките на нашите правомощия, съществена промяна в положителен аспект както за регионалната колегия , така и за КАБ като цяло (линк към отчета за мандата http://kab-sofia.bg/novini/saobshteniya-2/5105-otchet-za-rabotata-na-kolegiyata-za-2015g-i-mandata ):

-От РК в дефицит през 2012 г. в края на 2015 г. реализирахме над 100 000 лв. финансов резерв, при многократно увеличена дейност.

-По наше предложение бяха приети важни решения като електронната регистрация на договори, електронен калкулатор, лични страници (визитки) на членовете (http://kab-sofia.bg/calculator, http://kab-sofia.bg/component/user/profile?ppreview=1&id=01576 )

-Изработихме задание за единна електронна система на регистрите и организацията на КАБ – УС е избрал фирма за изпълнение и се чака стартиране на договора.

-Възложихме изработката на специален електронен наръчник за архитекти с извадки от хармонизирани стандарти и национални приложенияще бъде готов през юни 2016г..

-Създадохме основите на общественозначимо професионално събитие (АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ), каквото имат всички европейски архитектурни камари. http://fest.kab-sofia.bg/

-Създадохме устойчиви активни международни контакти, с професионален обмен и актив от успешно приключили международни проекти с европейско финансиране. (https://www.oar-bucuresti.ro/evenimente/silistra-2013/ , http://kab.bg/a/nav/news/type/1/item/1197

-Създадохме модел на успешно сътрудничество между различните специалности в КАБ

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Каквито и предложения за реформи на КАБ да се правят, те трябва да получат одобрение от по-голямата част от нас. За да намерим работещата формула най-важното нещо е да потърсим диалога и да се обединим около важните за професията теми и решения!

Благодаря Ви за вниманието! С Уважение,

арх. Николай Баровски

Документът може да изтеглите в PDF формат от ТУК.

 
Още статии...


Страница 12 от 49
Copyright © 2020 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions