КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Отчет на РК София-град за 2014г.
Вторник, 03 Февруари 2015 19:45
03

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание материали за предстоящите отчетни общи събрания, както следва:

1. Отчетен доклад за дейността на Съвета на РК София-град за периода 2014-2015г. (вкл. отчет за изпълнението на бюджет 2014г. и проект на бюджет за 2015г.) - ТУК;

2. Приложения към отчетния доклад - ТУК;

3. Проект за изменение на Устава на КАБ, изработен от работна група към РК "Пловдив" - ТУК;

4. Проект за Доктрина на КАБ (работен вариант) на комисията по доктрината - ТУК. (актуализирана версия от 12/02/2015)

 
Кореспонденция на РК София-град със СО (януари 2015)
Понеделник, 26 Януари 2015 00:52

Кореспонденция до СО от РК София-град (януари 2015)
E-каб>Документи>Кореспонденция

 
График на годишните събрания на Архитектурните колегии през 2015 г.
Сряда, 21 Януари 2015 20:29

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на Съвета на РК София-град от 21 януари 2015г. Ръководството на колегията кани членовете си на годишни отчетни събрания според графика по-долу.

Общото събрание на РК София-град ще се проведе на 21 февруари 2015г. (събота) в ЦДА (София, ул. "Кракра", 11). Регистрaциятa ще зaпочне от 09.30 до 10.00.

Материали за събранията може да намерите ТУК.

ГРАФИК
за годишни отчетни събрания на Архитектурните колегии на
РК София-град към КАБ през 2015г.

Арх. колегия
Карта     Район Дата и час Място Съвет на архитектурната колегия
      А

Младост
Студентски
Изгрев
Панчарево

09.02.2015г.
(понеделник)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Андрей Велинов

арх. Юрий Дамянов

      Б

Люлин
Връбница
Илинден
Банкя

10.02.2015г.
(вторник)
17:00ч.

Заседателна зала

                       

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Борислав Борисов

арх. Румяна Николова

арх. Румяна Пенева-Иванова

      В

Средец
Оборище
Искър
Слатина

11.02.2015г.
(сряда)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Валентина Василева

арх. Борислав Загорски

арх. Юлия Райчева

      Г

Възраждане
Красно село
Овча купел
Красна поляна

10.02.1015г.
(вторник)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Милка Белотелева

арх. Добринка Камбурова

арх. Костадин Попов

      Д

Сердика
Надежда
Нови Искър
Кремиковци
Подуяне

11.02.2015г.
(сряда)
17:00ч.

Заседателна зала

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Даниела Дюлгерова

арх. Калоян Колев

арх. Гергана Милушева

      Е     

Триадица
Лозенец
Витоша

 

13.02.2015г.
(петък)
17:00 ч.

 
Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Христо Венков

арх. Александър Димов

арх. Емилия Точева

арх. Дарина Димитрова

арх. Ивайло Владимиров

      Ж

Ландшафтни архитекти

12.02.2015г.
(четвъртък)
17:00 ч.

   Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

ланд.арх. Иван Мустаков

ланд.арх. Веляна Найденова,
ланд.арх. Александър Калев,
ланд.арх. Десислава Данчева,
ланд.арх. Веселина Калайкова

 

 
* Делегирани членове на Съвета: арх. Катя Ангелова (А); арх. Емил Стоянов (Б); арх. Милка Белотелева (В); арх. Христо Венков (Г); арх. Атанас Ковачев (Д); арх. Любомир Пеловски (Е); арх. Веселина Николова (Ж).
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
(за всички Архитектурни колегии)

1. Отчет за 2014 г.

2. Избор на делегати за Общото събрание на РК София – град на 21 февруари 2015 г. и за  Общото събрание на КАБ - април 2015 г.

3. Обсъждане и приемане на решения от ОС на АК

4. Разни

 

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ КЪМ ТОЧКА ДВЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на архитектурната колегия, притежашаващи пълна проектантска правоспособност (ППП).

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на архитектурната колегия, притежашаващи пълна или ограничена проектантска правоспособност (ППП или ОПП).

в. Заплатилите само 84лв. за текущата година могат да участват в общите събрания на архитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на КАБ и ОС на РК София-град.

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
за ОС на РК София-град
21.02.2015 г.

1. Отчет за дейността за Съвета на РК София-град за периода 2014-2015. Приемане на отчета.

2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2014. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет 2014.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2014г.

4. Проект за бюджет 2015. Приемане на бюджета за 2015г.

5. Приоритети на РК София-град за 2015г. – дискусия, предложения.

6. Приемане на решения на ОС.

7. Разни.

 
Всички материали от това съобщение може да изтеглите в *.pdf формат от ТУК.
 
Ръководството на РК София-град към КАБ

 

 

 

 

 

 
Кампания за осигуряване на правна помощ за членовете на РК София-град
Понеделник, 12 Януари 2015 12:22

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на Решение на ОС на РК София-град от 2014г. за изготвяне на юридически становища в помощ на колегите в тяхната дейност, ръководството на колегията Ви приканва да изпратите актуални въпроси, на които бихте желали да получите правно становище.

Изпратените въпроси ще бъдат систематизирани и за тях ще бъде възложено тълкуване от юрист и/или отговорна инстанция, след което становищата ще бъдат публикувани на сайта на РК София-град.

Въпросите може да изпращане на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или да публикувате под съобщението като коментар след идентификация с регистрационен номер и парола.

 
През 2014 година половината архитекти в София са работили за от 5 до 10 лв/м2
Неделя, 04 Януари 2015 16:28

Това показват резултатите от анонимна анкета на РК София-град към КАБ, проведена сред 5% от членовете на колегията. В нея са зададени 3 въпроса относно броя на обектите, средната разгъната застроена площ (РЗП) и средната договорна цена.

Данните се отнасят за инвестиционното проектиране по част „архитектура“.

Почти половината архитекти (49%) са работили за до 5 обекта. Една трета (33%) – от 5 до 10 обекта и 18% - над 10 обекта (фиг. 1). Предвид наличието на архитекти, които не са имали работа през 2014г., делът на първата група би бил значително по-голям.

01
Фигура 1.
 
Всеки втори архитект (49%) е проектирал между 1000 и 5000 м2 през изминалата година. Едва 28% от допитаните са проектирали над 5000 м2 (фиг.2).
02
Фигура 2.
 
Огромен дял от архитектите (61%) са работили за до 10 лв/м2, което потвърждава данни от публикации в Строителен обзор (бр. 5 и бр. 12 от 2013г) за средната строителна стойност. Неблагоприятната тенденция за проектиране на договорни цени под реалната себестойност на услугата се потвърждава от факта, че 13% от архитектите проектират на цена до 5 лв/м2. Едва 5% са работили на договорни цени по част „архитектура“ над 20 лв/м2 (фиг. 3).
03
Фигура 3.
 

От резултатите може да се обобщи, че през 2014 година архитектите в София са проектирали най-често до 5 обекта с обща РЗП до 5000 м2 при договорна цена от 5 до 15 лв/м2.

Обхватът на допитването е широк.

Неговата цел е да се добие обща представа за практикуването на професията в България към момента, без да се търси диференциация по отношение на вид обект, местоположение, фаза на проектиране, срок за изпълнение, договорна форма и пр.

Поради недостатъчния брой попълнени анкети, не са отчетени проектите по устройствено планиране и проектите по част „Благоустройство и паркоустройство“.

Важно е да се отбележи също, че в допитването не са участвали архитектите, които не са проектирали през 2014г.

 
Стефан Аспарухов
 
Понеделник, 22 Декември 2014 17:00
christmas-72
 
Обръщение на инициативен комитет за “Св. Кирик и Юлита”
Петък, 19 Декември 2014 00:00

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ КОЛЕГИТЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СРЕЩУ ОБИДАТА НАД ТРУДА НА ХИЛЯДИ АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ С ПРИСВОЯВАНЕТО НА ТВОРЧЕСКАТА ИМ БАЗА “СВЕТИ КИРИК И ЮЛИТА” ОТ ПЛОВДИВСКАТА МИТРОПОЛИЯ

02

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Обръщаме се към Вас с тревога и с надежда искаме да чуем Вашата професионална позиция, както и човешкото Ви отношение.

Ние творците на България, създатели на ценности отвъд човешкия живот, считаме, че в противоречие с нашето верую, с нравствените и моралните ни разбирания, ни бе отнет несправедливо творческият дом, граден от поколения архитекти, инженери и технически сътрудници!

Oтнета ни бе творческата база и Академията на архитектурната гилдия!

Съюзът на архитектите в България избра пътя, водещ към Храма, да е пътят на съграждането и за три години от разхвърляните камъни направи творческа база за нуждите на членовете си. Намери сили да превърне, десетилетия несъществуващият, “Св. Кирик и Юлита” над с. Горни Воден, от временно местообитание на политически затворници, от диспансер за душевно болни хора, от руините на подпаления им дом, окончателно сринат от труднопреодолимо свлачище - в светски комплекс и международна творческа база на архитекти и инженери. Спазвайки морала, САБ се обърна към Пловдивския митрополит Варлам и получи писмено съгласие да построи, на мястото на съборените стени, съвременен голям творчески дом на архитектите.

Превърна руините - в Академия за творчески обмен на архитекти от цял свят, създавайки ателиета за професионална дейност, ресторант, съвременна кухня и складове, конферентни зали и изложбени пространства, необходими, за да съществува българската архитектура и да бъдат българските архитекти равнопоставени на колегите си по света.

НЕ ИЗПОЛЗВА ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА, А НАМЕРИ СВОИ - ЗАДЕЛЕНИ ОТ ПРОЕКТАНТСКИТЕ ХОНОРАРИ НА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ, ПОТВЪРДИ ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРНА ШКОЛА И СЪГРАДИ ОБЕКТ ЗА СВОИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НУЖДИ!

Съюзът на архитектите превърна този комплекс, градейки в добрите практики на християнската архитектура, уважавайки и запазвайки ценностите на културното ни наследство.

Не само това!

Съюзът на архитектите пристъпи и към изпълнение на поетия ангажимент към Българската православна църква и възстанови 40-те икони от иконостаса на църквата, в двора на комплекса, предавайки ги на Пловдивската митрополия!

Архитектите на България, дълбоко почитайки и уважавайки ценностите на Българската православна църква, изпълняваха в продължение на десетки години своя морален дълг и даваха като дарение проекти за стотици черкви, за да го има Българското православие!

Нима въздаването трябва да се превърне в поругаване на творческия труд на хилядите творци? Нима това е знака, с който Светата църква отговаря на труда и съпричастието на творците?

Българските архитекти създадоха този дом, според силите си, според морала, и вярата си. Ред е на Българската православна църква да не се поддава на нечестивите и подвеждащи действия на някои свои служители и да въздаде, както повелява Нейният морал, защото измамата, непочтентността и кражбата не са решението!

Виждат се непочтенните замисли и действия на Пловдивския митрополит!

ЗАЩО ВСИЧКИ МЪЛЧАТ?

ИСКРЕННО ВЯРВАМЕ, ЧЕ НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯТ ПАТРИАРХ НЕОФИТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СВЕТИЯ СИНОД СА ПОДВЕДЕНИ И НЕ ПОЗНАВАТ ФАКТИТЕ!

МАЙКА ИЛИ МАЩЕХА Е ЗА НАС СВЕТАТА БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА?

ОТКАЗА ЛИ СЕ ОТ НАС?

КАКЪВ ПРИМЕР ДАВАТ НА НАРОДА НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ КЛИР С ПОДМЯНАТА НА ФАКТИТЕ И С ОБИДНАТА ЗА ВСИЧКИ НАС КРАЖБА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИЯ ТРУД НА ХИЛЯДИТЕ БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ?

КАКЪВ ПРИМЕР ЗА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД И ДЪРЖАВНОСТТА Е НЕПОЧТЕННОТО ТЪЛКУВАНЕ НА ФАКТИТЕ ОТ СЪДЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ?

СТОИМ ТВЪРДО НА ПОЗИЦИЯТА - ТВОРЧЕСКАТА БАЗА ДА ОСТАНЕ СОБСТВЕНОСТ НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

ИЗРАЗЯВАМЕ НЕПОКОЛЕБИМОТО СИ УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ СМЕ ИЗГРАДИЛИ СЪВРЕМЕННА СГРАДА СЪС СВОИ СРЕДСТВА И ЧЕ НЕ Е МОРАЛНО ПЛОВДИВСКАТА МИТРОПОЛИЯ ДА ПРИСВОЯВА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗА КОЯТО НЕ Е ПОЛОЖИЛА, НИТО ГРИЖА, НИТО СРЕДСТВА!

ИЗКАЗВАМЕ ВЯРАТА СИ, ЧЕ СВЕТИЯТ СИНОД И БЪЛГАРСКИЯТ СЪД ЩЕ СЕ РАЗГРАНИЧАТ ОТ УРОДЛИВОТО ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ ИСТИНАТА!

ЩЕ ЗАБОГАТЕЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С ТОВА СИ НЕЧИСТОПЛЪТНО ПРИСВОЯВАНЕ?

За Инициативен комитет / декември 2014 година / колеги и м.петков

 

Ако подкрепяте обръщение, имате възможност да се включите в подписката, която е на разположение при охраната на ЦДА (ул. Кракра, 11).

Вижте събраните до момента подписи ТУК.

 
СОС одобри нова наредба за преместваемите обекти на територията на Столична община
Понеделник, 15 Декември 2014 18:33
02

Новата наредба за преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община беше приета на заседание на Столичен общински съвет на 06.11.2014.

Документът може да изтеглите от ТУК.

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г.
Понеделник, 15 Декември 2014 17:22
01
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
Цялата наредба може да прочетете ТУК.
 
§ 1. В чл. 1 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Задължителните части на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж в отделните фази на проектиране за обектите от четвърта и пета категория съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), са определени в приложение към наредбата.
(4) Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти за линейните инфраструктурни обекти, в т.ч. пътища, железопътни линии, мостове, виадукти, метрополитени, елементи на водоснабдителни и/или канализационни системи, в т.ч. и водоснабдителни и/или канализационни мрежи в урбанизираните територии, електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, топлоснабдителни и/или разпределителни мрежи, газопреносни и/или газоразпределителни мрежи и др., се определят в съответствие с техническите норми и правилата за проектиране в съответните специализирани закони и подзаконови нормативни актове.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2:
а) буква „г“ се изменя така:
„ г) енергийна ефективност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.);“
б) създава се буква „д“:
„ д) газоснабдяване.“
2. Точка 5 се изменя така:
„5. част пожарна безопасност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.);“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. план по безопасност и здраве, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);“.
4. Създава се точка 8:
„8. част план за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);“.
5. Досегашните т. 8 и 9 стават т. 9 и 10.
§ 3. В чл. 4 думите „по чл. 144, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ се заменят с „и съдържание съгласно изискванията на тази наредба“.
§ 4. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП), с визата за проектиране по чл. 140 ЗУТ, когато издаването й е задължително, и с изискванията на заданието за проектиране или договора за проектиране в случаите, когато не е изработено задание.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „другите“ се добавя „взаимообвързани“.
2. В ал. 2 след думите „инвеститора (собственика)“ запетаята и думите „а частите по чл. 139, ал. 4 ЗУТ – и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането“ се заличават.
§ 6. В чл. 9 се създават т. 14 и 15:
„14. прогнозен график за продължителност на строителството от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на възложителя с акт образец 15;
15. прогнозна стойност на строителното намерение.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „етажност“ запетаята и думите „и площна или обемна плътност“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. ситуационно решение върху комбинирана скица от кадастралната карта (кадастрален план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП в мащаб (М) 1:1000 или М 1:500;“.
§ 8. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. извадка от действащия ПУП с обхват поземления имот и съседните му, вкл. през улица, или визата за проектиране по чл. 140 ЗУТ, когато издаването й е задължително;“.
2. В т. 4 след думите „в т.ч.“ се добавя „геодезическо заснемане на имота/имотите“ и се поставя запетая.
3. Създават се т. 8 и 9:
„ 8. данни за собствеността на имота, за учредено право на строеж или за правото да се строи по силата на специален закон;
9. данни за приложена регулация по смисъла на § 22, т. 1 във връзка с § 8, ал. 5 ЗУТ.“
§ 9. В чл. 13, ал. 4 се създава т. 7:
„7. специфични изисквания за топлосъхранение и икономия на енергия.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Идейният проект се изработва в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или с визата за проектиране, когато издаването й е задължително, и в съответствие със заданието за проектиране (договора за проектиране).“
2. В ал. 3 се създават т. 4 и 5:
„4. за издаване на разрешение за строеж съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ;
5. за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Идейният проект може да се изработва в една или повече проектни части в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти и съгласно приложението към чл. 1, ал. 3, както следва:“;
б) създава се т. 5:
„5. за обекти, за които определяща и водеща е част паркоустройство и благоустройство – част паркоустройство и благоустройство, самостоятелна или придружена от част архитектурна, необходимите инсталационни части, част геодезическа и др.;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри се изработва и част енергийна ефективност.“
§ 12. В чл. 18 се създават ал. 3 – 5:
„(3) Когато идейният проект служи за съгласуване по реда на чл. 141 ЗУТ, то водещата част на проекта, както и част „Геодезия“ се изработват в обем и съдържание, достатъчни за извършване на предварителна оценка на съответствието с подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване за водещата част на инвестиционния проект.
(4) Когато идейният проект служи за издаване на разрешение за строеж, всички части на проекта се изработват в обем и съдържание, достатъчни за изясняване на проектното решение и извършване на предварителна оценка на съответствието с подробния устройствен план и със съществените изисквания към строежите.
(5) Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, той съдържа допълнително:
1. количествена сметка;
2. спецификация на основните, предвидени за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект, а в случаите, когато не е изработен идеен проект – в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или с визата за проектиране, когато издаването й е задължително, и заданието за проектиране (договора за проектиране).“
2. В ал. 3:
а) в основния текст думата „осигуряват“ се заменя със „служат за“;
б) в т. 1 в началото се добавя „оценка на“;
в) в т. 2 думите „ползването на технически проект като документация за“ се заличават.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, 2, 3 и 4 думите „част организация и изпълнение на строителството“ се заличават.
б) създава се т. 5:
„5. за обекти, за които определяща и водеща е част паркоустройство и благоустройство – част паркоустройство и благоустройство, необходимите инсталационни части, част геодезическа, и др.“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри се изработва част енергийна ефективност.“
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. количествена сметка.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато техническият проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 7 ЗУТ, той съдържа допълнително спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Стойностна сметка се прилага към изчисленията или се обособява в част сметна документация, когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работният проект (работни чертежи и детайли) се изработва въз основа на съгласувания/одобрения проект в предходна фаза, а при еднофазно проектиране – в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или с визата за проектиране, когато издаването й е задължително, и със заданието за проектиране (договора за проектиране).“
2. В ал. 2 след думите „(работни чертежи и детайли)“ се добавя „ако няма одобрен технически проект“.
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 4 и 5:
„4. подробна количествена сметка;
5. спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Стойностна сметка се прилага към изчисленията или се обособява в част сметна документация, когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 18. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) За обектите с висока степен на охрана, когато това се изисква с нормативен акт, към съответните проектни части се изработва раздел за защита.“
§ 19. В чл. 28, ал. 1, т. 1 след думата „(сградата)“ се добавя „в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или визата за проектиране;“.
§ 20. В чл. 29, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. ситуационно решение, изработено върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и подходът към уличната мрежа;“.
§ 21. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) Обяснителната записка към архитектурната част включва:
1. основанието за изработване на проекта (договор или задание за проектиране);
2. кратка характеристика на получените изходни данни;
3. вида на строителството – ново, разширение, реконструкция или рехабилитация, етапност;
4. описание на площадката, особеностите на околната среда, релефа, наличните сгради и съоръжения;
5. поясняване на ситуационно, функционално-пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта, както и съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл. 169 ЗУТ;
6. постигнатите с проекта технико-икономически показатели – площи, обеми, брой стаи, брой места и др., застроителните параметри и съответствието им с ПУП;
7. направените допустими отклонения от техническите норми и стандарти при проектирането, както и на писмените разрешения за тези отклонения от съответните органи, като се прилагат копия от разрешителните документи.“
§ 22. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, разработката по част архитектурна съдържа допълнително:
1. количествена сметка за архитектурно-строителните работи;
2. спецификация на основните предвидени за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
(2) Когато е предвидено със заданието (договора) за проектиране, към част архитектурна може да се приложи стойностна сметка на обекта.“
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. ситуационно решение, изработено върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и подходът към уличната мрежа;“
б) в т. 2 думата „параметрите“ се заменя с „размерите и площите“;
в) създава се т. 5:
„5. чертежи с подвижно и неподвижно архитектурно и технологично оборудване и обзавеждане.“
§ 24. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Част архитектурна на техническия проект се придружава от обяснителна записка, изработена съгласно изискванията на чл. 30, и количествена сметка за видовете архитектурно-строителни работи.“
§ 25. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Когато техническият проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 7 ЗУТ, той съдържа спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
(2) Когато се изисква със заданието (договора) за проектиране, към част архитектурна се прилага стойностна сметка на обекта.“
§ 26. В чл.36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думите „необходимите строителни материали, изделия“ се заменят с „техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти по част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи)“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „чл. 28“ се заменят с „чл. 33“;
б) в т. 1 думите „материали и изделия“ се заменят с „продукти (материали, изделия, комплекти и системи)“;
в) в т. 2 след думата „хидроизолациите“ се поставя запетая и се добавя „звукоизолациите“.
§ 27. В чл. 37, т. 2 след думата „обекта“ се поставя запетая и се добавя „поясняващи проектните решения по чл. 36, ал. 2“.
§ 28. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „чл. 30“ се заменят с „чл. 34“, след думата „съдържа“ се поставя двоеточие, а думите „и описания на“ се заличават.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;“.
3. В т. 2 думите „строителни материали и изделия“ се заменят с „решения“.
4. Точка 3 се отменя.
§ 29. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Към част архитектура на работния проект се прилага стойностна сметка на обекта, когато това е предвидено със заданието (договора) за проектиране.“
§ 30. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, разработката по част конструктивна съдържа допълнително:
1. количествена сметка;
2. спецификация на основните, предвидени за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато се изисква със заданието (договора) за проектиране, се прилага стойностна сметка на обекта по част конструктивна.“
§ 31. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) Когато техническият проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 7 ЗУТ, той съдържа спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 32. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) Към работния проект се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 33. В чл. 58, ал. 1, т. 4 думата „нормените“ се заменя с „нормираните“.
§ 34. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, разработката по частите за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура съдържа допълнително:
1. изчисления, които обосновават приетите решения;
2. количествени сметки;
3. спецификации на основните съоръжения, машини и апарати.“
§ 35. В чл. 64, ал. 1, т. 3, буква „б“ думите „изисквани с БДС 1786“ и запетаята след тях се заличават.
§ 36. В чл. 66, ал. 1, т. 3 след думите „отделните мрежи“ запетаята и думите „инсталации и уредби – когато същите не са отразени в съответните чертежи“ се заличават.
§ 37. В чл. 80, ал. 1, т. 5 думата „горещо“ се заличава.
§ 38. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато проектът ще служи за избор на изпълнител по реда на ЗОП, към изчисленията на част паркоустройство и благоустройство се прилагат количествени сметки на видовете залесителни работи и други видове СМР.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране), се изработват и стойностни сметки на видовете залесителни работи и други видове СМР.“
§ 39. В чл. 97, ал. 4, т. 3, в основния текст на чл. 106 и в чл. 115, т. 3 думите „по уедрени показатели“ се заличават.
§ 40. Глава двадесет и втора „Част проект за организация и изпълнение на строителството“ се отменя.
§ 41. В чл. 139, ал. 3, т. 3, буква „б“ думите „видов състав и възраст“ се заменят с „фитосанитарна оценка“.
§ 42. В чл. 140 думите „Националния институт за паметниците на културата (НИПК)“ се заменят с „Министерството на културата (МК)“.
§ 43. В чл. 144, ал. 1 абревиатурата „НИПК“ се заменя с „МК“.
§ 44. В чл. 145 абревиатурата „НИПК“ се заменя с „МК“.
§ 45. В чл. 147 ал. 2 се изменя така:
„(2) Идейните проекти за консервация, реставрация и експониране на художествени паметници илюстрират съвременната намеса в съответствие с изведените предписания за опазването им от МК.“
§ 46. В § 3 от допълнителните разпоредби се създават т. 4 – 7:
„4. „Количествена сметка“ е установяване на натуралните обеми на предвидените за влагане в инвестиционния проект строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи), както и необходимите строително-монтажни работи (СМР) за даден строеж. Количествената сметка се представя чрез таблица, в която се изчисляват количествата на строителните продукти и работи в съответните им мерни единици.
5. „Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти“ – материали, изделия, комплекти и системи с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти, е списък на продуктите с качествените им характеристики по отношение на безопасност, здраве, изискванията на строителната физика, на енергийна ефективност и на комфорта. Определянето на качествените характеристики може да се извършва и чрез директно посочване на действащи норми и стандарти, на които продуктите следва да отговарят. Спецификацията може да съдържа и технологията и условията на изпълнение, както и критериите за качество на полагане и приемане.
6. „Одобряване на инвестиционен проект“ е удостоверяване с поставяне на печат „Одобрявам“ и подпис на съответния компетентен административен орган върху основните графични разработки, челни листове на обяснителни записки и челни листове на всички проектни части за конкретния обект. Не се одобряват изчисленията към отделните инженерни части на проекта, количествени сметки, стойностни сметки, детайли, спецификации, подвижно обзавеждане към архитектурните проекти, ако е разработено в отделни чертежи и др., като със заверка се удостоверява тяхната принадлежност към съответния одобрен инвестиционен проект.
7. „Съгласуване на идеен инвестиционен проект“ е удостоверяване с поставяне на печат „Съгласувам“ и подпис на съответния компетентен административен орган върху графичните разработки, обяснителна записка и челен лист на водещата специалност.“
§ 47. Параграф 6 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 6. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на инвестиционното проектиране.“
§ 48. Навсякъде думите „инвеститора“ и „инвеститорът“ се заменят съответно с „възложителя“ и „възложителят“.
§ 49. Навсякъде думите „паметника на културата“ и „недвижими/те паметници/те на културата“ се заменят съответно с „недвижима културна ценност“ и „недвижими културни ценности“.
     § 50. Създава се приложение към чл. 1, ал. 3:
 
„Приложение към чл. 1, ал. 3

ВИЖ приложението

Преходна и заключителна разпоредба
§ 51. (1) Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник“.
(2) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж не е започнало до влизането й в сила.
(3) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект от съответния орган, компетентен за неговото одобряване.
Министър: Екатерина Захариева
 
Източник: http://dv.parliament.bg
 
Наредба № Iз-2377 е отменена!
Сряда, 05 Ноември 2014 15:31
01

С публикуването на Наредба № 8121з-647 на 01.10.2014г. и обнародването ѝ в Държавен вестник, брой 89 на 28.10.2014г., бе отменена Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011г.

Събитието беше неочаквано, тъй като от издаването ѝ бяха изминали едва три години. Наредбата преди нея се експлоатира цели седем.

В действителност, новата наредба по същество е почти същата, новите неща са малко, дори и повечето от номерата на членовете са се запазили. Като цяло е положителна крачка напред – има някои дискусионни моменти от предната наредба, които са утвърдени в настоящата.

Наличните документи по Наредба Iз-2377, не е необходимо да бъдат разработвани наново, стига да няма промени в условията, при които са издадени.

Има промени в изискванията относно разполагането на схеми за евакуация.

Добавени са изисквания за монтаж на пожарогасители, както и правила за контрола на наличието и изправността им.  Вече е утвърден и 30-дневен максимален срок от дата до дата за контролния им преглед.

Възложена е  пряка отговорност на лицата, които отговарят и оперират със системи за пожароизвестяване, пожарогасене и такива за управление на дим и топлина.

Въведен е терминът “СГУ“ – системи за гласово уведомяване или т.нар. системи за оповестяване, които отсъстваха изобщо в предната наредба. По настоящем и те подлежат на ежемесечна абонаментна поддръжка.

Добавени са и други интересни неща и детайли.

Като цяло, новата Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г е крачка напред в посока на пожарната безопасност на обектите в експлоатация. Можете да я разгледате ТУК.

Запознайте се също с изменения и допълнения на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (брой: 89, от дата 28.10.2014 г. на ДВ) - ТУК

 
Източник: http://gibko-9.com
 
Още статии...


Страница 16 от 48
Copyright © 2019 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions