КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
КАБ СОФИЯ-ГРАД НАГРАДИ ОТЛИЧЕНИ ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ ОТ УАСГ ЗА 2024
Четвъртък, 09 Май 2024 11:27

00-01-2024

 

КАБ София-град връчи отличия на дипломанти от випуск 2024 на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Церемонията по дипломиране на абсолвентите от архитектурния, строителния и хидротехническия факултети се проведе на 8 май в аула “Максима”.

02-2024

00-01

Председателят на РК София-град арх. Васил Василев поздрави дипломантите и връчи 5 отличия за дипломни проекти.

„Поздравявам ви с успешното завършване от името на най-голямата колегия в КАБ – РК София-град, която представлява близо 50% от практикуващите архитекти в България. За нас беше много трудно да отличим конкретни проекти, защото всички разработки бяха достойни. Видяхме оригинални и иновативни проекти със силна идентичност. Наградените проекти развиват теми, които са важни за нашето общество и българската архитектура. Насочени са към бъдещето и задават тенденции. Пожелавам ви да имате шанса да реализирате най-смелите си идеи“, заяви арх. Василев.

03-202404-2024

Наградени бяха:

арх. Беатрис Тодорова (Ф№ 10696)

дипл.проект: „Национален стадион на България“

Дипл.р-л: арх. Павлин Леков, катедра „Технология на архитектурата“

арх. Таня Харалампиева (Ф№ 10719)

дипл.проект: “Сграда 3R Център за компостиране”

Дипл.р-л: проф. д-р арх. Орлин Давчев, катедра “Интериор и дизайн“

арх. Мартин Лалов (Ф№10701)

дипл.проект: „Морски хотел – Elia Mediterranean – о.Миконос“

Дипл.р-л: доц.д-р арх. Александрина Ненкова, катедра “Интериор и дизайн“

И отличени с поощрителни грамоти:

арх. София Георгиева (Ф№ 10734)

дипл.проект: "Център за градско земеделие"

Дипл. р-л: гл. ас д-р арх. Стела Скрижовска – Колева, катедра "Индустриални сгради"

арх. Иван Михайлов (Ф№ 10807)

дипл.проект: "Вилно селище „Авраталан“"

Дипл.р-л: доц. д-р арх. Йордан Ликов, катедра "Жилищни сгради"

05-202406-202407-202408-202409-2024

 

 

 

 
Заявка на "Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради"
Четвъртък, 21 Март 2024 12:34
2024-03-21 114738 bais.bg
2024-03-21 114738 bais.bg

Уважаеми колеги,

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) издаде "Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради". Ръководството Ви запознава с основните нормативни изисквания на разбираем език, без да ангажира прекалено със специфични топлотехнически понятия. Предмет на ръководството е топлоизолационната функция на плътната част от сградната обвивка. Засегнати са въпросите, свързани с изчислението на температурно-влажностния режим, топлинните мостове и проектирането и изпълнението на топлоизолационни системи – работни детайли, технологична последователност, както и осигуряване на надежден контрол на изпълнението. Ръководството е изготвено в съответствие на действащата нормативна база, включително на НАРЕДБА №РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради на МРРБ, последни изменения и допълнения от януари 2023 г.

Ако считате, че информацията е полезна за Вас и желаете да закупите ръководството на преференциална цена, която ще бъде определена спрямо броя на събраните заявки, моля направете поръчка до 12 април 2024 на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  (изпишете две имена и регистрационен номер)

Повече информация за изданието може да намерите тук: https://bais.bg/ръководство-топлоизолационни-системи/

От Ръководството на РК София-град към КАБ

 
Покана за Общи отчетни събрания на РК София-град към КАБ – 09.04.-20.04.2024г
Вторник, 19 Март 2024 12:05
AGM 1

Уважаеми колеги, членове на РК София-град към КАБ,

Във връзка решение на Управителен съвет от 01.03.2024г. за провеждане на XXIII-то редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ) на 16 и 17 май 2024 г.,  хотел „Wave Resort", зала „Черно море", гр.Поморие,

Съветът и Ръководството на Колегията Ви кани да вземете участие на Общите отчетни събрания на Архитектурните колегии и Общото отчетно събрание на Регионална колегия София-град, които ще се проведат присъствено в ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, при следния график и дневен ред:

ГРАФИК

ГРАФИК2024

Общо събрание на Архитектурна колегия „А" – 16 април (вторник) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „Б" – 9 април (вторник) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Заседателна зала, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „В" – 17 април (сряда) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „Г" – 18 април (четвъртък) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „Д" – 10 април (сряда) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Заседателна зала, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „Е" – 15 април (понеделник) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „Ж" – 11 април (четвъртък) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Заседателна зала, 17:00 часа

Общо събрание на Регионалната колегия - 20 април (събота) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 09:00 часа

Очаквайте допълнително материали за събранията.

*На kab.bg в регистър/членове на КАБ, може да проверите в коя Архитектурна колегия сте, ако не сте сигурни.

При липса на кворум към началния час – 17:00 часа и 09:00 часа, Общите събрания ще започнат един час по-късно, за да може да се проведат редовно, независимо от броя на присъстващите.

Информираме Ви, че РК София-град към КАБ, използва нов имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Отделно от системата на сайта ( Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - централно до всички членове и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - които изпращаме само до членовете на Колегията в София), редовно се изпращат имейли. В случай, че не получавате такива, моля да ни сигнализирате. Може да отиват и в спам или друг раздел. Също така е възможно пощата да ви блокира имейлите от нас, отчитайки ги като спам.

От Ръководството на РК София-град

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

на ОС по Архитектурни колегии

09.04.2024г.-18.04.2024 г.; 17:00 ч., ул.Кракра 11, ЦДА

1. Информация за дейността през 2023г.

2. Избор на делегати за Общо събрание на РК София-град на 20.04.2024г. и на Общо събрание на КАБ на 16.05.-17.05.2024г.

3. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.

4. Обсъждане и приемане на решения на Общото събрание на Архитектурната колегия.

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

НА XXIIIто ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ

20.04.2024г. – 09:00 ч.

Потвърждаване на делегатите за ОС на РК София-град на 20.04.2024г. и ОС на КАБ на 16.05.-17.05.2024г.

1. Отчет за дейността на Съвета на РК София-град за 2023г. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2023г. Обсъждане и приемане.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение:  ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2023г.

3. Проекто-бюджет за 2024г. Обсъждане и приемане.

4. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.

5. Приоритети на РК София-град за 2024г. – план-програми по ресори, дискусия, предложения.

6. Приемане на решения на Общото събрание.

ПРОЕКТ

РЕГЛАМЕНТ

НА XXIIIте ОБЩИ ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ

1. Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати. Общото събрание се води от Председателя на Съвета на АК или РК, а в негово отсъствие - от негов заместник. Водещият дава и отнема думата за изказвания.

2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство –  гласували със „за" повече от половината от гласувалите.

3. Изказвания по конкретен въпрос по същество – еднократно  3 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

4. Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество – еднократно 2 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

5. Процедурни предложения – 1 минута. Процедурните предложения се гласуват след постъпването им с явно гласуване с обикновено мнозинство.

6. Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в момента точка на дневния ред.

7. Предложенията за решения на ОС се формулират задължително писмено и се завеждат по реда на тяхното постъпване преди устното изказване на Председателя на Комисията по решенията на ОС.

8. Право на глас имат само редовно избрани делегати от Общите събрания на съответните Aрхитектурни колегии.

9. Явното гласуване се извършва с делегатска карта или с електронна система за гласуване, а тайното - с бюлетина срещу подпис. Ако се приеме явно гласуване с електронни устройства ръководството на РК и председателите на АК могат да поискат контролно ръчно преброяване.

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ  (в съответствие на чл.7, ал.3; чл.13, ал.1, т.5; чл.25; чл.27, ал.1-2 и чл.40, ал.1-2 от Устава на КАБ)

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), включително и по чл.230 от ЗУТ.

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), включително и по чл.230 от ЗУТ.

в. Заплатилите само членство (105 лв.) за текущата година и членовете с ограничена проектантска правоспособност, могат да участват в Общите събрания на Aрхитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на РК София-град и ОС на КАБ.

 
Обучителен курс: Осигуряване на безопасни условия на труд при премахване, преместване и кастрене на растителност, 14 март, 18:00 ч, САБ
Вторник, 05 Март 2024 16:21
430113693 421686017037673 3215995548192468523 n 1
430113693 421686017037673 3215995548192468523 n 1
Уважаеми колеги,
 
Архитектурна колегия "Ж" - Ландшафтни архитекти към Регионална колегия София-град към КАБ, Ви кани на обучителен курс на тема:
 
"Мерките за осигуряване на безопасни условия на труд при премахване, преместване и кастрене на растителност"
 
Дата: 14 март (четвъртък) 2024
Час: 18:00 
Място: Зала 1 на ЦДА, ул.Кракра 11
Лектор: проф. д-р инж. Фантина Рангелова
Регистрация: две имена и регистрационен номер, до 12 март, на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
От Ръководството на РК София-град към КАБ
 
Обучителен курс по работа с Ръководството за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи - 12 март, 13:00 ч, САБ
Петък, 23 Февруари 2024 15:19
KABBAIS
KABBAIS

П О К А Н А
Камара на архитектите в България (КАБ)
– Регионална колегия София-град и

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС)
имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в:

Обучителен курс по работа с
Ръководството за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес

Курсът ще се проведе присъствено в град София на:
12 март 2024 г.  от 13:00 ч. – гр. София, ул. „Кракра“ № 11, ет.1, зала 1

Цели на обучението:

 • Запознаване на участниците в инвестиционния процес с нормативната база в областта на сградната енергийна ефективност и актуални изменения.
 • Представяне на „Ръководството за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради”.
 • Приложение на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по изпълнение на топлоизолационните системи.

Съдържание на обучението:

 • Проектиране на топлоизолационни системи.

      - класификация на топлоизолационните продукти и топлоизолационни системи (ТИС) за ограждащи конструкции на сгради.
       - изисквания при проектирането на ТИС;
       - етапи при проектирането на ТИС;
       - изисквания към противопожарната защита на ТИС;

 • Топлоизолационни системи (ТИС) за надземни части на сгради (без покриви):
 • ТИС при външни стени, граничещи с външен въздух;
 • ТИС при вътрешни стени, разделящи отопляемо и неотопляемо пространство;
 • ТИС при подове над неотопляем подземен етаж;
 • ТИС при подове на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух
 • Топлоизолационни системи (ТИС) при покриви:
 • ТИС при плосък покрив без въздушен слой;
 • ТИС при наклонен/скатен покрив с отопляемо подпокривно пространство;
 • Вентилируем плосък покрив;
 • ТИС на таванска плоча под наклонен/скатен покрив с неотопляемо подпокривно пространство;
 • Покриви със сандвич панели.
 • Топлоизолационни системи (ТИС) за подземни части на сгради:
  • ТИС при външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи с почвата;
  • ТИС при под на отопляемо пространство, директно граничещ с почвата;
  • ТИС при под на отопляем подземен етаж, граничещ с почвата;
  • ТИС при стени или подове, граничещи с почвата, при вградено площно отопление.
 • Топлоизолационни системи (ТИС) при специални помещения:
 • ТИС при стени и тавани на хладилни помещения;
 • ТИС при подове на хладилни помещения.

Такса участие за редовни членове на КАБ за 2024 г.: 36 лв. с ДДС.
Заплащане по банков път:
КАБ – РК София-град
IBAN: BG87UNCR96601008227008
Основание: Обучение за топлоизолации, Име Фамилия, рег. No в КАБ
Моля, изпратете копие на платежното на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 
Срок за регистрация не по-късно от 8 март 2024. Местата са ограничени!
Събитието е част от годишната програма за провеждане на продължаващо обучение на членовете на КАБ.

От Ръководството на РК София-град към КАБ

 
Лекции, посветени на Епископската базилика на Филипопол
Петък, 23 Февруари 2024 14:48
POSTER-02 март 1
POSTER-02 март 1

Уважаеми колеги,
в рамките на семинара на БНК на ИКОМОС за 2024г.

Заповядайте на:
Серия от две лекции, посветени на Епископската базилика на Филипопол

І  Епископската базилика на Филопопол. Архитектура и литургия
ІІ Епископската базилика на Филипопол. Мозайки. / Мозаечна украса

Лектор: проф. д.изк. Юлия Вълева

Дата: 02 март,събота, 11 – 13 ч., в Дома на архитектите на ул. Кракра
№11


Лекциите представят резултатите от изследването на Голямата базилика, открита в Пловдив през 1984 г. и разкопавана на няколко етапа след специални промени на градския пейзаж около нея. След окончателното разкриване на базиликата, тя е превърната в музей in situ, защитена от сграда, в която на две нива са показани и двете нива на мозайките, украсявали нейния под през двата основни строителни периода – втора половина на ІV в. и средата на V в.
Първата лекция коментира връзката на плана на базиликата с ключови църкви от времето на Константин и неговите наследници в Рим и Йерусалим.
Особено силно е влиянието на плана на църквата на Божи Гроб в Йерусалим върху оформянето на олтарното пространство и специално коридора, между него и апсидата.
Втората лекция представя подовите мозайки от двата строителни периода.
Дискутира се литургичният смисъл на изображенията на свещените съдове в композицията с надписа, който ни дава част от името на епископ.
Анализът на архитектурата и мозаечната украса във връзка с литургията от периода потвърждава интерпретацията на църквата като Епископската базилика на Филипопол.

От арх.Габриела Семова-Колева
Председател на БНК на ИКОМОС

 
Светли Коледни и Новогодишни празници!
Петък, 22 Декември 2023 15:43
Картичка за празниците 1
Уважаеми колеги,
 
От името на Съвета на Регионална колегия София-град на КАБ, и от свое име, Ви пожелавам

 

Светли Коледни и Новогодишни празници!
 
Нека Новата 2024 година Ви донесе много
лични и професионални успехи,
здраве, щастие и благоденствие
за Вас и Вашите семейства и близки!
 
С уважение,
арх. Васил Василев
Председател на КАБ София-град
Картичка за празниците 2
 
ПОКАНА за Коледно парти на КАБ София-град | 16 декември 2023 (събота), 18:30ч., ЦДА
Петък, 01 Декември 2023 18:29
Коледно парти-16 12 2023 1

Уважаеми Колеги,

От името на Председателя арх. Васил Василев и Съвета на Регионална колегия София-град на КАБ, имаме удоволствието да Ви поканим на ежегодното КОЛЕДНО ПАРТИ на софийските архитекти в Събота, 16 декември 2023г., от 18:30ч., бар Timeless и Зала 1 в Централен дом на архитекта (ЦДА) на ул. Кракра № 11, гр. София.

Заповядайте да отпразнуваме заедно предстоящите празници с музика на живо, томбола с подаръци, много настроение и приятни изненади!

Очакваме Ви!

Поздрави,
Елена и Йоана

Коледно парти-16 12 2023 1
 
Становище на САБ, КАБ и СБХ относно обществена поръчка на СО за Възстановяване на мемориала на загиналите войници - НДК
Петък, 01 Декември 2023 11:57
big 1219863bc05f3d1b3c38dd3cc8bf57fe

Уважаеми колеги, 

Представяме Ви становище на Съюз на архитектите в България - САБ, Камара на архитектите в България - КАБ и Съюза на българските художници - СБХ до кмета на гр. София - г-н Васил Терзиев и гл.арх. Здравко Здравков, относно: Обществена поръчка на Столична община за изработка на работен инвестиционен проект за възстановяване на мемориала на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк при Първа Софийска пехотна дивизия в Балканската война 1912-1913г., Междусъюзническата война 1913г. и Първата световна война 1914-1918г.

NDK1NDK2
 
Конференция: Образованието - придвижване от мрак към светлина. Училището – пространство за знания - 07.12.2023, 10:00 ч., 145-то ОУ
Понеделник, 27 Ноември 2023 12:39
406004679 10227721303990939 3079276185928834354 n

Уважаеми колеги,

Съюзът на архитектите в България кани на организирана от него научна конференция, на тема: 

"Образованието - придвижване от мрак към светлина. Училището - пространство за знания"

Конференцията ще се проведе на 07-ми декември 2023 г., в 145-то ОУ "Симеон Радев", ж.к. Младост 1. Освен изтъкнати архитекти, които ще споделят своите знания и опит в областта на проектирането на училищни сгради и комплекси, на конференцията ще се разглеждат и проблемите на изоставените училищни сгради, училищата - паметници на архитектурата и училищните спортни центрове. На конференцията ще присъстват и ученици, които ще покажат рисунки, за това в каква учебна среда биха искали да усвояват знания.

За допълнителна информация и регистрация, може да се обръщате към арх. Евгения Кукушева - тел. 02/943 83 51, имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

 

Opera Snapshot 2023-11-27 125040 9F80BEB380B0BCB0D0D0D0D120BEB180B0B7BEB2B0BDB8B5.pdfOpera Snapshot 2023-11-27 125106 9F80BEB380B0BCB0D0D0D0D120BEB180B0B7BEB2B0BDB8B5.pdf
 
Още статии...


Страница 1 от 61
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions