КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Делегирани представители на РК София-град в ОЕСУТ и РЕСУТ
Сряда, 24 Февруари 2021 16:16
careerbuilder-ar post-394

Уважаеми колеги,

Актуалните списъци с делегираните представители на РК София-град към КАБ в НАГ и Районните експертни съвети по устройство на територията на Столична община за мандат 2020-2024г., избрани в съответствие с действащите „Правила за избора, дейността и отчитането на представители на КАБ в експертни съвети и целеви работни групи“, могат да бъдат открити вече и на сайта на КАБ, a именно:

https://kab.bg/za-kamarata/struktura/kab_oesut/

Колегите, които имат нужда от съдействие към даден експертен съвет, биха могли да се обърнат директно към нашите делегирани представители.

В случай, че не успеете да осъществите контакт, можете да се обърнете към офиса на РК София-град към КАБ:

- телефон: +359 888 301 413

- мейл:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Припомняме, че информация за делегираните представители можете да откриете и на сайта на РК София-град към КАБ, а именно:

https://www.kab-sofia.bg/novini/saobshteniya-2/5906-predstaviteli-na-rk-sofiya-grad-kam-kab-v-raionniyate-ekspertni-savet

С уважение,

ЕКИП
РК София-град към КАБ

 
Прилагане разпоредбите на чл.230 ал. (3) от ЗУТ
Вторник, 23 Февруари 2021 11:07
audiences-attention

Уважаеми колеги,

$  1. Във връзка зачестили въпроси и дискусии по отношение прилагане разпоредбите на чл.230 ал. (3) от ЗУТ, Ви обръщаме внимание, че за градовете с районно деление, ограниченията, произтичащи от този член, се отнасят за цялата територия на Столична община, а не само за отделен район.

Приложение, натисни тук: Писмо от зам.-министър Добромир Симидчиев, МРРБ.

Извадка: (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Проектанти с пълна проектантска правоспособност, които работят като служители по трудово или служебно правоотношение в администрациите на териториалните органи на изпълнителната власт, могат да извършват дейностите по чл. 229, ал. 1 само за административно-териториални единици, в които те не са органи или не участват в състава на органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по този закон.

$   2. Относно горното, приканваме колегите, служители по трудово или служебно правоотношение в администрациите на териториалните органи на изпълнителната власт, които не са попълнили съответните документи за преминаването от Пълна проектанта правоспособност към Пълна по чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Столична община, да се обърнат към нас на мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или телефон: 0888 301 413, за съдействие при попълване на заявленията.

$   3. По молба на администрациите, а и както е редно, напомняме, че подпис и печат на проектанта, следва да се полагат не само върху челния лист, а също и в края на обяснителната записка.

С уважение,

Съвет на РК София-град към КАБ

 
Обществено обсъждане относно проект за изграждане на „Бюст-паметник на ген. Владимир Вазов“ в парк „Княз Борисова градина“,
Вторник, 02 Февруари 2021 11:03
logo

Уважаеми колеги, 

Информираме Ви за провеждане на Обществено обсъждане на проект за изграждане на:
„Бюст-паметник на ген. Владимир Вазов“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“,  гр. София.
Представянето на проекта да се проведе на 25.02.2021г. /четвъртък/ от 17:30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.
Писмени становища, мнения и предложения по представения проект, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 08.03.2021г. в деловодството на района на ул. “Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ №РСЦ20-ВК08-2170, или на електронна поща  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя.

ЗАПОВЕД ОТ КМЕТА

повече инфомация: ТУК

 

 

 

 
Обучение „Промени в ЗУТ – 2021. Актуална практика по ЗУТ и строителство“
Четвъртък, 28 Януари 2021 13:59
29261097 231101387457600 1021123969203306496 o-2

Онлайн обучение на тема:

Последните промени в ЗУТ – 2021
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО

Лектор: Савин Ковачев

ДАТА: 23.02.2021 г., начало 9.30 ч. – 17.00 ч.

9.00 – 9.30 ч. – Регистрация на участниците в zoom.us

Теми:
Единен публичен регистър по устройство на територията. Архиви в общините и областите. Общи правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ;
Нови правила за определяне височината на сградите;
Промени в правилата за изграждане на паркинги и гаражи;
Новото в режима на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане;
Промените, отнасящи се до мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
Новия режим за борба със свлачищата;
Изменения и допълнения, свързани с допускане изработването и процедиране на устройствени планове и техни изменения;
Анализ на съществените промени, касаещи инвестиционното проектиране и четирите режима за разрешаване и извършване на СМР. Контрол за законосъобразност на разрешенията за строеж и загуба на правното им действие;
Новостите в строителния процес, визиращи статута на участниците и отношенията между тях, актовете и протоколите, както и въвеждане на строежите в експлоатация;
Съдебен контрол за законосъобразност на индивидуалните административни актове по ЗУТ;
Разширения кръг от контролни правомощия по ЗУТ в полза на ДНСК;
Новите административнонаказателни разпоредби;
Допълненията в легалните дефиниции към закона.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Савин Ковачев – Консултант по ЗУТ, юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. – 2009 г.). Експерт по въпросите на устройството на територията, кадастъра и геодезията, вещно и административно право, управление на общинската собственост, местното самоуправление, публична администрация, концесии, публично- частни партньорства и др. Автор е на “Коментар на ЗУТ” „Примерен правилник за управлението на общинската собственост”; „Строителен наръчник“; ръководител е на авторския колектив на изданието „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството” и др.

Обучението включва: лекции 9,30 – 17,00 ч., презентация в електронен вид, почивки

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

Желателно е въпросите си да изпращате предварително на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Достъпът до обучението ще се осъществи в zoom.us чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден или два преди началото на обучението, заедно с упътване и презентация в електронен формат. Всеки участник може да влиза в обучението само от едно устройство. Изписвайте името си или името на фирмата с която сте се регистрирали за участие, за да бъдете допуснати към лекциите.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Преференциална цена при записване и плащане до 05.02.2021 г. :
120 лв. без ДДС / 144 лв. с ДДС

ЦЕНИ
За един участник – 150 лв. без ДДС / 180 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –
140 лв. без ДДС / 168 лв. с ДДС за участник
За група от 4 и повече участника от една организация – 130 лв. без ДДС / 156 лв. с ДДС за участник

Фактурите и линк се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане: 18.02.2021 г.

Групата е лимитирана с цел по – добра комуникация!

източник: http://eventspro.bg/

 
Делегирани представители на РК София-град в ОЕСУТ и РЕСУТ
Петък, 22 Януари 2021 14:35
careerbuilder-ar post-394

Уважаеми колеги,

Тук ще намерите актуалните списъци на делегираните представители на РК София-град към КАБ в НАГ и Районните експертни съвети по устройство на територията на Столична община за мандат 2020-2024г. избрани в съответствие с действащите "Правила за избора, дейността и отчитането на представители на КАБ в експертни съвети и целеви работни групи", а именно:

- Представители в ОЕСУТ
- Представители в РЕСУТ

За повече информация, можете да се обърнете към нас:

- телефон: +359 888 301 413
- мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Dibla Design Awards 2020 : LIVE : 28.01
Вторник, 19 Януари 2021 12:55
 Dibla Awards 2020 новина 2 2

LIVE Церемонията Dibla Design Awards 2020, ще се излъчи онлайн от 19:00ч на 28 януари 2021 - четвъртък, в сайта: www.dibla-awards.com/event2021

✓ Можете да се регистрирате и на тяхната страница във Facebook, за да не изпуснете информация за събитието на: https://www.facebook.com/events/228982742099617/

 

 

 
Онлайн Семинар: Autodesk BIM Работни Процеси
Понеделник, 11 Януари 2021 11:07
 0fbecd15-9a3e-4267-acc9-50ef3eea5fec

КАД Пойнт организира безплатен онлайн семинар, на който ще се разгледат Autodesk работните процеси за създаване, колаборация и изследване на Строително Информационни Модели:

- Изграждане на концептуален модел в Autodesk Infraworks;

- BIM моделиране и съвместна работа в Revit и Civil 3D;

- Анализ на моделите в Navisworks.

14 Януари 2021 (15:00 - 16:00)


За повече информация и регистрация : ТУК

 
Скръбна вест
Четвъртък, 31 Декември 2020 10:15
candle2
В навечерието на новата 2021, ни напусна доц.ланд.арх. Владимир Щилиянов.
 
Погребението ще бъде днес - 31.12.2020, но предвид обстановката, ще се проведе в тесен семеен кръг.

Дълбок поклон пред светлата му памет!
 
ЦЕРЕМОНИЯТА DIBLA DESIGN AWARDS 2020: Възможностите в новия формат и какви ползи осигури Dibla в различната 2020-та
Сряда, 16 Декември 2020 00:00
Dibla Awards 2020 новина 2 2

Във всяка трудност се крият редица възможности - изцяло новата концепция на DIBLA DESIGN AWARDS 2020, създадена от Dibla, бе наложена от ситуацията с COVID-19. Конкурсът традиционно онагледява развитието на интериорния дизайн в страната и неговите успехи, а тази година това ще се случи по нов начин – Церемонията можете да гледате свободно live на 21 януари в 18:30 часа на www.dibla-awards.com.

Дизайнерите и инвеститорите в проекти могат да кандидатстватдо края на годината, а авторитетно международно жури ще оцени проектите им в началото на януари. DIBLA DESIGN AWARDS осигурява престижна сцена за изява на най-добрите професионалисти в гилдията, на която можете да видите успехите им и да се насладите на красота на отличените проекти.

Церемонията по награждаването ще бъде достъпна за всички. Тя се утвърди като най-значимото явление в бранша до момента, а очакванията са тази година да се превърне и в най-гледаното. Бляскавото събитие ще бъде впечатляващо както винаги, а провеждането му в онлайн формат дава възможността всеки заинтересован да стане част от него.

Номинираните участници във всяка от категориите ще бъдат представени в галерия на сайта www.dibla-awards.com, където могат да се видят и всички отличени през последните пет години. Основните акценти от вечерта ще бъдат свързани с награждаването на победителите в отделните категории, както и с обявяването на техните подгласници. Всички отличени дизайнери ще се включат в реално време. Традиционно, кулминацията на Церемонията по награждаването е връчването на най-престижното отличие в гилдията у нас – Дизайнер на годината. Притежанието му е в привилегия, запазена за най-добрите професионалисти в страната и представлява международнопризнато свидетелство за високо ниво.

Dibla Awards 2020 новина 2 1
Практически неограничената аудитория, която новият формат обезпечава, разгръща безпрецедентни възможности пред дизайнерите и бизнеса. Екипът на Dibla вложи месеци усърдна работа по изграждане на цялостният изглед на графичната среда, създаване на концепция, видеозаснемане и монтиране. Подбрани фирми, предлагащи иновативни и модерни решения, технологии, услуги и продукти, ще бъдат представени в първото дигитално изложение у нас. Чрез виртуална реалност всички заинтересовани гости ще могат да посетят щандовете на представените компании, от които ще имат възможността да изтеглят безплатно полезни материали. Очакваната огромна аудитория ще има привилегията да получи професионална селекция от екипа на Dibla и лесен достъп до всичко, което бизнесите предлагат.

DIBLA DESIGN AWARDS 2020 ще се излъчва в продължение на цяла година. Свободният достъп до дигиталното изложение и видеоматериал от Церемонията по награждаването и каналите за популяризиране гарантират безпрецедентните мащаби на предстоящото издание – потенциалната аудитория наброява стотици хиляди зрители и виртуални гости.

Желаещите да кандидатстват имат възможността да изпратят своите проекти до края на тази година. DIBLA DESIGN AWARDS 2020 ще се проведе на 21 януари 2021г. в 18:30 часа на www.dibla-awards.com.

 
Годишни награди за интериорен дизайн Dibla Awards 2020
Петък, 11 Декември 2020 11:06
Dibla Awards 2020 DMT

Годишни награди за интериорен дизайн Dibla Awards 2020

кандидатствайте до 31 декември

DIBLA DESIGN AWARDS 2020 вече е активен с изцяло нов формат, достъпен за всички! Крайният срок за кандидатстване е 31 декември 2020 г. Можете да изпратите своите проекти при преференциална такса до 20 декември 2020 г. Подробности за формата и условията за участие можете да намерите на www.dibla-awards.com.

DIBLA DESIGN AWARDS е конкурсът, събиращ на едно място най-изявените интериорни дизайнери и архитекти в страната. Гаранция за високото ниво на съревнованието е съставът на авторитетното международно жури, което за пети пореден път ще връчи и най-престижната награда в бранша – Дизайнер на годината.

DIBLA DESIGN AWARDS предлагат подиум на специалистите от най-високо ниво в областта на интериорния дизайн, на който те да изявят своите професионализъм и талант. Всеки който иска да получи висока публичност и авторитетна оценка за работата си, или желае автор или проект, които са го впечатлили, да бъдат отличени на най-голямата и престижна трибуна в бранша, може да предложи кандидатура в съответната категория.

Събитието показва последните тенденции в света на интериорния дизайн, като същевременно дава възможност на инвеститорите в най-добрите проекти да покажат резултатите, постигнати с помощта на специалистите. Бизнесите, свързани с интериорния и продуктов дизайн, ще имат възможността да достигнат до широка аудитория чрез собствен виртуален щанд в новаторското интерактивно изложение, подготвено от Dibla - новите предизвикателства дават нови възможности!

Бляскавата Церемония по награждаването ще бъде излъчена онлайн за пръв път от създаването на конкурса. Промените са предизвикани от често и непредвидимо променящите се антиепидемични мерки, както и от загрижеността на екипа на Dibla за здравето на участниците и публиката. Live събитието ще позволи на небивал досега брой зрители, бизнеси, потенциални партньори и клиенти да бъдат част от него. Очакваният му ефект е да достигне до стотици хиляди гледания в каналите на Dibla през цялата година! Официалната церемония по връчването на наградите за интериорен дизайн – DIBLA DESIGN AWARDS, е най-значимото и елитно събитие за бранша – не го пропускайте!

Обявяването на резултатите и награждаването ще се проведат на 21 януари 2021 г. Живото излъчване ще бъде достъпно за всички на www.dibla-awards.com.

 
Още статии...


Страница 5 от 55
Copyright © 2022 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions