КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Становище на РК София-град относно обществена поръчка за банята в Овча купел, гр.София
Вторник, 03 Август 2021 10:32

229240680 211405227470487 3636957244846584637 n

Уважаеми колеги,

Прилагаме становището на Съвета на РК София-град относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение  на инженеринг-проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект  „Адаптация и реставрация на сградата на  минерална баня „Овча купел“ като рекреативен център с активно използване на минералната вода“ /с идентификатор  по  КККР 68134.4336.550.1/  - УПИ I, поземлен имот с идентификатор 68134.4336.550,  кв. 39, местност „кв. Овча купел“, район „Овча купел“,  гр. София“:

0001-Stanoviste-OK

 
Среща на УС на РК София-град с главния архитект на София - арх.Здравко Здравков и ръководството на НАГ
Четвъртък, 22 Юли 2021 18:48
01-zdravkov

На 21 юли 2021г. се проведе заседание на Съвета на РК София-град към КАБ. На него, по покана на председателя на Регионалната колегия - арх. Васил Василев и ръководството на София-град, се състоя среща с арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, арх. Бойка Къдрева – директор Дирекция "Териториално планиране" към НАГ и арх. Ралица Михайлова – директор Дирекция "Общински строителен контрол" към НАГ.

Арх. Здравков представи последните промени в развитието на информационната система и регистрите на "Направление архитектура и градоустройство". Целта е подобряване и облекчаване достъпа до актуална информация. Събиране на едно място на допълнена с геореферирани данни, сканирани документи и др. на цялата необходима документация, свързана с отделните процедури от възникване на инвестиционното намерение до въвеждането на проекта в експлоатация. Като следващ етап на надграждане е подготовката за пилотно въвеждане на електронна система за предаване и одобряване на устройствени планове, а по-късно и на инвестиционни проекти.

02-zdravkov
 

Обсъдени бяха следните теми:

-Необходимо е да се продължи съвместната работа в посока унифициране на образци на шаблони за електронно предаване на проектна документация, файлови формати, слоеве и структура на информацията, с оглед оптимизация на процеса по разглеждане и одобряване на проектите.

-Липсата на законово регламентиране на конкретни файлови формати, за запис на цифрови данни и документация от регистрите на различните администрации и институции, се явява пречка за по-бързото въвеждане на системата за електронно предаване на проекти. 

 03-zdravkov
 04-zdravkov
 

-По повод обявените обществени поръчки от Столична община за сключване на Рамково споразумение за изготвяне на инвестиционни проекти, арх. Къдрева ни информира, че тепърва предстои обявяването на обществени поръчки по важни за общината сфери на дейност, които чакат спешно разработки и за които има предвиден годишен бюджет (от който 800 000 лв е само за устройствени планове).

-Предстои подновяване на нови рамкови споразумения за - възлагане изработката на устройствени планове, поради изтичане срока на предишните; проекти за сгради; културно наследство и др.

Арх. Къдрева покани колегите проектанти да следят информацията в платформата за обществени поръчки и активно да участват. От НАГ смятат, че този процес е работещ, защото е бърз, създава се по-лесна комуникация, има възможност да се увеличават и обособените позиции.

 05-zdravkov
 

Позицията на РК София-град е, че следва да има ясни и прозрачни критерии за избор, даващи възможност за широко участие на всички правоспособни архитекти и да не се допускат изисквания със специфични и дискриминационни критерии при обявяване на тези рамкови споразумения и обществените поръчки на Столична община като цяло, а възлагането на проекти на сгради да става с провеждане на архитектурен конкурс, достъпен за цялата колегия.

 06-zdravkov
 

На срещата се обсъди и:

-Проблема с намаляване на и без друго недостатъчните средства, предвидени за обезщетение при отчуждаване на частни имоти за реализация на публични мероприятия.

-Казуси, свързани с предварителното обявяване на проектите и коректното определяне на кръга от заинтересовани лица.

-Изискването за необходим обхват на приложената улична регулация при разрешаване на строителството.

-Проблемите при изграждането на техническата инфраструктурата и влиянието върху инвестиционния процес.

 07-zdravkov
 

Отправена бе покана към арх. Къдрева за провеждане на семинар, с участие на членовете на РК София-град, по проблемите при процедиране на преписки и добри практики при окомплектоване на документацията и необходимото съдържание на информация в проектите, с оглед оптимизацията на работата на проектантите и администрацията в „Направление архитектура и градоустройство“.

Взе се решение, в най-скоро и в удобно за всички участници време, да се организира среща между ръководството на РК София-град, НАГ и главни архитекти на столични райони. На нея да се обсъдят локални проблеми по места и възможностите за тяхното решение, във връзка с подобряване на комуникацията и работата на архитектурната колегия с НАГ и районните администрации. Също така и необходимостта от уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в устройственото планиране и инвестиционното проектиране на територията на СО.

 
Молба за информация, поискана от НИНКН, относно комплекс от сгради на месокомбинат „Родопа“ – София
Вторник, 20 Юли 2021 10:54
administrativna
 

Уважаеми колеги,

В Камарата е получено писмо от директора на НИНКН – арх. Петър Петров, в което ни информират, че се извършва проучване на комплекса от сгради на месокомбинат „Родопа“ – София, ПИ с идентификатор 68134.509.7163 по КККР на гр.София. Целта е да се проучи дали комплекса е потенциален носител на белези на недвижима културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство.

Камарата на архитектите в България е сравнително „млада“ организация и не разполага с архивна и/или актуална проектна документация по подобни казуси, поради което се обръщаме към вас, с молба за съдействие, ако имате сведение за описания по-горе обект за установяване на историята на неговото създаване и функциониране, актуалното му състояние: проектна документация за построяване и техническо оборудване, извършвани през годините строителни и ремонтни намеси, преустройства, преоборудване, допълващо застрояване, благоустрояване на имота и т.н:

-данни за архитекти, инженери, строители, технолози и др. специалисти, свързани с изграждането и функционирането на обекта през годините;

-данни за свързани с обекта важни исторически личности и/или събития;

-архивни снимки, кино и видео заснемане;

-писмени източници;

-устни сведения

При наличие на информация по горните точки, моля да ни върнете обратна връзка на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Прилагаме и писмото от НИНКН тук.

С уважение:

Арх. Васил Василев

Председател на РК София-град към КАБ

 
Kонференция за представяне на строителни продукти
Четвъртък, 01 Юли 2021 12:47
download
fwagGRg
 
Покана | 85 години от рождението на проф.д-р арх. Стефан Попов
Четвъртък, 24 Юни 2021 12:46
POKANA
POKANA
 
Обучение за нови еко-строителни технологии на Greenbuild: Кофражни блокове и плочи от дърво-бетон
Четвъртък, 17 Юни 2021 11:07
02-1

Дата:01 юли – четвъртък
Начало: 18:00ч.
Място: ЦДА, Зала 1
Лектор: Радослав Мирев
*Задължителна регистрация на:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ПРОГРАМА:

1.Презентация на фабриката производител: Isotex  Made in Italy

2.Ползи от използването на кофражни блокове.

3.Продуктова презентация и техническа характеристика.

4.Преимущества при използването на кофражни блокове от дърво-бетон, с включена изолация на Basf Neopor.

5.Начин на сглобяване.

6.Какво може да се проектира.

7.Сертификати.

8.Софтуери за проектиране.

9.Support.

10.Реализирани сгради в Европа.

Презентацията ще завърши с коктейл.

Първоначална информация за продуктите и фирмата производител, може да откриете тук.

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ ЗА СЪБИТИЕТО?

Необходимо е да направите предварителна регистрация на електронен адрес:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Електронен портал за връзка с НАГ
Вторник, 15 Юни 2021 14:12
DEFAULT publications

Уважаеми колеги,

На електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство", в раздел "Структура и функции" са посочени актуални данни за връзка със служителите от отдел "Устройствено планиране".

Приемното време се осъществява по телефона от служителите понеделник, вторник, сряда и петък в интервала от 13:00-14:00 часа и четвъртък от 13:00-17:00 часа.

Повече информация ще намерите на:

https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/851

Таблица с контакти (имейл и телефон) на всички отговорници по райони ТУК

Напомняме Ви, че направление „Архитектура и градоустройство“ разработи официален чат бот за потребителите на приложението “Viber”.

Там може да намерите информация за издадени административни актове, за ПУП-ове, да направите справка в деловодството, да заявите обратна връзка с експерт или електронна услуга, да използвате приложение, включващо инструменти за визуализация на данни от планове и др.

Повече информация ТУК.

В случай, че дълго време не получавате обратна връзка по Ваша преписка, сигнализирайте ни на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 
Представяне на OneClick LCA Planetary - 17 юни 14:45 - Интер Експо Център
Вторник, 15 Юни 2021 10:28
 image005

Уважаеми колеги,

Заповядайте на 17 юни, четвъртък от 14:45ч. в зала 3 на Интер Експо Център, когато ще се представи един иновативен инструмент за изчисляване на въплътения въглерод в материалите, а именно OneClick LCA Planetary

Финландската компания Bionova, създала тази платформа, е ангажирана с разработки на продукти за устойчиви строителни материали – софтуерни решения за лесно създаване на екологични продуктови декларации (EPD) и измерване на въплътения в материалите въглерод. 
OneClick LCA Planetary бе официално представен от Световния съвет за устойчиво развитие по време на Световната седмица на зеленото строителство- World Green Building Week 2020, а сега Ви кани и на премиерата му у нас!

ТУК, можете да направите безплатна регистрация за АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2021, от която събитието е част. 

Регистрацията ще бъде активна до 23.59 ч. на 15 юни, след което се затваря.

Необходимо е кодът от регистрацията да се представи на входа при посещение на изложението.

 

 

 

 
ОНЛАЙН СЕМИНАР - ПРЕЗЕНТАЦИЯ: BIM и АРХИКАД
Четвъртък, 10 Юни 2021 13:06
Untitled-1-01

Дата: 16 юни – сряда
Начало: 19:00ч.
Място: ZOOM
Лектор: арх. Мартин Стоянов

*Задължителна регистрация на: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

KАКВО ЩЕ СЪДЪРЖА СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯТА BIM И АРХИКАД?

1. Какво е BIM, каква е организацията на един BIM проект, примери от международни BIM проекти, интегриране на BIM в България

Kратък увод какво е BIM, какви са основните роли, какви договори и юридически документи се включват в процеса на разработка на един BIM проект, както и примери от проекти, по които сме работили.

2. Фирмени и работни BIM и графични стандарти, организация на работния процес, фирмен темплейт.

Защо е важно в една фирма да има разработени и утвърдени работни стандарти, по какъв начин се разработват те, примери от завършени наши разработки.

3. Български ARCHICAD TEMPLATE представяне
Кратко изложение с фокус разработеният от нас ARCHICAD TEMPLATE изцяло на български.

4. ARCHICAD и BIM – примери на различни техники
Заключително изложение с кратки примери на техники за напреднали от различни ARCHICAD проекти.

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ ЗА СЕМИНАРА?

Необходимо е да направите предварителна регистрация на електронен адрес:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

В деня на събитието ще получите линк към ZOOM, чрез който ще имате достъп до онлайн семинара.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Мартин е архитект и BIM мениджър/координатор на клиенти от Исландия и Норвегия. През 2016г. основава BIM консултантско бюро BIMdesigned и единственият в България сертифициран GRAPHISOFT BIM MANAGER. Успешно е внедрил BIM и ARCHICAD в над 10 Български и международни компании.

Мартин завършва специалност „Архитектура“ в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София, катедра „Сградостроителство“ през 2011г. под ръководството на проф.арх. Жеко Тилев.

От Март 2007г. до Юни 2016г. работи като архитект-проектант в архитектурно студио „АРХИД“, под ръковдството на арх.Димитър Динев.

През 2014г. след спечелена стипендия на Японското правителство (Monbukagakusho) специализира BIM технологии в Osaka University, Япония под ръководството на проф. Нобуйоши Ябуки.

 Сертификати и награди

ГРАМОТА И НАГРАДА в памет на арх.Димитър Богданов за дипломен проект “Комплекс с Писта за Формула 1 с. Доброслваци” – Фирма “Амфион”ЕООД със съдействието на Архитектурен факултет към УАСГ и Съюз на архитектите в България

ГРАМОТА за отличен успех и изявени професионални качества в дипломна работа Камара на Архитектите в България

СПЕЧЕЛЕНА СТИПЕНДИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА ЯПОНИЯ (MONBUKAGAKUSHO) КЪМ ФОНДАЦИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

СЕРТИФИАКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СФЕРАТА НА Building Information Modelling в OSAKA UNIVERSITY, ОСАКА, ЯПОНИЯ

СЕРТИФИАКТ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ПО НИВО НА ЯПОНСКИ C1 КЪМ ICEE, ОСАКА, ЯПОНИЯ

 
ПОСТОЯНЕН ЛИЦЕНЗ ARCHICAD
Сряда, 02 Юни 2021 16:36
7-KAB news

Уважаеми колеги,

Предлагаме ви да участвате в инициативата на КАБ със съдействието на разпространителя на Archicad за България – Архитектурен Дигитален Дизайн – за постигане на по-ниска цена на Archicad.

Тези от вас, които имат интерес към софтуера, могат да го заявят до 30 юни тук: https://archicadbg.com/promo/#order  и да получат по-добри условия за лицензиране.

Цената се определя по скала в зависимост от броя на заявените лицензи. Тя е толкова по-ниска, колкото по-голям е броят им.

Предложението е за постоянен лиценз на Archicad, при който плащате еднократно за безсрочен лиценз и го притежавате завинаги.

При достигане на заявени 80 лиценза стойността ще е 1999 EUR без ДДС.

В офертата са включени:

· Безплатно надграждане до следващата версия на Archicad

· Безплатен BIM Cloud Server Basic за едновременна работа в екип по проект

· Безплатен Twinmotion 2021 за фотореалистични изображения, филми и VR

· Безплатно обучение

Крайният срок, в който можете да заявите участието си, е 30 юни 2021 г.

Първите, които достигнат общо 30 лиценза, ще получат допълнителна отстъпка от -5%.

С пълните условия на програмата може да се запознаете тук: https://archicadbg.com/promo/#archicad

Заявете участие още сега: https://archicadbg.com/promo/#order

За въпроси и допълнителна информация, моля свържете се с Архитектурен Дигитален Дизайн:

info@archicadbg.com

+359 888 374240

 
Още статии...


Страница 9 от 61
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions